Скачать презентацию ЗМІ та комунікація як галузь СКС ЗМІ Скачать презентацию ЗМІ та комунікація як галузь СКС ЗМІ

SMI.pptx

  • Количество слайдов: 7

ЗМІ та комунікація як галузь СКС ЗМІ та комунікація як галузь СКС

ЗМІ – галузь соціо-культурної сфери, що скадається з преси (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, ЗМІ – галузь соціо-культурної сфери, що скадається з преси (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи і відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити і панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку, що займаються збором, обробкою, поширенням інформації за допомогою якої здійснюється комунікація та відбувається обмін інформацією.

Структура ЗМІ Аудіовізуальні Радіомовлення Телебачення Друковані Кіно Звукозапис, відеозапис Газети, журнали, бюлетні, тощо. Структура ЗМІ Аудіовізуальні Радіомовлення Телебачення Друковані Кіно Звукозапис, відеозапис Газети, журнали, бюлетні, тощо.

Основні функції ЗМІ Функції ЗМІ Інформаційна освітня функція соціалізації критики і контролю мобілізаційна оперативна Основні функції ЗМІ Функції ЗМІ Інформаційна освітня функція соціалізації критики і контролю мобілізаційна оперативна

Структура органів державного регулювання галуззю ЗМІ Структура органів державного регулювання галуззю ЗМІ

Правовий аспект регулювання галузі Міжнародне законодавство • • • Єдиний Європейський Акт 14 і Правовий аспект регулювання галузі Міжнародне законодавство • • • Єдиний Європейський Акт 14 і 28 лютого 1986 р. Європейська конвенція про транскордонне телебачення від 5 травня 1989 року Директива 2005/29/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 11 травня 2005 року ("Директива про недобросовісні комерційні практики") Директивою 89/552/ЕЕС про транскордонне телебачення Протоколом про суспільне мовлення до Амстердамського договору та інші Національне законодавство • Конституція України • Закон України «Про інформацію» 2 жовтня 1992 року • Закон «Про телебачення і радіомовлення 21 грудня 1993 року» • Закон України «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України» 18 липня 1997 року • Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» 23 вересня 1997 року • Закон України «Про телекомунікації» 18 листопада 2003 року • Закон України «Про друковані засоби» 16 листопада 1992 року • Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 -2015 роки» 9 січня 2007 року • Закон України «Про авторське право і суміжні права» 23 грудня 1993 року • Закон України «Про радіочастотний ресурс України» 1 червня 2000 року • Закон України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації » та інші

Національні програми розвитку ЗМІ • Програма підтримки розвитку комунальних засобів масової інформації Київської області Національні програми розвитку ЗМІ • Програма підтримки розвитку комунальних засобів масової інформації Київської області на 2012 -2015 роки. • Програма “Фонду розвитку ЗМІ”. • Закон України “Про Національну програму інформатизації” (1998 рік).