Скачать презентацию Znaky športu pravidlá inštitucionalizácia súťaže Скачать презентацию Znaky športu pravidlá inštitucionalizácia súťaže

f7e6673f05a60b6b6a7456743eca995b.ppt

  • Количество слайдов: 32

Znaky športu • pravidlá • inštitucionalizácia • súťaže • diváctvo • POHYBOVÁ ČINNOSŤ © Znaky športu • pravidlá • inštitucionalizácia • súťaže • diváctvo • POHYBOVÁ ČINNOSŤ © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

Predpoklady existencie športového manažmentu • existencia športu • existencia profesionálneho športu © Libor Duchoslav, Predpoklady existencie športového manažmentu • existencia športu • existencia profesionálneho športu © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

Administratívne a manažérske riadenie v športe Znaky: • 1. Umiestnenie v sektore. A - Administratívne a manažérske riadenie v športe Znaky: • 1. Umiestnenie v sektore. A - zvyčajne štátny sektor M - neštátny, súkromný sektor • 2. Tok financií. A - z centrálneho (napríklad štátneho) rozpočtu alebo z grantov M - závislý na predaji tovarov a služieb © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

 • 3. Monitorovanie zdrojov. A - vzhľadom k rozpočtu M - aktíva a • 3. Monitorovanie zdrojov. A - vzhľadom k rozpočtu M - aktíva a pasíva v rovnováhe • 4. Vzťah k zákazníkovi. A - neexistuje, alebo nie je dominantný M - ignorácia zákazníka nie je možná © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

 • 5. Marketing. A - neexistuje, alebo nie je rozhodujúci M - prioritné • 5. Marketing. A - neexistuje, alebo nie je rozhodujúci M - prioritné zameranie • 6. Ciele riadenia. A - udržanie status quo, diverzifikácia osobných a firemných cieľov M - návrat investícií a rast, osobná identifikácia s riadeným subjektom © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

Východiská športového manažmentu • marketingová orientácia • globalizácia trhu v športe © Libor Duchoslav, Východiská športového manažmentu • marketingová orientácia • globalizácia trhu v športe © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

Perspektívy športového manažmentu • strategický športový marketing • megatrend informačnej spoločnosti © Libor Duchoslav, Perspektívy športového manažmentu • strategický športový marketing • megatrend informačnej spoločnosti © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

Chápanie športového manažmentu šp. manažment = sponzorstvo šp. manažment = marketing šp. marketing = Chápanie športového manažmentu šp. manažment = sponzorstvo šp. manažment = marketing šp. marketing = sponzorstvo © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

Dimenzie športového manažmentu 1. Šp. manažment ako činnosť. N – športoví manažéri (dobrovoľní a Dimenzie športového manažmentu 1. Šp. manažment ako činnosť. N – športoví manažéri (dobrovoľní a profesionálni), tréneri 2. Šp. manažment ako profesia. N – profesionálni športoví manažéri 3. Šp. manažment ako vedecká disciplína. N – vedeckí pracovníci v športe a manažmente 4. Šp. manažment ako študijný odbor. N – učitelia a študenti šp. Manažmentu © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

Aspekty športového manažmentu 1. Vedecký. 2. Vzdelávací. 3. Praktický. © Libor Duchoslav, duchoslav@fsport. uniba. Aspekty športového manažmentu 1. Vedecký. 2. Vzdelávací. 3. Praktický. © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

Komponenty hrubého domáceho športového produktu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. rekreačný šport Komponenty hrubého domáceho športového produktu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. rekreačný šport - asi 1 tretina športový tovar - asi 1 tretina reklama, sponzorstvo - približne 10 - 12 % vstupné - asi 8 % suveníry - 4% televízne a rozhlasové práva - 3 % iné - menej ako 2% © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

1. rekreačný a masový šport - asi 1 tretina 2. športový tovar - asi 1. rekreačný a masový šport - asi 1 tretina 2. športový tovar - asi 1 tretina 3. reklama, sponzorstvo - približne 10 - 12 % 4. vstupné - asi 8 % 5. suveníry - 4% 6. televízne a rozhlasové práva - 3 % 7. iné - menej ako 2%

Prínos športu • • • profesionálne uplatnenie priestor pre marketingovú komunikáciu podiel na HDP Prínos športu • • • profesionálne uplatnenie priestor pre marketingovú komunikáciu podiel na HDP socializácia a komunikácia zdravotný stav emocionálne vyžitie © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

Riadiace pozície v športe • športový manažér • športový administrátor • tvorca globálnych koncepcií Riadiace pozície v športe • športový manažér • športový administrátor • tvorca globálnych koncepcií • podnikateľ v športe © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

Športový manažér • manažér generalista • manažér špecialista - manažér športovej prípravy a/alebo súťaže Športový manažér • manažér generalista • manažér špecialista - manažér športovej prípravy a/alebo súťaže - marketingový manažér © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

Športový marketing 1. Využitie športu, športových motívov a priestorov v marketingu iných produktov. 2. Športový marketing 1. Využitie športu, športových motívov a priestorov v marketingu iných produktov. 2. Marketing športových produktov. 3. Marketing športu ako produktu. © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

4 P mix Product Price Place Promotion © Libor Duchoslav, duchoslav@fsport. uniba. sk 4 P mix Product Price Place Promotion © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

Produkt (Product) Predajná cena (Price) Priestor distribúcie (Place) Podporovanie odbytu (Promotion) © Libor Duchoslav, Produkt (Product) Predajná cena (Price) Priestor distribúcie (Place) Podporovanie odbytu (Promotion) © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

4 C mix Consumer wants and needs Cost to satisfy consumer wants and needs 4 C mix Consumer wants and needs Cost to satisfy consumer wants and needs Convenience to buy Communication © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

Marketingová komunikácia 1. Nadlinkové aktivity 2. Podlinkové aktivity © Libor Duchoslav, duchoslav@fsport. uniba. sk Marketingová komunikácia 1. Nadlinkové aktivity 2. Podlinkové aktivity © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

1. Nadlinkové aktivity - elektronické médiá - printové médiá - billboardy - Kinoreklama © 1. Nadlinkové aktivity - elektronické médiá - printové médiá - billboardy - Kinoreklama © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

2. Podlinkové aktivity - sales promotion - direct marketing - public relations - Sponzorstvo 2. Podlinkové aktivity - sales promotion - direct marketing - public relations - Sponzorstvo © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

Sponzorstvo -otázky • Ako bude sponzorovanie viditeľné? • Ako zabezpečíme, aby si sponzorovanie niekto Sponzorstvo -otázky • Ako bude sponzorovanie viditeľné? • Ako zabezpečíme, aby si sponzorovanie niekto všimol? • Ako sa zmení vnímanie značky? • Ako sa zmení predaj? • Bude sa sponzorovanie opakovať? © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

Sponzorstvo - konkurencia • Vnútroodvetvová • Medziodvetvová • Komunikačná Pozn: „zákaz“ konkurencie v portfóliu Sponzorstvo - konkurencia • Vnútroodvetvová • Medziodvetvová • Komunikačná Pozn: „zákaz“ konkurencie v portfóliu sponzorov. © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

Hodnota expozície • Počet recipientov • Trvanie zobrazenia • Počet opakovaní • Frekvencia opakovaní Hodnota expozície • Počet recipientov • Trvanie zobrazenia • Počet opakovaní • Frekvencia opakovaní • Exkluzivita © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

CPM index • Náklady na 1000 recipientov © Libor Duchoslav, duchoslav@fsport. uniba. sk CPM index • Náklady na 1000 recipientov © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

Pravidlá • • • Rovnaké podmienky Bezpečnosť Zrozumiteľnosť Atraktívnosť Dlhodobá stabilita © Libor Duchoslav, Pravidlá • • • Rovnaké podmienky Bezpečnosť Zrozumiteľnosť Atraktívnosť Dlhodobá stabilita © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

Súťaže • Systém „každý s každým“ • Vyraďovací systém • Kombinované systémy © Libor Súťaže • Systém „každý s každým“ • Vyraďovací systém • Kombinované systémy © Libor Duchoslav, [email protected] uniba. sk

© Libor Duchoslav © Libor Duchoslav