Зміни у навчальних програм 1 – 4 класів

Скачать презентацию Зміни у навчальних програм 1 – 4 класів Скачать презентацию Зміни у навчальних програм 1 – 4 класів

new._vistup_gorgosh_l.._zmіni_do_navchalynih_program.ppt

 • Размер: 259 Кб
 • Количество слайдов: 25

Описание презентации Зміни у навчальних програм 1 – 4 класів по слайдам

Зміни у навчальних програм 1 – 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів Горгош Людмила Іванівна , вчительЗміни у навчальних програм 1 – 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів Горгош Людмила Іванівна , вчитель початкових класів Середнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Накази МОН • № 149 від 22. 12. 2014 “Про затвердження змін до навчальних програм дляНакази МОН • № 149 від 22. 12. 2014 “Про затвердження змін до навчальних програм для 4 -х класів загальноосвітніх навчальних закладів” з української мови, літературного читання, математики, природознавства, “Я у світі”, інформатики, рос. мови для шкіл з російською мовою навчання, укр. мови для шкіл з навчанням російською мовою. • № 584 від 29. 05. 2015 “Про затвердження змін до навчальних програм для 1 -3 класів загальнооосвітніх навчальних закладів. ”

Навчання грамоти • У навчальній програмі збільшено тривалість букварного періоду з 76 до 89 годин заНавчання грамоти • У навчальній програмі збільшено тривалість букварного періоду з 76 до 89 годин за рахунок скорочення післябукварного періоду з 29 до 16 годин. • Визначено, що учень: повинен читає вголос у темпі 20 -30 слів за хвилину доступні тексти цілими словами (окремі слова ускладненої структури – за одиницями читання); списує текст ( 20 -30 слів ), дотримуючись правил каліграфії; пише під диктування слова, речення з 3 -4 слів, зв’язний текст обсягом 20 -30 слів , написання яких здійснюється за фонетичним принципом. • Вилучено роботу з деформованим текстом.

Українська мова, 1 -4 класи • Удосконалено соціокультурну змістову лінію, яка представлена такими розділами: •Українська мова, 1 -4 класи • Удосконалено соціокультурну змістову лінію, яка представлена такими розділами: • «Сім’я» , • «Школа» , • «Громадські місця» , • «Рідний край» , • «Батьківщина» .

Українська мова, 3 клас • Вилучено роботу зі складним реченням : Перебудова речень: об’єднання двох простихУкраїнська мова, 3 клас • Вилучено роботу зі складним реченням : Перебудова речень: об’єднання двох простих речень в одне просте з однорідними членами; об’єднання двох простих речень в одне складне. • Змінена кількість годин на вивчення розділів : “ Частини мови. Загальне поняття” з 4 год на 2 год. “ Повторення вивченого за рік” з 4 год на 6 год.

Українська мова, 4 клас Вилучено такі вимоги до рівня підготовки учня : • У розділіУкраїнська мова, 4 клас Вилучено такі вимоги до рівня підготовки учня : • У розділі “Читання”: “Орієнтується у змісті книжки: легко відшукує за змістом потрібний розділ, параграф, твір тощо. ” • У розділі “Текст”: “ Оформлення записів спостережень на екскурсії, у природі. ” Вилучено роботу зі складним реченням у розділі “Речення”: • Уявлення про складне речення. Вправляння в аналізі складних речень та у складанні їх за зразком, схемою, малюнками, створеними ситуаціями.

Українська мова, 4 клас 1. У розділі “Іменник” вилучено тему “Відміни іменників”. 2. У розділі “Дієслово”Українська мова, 4 клас 1. У розділі “Іменник” вилучено тему “Відміни іменників”. 2. У розділі “Дієслово” вилучено теми: • Побудова сполучень слів зі спільнокореневими та синонімічними дієсловами різних семантичних груп, введення їх у речення, текст. Побудова речень з однорідними членами-присудками. • Переконструювання тексту зі зміною граматичної форми. • Дієвідміни дієслів. Натомість введена тема “Особові закінчення дієслів”.

Літературне читання • У пояснювальній записці до програми уточнено, що перелік творів, визначених змістовою лінією «КолоЛітературне читання • У пояснювальній записці до програми уточнено, що перелік творів, визначених змістовою лінією «Коло читання» щодо кожного класу, є рекомендованим. • Проте вилучено окремих авторів, а саме: 2 кл. : М. Сингаївський, А. Коваль. 3 кл. : М. Чумарна, О. Клименко. 4 кл. : Л. Полтава, М. Гоголь, К. Пасічна, Є. Шморгун, А. Чехов, П. Бажов, О. Волков ( натомість додано А. Дрофань )

Літературне читання • Внесено зміни щодо навички читання: 2 клас   Було ІЛітературне читання • Внесено зміни щодо навички читання: 2 клас Було І семестр – не менше 40 сл/хв 35 -40 сл/хв ІІ семестр – не менше 60 сл/хв 50 -60 сл/хв 3 клас Було На кінець року І семестр – 65 -70 сл/хв не нижче 75 сл/хв ІІ семестр – 75 -80 сл/хв • Для 4 класу внесено зміни щодо кількості творів, які учні повинні знати напам’ять: віршів – 8 , уривків прозових творів – 2.

Математика • Уніфіковано термінологію , якою мають послуговуватися вчителі задля наближення навчального матеріалу до вікових особливостейМатематика • Уніфіковано термінологію , якою мають послуговуватися вчителі задля наближення навчального матеріалу до вікових особливостей молодших школярів: • поняття «множина» замінено на більш доступне: «група предметів» ; • «корінь рівняння» – на «розв’язок рівняння» ; • змінено назву закону дій : «розподільний закон» на «множення суми на число» ; • вилучено поняття «математична модель» ; • узгоджено зміст і назви розділів : у розділі «Аналіз і систематизація вивченого» не передбачається вивчення нового матеріалу.

Інформатика, 2 клас • Змінено кількість годин на вивчення розділів: • Поняття про повідомлення, інформаціюІнформатика, 2 клас • Змінено кількість годин на вивчення розділів: • Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси — 4 год (було 5 год); • Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів – 6 год (було 4 год); • Вилучено розділ “Алгоритми і виконавці” ; • Введено розділ “Історія обчислювальних пристроїв” – 3 год.

Інформатика, 3 клас • Змінено кількість годин на вивчення розділів: • Інформаційні процеси і комп’ютерІнформатика, 3 клас • Змінено кількість годин на вивчення розділів: • Інформаційні процеси і комп’ютер — 9 год (було 4 год); • Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 -й клас – 2 год (було 3 год). • Вилучено розділ “Створення проектів”.

Інформатика, 4 клас • Змінено кількість годин на вивчення розділу “ Повторення, узагальнення і систематизація навчальногоІнформатика, 4 клас • Змінено кількість годин на вивчення розділу “ Повторення, узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 3 -й клас” — 1 год (було 2 год); • Вилучено 2 розділи “Електронне листування” та “Створення проектів”. • Введено 3 розділи : — Графічний редактор – 4 год; — Безпека дітей в Інтернеті – 5 год; — Робота з презентаціями – 4 год.

Природознавство, 1 клас Змінено назви розділів: • “ Світ у якому ти живеш ” наПриродознавство, 1 клас Змінено назви розділів: • “ Світ у якому ти живеш ” на “Навколишній світ”, • “ Світ неживої природи ” на “Нежива природа”, • “ Світ живої природи ” на “Жива природа”. Внесено зміни щодо кількості годин на вивчення розділів: • “ Навколишній світ” – 10 год (було 14 год); • “ Нежива природа” – 9 год (було 7 год); • “ Жива природа” – 20 год (було 17 год); • “ Рідний край” – 14 год (було 10 год); • “ Моя країна – Україна” – 14 год (було 8 год).

Природознавство, 1 клас • Вилучено розділ “Запитання до природи”. • У кожному розділі вилучено дослідницькіПриродознавство, 1 клас • Вилучено розділ “Запитання до природи”. • У кожному розділі вилучено дослідницькі практикуми, демонстрації та міні-проекти. • Натомість введено до кожного розділу навчальні проекти на різні теми. • Також вилучено резервні години.

Природознавство, 2 клас Внесено зміни щодо кількості годин на вивчення розділів: • “ Вступ” –Природознавство, 2 клас Внесено зміни щодо кількості годин на вивчення розділів: • “ Вступ” – 1 год (було 4 год); • “ Природа взимку” – 10 год (було 8 год); • “ Природа влітку” – 13 год (було 14 год). • Вилучено розділ “Запитання до природи” та резервні години. • Доповнено новим розділом “Вплив Сонця на природу і погоду на Землі” – 13 год.

Природознавство, 2 клас • У кожному розділі вилучено дослідницькі практикуми, демонстрації, міні-проекти та творчі завдання.Природознавство, 2 клас • У кожному розділі вилучено дослідницькі практикуми, демонстрації, міні-проекти та творчі завдання. • Натомість введено до кожного розділу навчальні проекти та практичні завдання на різні теми. • Також змінено теми екскурсій в окремих розділах програми.

Природознавство, 3 клас Внесено зміни щодо кількості годин на вивчення розділів: • “ Вода” –Природознавство, 3 клас Внесено зміни щодо кількості годин на вивчення розділів: • “ Вода” – 9 год (було 6 год); • “ Повітря” – 5 год (було 6 год); • “ Гірські породи. Ґрунт ” – 9 год (було 5 год). • “ Сонце – джерело енергії на землі” – 5 год (було 8 год); • “ Живі організми та середовища їхнього існування” – 27 год (було 24 год); • “ Людина та її організм” – 12 год (було 11 год).

Природознавство, 3 клас • Вилучено розділ “Запитання до природи” та резервні години. • Змінено назвуПриродознавство, 3 клас • Вилучено розділ “Запитання до природи” та резервні години. • Змінено назву одного розділу “Рослини, тварини і середовища їх існування” на “Живі організми та середовища їхнього існування”. • До розділу “Вода” внесено тему “Вплив Сонця на природу”.

Природознавство, 3 клас • У кожному розділі вилучено дослідницькі практикуми, демонстрації, демонстраційні досліди, практичніПриродознавство, 3 клас • У кожному розділі вилучено дослідницькі практикуми, демонстрації, демонстраційні досліди, практичні роботи, міні-проекти та творчі проекти. • Натомість введено до кожного розділу навчальні проекти та практичні завдання на різні теми.

Природознавство, 4 клас Внесено зміни щодо кількості годин на вивчення розділів: • “ Природа України”Природознавство, 4 клас Внесено зміни щодо кількості годин на вивчення розділів: • “ Природа України” – 22 год (було 16 год); • “ Природа материків і океанів” – 23 год (було 18 год); • “ Всесвіт і Сонячна система” – 10 год (було 12 год)“; • “ Тіла та речовини” – 5 год (було 12 год).

Природознавство, 4 клас • Вилучено розділ “Запитання до природи” та резервні години. • Змінено назвуПриродознавство, 4 клас • Вилучено розділ “Запитання до природи” та резервні години. • Змінено назву двох розділів: — “Наша Батьківщина — Україна” на “Природа України”; — “Наша адреса у Всесвіті” на “Всесвіт і Сонячна система”. • До розділу “Тіла та речовини” внесено тему “Стани речовини”.

Природознавство, 4 клас • Введено новий розділ “План і карта”– 7 год. • Змінено послідовністьПриродознавство, 4 клас • Введено новий розділ “План і карта”– 7 год. • Змінено послідовність розділів. • У кожному розділі вилучено дослідницькі практикуми, практичні роботи, інформаційні проекти та досліди. • Натомість введено до кожного розділу навчальні проекти та практичні роботи на різні теми.

Я у світі • До програми для 3 класу додано тему «Співробітництво країн у питанняхЯ у світі • До програми для 3 класу додано тему «Співробітництво країн у питаннях збереження природи, ведення господарства, культурного обміну» . • У програмі 4 класу вивчення теми “Роль спілкування в житті людини” перенесено з розділу “Людина” в розділ “Людина серед людей”.

Дякую за увагу! Дякую за увагу!