Скачать презентацию Зміст Історія виникнення поняття алгоритм Що Скачать презентацию Зміст Історія виникнення поняття алгоритм Що

алгоритм.ppt

  • Количество слайдов: 10

Зміст • Історія виникнення поняття алгоритм • Що таке алгоритми, і які властивості вони Зміст • Історія виникнення поняття алгоритм • Що таке алгоритми, і які властивості вони мають? • Способи подання алгоритмів • Які існують форми подання алгоритмів? • Блок-схеми • Що означає побудувати алгоритм?

Історія виникнення поняття алгоритм • Правила виконання арифметичних дій над цілими числами й простими Історія виникнення поняття алгоритм • Правила виконання арифметичних дій над цілими числами й простими дробами в десятковій системі числення вперше були сформульовані видатним середньовічним ученим по імені Мухаммед ібн Муса Ал-Хорезм (у перекладі з арабського це означає "Мухаммед, син Муси з Хорезма"), скорочено Ал-Хорезми жив і працював в IX столітті. Арабський оригінал його арифметичної праці загублений, але є латинський переклад XII століття, по якому Західна Європа ознайомилася з десятковою позиційною системою числення й правилами виконання в ній арифметичних дій. • Ал-Хорезми прагнув до того, щоб сформульовані їм правила були зрозумілі для всіх грамотних людей. Досягтися цього в столітті, коли ще не була розроблена математична символіка (знаки операцій, дужки, літерні позначення й т. п. ), було дуже важко. Але Ал-Хорезми вдалося виробити у своїх працях такий стиль чіткого, строгого словесного приписання, який не давав читачеві ніякої можливості ухилитися від запропонованого або пропустити які-небудь дії. У латинському перекладі книги Ал-Хорезми правила починалися словами "Алгоризми сказав". Із часом люди забули, що «Алгоризми» — це автор правил, і стали самі ці правила називати алгоритмами. Поступово "Ал-Горизми сказав" перетворилося в «алгоритм говорить» . Таким чином, слово "алгоритм" походить від імені вченого Ал-Хорезми. Як науковий термін спочатку воно позначало лише правила виконання дій у десятковій системі числення. Із часом це слово придбало більш широкий зміст і стало позначати будьякі точні правила дій. У цей час слово «алгоритм» є одним з найважливіших понять науки інформатики. • •

Що таке алгоритми, і які властивості вони мають? Алгоритм – деякий скінченний впорядкований набір Що таке алгоритми, і які властивості вони мають? Алгоритм – деякий скінченний впорядкований набір дій, послідовне виконання яких через скінченну кількість кроків приводить до розв’язку задачі. Властивості алгоритмів дискретність визначеність виконуваність результативність масовість формальність 3

опис властивостей алгоритму • • • Дискретність алгоритму означає розчленованість описаного алгоритмом процесу на опис властивостей алгоритму • • • Дискретність алгоритму означає розчленованість описаного алгоритмом процесу на окремі кроки (акти), можливість виконання яких не викликає сумніву Визначеність алгоритму. Алгоритм визначений, якщо він складається з допустимих команд виконавця, які можна виконати для деяких вхідних даних. Виконуваність алгоритму означає, що алгоритм, призначений для певного виконавця, може містити тільки команди, які входять до системи команд цього виконавця. Результативність алгоритму означає, що після закінчення його виконання обов’язково одержуються результати, які відповідають поставленій меті. Результативними вважаються також алгоритми, які визначають, що дану задачу не можна розв’язати, або дана задача не має розв’язків при заданому наборі початкових даних. Масовість алгоритму означає, що алгоритм може бути застосований до цілого класу однотипних задач, для яких спільними є умова та хід розв’язування, і які відрізняються тільки початковими даними. Алгоритм формальний, якщо його можуть виконати не один, а декілька виконавців з однаковими результатами. Ця властивість означає, що коли алгоритм А застосовують до двох однакових наборів вхідних даних, то й результати мають бути однакові.

Способи подання алгоритмів • Письмовий – записаний чи надрукований. • Усний – сказаний вголос. Способи подання алгоритмів • Письмовий – записаний чи надрукований. • Усний – сказаний вголос. • Схематичний – представлений у вигляді схеми чи креслення. • Графічний – намальований малюнком чи знаками. • Кодований – у зашифрованому виді, зрозумілому для виконавця. 18. 02. 2018 5

Які існують форми подання алгоритмів? Словесне подання Графічне подання. Словесний спосіб подання алгоритму є Які існують форми подання алгоритмів? Словесне подання Графічне подання. Словесний спосіб подання алгоритму є найбільш прийнятним для опису інструкцій побутового характеру, дій на випадок надзвичайної ситуації, фармакологічних чи кулінарних рецептів, тощо. Рецепт "Піца нашвидкуруч": 1. В рівних пропорціях змішайте сметану з томатною пастою, за бажанням додайте орегано чи інші спеції. 2. Отриманий соус намажте на хліб. 3. Зверху викладіть порізані на шматочки помідори та болгарський перець, половинки маслин. Або інші улюблені варіанти начинки. 4. Натертий чи нарізаний скибочками сир покласти зверху. 5. На кілька хвилин поставити отримане в духовку, аерогриль чи мікрохвильовку. 18. 02. 2018 6

Блок-схеми Поширеним способом наочного подання алгоритму є блок-схема. Вона складається з геометричних фігур, які Блок-схеми Поширеним способом наочного подання алгоритму є блок-схема. Вона складається з геометричних фігур, які з’єднані напрямленими лініями. Зміст дій описується всередині геометричних фігур. Порядок виконання дій задається лініями. Для подання алгоритму застосовуються геометричні фігури двох видів - прямокутники та ромби. У прямокутниках записують дії, які мають виконуватися, в ромбах умови, які треба перевіряти. Перевірка умов потрібна для вибору тих чи інших подальших дій. Якщо прямокутник має один вхід і один вихід, то у ромба вхід один, а виходів - два. Коли перевіряється умова, записана в ромбі, то існує два можливих варіанти: умова або виконується, або ні. На ці випадки ("так" і "ні") і є два виходи з ромба, які спрямовують подальші дії виконавця алгоритму залежно від результату перевірки умови. 18. 02. 2018 7

Основні блоки алгоритму 18. 02. 2018 8 Основні блоки алгоритму 18. 02. 2018 8

18. 02. 2018 9 18. 02. 2018 9

Що означає побудувати алгоритм? 1 • Здійснити аналіз запропонованого завдання, предметної області чи інформаційної Що означає побудувати алгоритм? 1 • Здійснити аналіз запропонованого завдання, предметної області чи інформаційної моделі, визначити проблему тощо 2 • Продумати план майбутньої діяльності щодо розв'язування завдання, вирішення проблеми чи досягнення поставленої мети 3 18. 02. 2018 • Зафіксувати його за допомогою деякої системи позначень, так званою формальною мовою 10