Скачать презентацию Звіт про наукову діяльність ХНМУ у 2011 році Скачать презентацию Звіт про наукову діяльність ХНМУ у 2011 році

561_doklad.ppt

  • Количество слайдов: 75

Звіт про наукову діяльність ХНМУ у 2011 році. План НДР на 2012 рік Проректор Звіт про наукову діяльність ХНМУ у 2011 році. План НДР на 2012 рік Проректор з наукової роботи проф. В. В. М’ясоєдов LOGO

Нормативні документи 2011 року Зміни нормативної бази, яка стосується впровадження наукової діяльності в університетах: Нормативні документи 2011 року Зміни нормативної бази, яка стосується впровадження наукової діяльності в університетах: u Проект нової редакції Закону «Про вищу освіту» u Проект Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року u Зміни в атестаційній діяльності (ліквідація ВАК) u Передача відомчих ВНЗ у сферу МОНМС 2

Доповідь базується на аналізі u тенденцій розвитку медичної науки u місця нашого університету в Доповідь базується на аналізі u тенденцій розвитку медичної науки u місця нашого університету в розвитку медичної науки в Україні u досягнень і проблем у науковій діяльності університету має за мету u визначити напрями подальшого вдосконалення наукової діяльності в ХНМУ з урахуванням вимог МОНМС та МОЗ України до діяльності ВНЗ 3

Відзначення науковців ХНМУ u. Указом Президента України від 20 травня 2011 року Державну премію Відзначення науковців ХНМУ u. Указом Президента України від 20 травня 2011 року Державну премію України в галузі науки і техніки присуджено ректору ХНМУ проф. В. М. Лісовому та завідувачу кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини проф. А. Г. Істоміну 4

u. Директор ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії” НАМН України, завідувач кафедри хірургії № u. Директор ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії” НАМН України, завідувач кафедри хірургії № 1 ХНМУ проф. В. В. Бойко нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня 5

u. За дорученням Прем’єр-Міністра України ректора ХНМУ проф. В. М. Лісового включено до складу u. За дорученням Прем’єр-Міністра України ректора ХНМУ проф. В. М. Лісового включено до складу Ради з питань функціонування системи охорони здоров’я 6

u Проф. Ю. В. Одинець став стипендіатом обласної стипендії ім. І. І. Мечникова в u Проф. Ю. В. Одинець став стипендіатом обласної стипендії ім. І. І. Мечникова в номінації «Найкращий науковець» u Аспірант кафедри хірургії № 2 Н. Гончарова отримала стипендію Президента України для аспірантів u Асистенту кафедри внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології О. Залюбовській продовжено термін виплати стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених u Асистент кафедри судової медицини, медичного правознавства М. Губін отримав премію Кабінету Міністрів України за наукові здобутки 7

Пріоритети ректорату в забезпеченні наукової діяльності Матеріальнотехнічне забезпечення Фінансове забезпечення Кадрове забезпечення Наукова діяльність Пріоритети ректорату в забезпеченні наукової діяльності Матеріальнотехнічне забезпечення Фінансове забезпечення Кадрове забезпечення Наукова діяльність Навчальна діяльність Організаційне забезпечення Практична діяльність 8

Фінансування НДР Тис. грн u Збільшення обсягів бюджетного фінансування конкурсних НДР (11 прикладних НДР) Фінансування НДР Тис. грн u Збільшення обсягів бюджетного фінансування конкурсних НДР (11 прикладних НДР) u У виконанні бюджетних НДР брали участь 14 кафедр, 2 НДІ, ЦНДЛ u Достатньо високий рівень позабюджетних надходжень u Питома вага позабюджетних коштів серед усіх надходжень за наукову діяльність склала 43, 6% проти 40% у 2010 році 9

Керівники бюджетних НДР у 2011 році u Чл. -кор. НАМН України, проф. В. М. Керівники бюджетних НДР у 2011 році u Чл. -кор. НАМН України, проф. В. М. Лісовий (кафедра урології, нефрології та андрології) u Чл. -кор. НАМН України, проф. О. Я. Гречаніна(кафедра медичної генетики, УІКГ ХНМУ), проф. В. В. М’ясоєдов (кафедра медичної біології) u Проф. О. Я. Бабак (кафедра внутрішньої медицини № 1 та клінічної фармакології) u Проф. Г. С. Сенаторова (кафедра педіатрії № 1 та неонатології), проф. І. В. Завгородній (кафедра гігієни та екології № 2) u Проф. Г. М. Кожина (кафедра психіатрії, наркології та медпсихології) u Проф. О. М. Ковальова (кафедра ПВМ № 1) , д. мед. н. А. М. Біловол (кафедра дерматології, венерології та медичної косметології u Проф. М. Г. Щербань (ЦНДЛ) u Проф. В. М. Козько (кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології) u Проф. В. А. Пітько (кафедра акушерства та гінекології № 3) u Проф. В. О. Коробчанський (НДІ ГП та ПЗ ХНМУ, кафедра гігієни та екології № 1) u Ст. н. с. Іваненко Т. О. (ЦНДЛ), проф. Г. І. Губіна-Вакулик (кафедра патоморфології) 10

Матеріально-технічне забезпечення u Визначення лінійки пріоритетного для придбання обладнання, реактивів u Подали заявки на Матеріально-технічне забезпечення u Визначення лінійки пріоритетного для придбання обладнання, реактивів u Подали заявки на придбання обладнання та реактивів: анатомії людини; внутрішньої медицини № 1 та клін. фармакології; внутрішньої медицини № 2, клін. імунології та алергології; внутрішніх та професійних хвороб; гігієни та екології № 2; загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб; медичної генетики; НДІ гігієни праці та ПЗ; неврології; ОХТА; педіатрії № 1 та неонатології; стоматології; стоматології дитячого віку, ДЩЛХ та імплантології; фармакології та медичної рецептури; хірургії № 3 11

Кадровий склад виконавців НДР У виконанні НДР брали участь: u 15 % докторів наук Кадровий склад виконавців НДР У виконанні НДР брали участь: u 15 % докторів наук u 56 % кандидатів наук u 29, 1 % без ступеня 12

Організаційні заходи Колегіальні органи університету з планування та контролю за якістю виконання НДР та Організаційні заходи Колегіальні органи університету з планування та контролю за якістю виконання НДР та дисертаційних робіт Вчена рада ХНМУ Наукова координаційна рада Наукові проблемні комісії Комісія з питань етики та біоетики Комісія з перевірки первинної документації Апробаційні ради з попередньої експертизи дисертацій 13

Голови наукових комісій Голови проблемних комісій: u з фундаментальних дисциплін - проф. В. І. Голови наукових комісій Голови проблемних комісій: u з фундаментальних дисциплін - проф. В. І. Жуков u з терапевтичних дисциплін – проф. П. Г. Кравчун u з хірургічних дисциплін – проф. В. В. Бойко u з педіатрії – проф. Г. С. Сенаторова u з акушерства та гінекології – проф. М. О. Щербина u зі стоматології – проф. Г. П. Рузін u з профілактичної медицини – проф. В. О. Коробчанський u з гуманітарних питань – доц. І. В. Корнейко Голова комісії з питань етики та біоетики – проф. Т. С. Оспанова Голова комісії з перевірки первинної документації – проф. О. В. Ніколаєва 14

Проведено експертиз у 2011 році Кількість експертиз Проблемні наукові комісії: з терапевтичних дисциплін 34 Проведено експертиз у 2011 році Кількість експертиз Проблемні наукові комісії: з терапевтичних дисциплін 34 з хірургічних дисциплін 31 з фундаментальних дисциплін 25 зі стоматології 7 з педіатрії 4 з профілактичної медицини 2 з акушерства та гінекології 1 Комісія з питань етики та біоетики Комісія з перевірки первинної документації 140 70 15

Голови апробаційних рад u з морфології – проф. В. О. Ольховський u з теоретичної Голови апробаційних рад u з морфології – проф. В. О. Ольховський u з теоретичної медицини – проф. Т. В. Звягінцева u з вірусології, мікробіології, інфекційних хвороб – проф. А. Я. Циганенко u з гігієни та профпатології – проф. В. О. Коробчанський u зі стоматології – проф. Є. М. Рябоконь u з акушерства та гінекології – проф. Ю. С. Паращук u з внутрішньої медицини – проф. Л. М. Пасієшвілі (проф. І. Ф. Костюк) u з хірургії – проф. В. О. Сипливий u з педіатрії – проф. Г. С. Сенаторова u з нейронаук – проф. Г. М. Кожина 16

Проведено експертиз у 2011 році Кількість експертиз Апробаційні ради: з хірургії 30 з внутрішньої Проведено експертиз у 2011 році Кількість експертиз Апробаційні ради: з хірургії 30 з внутрішньої медицини 13 з акушерства та гінекології з вірусології, мікробіології, інфекційних хвороб 8 7 з морфології 7 з теоретичної медицини 6 зі стоматології 5 з нейронаук 3 з гігієни та профпатології 2 з педіатрії 2 17

Організаційні заходи u Наказом ректора ХНМУ № 70 від 22. 02. 2011 року створено Організаційні заходи u Наказом ректора ХНМУ № 70 від 22. 02. 2011 року створено Науково-практичний центр доклінічних і клінічних досліджень ХНМУ u Наказом ректора ХНМУ № 143 від 18. 04. 2011 року затверджено Порядок проведення доклінічного вивчення і клінічних випробувань лікарських засобів, біологічно активних речовин, медичної техніки і матеріалів у ХНМУ u Наказом ректора ХНМУ № 188 від 26. 05. 2011 р. створено Репозитарій ХНМУ 18

Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави u Державний реєстр наукових установ, яким Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави u Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави, - це перелік науково-дослідних, науково-технічних установ усіх форм власності та вищих навчальних закладів IIIIV рівня акредитації усіх форм власності, діяльність яких має важливе значення для розвитку науки, економіки і виробництва. Наукові установи та вищі навчальні заклади, включені до Реєстру, користуються податковими пільгами відповідно до законодавства u У 2011 році ХНМУ включено до Державного реєстру терміном на 4 роки 19

Наука ХНМУ он-лайн u Інтерактивна база даних «Наука онлайн» , яка буде запроваджена в Наука ХНМУ он-лайн u Інтерактивна база даних «Наука онлайн» , яка буде запроваджена в університеті з початку нового календарного року, передбачає: n n введення співробітниками кафедр в інтерактивному режимі й відображення в реальному часу на сайті університету наукових здобутків відображення рейтингу підрозділів університету. u Спрямована на спрощення процедури підготовки звітів з науково-практичної діяльності кафедр і наукових підрозділів 20

Наука ХНМУ он-лайн Наука ХНМУ он-лайн

Основні результати наукової діяльності у 2011 році Основні результати наукової діяльності у 2011 році

Кількість тем НДР 2007 2008 2009 2010 2011 За програмами різних рівнів 1 1 Кількість тем НДР 2007 2008 2009 2010 2011 За програмами різних рівнів 1 1 0 За державним замовленням 6 8 8 10 11 Ініціативна (пошукова) тематика УСЬОГО 37 34 36 38 37 44 43 45 49 48 23

План НДР на 2012 рік включає u 11 НДР, запропонованих МОЗ України для бюджетного План НДР на 2012 рік включає u 11 НДР, запропонованих МОЗ України для бюджетного фінансування u 38 ініціативних (пошукових) НДР u 10 НДР, що фінансуються на підставі господарських договорів 24

Кількість впроваджень за результатами НДР 2007 Подано пропозицій до Реєстру нововведень 2008 2009 2010 Кількість впроваджень за результатами НДР 2007 Подано пропозицій до Реєстру нововведень 2008 2009 2010 2011 29 38 36 32 32 12 2 5 4 6 15 8 12 7 13 Видано: методрекомендацій Інформлистів За кількістю поданих нововведень кращими є кафедри: дерматології, венерології та медичної косметології (5), інфекційних хвороб (5), медичної генетики (4), внутрішньої медицини № 2 (4), педіатрії № 2 (4), внутрішньої медицини № 1 (3), патологічної анатомії (3) У лікувально-діагностичний процес впроваджено 718 наукових розробок проти 581 в минулому році 25

Винахідницька діяльність 2007 2008 2009 2010 2011 Отримано патентів 62 63 75 78 81 Винахідницька діяльність 2007 2008 2009 2010 2011 Отримано патентів 62 63 75 78 81 Направлено заявок 58 83 84 80 84 Ø Патенти на ВИНАХОДИ отримали наступні кафедри: урології, нефрології та андрології (1); акушерства та гінекології № 3 (1) Ø За кількістю отриманих патентів на КОРИСНІ МОДЕЛІ кращими є наступні кафедри: 7 патентів – хірургії № 1; по 5 патентів – урології, нефрології та андрології, внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології; ортопедичної стоматології; 4 патенти – офтальмології; по 3 патенти – акушерства та гінекології № 2; біологічної хімії; внутрішньої медицини № 3; інфекційних хвороб; медицини невідкладних станів; медичної та біоорганічної хімії; педіатрії № 1 та неонатології; педіатрії № 2; Заявки на ВИНАХОДИ подала кафедра педіатрії № 1 та неонатології (1) Ø За кількістю поданих до Укрпатенту заявок на КОРИСНІ МОДЕЛІ кращими є наступні кафедри: 12 заявок – хірургії № 1; по 6 заявок – акушерства та гінекології № 2; педіатрії № 1 та неонатології; 5 заявок – інфекційних хвороб; по 4 заявки – урології, нефрології та андрології; офтальмології; фізіології; по 3 заявки – біологічної хімії; патологічної анатомії; фтизіатрії та пульмонології; хірургії № 2; Авторське свідоцтво отримане кафедрою загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб 26

Впровадження наукових результатів у практику Інформаційний лист Результати НДР, дисертаційних робіт Патенти Галузеві нововведення Впровадження наукових результатів у практику Інформаційний лист Результати НДР, дисертаційних робіт Патенти Галузеві нововведення Методичні рекомендації 27

За результатами НДР науковцями у 2011 році зроблено доповідей u. На українських наукових форумах За результатами НДР науковцями у 2011 році зроблено доповідей u. На українських наукових форумах – 1271 (проти 975 у 2010 році) u У країнах СНД - 178 (проти 102 у 2010 році) u На зарубіжних наукових форумах – 126 (проти 93 у 2010 році) За кількістю доповідей, зроблених на зарубіжних наукових форумах, кращими є кафедри: внутрішньої медицини № 3, епідеміології, медичної генетики, офтальмології, ПВМ № 1, терапевтичної стоматології 28

Кількість доповідей на наукових форумах на 1 науковця Медичної генетики 9, 33 Фармакології 8, Кількість доповідей на наукових форумах на 1 науковця Медичної генетики 9, 33 Фармакології 8, 66 Епідеміології 7, 8 Психіатрії 6, 22 Патологічної анатомії 5, 21 Інфекційних хвороб 4, 42 Кафедри, де кількість доповідей на 1 -го науковця становить менше 1, 0 Ортопедичної стоматології 0, 28 Фізіології 0, 28 Анатомії людини 0, 28 Гістології 0, 33 29

За результатами НДР надруковано 2007 Монографій Статей у наукових виданнях, у т. ч. у За результатами НДР надруковано 2007 Монографій Статей у наукових виданнях, у т. ч. у 841 Тез доповідей 895 2009 2010 2011 29 29 27 32 1017 1016 1334 1433 37 38 2008 39 41 1192 1506 1575 країнах дальнього зарубіжжя 1174 30

Видали монографії u В. В. Бойко і співавтори (7) u О. Я. Бабак і Видали монографії u В. В. Бойко і співавтори (7) u О. Я. Бабак і співавтори (4) u Т. В. Звягінцева і співавтори (3) u Г. С. Сенаторова і співавтори (3) u В. М. Лісовий і співавтори (2) u С. І. Шевченко і співавтори (2) u М. Г. Щербань і співавтори (2) u А. М. Дащук і співавтори (1) u Ю. Б. Гречаніна і співавтори (1) u О. М. Ковальова і співавтори (1) u О. М. Карабан і співавтори (1) u Г. М. Кожина і співавтори (1) u І. А. Криворучко і співавтори (1) u К. М. Сокол і співавтори (1) u А. А. Хижняк і співавтори (1) 31

ХНМУ в рейтингу за показниками Scopus Грудень 2010 р. Липень 2011 р. Жовтень 2011 ХНМУ в рейтингу за показниками Scopus Грудень 2010 р. Липень 2011 р. Жовтень 2011 р. 27 загальне місце 29 загальне місце 4 місце серед медичних ВНЗ 5 місце серед 30 загальне місце медичних ВНЗ 5 місце серед Публікацій – 171 Цитувань – 247 Публікацій – 171 Цитувань – 263 32 загальне місце медичних ВНЗ Публікацій – 172 Цитувань – 273 5 місце серед медичних ВНЗ Публікацій – 170 Цитувань – 244 Липень 2010 р. 32

Перелік українських видань у базі Scopus Экспериментальная онкология Фізіологічний журнал Morion LLC Ukraine Клиническая Перелік українських видань у базі Scopus Экспериментальная онкология Фізіологічний журнал Morion LLC Ukraine Клиническая хирургия Naukova Dumka Nauachnoe Oobshchestvo Khirurgov Ukrainy Лікарська справа Zdorov'a Ukraine Мікробіологічний журнал Naukova Dumka National'na Akademiya Nauk Ukrainy Ukraine Naukova Dumka Ukraine Ul Podvysotskogo Ministerstvo Okhorony Zdorov'ya Ukrainy Ukraine Цитологія і генетика Український біохімічний журнал Врачебное дело Журнал ушных, носовых и горловых болезней Ukraine 33

Кількість статей на 1 науковця Хірургії № 1 6, 0 Внутрішньої медицини № 1 Кількість статей на 1 науковця Хірургії № 1 6, 0 Внутрішньої медицини № 1 та клінічної фармакології 5, 0 Соціальної медицини та ЕОЗ 4, 5 Дерматології, венерології та медичної косметології Епідеміології 4, 12 3, 2 Кафедри, де показник нижче 1, 0 • анатомії людини 0, 14 • ортопедичної стоматології 0, 43 • хірургічної стоматології 0, 47 • патологічної фізіології 0, 55 • стоматології 0, 55 • фізіології 0, 57 34

Проведено в ХНМУ з’їздів, конференцій / внесених до Реєстру 2007 2008 2009 2010 2011 Проведено в ХНМУ з’їздів, конференцій / внесених до Реєстру 2007 2008 2009 2010 2011 25 / 6 32 / 13 26 / 12 32 /8 41 /17 35

Провели конференції у 2011 році u Кафедра акушерства та гінекології № 2 u Кафедра Провели конференції у 2011 році u Кафедра акушерства та гінекології № 2 u Кафедра педіатрії № 1 та неонатології u Кафедра внутрішньої медицини № 1 та клінічної фармакології u Кафедра педіатрії № 2 u Кафедра внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології u Кафедра внутрішньої медицини № 3 u Кафедра епідеміології u Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології u Кафедра радіології та радіаційної медицини u Кафедра соціальної медицини та ЕОЗ u Кафедра інфекційних хвороб u Кафедра урології, нефрології та андрології u Кафедра медичної генетики u Кафедра філософії u Кафедра мовної підготовки іноземних громадян u Кафедра хірургії № 1 u Кафедра неврології u Кафедра нейрохірургії u Кафедра хірургічної стоматології та щелепнолицевої хірургії u Кафедра патологічної анатомії 36

Кафедри, які заявили реєстрові наукові форуми на 2012 рік u Кафедра акушерства та гінекології Кафедри, які заявили реєстрові наукові форуми на 2012 рік u Кафедра акушерства та гінекології № 1 u Кафедра медичної генетики u Кафедра медичної та біоорганічної хімії u Кафедра оториноларингології u Кафедра педіатрії № 1 та неонатології u Кафедра педіатрії № 2 u Кафедра травматології та ортопедії 37

Підготовка науково-педагогічних кадрів у ХНМУ 2007 2008 2009 2010 2011 Докторантура 4 3 3 Підготовка науково-педагогічних кадрів у ХНМУ 2007 2008 2009 2010 2011 Докторантура 4 3 3 Аспірантура очна за контрактом 74 78 9 ін +1 73 57 13 ін +1 74 53 10 ін +1 71 47 8 ін +1 64 39 10 ін + 1 Магістратура 60 60 59 (+2 контр) 50 46 (+1 контр) 58 14 ін +4 57 9 ін +1 39 30 (22 ін +8) 26 33 (25 ін +8) 29 31 (21 ін +10) Клінічна ординатура бюджет контракт 39

Підготовка в очній аспірантурі 2007 Кількість прийнятих до аспірантури 2008 2009 2010 2011 28 Підготовка в очній аспірантурі 2007 Кількість прийнятих до аспірантури 2008 2009 2010 2011 28 30 24 22 16 У ХНМУ найбільше очних аспірантів навчається за спеціальностями: внутрішні хвороби (15), хірургія (8), стоматологія (11), педіатрія (6), патологічна фізіологія (3) 39

Кафедри-лідери з підготовки очних аспірантів u Акушерства та гінекології № 1 u Внутрішньої медицини Кафедри-лідери з підготовки очних аспірантів u Акушерства та гінекології № 1 u Внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології u Медичної генетики u Офтальмології u Патологічної анатомії u Судової медицини, медичного правознавства u Педіатрії № 1 та неонатології u Терапевтичної стоматології u Хірургії № 1 u Урології, нефрології та андрології 40

Виконання дисертаційних робіт 2007 2008 2009 2010 2011 Виконувалося дисертацій протягом року: n докторських Виконання дисертаційних робіт 2007 2008 2009 2010 2011 Виконувалося дисертацій протягом року: n докторських n кандидатських 46 245 45 251 42 253 Заплановано протягом року: n докторських n кандидатських 7 32 10 46 5 49 10 48 11 43 Захищено + подано до спецрад: n докторських n кандидатських 8 + 5 42 + 10 7+4 47+20 10+2 33+24 2+4 54+18 7+4 53+15

Захистили докторські дисертації u Макєєва Наталія Іванівна (кафедра педіатрії № 1 та неонатології) u Захистили докторські дисертації u Макєєва Наталія Іванівна (кафедра педіатрії № 1 та неонатології) u Гончарь Маргарита Олександрівна (кафедра педіатрії № 1 та неонатології) u Грищенко Микола Григорович (кафедра акушерства та гінекології № 1) u Татарко Сергій Вікторович (кафедра патологічної фізіології) u Фесенко Улболган Абдулхамітівна (кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії) u Коростій Володимир Іванович (кафедра психіатрії, наркології та медичної психології) u Амбросова Тетяна Миколаївна (кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1) 42

Ефективність керівництва дисертаційними роботами в період 2001 -2011 рр. n Найбільша кількість запланованих робіт Ефективність керівництва дисертаційними роботами в період 2001 -2011 рр. n Найбільша кількість запланованих робіт Докторські Бойко В. В. Ковальова О. М. Лісовий В. М. Хижняк А. А. Сенаторова Г. С. Кравчун П. Г. Рузін Г. П. Бездітко П. А. Голік В. П. Григорова І. А. Одинець Ю. В. Кузнєцов С. В. Козько В. М. Коробчанський В. О. Звягінцева Т. В. Рябоконь Є. М. Паращук Ю. С. Бабак О. Я. Сипливий В. О. Криворучко І. А. 4 4 5 5 1 1 1 1 1 - Кандидатські 24 16 16 15 14 12 16 15 11 11 11 8 7 7 6 15 8 7 7 6 43

Кількість запланованих за 10 років дисертацій Факультет 2 медичний Післядипломної освіти 3 медичний Стоматологічний Кількість запланованих за 10 років дисертацій Факультет 2 медичний Післядипломної освіти 3 медичний Стоматологічний 6 з підготовки іноземних громадян 4 медичний 1 медичний 5 з підготовки іноземних громадян Докторські Кандидатські Усього 10 66 76 11 60 71 9 2 52 47 61 49 5 34 39 3 6 27 22 30 28 1 6 7 44

Витяг з проекту нової редакції Закону «Про вищу освіту» Доктор філософії – освітньо-науковий рівень Витяг з проекту нової редакції Закону «Про вищу освіту» Доктор філософії – освітньо-науковий рівень вищої освіти, який здобувається на основі освітньо-кваліфікаційного рівня магістра і передбачає засвоєння особою відповідної освітньонаукової програми, набуття компетентностей володіння методологією й методикою дослідницької роботи, проведення наукових досліджень, результати яких мають наукову новизну та практичне значення, їх опублікування у наукових виданнях, а також підготовку і в установленому порядку публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Нормативний строк навчання за освітньо-науковою програмою доктора філософії становить чотири роки. Підготовка докторів філософії здійснюється в аспірантурі університетів, академій, наукових установ. 46

Витяг з проекту нової редакції Закону «Про вищу освіту» Доктор наук – науковий рівень Витяг з проекту нової редакції Закону «Про вищу освіту» Доктор наук – науковий рівень вищої освіти, який здобувається на основі освітньо-наукового рівня доктора філософії і передбачає набуття особою найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження методології й методики дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання наукових результатів, які в сукупності розв’язують важливу наукову проблему або забезпечують розв’язання значної прикладної проблеми і мають загальнонаціональне або світове значення, їх опублікування у наукових виданнях, а також підготовку і в установленому порядку публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук. Підготовка докторів наук здійснюється в докторантурі університетів, академій, наукових установ або самостійно, у тому числі шляхом перебування у творчих відпустках. Нормативний строк перебування в докторантурі становить три роки, творчі відпустки надаються в установленому законодавством порядку. 47

Нові нормативні документи щодо експертизи дисертацій та атестації кадрів u Накази МОНМС України: n Нові нормативні документи щодо експертизи дисертацій та атестації кадрів u Накази МОНМС України: n n n № 1057 від 14. 09. 2011 р. “Про затвердження Переліку наукових спеціальностей» № 1058 від 14. 09. 2011 р. “Деякі питання експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1059 від 14. 09. 2011 р. ”Деякі питання присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань” 48

Нові нормативні документи щодо експертизи дисертацій та атестації кадрів u Затверджено Положення про атестаційну Нові нормативні документи щодо експертизи дисертацій та атестації кадрів u Затверджено Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України u Затверджено Положення про спеціалізовану вчену раду u Установлено, що спеціалізовані вчені ради, утворені Вищою атестаційною комісію України, діють до закінчення строку своїх повноважень 49

Нові нормативні документи щодо експертизи дисертацій та атестації кадрів u Затверджено Перелік наукових спеціальностей Нові нормативні документи щодо експертизи дисертацій та атестації кадрів u Затверджено Перелік наукових спеціальностей u Установлено, що за науковими спеціальностями здійснюється підготовка наукових кадрів, проводяться захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присуджуються наукові ступені і присвоюються вчені звання u Затверджено Положення про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Перелік і склад експертних рад n Експертні ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з: n біологічних наук; n клінічної медицини (внутрішні хвороби) n клінічної медицини (хірургічні хвороби) n медико-біологічних та фармацевтичних наук n профілактичної медицини 50

Інтерв’ю Першого заступника Міністра ОНМС Є. Суліми n n n Вищу атестаційну комісію України Інтерв’ю Першого заступника Міністра ОНМС Є. Суліми n n n Вищу атестаційну комісію України було ліквідовано, а натомість у структурі міністерства створено Департамент атестації кадрів, на який в основному покладено виконання функцій з атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. У системі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації буде збережено всі її ланки. Підсумкові рішення з питань присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, як і з усіх інших питань, що стосуються атестації вчених будуть прийматися Атестаційною колегією. Очолюватиме Атестаційну колегію за посадою міністр освіти і науки, молоді та спорту України. Нині суттєво скорочено кількість експертних рад. Замість 45 тепер діятиме 28 рад. Помітним є і перерозподіл повноважень між експертними та спеціалізованими вченими радами в підготовці експертних оцінок дисертацій, що надходитимуть до МОНмолодьспорту. Раніше вони всі без винятку потрапляли на розгляд експертних рад, а нині основна маса (понад 95%) дисертаційних досліджень проходитимуть експертизу в спеціалізованих радах, що працюють за профілем цих дисертаційних робіт. А експертні ради зосередяться на експертизі дисертацій, до яких є зауваження або їхні автори не працюють у галузі науки і освіти чи звернулися з апеляціями. 51

Представництво в експертних радах медичного профілю з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНМС Установи Представництво в експертних радах медичного профілю з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНМС Установи Наукові установи НАМНУ та НАНУ Експертна рада з клінічної медицини (внутрішні хвороби) Експертна рада з клінічної медицини (хірургічні хвороби) Експертна рада з медикобіологічних та фармацевт ичних наук Експертна рада з профілактичної медицини УСЬОГО 7 9 8 4 28 1 5 1 Наукові установи МОЗУ Дніпропетровська держмедакадемія 2 1 НМУ ім. О. О. Богомольця 2 НМАПО 1 Донецький НМУ 1 6 1 5 1 2 5 3 1 5 2 4 1 2 Вінницький НМУ 2 Запорізький ДМУ 1 1 ЗМАПО 1 1 1 НФа. У 1 Одеський НМУ 1 1 ХНМУ 1 1

Молодіжна наука u Студенти взяли активну участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з 11 спеціальностей Молодіжна наука u Студенти взяли активну участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з 11 спеціальностей (28 студентів) і посіли 5 призових місць u На базі університету проводився ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з 4 спеціальностей: «медична генетика» , «інфекційні хвороби» , «психіатрія та наркологія» та «медична психологія» u Традиційною стала участь наших студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 9 студентів – 4 призові місця u Студенти та молоді вчені брали активну участь у: Ø Міжнародному інтелектуальному конкурсі „Стоматологічний брейн-ринг” (м. Київ), де посіли І місце Ø Всеукраїнському студентському чемпіонаті з хірургії, де посіли ІІ місце Ø ІІ Міжнародному брейн-рингу «Актуальні питання сучасної хірургії» , де посіли ІІ місце Ø Міжнародній олімпіаді з педіатрії (м. Київ), де посіли ІІ місце 55

u 18 січня 2011 року в рамках наукової сесії ХНМУ відбулася Міжвузівська конференція молодих u 18 січня 2011 року в рамках наукової сесії ХНМУ відбулася Міжвузівська конференція молодих вчених та студентів «Медицина третього тисячоліття» , у роботі якої взяли участь 306 молодих вчених та студентів u На базі Харківського національного медичного університету 13 -15 квітня 2011 року відбувся IV Міжнародний науковий міждисциплінарний конгрес молодих вчених та студентів-медиків (ISIC), офіційною мовою якого була англійська. У конгресі взяли участь 262 молодих вчених та студентів, серед яких 84 – іноземці u Проведено конкурс професійної майстерності студентів-стоматологів «Сяйво посмішки» u Проведено конференцію Малої генетичної академії «Генетик - 2011» u У 2011 році в ХНМУ були проведені тематичні конференції Ø «Хімія біогенних елементів» Ø «Актуальні питання альгології» Ø «Актуальні питання загальної та тропічної інфектологїі» Ø « Актуальні питання діагностики та лікування болю» Ø «Актуальні питання нейронаук» 56

Студенти та молоді вчені ХНМУ взяли активну участь у роботі Всеукраїнських та Міжнародних наукових Студенти та молоді вчені ХНМУ взяли активну участь у роботі Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях та форумах студентів та молодих вчених, у т. ч. Ш Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини" (Київ); Ш Всеукраїнській студентській науковій конференції з гендерної проблематики (Вінниця); Ш Міжнародній конференції студентів та молодих вчених "Молодь медицини майбутнього” (Вінниця); Ш Науково-практичній конференції з міжнародною участю „Вчені майбутнього” (Одеса); Ш Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та спеціалістів „Внесок молодих вчених в розвиток медичної науки і практики” (Харків); Ш Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених „Медична наука” (Полтава); Ш Міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених „Новини та перспективи медичної науки” (Дніпропетровськ); Ш Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Теоретичні і практичні аспекти сучасної медицини» (Сімферополь); Ш Міжнародній науково - практичній конференції молодих вчених ДГМУ (Донецьк); Ш Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (Тернопіль) Ш Міжнародній студентській науковій конференції ім. М. І. Пирогова (РФ, Москва) Ш Міжнародній студентській науково-практичній конференції «Перший крок в науку» (Мінськ, Білорусь) Ш Eropean Students Conference (Munich, Germany) Ш Cornel Seminar of Medical Science (Salzburg, Austria) Ш International Student Medical Congress (Koŝice, Slovakia) 57

Міжнародне співробітництво u Виконання 22 -х міжнародних проектів (програм) u Участь у роботі міжнародних Міжнародне співробітництво u Виконання 22 -х міжнародних проектів (програм) u Участь у роботі міжнародних з’їздів, конференцій, симпозіумів (149 співробітників у 153 наукових форумах) u Членство в іноземних організаціях (88 співробітників у 90 міжнародних організаціях) u Стажування за кордоном 10 співробітників із 8 ми кафедр u Співробітництво здійснювалося з 22 -ма (проти 18 у 2010 році) іноземними та країн СНД науковими закладами u Прийом 15 -ти іноземних делегацій відбувався на 8 ми кафедрах 59

Кафедри-лідери в міжнародному науковому співробітництві u Внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології Кафедри-лідери в міжнародному науковому співробітництві u Внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології u Внутрішньої медицини № 3 u Інфекційних хвороб u Епідеміології u Медичної генетики u Офтальмології u Педіатрії № 1 та неонатології u Фармакології u Хірургії № 1 59

Репозитарій ХНМУ u Репозитарій ХНМУ - електронний архів для тривалого зберігання, накопичення та забезпечення Репозитарій ХНМУ u Репозитарій ХНМУ - електронний архів для тривалого зберігання, накопичення та забезпечення довготривалого і надійного відкритого доступу до результатів наукових досліджень, здійснених в університеті його співробітниками 60

Бальний показник наукової діяльності кафедр (показник наукової активності 1 -го співробітника) Кафедра 1 Внутрішньої Бальний показник наукової діяльності кафедр (показник наукової активності 1 -го співробітника) Кафедра 1 Внутрішньої медицини № 1 та клінічної фармакології 2 3 Хірургії № 1 Медичної генетики Показник Місце в рейтингу 2010 року 4101, 0 3917, 5 7 Фармакології 2943, 3 8 6 4315, 0 Психіатрії, наркології та медичної психології 5 4322, 0 4 Епідеміології 2667, 0 4 7 Патологічної анатомії 2397, 6 5 8 Урології, нефрології та андрології 2385, 9 6 9 Внутрішньої медицини № 3 2371, 3 9 10 НДІ гігієни праці та профзахворюв ань 2267, 0 55 3 2 1

11 Інфекційних хвороб 2100, 0 4 12 Фтизіатрії та пульмонології 2046, 9 31 13 11 Інфекційних хвороб 2100, 0 4 12 Фтизіатрії та пульмонології 2046, 9 31 13 Акушерства та гінекології № 2 1945, 6 14 21 Офтальмології 1606, 5 13 14 Дитячих інфекційних хвороб 1943, 0 23 22 Пропедевтики педіатрії № 2 1436, 4 29 15 Пропедевтики педіатрії № 1 1906, 2 12 23 Біологічної хімії 1409, 0 34 Внутрішньої медицини № 2, клін. імунології та алергології 1906, 1 24 Хірургії № 2 1385, 9 15 25 Педіатрії № 2 1365, 5 25 26 ПВМ № 2 та медсестринства 1358, 0 26 17 Педіатрії № 1 та неонатології 1905, 2 10 27 Дерматології, венерології та СНІДу 1352, 8 40 18 Пропедевтики внутрішньої медицини № 1 1890, 3 16 28 Дерматології, венерології та мед. косметології 1305, 0 28 19 Нейрохірургії 1863, 8 22 29 Судової медицини 1298, 8 19 20 Акушерства та гінекології № 1 1665, 9 33 30 Загальної практики – сімейної медицини 1280, 8 27 16 17

31 Травматології та ортопедії 1248, 8 21 32 Загальної хірургії № 2 1186, 9 31 Травматології та ортопедії 1248, 8 21 32 Загальної хірургії № 2 1186, 9 11 33 Філософії 1183, 2 39 34 Хірургії № 3 1096, 8 32 35 Гігієни та екології № 2 1044, 3 18 989, 7 Медичної та біоорганічної хімії 981, 8 45 38 Дитячої хірургії 925, 6 30 39 Мікробіології, вірусології та імунології 864, 0 37 Акушерства та гінекології № 3 853, 7 20 42 Внутрішніх та професійних хвороб 807, 2 35 Соціальної медицини, організації та економіки ОЗ 774, 1 46 44 Стоматології 756, 6 24 45 Хірургічної стоматології та ЩЛХ 709, 7 42 46 Неврології 697, 6 36 Радіології та радіаційної медицини 629, 7 54 48 Медичної біології 615, 5 41 49 Онкології 570, 3 43 50 ОХТА 558, 8 62 52 37 837, 7 47 Медицини невідкладних станів Гігієни та екології № 1 43 36 41 40 44

51 Української мови, основ психології та педагогіки 539, 2 51 52 Загальної хірургії № 51 Української мови, основ психології та педагогіки 539, 2 51 52 Загальної хірургії № 1 525, 7 53 СДВ, ДЩЛХ та імплантології 505, 0 53 54 Фізіології 493, 9 49 55 Історії та основ економічної теорії 471, 8 56 56 Оториноларингології 468, 0 58 57 Гістології, цитології та ембріології 465, 9 50 58 Ортопедичної стоматології 444, 0 57 59 Патологічної фізіології 440, 0 38 60 Медичної та біологічної фізики 425, 8 47 61 Мовної підготовки іноземних громадян 405, 7 59 62 Терапевтичної стоматології 330, 5 48 63 Іноземних мов 325, 4 64 64 Латинської мови та мед. термінології 258, 7 60 65 Анатомії людини 231, 4 61 66 Фізичної реабілітації 206, 7 63

Бальний показник наукової діяльності кафедр ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ підготовки (показник наукової активності 1 -го співробітника) Кафедра Бальний показник наукової діяльності кафедр ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ підготовки (показник наукової активності 1 -го співробітника) Кафедра Показник Місце в загальному рейтин гу 1 Фармакології 2943, 3 5 2 2397, 6 23 Медичної та біоорганічної хімії 981, 8 37 5 Мікробіології, вірусології та імунології 864, 0 39 6 Медичної біології 615, 5 48 7 ОХТА 558, 8 50 8 Фізіології 493, 9 54 9 Гістології, цитології та ембріології 465, 9 57 10 Патологічної фізіології 440, 0 59 11 Медичної та біологічної фізики 425, 8 60 12 Анатомії людини 231, 4 65 7 1409, 0 4 Патологічної анатомії 3 Біологічної хімії

Бальний показник наукової діяльності кафедр СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ та ГУМАНІТАРНОЇ підготовки (показник наукової активності 1 -го Бальний показник наукової діяльності кафедр СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ та ГУМАНІТАРНОЇ підготовки (показник наукової активності 1 -го співробітника) Кафедра Показник Місце в загальному рейтин гу 1 Філософії 1183, 2 33 2 Української мови, основ психології та педагогіки 539, 2 51 Історії та економічної теорії 471, 8 3 4 Мовної підготовки 405, 7 іноземних громадян 61 5 Іноземних мов 325, 4 63 6 Латинської мови та мед. термінології 258, 7 64 55

Основні завдання з наукової діяльності на 2012 рік 6 Основні завдання з наукової діяльності на 2012 рік 6

Головне завдання Подальше формування ефективної системи поєднання медичної науки, освіти і практики, забезпечення розвитку Головне завдання Подальше формування ефективної системи поєднання медичної науки, освіти і практики, забезпечення розвитку наукових досліджень у сфері клінічної та профілактичної медицини з концентрацію наукового потенціалу на вирішальних напрямах інноваційного розвитку охорони здоров’я 69

Пріоритети 2012 року u інтеграція наукової та навчальної діяльності, молодіжна наука u розвиток інфраструктури Пріоритети 2012 року u інтеграція наукової та навчальної діяльності, молодіжна наука u розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази наукових досліджень u міжнародне наукове співробітництво 70

Основні наукові напрямки u Запобігання негативного впливу навколишнього середовища на здоров’я людей u Створення Основні наукові напрямки u Запобігання негативного впливу навколишнього середовища на здоров’я людей u Створення вітчизняних лікарських засобів, нової медичної техніки тощо u Проблеми серцево-судинної та онкологічної патології u Охорона материнства і дитинства u Профілактика і лікування інфекційних хвороб u Збереження психічного здоров’я населення Стратегічний напрям до 2013 року “Охорона і оздоровлення людини та навколишнього середовища ” (Закон України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”) 71

Завдання з фінансування наукової діяльності u орієнтація на ґрантову систему отримання коштів на наукові Завдання з фінансування наукової діяльності u орієнтація на ґрантову систему отримання коштів на наукові розробки, залучення спонсорських коштів на розвиток матеріальнотехнічної бази u збільшення кількості тем та обсягів фінансування пріоритетних бюджетних НДР u забезпечення співвідношення позабюджетного фінансування до загального обсягу фінансування науково-дослідних робіт – понад 0, 5 72

Завдання з удосконалення інфраструктури та матеріально -технічної бази наукових досліджень u придбання нового дослідницького Завдання з удосконалення інфраструктури та матеріально -технічної бази наукових досліджень u придбання нового дослідницького обладнання за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів u розширення лабораторної бази ЦНДЛ та переліку виконуваних досліджень u створення міжвідомчих галузевих науководослідних лабораторій u створення лабораторної бази в Університетському стоматологічному центрі 73

Завдання з організаційної роботи u збільшення кількості проблемних комісій МОЗ та НАМН України на Завдання з організаційної роботи u збільшення кількості проблемних комісій МОЗ та НАМН України на базі ХНМУ u збільшення представництва в експертних радах з експертизи дисертацій МОНМС u збільшення кількості наукових видань університету u запровадження інтерактивної бази “Наука онлайн” 74

Завдання із впровадження результатів НДР у практику u забезпечення найвищого рівня впровадження результатів за Завдання із впровадження результатів НДР у практику u забезпечення найвищого рівня впровадження результатів за кожною науково-дослідною роботою: n включення розроблених на підставі отриманих результатів нововведень до Реєстру галузевих нововведень u видання методичних рекомендацій або інформаційних листів u отримання патентів (насамперед патентів на винахід) u видання наукових монографій і підвищення публікаційної активності в рейтингових виданнях (насамперед бази Scopus) u впровадження результатів НДР у практику охорони здоров’я 75

Завдання з підготовки науково-педагогічних кадрів, подальшої інтеграції наукового та навчального процесів u інтенсифікація підготовки Завдання з підготовки науково-педагогічних кадрів, подальшої інтеграції наукового та навчального процесів u інтенсифікація підготовки докторів та кандидатів наук, забезпечення дієвого резерву на посади завідувачів кафедр u відкриття аспірантури та докторантури в ХНМУ за новими спеціальностями u збільшення переліку спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертаційних робіт у спецрадах ХНМУ u персональна відповідальність завідувачів кафедр за забезпечення конкурсу на заявлені місця в аспірантуру, докторантуру, клінічну ординатуру та магістратуру u залучення молодих науковців і студентів до виконання бюджетних та госпдоговірних НДР 76

Удосконалення системи відбору та підтримки талановитої молоді u активізація роботи студентських наукових гуртків u Удосконалення системи відбору та підтримки талановитої молоді u активізація роботи студентських наукових гуртків u проведення щорічних студентських олімпіад на кожній кафедрі університету u орієнтація на результативну участь студентів у Всеукраїнських олімпіадах з дисциплін і Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт u стажування молодих вчених і студентів у провідних українських та закордонних наукових u активніша участь молодих науковців у конкурсах на присудження премій НАНУ і НАМНУ, нагород Президента молодим вченим 77

Завдання з міжнародного наукового співробітництва u Довести кількість грантів, отриманих від національних та міжнародних Завдання з міжнародного наукового співробітництва u Довести кількість грантів, отриманих від національних та міжнародних фундацій і програм та в рамках виконання міжнародних програм, до 20 на рік u Довести кількість міжнародних наукових проектів, у реалізації яких братиме участь ХНМУ, до 25 на рік 78

Із вдячністю і найкращими побажаннями! Із вдячністю і найкращими побажаннями!