Скачать презентацию Zero conditional tvar a použití Autorem materiálu Скачать презентацию Zero conditional tvar a použití Autorem materiálu

7dd2a72cb955fc009f4a9123528aebdf.ppt

  • Количество слайдов: 11

Zero conditional – tvar a použití Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno Zero conditional – tvar a použití Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Romana Petrová. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedogických pracovníků (NÚV).

Zero conditional If / when you press this button, the light comes on. The Zero conditional If / when you press this button, the light comes on. The light comes on if / when you press this button. If / when you heat ice, it melts. Ice melts if you heat it. If you buy a ticket before you travel, (then) it is cheaper.

Zero conditional - použití Nulový kondicionál používáme k vyjádření dějů, které nastanou v důsledku Zero conditional - použití Nulový kondicionál používáme k vyjádření dějů, které nastanou v důsledku jiného děje. Nejedná se o konkrétní událost, vždy mluvíme o všeobecné pravdě.

Zero conditional - použití Srovnej: Zero conditional – If unemployment is rising, people usually Zero conditional - použití Srovnej: Zero conditional – If unemployment is rising, people usually tend to stay in their present jobs. (pokaždé) First conditional - If unemployment is rising next year, people will tend to stay in their present jobs. (příští rok)

Zero conditional - tvar Water boils if you heat it to 100 degrees. IF Zero conditional - tvar Water boils if you heat it to 100 degrees. IF / when překládáme jako jestli(že) / když Pokud předchází věta hlavní, před If nesmí být čárka Ice melts if you heat it. V obou větách použijeme přítomný čas!

unless 'unless' znamená v češtině „pokud ne“ Unless he asks you politely, refuse to unless 'unless' znamená v češtině „pokud ne“ Unless he asks you politely, refuse to help him. Pokud tě zdvořile nepožádá, odmítni mu pomoci.

unless I don´t fall asleep unless I read a few pages of the book. unless I don´t fall asleep unless I read a few pages of the book. I don´t fall asleep unless I don´t read a few pages of the book. Sloveso je vždy v kladu, ale do češtiny jej překládáme v záporu. Neusnu, dokud si nepřečtu pár stránek z knížky.

? ?

On your own, fill in the sentences to make some true sentences about your On your own, fill in the sentences to make some true sentences about your normal reaction in the situations given: 1. When I spend to much time on PC, …. 2. If I have a personal problem, … 3. If my friend says about me something I don´t like, … 4. If I don´t have to go to school, …

Practise: 1) If people. . . (eat) too much, they. . (get) fat. 2) Practise: 1) If people. . . (eat) too much, they. . (get) fat. 2) If you. . (touch) a fire, you. . . (get) burned. 3) People. . (die) if they. . . (not eat). 4) If she. . . (study) hard, she always. . . (pass) her exams. 5) You. . (get) water if you. . . (mix) hydrogen and oxygen. 6) Snakes. . . (bite) if they. . . (be) scared. 7) Unless he. . (ask), I never. . (answer) his questions. 8) If babies. . . (be) hungry, they. . (cry). 9) The grass. . (not grow) well unless it. . (rain) properly.

Solution: 1) If people eat too much, they get fat. 2) If you touch Solution: 1) If people eat too much, they get fat. 2) If you touch a fire, you get burned. 3) People die if they don't eat. 4) If she studies hard, she always passes her exams. 5) You get water if you mix hydrogen and oxygen. 6) Snakes bite if they are scared. 7) Unless he asks, I never answer his questions. 8) If babies are hungry, they cry. 9)The grass doesn´t grow well unless it rains properly.