Скачать презентацию ЗНО як складова національної системи моніторингу якості освіти Скачать презентацию ЗНО як складова національної системи моніторингу якості освіти

67a1a15e7f85cf28a0f1459009c9b6be.ppt

  • Количество слайдов: 77

ЗНО як складова національної системи моніторингу якості освіти Хімія ЗНО як складова національної системи моніторингу якості освіти Хімія

Деякі підсумки ЗНО-2015 Святокум О. Є. , начальник науковометодичного відділу Харківського регіонального центру оцінювання Деякі підсумки ЗНО-2015 Святокум О. Є. , начальник науковометодичного відділу Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, кандидат педагогічних наук

Система визначення результатів ЗНО-2015 qучасники, які не набрали «порогового бала» (категорія «не склав» ), Система визначення результатів ЗНО-2015 qучасники, які не набрали «порогового бала» (категорія «не склав» ), не мають права використати результат ЗНО з відповідного предмета для участі у конкурсному вступі до ВНЗ qрезультати учасників, які отримали «пороговий бал» (категорія «склав» ) дають право брати участь у конкурсному вступі до ВНЗ і шкалюються від 100 до 200 балів.

 «Метод Ангоффа» : сутність Група експертів, аналізуючи завдання тесту, визначає (оцінює) вірогідність правильної «Метод Ангоффа» : сутність Група експертів, аналізуючи завдання тесту, визначає (оцінює) вірогідність правильної відповіді на певне завдання мінімально підготовленого абітурієнта. Експертні оцінки усереднюються, а ці середні значення використовуються для визначення критеріального порогу «склав/не склав» або так званого «порогового бала» .

Метод Кессі Беука Знайти компроміс між вимогами предметних експертів та статистичними результатами, враховуючи інформацію Метод Кессі Беука Знайти компроміс між вимогами предметних експертів та статистичними результатами, враховуючи інформацію про політичну, економічну, соціальну ситуацію, стан і перспективи розвитку систем загальної середньої та вищої освіти тощо. Результати ЗНО + думка експертів

Хто визначає поріг “склав/ не склав” • Експертні комісії з визначення оцінки за шкалою Хто визначає поріг “склав/ не склав” • Експертні комісії з визначення оцінки за шкалою 100 – 200 балів при Українському центрі оцінювання якості освіти • Експертні групи при регіональних центрах оцінювання якості освіти • Робоча група Українського центру оцінювання якості освіти

Експертні групи при регіональних центрах оцінювання якості освіти • Персональний склад регіональних експертних груп Експертні групи при регіональних центрах оцінювання якості освіти • Персональний склад регіональних експертних груп з кожного предмета (як правило, вісім осіб) затверджується наказом регіонального центру оцінювання якості освіти. • До складу груп входять: ü науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів; ü педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів міської та сільської місцевостей.

Вимоги до експертів • фаховість як наявність вищої освіти з певного предмета й досвіду Вимоги до експертів • фаховість як наявність вищої освіти з певного предмета й досвіду його викладання; • принциповість як необхідність займати й обґрунтовувати свою позицію; • відповідальність як розуміння важливості довіреної справи, вимога відійти від особистісних та корпоративних інтересів; • уміння працювати в команді як здатність не тільки донести свою думку, а й вислухати колег, витримати баланс між необхідністю наполягти на своєму та потребою піти на поступки; • відкритість до нового досвіду діяльності як уміння вчитися й долати стереотипи.

Мінімально підготовлений абітурієнт: Ø той, хто володіє найменшим обсягом знань і умінь, необхідних для Мінімально підготовлений абітурієнт: Ø той, хто володіє найменшим обсягом знань і умінь, необхідних для виконання завдання; Ø той, хто своїми знаннями й уміннями ледь відповідає освітньому предметному стандарту; Ø той, чиї знання й уміння є фрагментарними, граничними, але прийнятними.

Вимоги до мінімально підготовленого абітурієнта з хімії • • Складати формули бінарних сполук за Вимоги до мінімально підготовленого абітурієнта з хімії • • Складати формули бінарних сполук за значенням валентності елементів. Розрізняти явища фізичні та хімічні; прості та складні речовини; метали та не метали. Одиниці вимірювання речовин: кількість речовини, маса, об’єм, число структурних одиниць. Розрізняти реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну. Застосовувати закон збереження маси речовин для перетворення схеми реакції на хімічне рівняння. Знати структуру періодичної системи: група, підгрупа, періоди, порядковий номер, відносна атомна маса. Знати родини елементів: лужні метали, галогени, інертні гази. Знати склад атома, ядра; число електронних оболонок в атомів елементів № 1 -20. Визначати тип хімічного зв’язку в сполуці. Розрізняти однорідні та неоднорідні суміші; розчини розбавлені, концентровані, насичені, ненасичені; електроліти й неелектроліти. Розрізняти хімічні формули оксидів, основ, кислот, солей. Характеризувати фізичні властивості металів. Відрізняти органічні та неорганічні речовини. Впізнавати формули метану, етену, етину, етанолу, етанової кислоти. Знати назви алканів з числом атомів Карбону від 1 до 10. Знати характеристики основних класів органічних сполук. • Знати назви найпоширеніших вуглеводів: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза • • • .

ЗНО-2015 з хімії Зареєстровано Взяли участь 39 777 32 704 Кількість експертів, які взяли ЗНО-2015 з хімії Зареєстровано Взяли участь 39 777 32 704 Кількість експертів, які взяли участь у роботі експертних груп по визначенню порогу "склав/не склав" 77 Кількість експертних груп 9 Який відсоток учасників, на Вашу думку, може не скласти зовнішнє незалежне оцінювання з цього предмета? 15, 00 Запропонований експертами пороговий бал «склав/не склав» 21, 30 Визначений експертною комісією пороговий бал "склав/не склав" 18 Кількість учасників, які не подолали поріг "склав/не склав" 15, 3% 4 997

Дані про результати ЗНО-2015 з хімії Область Не склали 100 -150 балів 150, 5 Дані про результати ЗНО-2015 з хімії Область Не склали 100 -150 балів 150, 5 -179, 5 балів 180 -200 балів Харківська 13, 32% 44, 19% 32, 28% 10, 21% Сумська 19, 00% 45, 32% 28, 54% 7, 14% Полтавська 17, 49% 47, 30% 28, 04% 7, 17%

Регіональні дані про абітурієнтів, які отримали 200 балів Область К-сть уч-ків 3 Харківська Полтавська Регіональні дані про абітурієнтів, які отримали 200 балів Область К-сть уч-ків 3 Харківська Полтавська Сумська Україна 2 Назва ЗНЗ Харківська ЗОШ I-III ст. № 36 Харківська гімназія № 46 ім. М. В. Ломоносова Харківська СШ I-III ст. № 17 Кременчуцька гімназія № 6 Кременчуцький ліцей інформаційних технологій № 30 імені Н. М. Шевченко - 23

Аналіз змісту завдань ЗНО-2015 Назарко О. І. , завідуюча Центром методичної та аналітичної роботи Аналіз змісту завдань ЗНО-2015 Назарко О. І. , завідуюча Центром методичної та аналітичної роботи КВНЗ “Харківська академія неперервної освіти”, кандидат соціологічних наук

ЗНО з хімії 2015 ЗНО з хімії 2015

Кількісний розподіл завдань тесту за змістовими блоками Кількісний розподіл завдань тесту за змістовими блоками

Розподіл завдань за формами Розподіл завдань за формами

Форми завдань Форми завдань

Форми завдань Форми завдань

Форми завдань Форми завдань

Форми завдань Форми завдань

Розподіл результатів зовнішнього незалежного тестування з хімії Розподіл результатів зовнішнього незалежного тестування з хімії

Розподіл тестових завдань з хімії за складністю Розподіл тестових завдань з хімії за складністю

Розподіл тестових завдань з хімії за розподільною здатністю Розподіл тестових завдань з хімії за розподільною здатністю

Характеристика завдань за ступенем складності ЗНО-2015 Ступень складності Форми тестів Всього завдань 1 2 Характеристика завдань за ступенем складності ЗНО-2015 Ступень складності Форми тестів Всього завдань 1 2 3 4 Легкі (60 -95%) 6 - - - 6 (11, 11%) Оптимальні (40 -59%) 14 5 1 1 21 (38, 89%) Складні (5 -39%) 16 1 1 9 27 (50%) Всього завдань 36 6 2 10 54

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1 -36) Ступень складності завдання № 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1 -36) Ступень складності завдання № завдання Легкі (60 -95%) 2, 3, 4, 7, 14, 26 Оптимальні (40 -59%) Складні (5 -39%) Усі інші номери 6, 9, 12, 15, 16, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36

Приклади завдань (оптимальні) Приклади завдань (оптимальні)

Приклади завдань (легкі) Приклади завдань (легкі)

Приклади завдань (легкі) Приклади завдань (легкі)

Приклади завдань (легкі) Приклади завдань (легкі)

Приклади завдань(легкі) Приклади завдань(легкі)

Приклади завдань (легкі) Приклади завдань (легкі)

Приклади завдань (дуже складні) Приклади завдань (дуже складні)

Приклади завдань (складні) Приклади завдань (складні)

Приклади завдань (дуже складні) Приклади завдань (дуже складні)

Приклади завдань (складні) Приклади завдань (складні)

Приклади завдань (складні) Приклади завдань (складні)

Приклади завдань (складні) Приклади завдань (складні)

Приклади завдань (складні) Приклади завдань (складні)

Приклади завдань (складні) Приклади завдань (складні)

Приклади завдань (складні) Приклади завдань (складні)

Приклади завдань (складні) Приклади завдань (складні)

Приклади завдань (складні) Приклади завдань (складні)

2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) Ступень складності Легкі (60 -95%) Оптимальні (40 2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) Ступень складності Легкі (60 -95%) Оптимальні (40 -59%) Складні (5 -39%) № завдання 37, 38, 39, 41, 42 40

Приклади завдань (оптимальні) Приклади завдань (оптимальні)

Приклади завдань (оптимальні) Приклади завдань (оптимальні)

Приклади завдань (оптимальні) Приклади завдань (оптимальні)

Приклади завдань (складні) Приклади завдань (складні)

3. Завдання на встановлення правильної послідовності Ступень складності Легкі (60 -95%) № завдання - 3. Завдання на встановлення правильної послідовності Ступень складності Легкі (60 -95%) № завдання - Оптимальні (40 -59%) 44 Складні (5 -39%) 43

Приклади завдань (складні, оптимальні) Приклади завдань (складні, оптимальні)

4. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю Ступень складності Легкі (60 -95%) Оптимальні (40 4. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю Ступень складності Легкі (60 -95%) Оптимальні (40 -59%) Складні (5 -39%) № завдання 45 46 - 54

Приклади завдань (складні, дуже складні) Приклади завдань (складні, дуже складні)

Приклади завдань (дуже складні) Приклади завдань (дуже складні)

Приклади завдань (складні) Приклади завдань (складні)

Приклади завдань (дуже складні) Приклади завдань (дуже складні)

Приклади завдань (складні, дуже складні) Приклади завдань (складні, дуже складні)

Приклади завдань (дуже складні) Приклади завдань (дуже складні)

Загальні висновки щодо результатів виконання завдань сертифікаційної роботи Загальні висновки щодо результатів виконання завдань сертифікаційної роботи

Загальні висновки щодо результатів виконання завдань сертифікаційної роботи Загальні висновки щодо результатів виконання завдань сертифікаційної роботи

Теми шкільного курсу хімії, які потребують особливої уваги вчителів: • Складання формул основних класів Теми шкільного курсу хімії, які потребують особливої уваги вчителів: • Складання формул основних класів неорганічних сполук та рівнянь реакції за їхньою участю • Будова ядра атома та електронної оболонки атомів • Визначення окисників та відновників та складання рівнянь ОВР • Навички користування Періодичною системою та таблицею розчинності • Складання рівнянь електролітичної дисоціації та рівнянь реакції в йонному виді • Складання формул найпростіших органічних сполук • Навички найпростіших обчислень: масової частки розчиненої речовини, обчислення за рівняннями реакцій

ЗНО-2016 з хімії ЗНО-2016 з хімії

Офіційні документи щодо проведення ЗНО-2016 q. Наказ МОН України від 14 вересня 2015 р. Офіційні документи щодо проведення ЗНО-2016 q. Наказ МОН України від 14 вересня 2015 р. № 923(із змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2015 року за № 1152/27597, «Деякі питання проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» q. Наказ МОН України від 16 вересня 2015 р. № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти в 2015/2016 навчальному році» q. Наказ МОН України від 8 жовтня 2015 р. № 1050 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940» q Наказ МОН України від 05 листопада 2015 № 1143 «Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» . q. Лист МОН України від 20. 10. 2015 р. № 1/11 -15239 «Щодо програм зовнішнього незалежного оцінювання»

Зовнішнє незалежне оцінювання з хімії — спосіб перевірки: • знання учнями найважливіших законів і Зовнішнє незалежне оцінювання з хімії — спосіб перевірки: • знання учнями найважливіших законів і теорій хімії; • володіння хімічною мовою, вміння користуватися назвами і символами хімічних елементів, назвами простих і складних речовин; • вміння складати хімічні формули і рівняння хімічних реакцій, розв'язувати розрахункові та експериментальні задачі; • розуміння зв'язку між складом, будовою, фізичними і хімічними властивостями речовин, способами їх добування, галузями застосування; • розуміння наукових основ певних хімічних виробництв; обізнаності з деякими екологічними проблемами, пов'язаними з хімією;

Програма для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з хімії у 2016 р. Зміст сертифікаційної роботи Програма для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з хімії у 2016 р. Зміст сертифікаційної роботи визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з хімії для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти (затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ від 01. 10. 2014 р. № 1121).

Характеристика сертифікаційної роботи з хімії Загальна кількість завдань тесту – 50. На виконання тесту Характеристика сертифікаційної роботи з хімії Загальна кількість завдань тесту – 50. На виконання тесту відведено 150 хвилин. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з хімії, – 80

Характеристика сертифікаційної роботи з хімії Тест із хімії складається із завдань чотирьох форм: 1. Характеристика сертифікаційної роботи з хімії Тест із хімії складається із завдань чотирьох форм: 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1– 34). До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

Характеристика сертифікаційної роботи з хімії 2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (№ 35– Характеристика сертифікаційної роботи з хімії 2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (№ 35– 40). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

Характеристика сертифікаційної роботи з хімії 3. Завдання на встановлення правильної послідовності (№ 41, 42). Характеристика сертифікаційної роботи з хімії 3. Завдання на встановлення правильної послідовності (№ 41, 42). До кожного завдання подано перелік дій (понять, формул, характеристик тощо), позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша дія (поняття, формула, характеристика) має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А.

Характеристика сертифікаційної роботи з хімії 4. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 43– Характеристика сертифікаційної роботи з хімії 4. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 43– 50). Під час виконання цих завдань потрібно вписати отриманий числовий результат тієї розмірності, яка вказана в умові завдання, до бланка відповідей.

Схеми оцінювання завдань сертифікаційної роботи з хімії: 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді Схеми оцінювання завдань сертифікаційної роботи з хімії: 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано. 2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (“логічну пару”); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної “логічної пари” або відповіді на завдання не надано.

Схеми оцінювання завдань сертифікаційної роботи з хімії: 3. Завдання на встановлення правильної послідовності оцінюється Схеми оцінювання завдань сертифікаційної роботи з хімії: 3. Завдання на встановлення правильної послідовності оцінюється в 0, 1, 2 або 3 тестових бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх дій; 2 бали, якщо вказано першу та останню дії; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню дію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.

Схеми оцінювання завдань сертифікаційної роботи з хімії: 4. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю Схеми оцінювання завдань сертифікаційної роботи з хімії: 4. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю Завдання 46, 47 є структурованими і складаються з двох частин, відповідь до кожної з яких оцінюється в 0 або 1 бал. Якщо зазначено обидві неправильні відповіді або завдання взагалі не виконано, учасник одержує 0 балів. Максимальний бал за виконання структурованого завдання – 2. Завдання 43 -45, 48 -50 оцінюється в 0 або 2 бали: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано. Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО-2016 Реєстрація для участі в ЗНО-2016 триватиме з 1 лютого до 4 ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО-2016 Реєстрація для участі в ЗНО-2016 триватиме з 1 лютого до 4 березня УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА МАТЕМАТИКА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 11. 05. 2016 13. 05. 2016 ІНОЗЕМНА МОВА РОСІЙСЬКА МОВА 03. 06. 2016 іспанська англійська німецька французька 06. 2016 07. 06. 2016 08. 06. 2016 09. 06. 2016 БІОЛОГІЯ ФІЗИКА 10. 06. 2016 13. 06. 2016 ГЕОГРАФІЯ ХІМІЯ 15. 06. 2016 17. 06. 2016 Можливість складання тестів не більше як із чотирьох предметів

Пробне ЗНО-2016 Реєстрація: з 05 до 30 січня 2016 р. Терміни проведення: 02 квітня Пробне ЗНО-2016 Реєстрація: з 05 до 30 січня 2016 р. Терміни проведення: 02 квітня 2016 р. Українська мова і література 09 квітня 2016 р. * Математика Історія України Біологія Географія Фізика Хімія Англійська мова Іспанська мова Німецька мова Французька мова Російська мова * Для проходження пробного ЗНО 09 квітня обирається лише один предмет

Телефон науково-методичного відділу: (057) 705 -39 -10 ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ Факс: (057)705 -15 -64 Телефон науково-методичного відділу: (057) 705 -39 -10 ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ Факс: (057)705 -15 -64 Електронна пошта: office@zno-kharkiv. org. ua Сайт: www. zno-kharkiv. org. ua Адреса: майдан Свободи, 6, офіс 463, м. Харків, 61022

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!