ЗООЛОГІЯ – наука про тварин, яка вивчає їх

Скачать презентацию ЗООЛОГІЯ – наука про тварин, яка вивчає їх Скачать презентацию ЗООЛОГІЯ – наука про тварин, яка вивчає їх

1-gubki-gіdroїdnі.ppt

 • Размер: 2.8 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 40

Описание презентации ЗООЛОГІЯ – наука про тварин, яка вивчає їх по слайдам

 ЗООЛОГІЯ – наука про тварин, яка вивчає їх  будову, ріст, розвиток, ЗООЛОГІЯ – наука про тварин, яка вивчає їх будову, ріст, розвиток, розмноження, систематику, поширення і значення у природі та в житті людини. Література: 1. Щербак Г. , Царичкова Д. , Вервес Ю. Зоологія безхребетних. К. : Либідь, 1995 -1997, 1 -3 том. 2. Догель В. А. Зоология беспозвоночных. М. : Высшая шк. , 1981. 3. Жизнь животных. 1 -5 том. Под. ред. Ю. И. Полянского. М. : Просвещение, 1987.

1. Тип Пластинчасті – Placozoa 2. Тип Губки – Spongia 3. Тип Кишковопорожнинні –1. Тип Пластинчасті – Placozoa 2. Тип Губки – Spongia 3. Тип Кишковопорожнинні – Coelenterata 4. Тип Реброплави – Ctenophora 5. Тип Плоскі черви – Plathelminthes 6. Тип Первиннопорожнинні – Nemathelminthes 7. Тип Коловертки – Rotifera 8. Тип Скреблянки – Acanthocephales 9. Тип Немертини – Nemertini 10. Тип Кільчасті черви – Annelida 11. Тип Членистоногі – Arthropoda 12. Тип Молюски – Mollusca 13. Тип Голкошкірі – Echinodermata 14. Тип Щетинкощелепні – Chaetognatha 15. Тип Моховатки – Bryozoa 16. Тип Погонофори – Pogonophora 17. Тип Напівхордові – Hemihordata

1. Тип Пластинчасті – Placozoa 2. Тип Губки – Spongia 3. Тип Кишковопорожнинні –1. Тип Пластинчасті – Placozoa 2. Тип Губки – Spongia 3. Тип Кишковопорожнинні – Coelenterata 4. Тип Реброплави – Ctenophora 5. Тип Плоскі черви – Plathelminthes 6. Тип Первиннопорожнинні – Nemathelminthes 7. Тип Коловертки – Rotifera 8. Тип Скреблянки – Acanthocephales 9. Тип Немертини – Nemertini 10. Тип Кільчасті черви – Annelida 11. Тип Членистоногі – Arthropoda 12. Тип Молюски – Mollusca 13. Тип Голкошкірі – Echinodermata 14. Тип Щетинкощелепні – Chaetognatha 15. Тип Моховатки – Bryozoa 16. Тип Погонофори – Pogonophora 17. Тип Напівхордові – Hemihordata

1. Тип Пластинчасті – Placozoa 2. Тип Губки – Spongia 3. Тип Кишковопорожнинні –1. Тип Пластинчасті – Placozoa 2. Тип Губки – Spongia 3. Тип Кишковопорожнинні – Coelenterata 4. Тип Реброплави – Ctenophora 5. Тип Плоскі черви – Plathelminthes 6. Тип Первиннопорожнинні – Nemathelminthes 7. Тип Коловертки – Rotifera 8. Тип Скреблянки – Acanthocephales 9. Тип Немертини – Nemertini 10. Тип Кільчасті черви – Annelida 11. Тип Членистоногі – Arthropoda 12. Тип Молюски – Mollusca 13. Тип Голкошкірі – Echinodermata 14. Тип Щетинкощелепні – Chaetognatha 15. Тип Моховатки – Bryozoa 16. Тип Погонофори – Pogonophora 17. Тип Напівхордові – Hemihordata

Гіпотези походження багатоклітинних: 1. Гастрейна гіпотеза ( Геккель, 1874 ). Віддалений предок Metazoa -Гіпотези походження багатоклітинних: 1. Гастрейна гіпотеза ( Геккель, 1874 ). Віддалений предок Metazoa — куляста колонія найпростіших — гастрея (гіпотетичний організм, який плавав за допомогою джгутиків і розмножувався статевим шляхом). Внутрішній зародковий пласт (ентодерма) утворюється шляхом вп’ячування (інвагінації). 2. Гіпотеза фагоцители ( Мечников, 1877 -86 рр ). Ентодерма утворюється не вп’ячуванням, а шляхом занурення окремих клітин у порожнину бластули — бластоцель, де вони спочатку утворюють рихлий, а згодом щільний зачаток внутрішнього пласту.

Тип Пластинчасті – Placozoa Тип Губки – Spongia Тип Кишковопорожнинні – Coelenterata ТипТип Пластинчасті – Placozoa Тип Губки – Spongia Тип Кишковопорожнинні – Coelenterata Тип Реброплави – Ctenophora Тип Плоскі черви – Plathelminthes Тип Первиннопорожнинні – Nemathelminthes Тип Коловертки – Rotifera Тип Скреблянки – Acanthocephales Тип Немертини – Nemertini Тип Кільчасті черви – Annelida Тип Членистоногі – Arthropoda Тип Молюски – Mollusca Тип Голкошкірі – Echinodermata Тип Щетинкощелепні – Chaetognatha Тип Моховатки – Bryozoa Тип Погонофори – Pogonophora Тип Напівхордові – Hemihordata

Тип Пластинчасті – Placozoa П овзаючі мешканці дна прибережних частин морів, розміри якихТип Пластинчасті – Placozoa П овзаючі мешканці дна прибережних частин морів, розміри яких визначаються міліметрами. Тіло складається із зовнішнього джгутикового епітелію і внутрішньої паренхіми. Між циліндричними клітинами черевного епітелію знаходяться залозисті клітини, що виділяють травний секрет назовні. Між плоскими клітинами спинного епітелію є клітини з вакуолями, вміст яких має захисне значення (робить трихоплакса неїстівним).

Серед клітин паренхіми виділяються вільні амебоїдні клітини і веретеноподібні клітини, які своїми відросткамиСеред клітин паренхіми виділяються вільні амебоїдні клітини і веретеноподібні клітини, які своїми відростками прикріплюються до черевного і спинного епітеліїв, і здатні до скорочення. Клітини паренхіми тетраплоїдні, епітелію – диплоїдні. Живлення : позаклітинне (піноцитоз рідких продуктів зовнішнього травлення клітинами епітелію); фагоцитарне (клітинами епітелію і паренхіми). Розмноження : нестатеве (поділ навпіл або брунькування); статеве (яйцеклітина і сперматозоїди амебоїдні).

Тип Пластинчасті – Placozoa Тип Губки – Spongia Тип Кишковопорожнинні – Coelenterata Тип Пластинчасті – Placozoa Тип Губки – Spongia Тип Кишковопорожнинні – Coelenterata Тип Реброплави – Ctenophora Тип Плоскі черви – Plathelminthes Тип Первиннопорожнинні – Nemathelminthes Тип Коловертки – Rotifera Тип Скреблянки – Acanthocephales Тип Немертини – Nemertini Тип Кільчасті черви – Annelida Тип Членистоногі – Arthropoda Тип Молюски – Mollusca Тип Голкошкірі – Echinodermata Тип Щетинкощелепні – Chaetognatha Тип Моховатки – Bryozoa Тип Погонофори – Pogonophora Тип Напівхордові – Hemihordata

Тип Губки – Spongia Переважно морські колоніальні, зрідка поодинокі тварини, нерухомо прикріплені до субстрату.Тип Губки – Spongia Переважно морські колоніальні, зрідка поодинокі тварини, нерухомо прикріплені до субстрату. На верхньому полюсі знаходиться отвір ( оскулюм ), який веде у внутрішню ( парагастральну або атріальну ) порожнину. Тіло складається із зовнішнього ( пінакодерми ) та внутрішнього ( хоанодерми ) шарів і розташованої між ними паренхіми ( мезохілу ), пронизаної каналами, які відкриваються назовні порами.

Клітини пінакодерми : пінакоцити - клітини із плоскою поверхневою частиною, які утворюють зовнішнійКлітини пінакодерми : пінакоцити — клітини із плоскою поверхневою частиною, які утворюють зовнішній покрив і вкривають деякі внутрішні порожнини; пороцити — різновид пінакоцитів, пронизаних поровим каналом, які своїм скороченням регулюють діаметр цього каналу. Клітини хоанодерми : хоаноцити — комірцеві клітини циліндричної форми з одним джгутиком; створюють потік води і спрямовують частинки їжі до основи мікроворсинок комірця, де формуються піно- і фагоцитозні вакуолі.

Мезохіл складається з міжклітинної речовини, скелетних елементів та клітин, основними з яких є:Мезохіл складається з міжклітинної речовини, скелетних елементів та клітин, основними з яких є: амебоцити (археоцити) – амебоподібні клітини, які рухаються за допомогою псевдоподій; володіють фагоцитарною активністю і здатні перетворюватися в інші типи клітин; спонгіоцити – дрібні клітини, що продукують скелетний білок спонгін ; склероцити – клітини, що утворюють елементи мінерального скелета – спікули (в утворенні її беруть участь щонайменше 2 клітини).

Типи морфологічної будови губок, які визначаються розташуванням хоаноцитів ( комірцевих клітин ): Типи морфологічної будови губок, які визначаються розташуванням хоаноцитів ( комірцевих клітин ): — аскон (хоаноцити вистилають атріальну порожнину); — сикон (хоаноцити вистилають радіальні канали); — лейкон (хоаноцити концентруються у джгутикових камерах). О порою тіла є скелет, який буває вапняковим (Са. СО 3 ), кремнеземним (діоксид кремнію – Si. O 2 ) або роговим (із спонгіну).

Розмноження нестатеве (брунькування, фрагментація, поділ навпіл) і статеве (копуляція гамет, які утворюютьсяРозмноження нестатеве (брунькування, фрагментація, поділ навпіл) і статеве (копуляція гамет, які утворюються внаслідок редукційного поділу археоцитів або хоаноцитів). Яйце розвивається у материнському організмі із метаморфозом (із стадією розселювальної личинки). Фактори, що обмежують поширення губок : відсутність відповідного субстрату (мулисте дно зумовлює закупорювання каналів і загибель губок); низька температура і невисока солоність води.

Значення. Губки є активними біофільтраторами водойм і середовищем для проживання інших організмів. ДеякіЗначення. Губки є активними біофільтраторами водойм і середовищем для проживання інших організмів. Деякі губки із роговим скелетом є об ’ єктом промислу ( туалетні губки ) завдяки еластичності і гігроскопічності. Їх використовують як шліфувальний та фільтраційний матеріал у медицині, поліграфії, ювелірних і дзеркальних цехах. Скляні губки використовуються як прикраси.

Тип Пластинчасті – Placozoa Тип Губки – Spongia Тип Кишковопорожнинні – Coelenterata ТипТип Пластинчасті – Placozoa Тип Губки – Spongia Тип Кишковопорожнинні – Coelenterata Тип Реброплави – Ctenophora Тип Плоскі черви – Plathelminthes Тип Первиннопорожнинні – Nemathelminthes Тип Коловертки – Rotifera Тип Скреблянки – Acanthocephales Тип Немертини – Nemertini Тип Кільчасті черви – Annelida Тип Членистоногі – Arthropoda Тип Молюски – Mollusca Тип Голкошкірі – Echinodermata Тип Щетинкощелепні – Chaetognatha Тип Моховатки – Bryozoa Тип Погонофори – Pogonophora Тип Напівхордові – Hemihordata

  Тип Кишковопорожнинні – Coelenterata Переважно морські організми, д ля яких Тип Кишковопорожнинні – Coelenterata Переважно морські організми, д ля яких властиві: — радіальна (променева) симетрія; — двошаровість (в онтогенезі закладаються два зародкові листки: ектодерма і ентодерма ); — нервова система і гастральна порожнина; — жалкі клітини – кнідоцитів ; — здатність до регенерації (відновлення); — правильне чергування поколінь – метагенез ; — існування 2 -х форм – поліпа (утворює колонії, прикріплений, розмножується нестатево) і медузи (поодинока, вільноплаваюча, розмножується статево).

КЛАС HYDROZOA – ГІДРО ЇД НІ Морські і прісноводні, переважно мономорфно колоніальні, прикріплені доКЛАС HYDROZOA – ГІДРО ЇД НІ Морські і прісноводні, переважно мономорфно колоніальні, прикріплені до субстрату. Стінки тіла складаються із епідерми і гастродерми. Епідерма містить: епітеліально-м’язові клітини (м’язовий відросток паралельний поздовжній осі тіла); залозисті клітини (виділяють клейкий секрет); нервові клітини (з’єднані у дифузний плексус); хеморецептори (реагують на поживні речовини); жалкі клітини ( кнідоцити ), інтерстиціальні клітини – недиференційовані, здатні перетворюватися на інші типи клітин.

Жалка нитка вивертається при механічному подразненні кнідоцилю (чутливого джгутика на поверхні клітин). Кнідоцити єЖалка нитка вивертається при механічному подразненні кнідоцилю (чутливого джгутика на поверхні клітин). Кнідоцити є трьох типів: пенетранти (пробивання покривів), вольвенти (обплутування здобичі) і глютинанти (утримання внаслідок приклеювання). Гастродерма містить: епітеліально-м’язові клітини (м’язові відростки перпендикулярні поздовжній осі тіла; епітеліальні частини мають джгутики, утворюють псевдоподії і здатні до фагоцитозу); залозисті клітини (виділяють у гастральну порожнину травні ферменти); нервові клітини (поодинокі або утворюють плетиво).

Дихання здійснюється поверхнею епідерми і гастродерми. Живлення – поєднання внутрішньо-клітинного і порожнинного (кормовийДихання здійснюється поверхнею епідерми і гастродерми. Живлення – поєднання внутрішньо-клітинного і порожнинного (кормовий раціон: дрібні планктонні організми). Виділення продуктів обміну здійснюється через гастральну порожнину. Розмноження нестатеве (брунькування, фрагментація, поділ) і статеве (копуляція гамет ). У більшості гідроїдних статеве розмноження здійснюється спеціальними особинами ( медузами ), які утворюються на колонії поліпів брунькуванням на безщупальцевих поліпах – бластостилях , відриваються від них і вільно плавають.

Будова медузи. Верхній опуклий бік – ексумбрела , нижній, увігнутий – субумбрела. МіжБудова медузи. Верхній опуклий бік – ексумбрела , нижній, увігнутий – субумбрела. Між епідермою і гастродермою міститься товстий шар мезоглеї. Гастроваскулярна система складається із шлунка, кільцевого та радіальних каналів. По внутрішньому краю дзвона проходить складка епідерми, що має форму кільця – вітрило. Нервова система доповнена подвійним нервовим кільцем, яке іннервує м’язові волокна вітрила та органи чуття : рівноваги (статоцисти) і зору (вічка).

Медузи – роздільностатеві організми. Статеві органи ( гонади ) розташовані під радіальними каналами абоМедузи – роздільностатеві організми. Статеві органи ( гонади ) розташовані під радіальними каналами або на ротовому стебельці. Статеві клітини ( гамети ) ектодермального походження і виходять назовні через розриви стінки. Запліднення зовнішнє. Життєвий цикл – метагенез або гіпогенез – пригнічення одного з поколінь. При відсутності медузи гонади формуються на поліпоїдному поколінні. При відсутності поліпа з личинки ( планули ) відразу розвиваються медузи.