Скачать презентацию Zkušenosti Západočeské univerzity v Plzni ze spolupráce z Скачать презентацию Zkušenosti Západočeské univerzity v Plzni ze spolupráce z

5fcf0da8949549ed703e214a4e64fde1.ppt

  • Количество слайдов: 12

Zkušenosti Západočeské univerzity v Plzni ze spolupráce z praxí Doc. Ing. Jaromír Horák, CSc. Zkušenosti Západočeské univerzity v Plzni ze spolupráce z praxí Doc. Ing. Jaromír Horák, CSc. Fakulta strojní [email protected] zcu. cz www. fst. zcu. cz

Zkušenosti Západočeské univerzity v Plzni ze spolupráce z praxí Vzdělávací aktivity: § školení pro Zkušenosti Západočeské univerzity v Plzni ze spolupráce z praxí Vzdělávací aktivity: § školení pro zaměstnance PANASONIC § speciální program FEL pro ŠKODA Auto § školení pro MSP a státní správu (SFEU) § Trainee program pro ŠKODA Holding

Zkušenosti Západočeské univerzity v Plzni ze spolupráce z praxí MB-tech AKADEMIE: § podpora studentů Zkušenosti Západočeské univerzity v Plzni ze spolupráce z praxí MB-tech AKADEMIE: § podpora studentů technických oborů § zadávání a vedení SP, BP, DP a DIS. P § zlepšování jazykových, komunikačních a prezentačních dovedností § umístění ve VT parku Plzeň

Zkušenosti Západočeské univerzity v Plzni ze spolupráce z praxí ZF Engineering Plzeň: § vývojové Zkušenosti Západočeské univerzity v Plzni ze spolupráce z praxí ZF Engineering Plzeň: § vývojové centrum koncernu § mechtronika, elektronika, konstrukce, prototypy § přednášky odborníků v předmětech fakult § on-line bus (SW) § exkurze do poboček firmy § nabídka pracovních míst

Zkušenosti Západočeské univerzity v Plzni ze spolupráce z praxí ABB: § společné projekty (MPO, Zkušenosti Západočeské univerzity v Plzni ze spolupráce z praxí ABB: § společné projekty (MPO, MŽP, SFEU) § sponzoring odborných akcí § cena ABB § stipendia § podpora vybavení laboratoří

Zkušenosti Západočeské univerzity v Plzni ze spolupráce z praxí Výzkum a vývoj: § společné Zkušenosti Západočeské univerzity v Plzni ze spolupráce z praxí Výzkum a vývoj: § společné projekty § práce na zakázkách § mezinárodní sítě (MATEO) § příprava na čerpání financí ze SFEU § Va. Vp. I, VK

Zkušenosti Západočeské univerzity v Plzni ze spolupráce z praxí ČTPS: § založena jako OS Zkušenosti Západočeské univerzity v Plzni ze spolupráce z praxí ČTPS: § založena jako OS valnou hromadou 28. 2. 08 § 32 subjektů § průmyslové svazy, podniky, VC na VŠ atd. § napojení na EP Manufuture

Zkušenosti Západočeské univerzity v Plzni ze spolupráce z praxí Aktivity pro zvýšení zájmu o Zkušenosti Západočeské univerzity v Plzni ze spolupráce z praxí Aktivity pro zvýšení zájmu o tech. obory: § dny Vědy a techniky v ulicích Plzně § propagace při Dnech otevřených dveřích firem v regionu § prázdninová univerzita Junior FEL

VCKV - Rail Vehicle Research Centre President: Web Site: Mail: Doc. Ing. Petr Heller, VCKV - Rail Vehicle Research Centre President: Web Site: Mail: Doc. Ing. Petr Heller, CSc. http: //www. vckv. zcu. cz [email protected] zcu. cz

FORTECH - the Research Centre of Forming Technology President: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek FORTECH - the Research Centre of Forming Technology President: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek Web Site: http: //www. fortech. zcu. cz Mail: [email protected] zcu. cz

The Vision The Vision