Скачать презентацию ЗАВОД ЗА КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ България гр Димитровград 6400 Скачать презентацию ЗАВОД ЗА КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ България гр Димитровград 6400

d5a72217b2b16a04b32e0e0b14670577.ppt

  • Количество слайдов: 36

ЗАВОД ЗА КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ България гр. Димитровград 6400; обл. Хасково бул. „Г. С. Раковски“; ЗАВОД ЗА КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ България гр. Димитровград 6400; обл. Хасково бул. „Г. С. Раковски“; х-л „Славяни“ тел: +359 (0) 391 60 100 факс: +359 (0) 391 66 909 тел: +359 (0) 391 66 674 voltabg@abv. bg ; www. zki. voltabg. com 1

История Фирма “ЗКИ - ВОЛТА” ООД е създадена през 2003 г. в гр. Димитровград, История Фирма “ЗКИ - ВОЛТА” ООД е създадена през 2003 г. в гр. Димитровград, с основен предмет на дейност: производство на каучукови смеси; конфекциониране, гумиране на съдове и съоръжения за защита против корозия; антикорозионна защита /АКЗ/; заварки на тръби от полипропилен /PP/ и поли тетра флуоро етен /PTFE/; ламинация на тръбопроводи с GFK, шахти и канали с ненаситени полиестерни смоли усилени с фибростъкло; огне и химикоустойчива защита на базата на специални бои, лакове и смоли; производство на гумени и метално-гумени пресови изделия, пресоване на каучукови изделия с хидравлични преси. 2

Мисия Благодарение на дългогодишния си опит и традиции „ЗКИ-Волта“ ООД заема челно място сред Мисия Благодарение на дългогодишния си опит и традиции „ЗКИ-Волта“ ООД заема челно място сред производителите в българската каучукова индустрия. Чрез своята гъвкавост и непрекъснато самоусъвършенстване ЗКИ успява да задоволи и най-специфичните нужди на своите вътрешни и международни клиенти. Мисията ни да продължим своето професионално развитие върви ръка за ръка със стремежа ни за опазване на околната среда! В тази връзка „ЗКИ-Волта“ взе участие в един от най-мащабните проекти за опазване на околната среда на територията на р. България през последното десетилетие: Рехабилитация на сероочистващи инсталации /СОИ/ на блокове 1 – 4 при „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД с. Ковачево в периода 2007 г. – 2009 г. 3

Екип Управител и мениджър проекти външнотърговска дейност Управител Янков Николай Янев Директор каучуково п-во Екип Управител и мениджър проекти външнотърговска дейност Управител Янков Николай Янев Директор каучуково п-во инж. Милко Моралиев Главен счетоводител ТРЗ и личен състав Евдокия Димитрова Отговорник СУК и технически сътрудник инж. Диана Моралиева Маргарита Господинова Мениджър внедряване на ново производство инж. Стоян Господинов Технически ръководител инж. Иван Пешев Мениджър техническо обезпечаване инж. Павел Лозев Отговорник материално техн. снабдяване Стоянка Янкова ПРОИЗВОДСТВЕН ПЕРСОНАЛ 4 Координатор по безопасност и здраве инж. Димитър Димитров Технически ръководител инж. Живко Киряков

Сертификати и удостоверения „ЗКИ-Волта“ ООД притежава следните сертификати и удостоверения: 1. Сертификат за разработена Сертификати и удостоверения „ЗКИ-Волта“ ООД притежава следните сертификати и удостоверения: 1. Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на качеството съгласно DIN EN ISO 9001: 2008 2. Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на безопасните и здравословните условия на труд съгласно BS OHSAS 18001: 2007 3. Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда съгласно EN ISO 14001: 2004 4. Удостоверение от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за извършване на поддръжка, ремонт и преустройство на: – Мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях – Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили на самоходни или несамоходни шасита – Кулови кранове с товароподемност до 8 т и релсовите пътища към тях – Контейнерни кранове и релсовите пътища към тях 5. Удостоверение от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за извършване на поддръжка, ремонт и преустройство на съоръжения с повишена опасност, като лице, което извършва поддръжка, ремонт и преустройство на асансьори. 6. Удостоверение от Камарата на строителите в България за редовно членство 5

Сертификати и удостоверения 6 Сертификати и удостоверения 6

Сертификати и удостоверения 7 Сертификати и удостоверения 7

Производствена база и оборудване 1. Отделение за производство на каучукови смеси, в което има Производствена база и оборудване 1. Отделение за производство на каучукови смеси, в което има всички машини и помощни съоръжения необходими за това производство, а именно: Смесител закрит тип (Бембер) 90 лт. / час производителност Смесител открит тип 1500 600 с произв. 3 000 кг. / денонощие – 3 бр. Гилотина за рязане на различни видове каучукови бали. Тегловни везни. 2. Каландров участък: Разполага с: Тривалов каландър, на който се профилират каучукови смеси с дебелина от 1, 0 до 15, 0 мм и ширина до 1400 мм Преса за непрекъсната вулканизация с гореща пара, на която могат да се произвеждат гумени и гумено–текстилни пластини с различни размери – от 1 мм до 12 мм дебелина и широчина до 1 200 мм 3. Основен производствен цех оборудван със следните машини и съоръжения: Екструдер Ø 90 мм “HODOS” – 1 брой Екструдер Ø 100 мм “HODOS” – 1 брой Екструдер Ø 120 мм „STREINER” – 1 брой Автоклави за вулканизация с пряка пара: Ø 1400 / L 3300 мм – 1 бр. Ø 2200 / L 10 000 мм– 1 бр. Ø 3300 / L 6500 мм – 1 бр. 8

Производствена база и оборудване Хидравлични преси: 400 х 400 мм – 2 бр. 800 Производствена база и оборудване Хидравлични преси: 400 х 400 мм – 2 бр. 800 х 800 мм – 4 бр. 1000 х 1000 мм – 1 бр. 1200 х 1200 мм – 1 бр. 1500 x 2550 мм - 1 бр. Струг – с възможности на механична обработка на детайли до Ø 2000 мм и дължина до 6500 мм с тегло до 20 000 кг. Отделение за ръчно гумиране – Цехът е оборудван с необходимите повдигателни и помощни съоръжения маси за конфекция и дублаж на каучукови смеси. Отделение за производство на гумено-текстилни маркучи (дорнови) 4. Cклад за каучуци, ингрeдиенти и готова продукция. 5. Механична работилница, оборудвана с: Листоогъваща машина – 1 брой Гилотина за рязане на ламарина – 2 броя Абкант – 2 брой Стругове – 4 броя Фрези – 5 броя Бормашини – 3 броя Заваровачни апарати – 16 броя 9

Производствена база и оборудване 6. Оборудвана и сертифицирана лаборатория съгласно ISO 9001: 2000, за Производствена база и оборудване 6. Оборудвана и сертифицирана лаборатория съгласно ISO 9001: 2000, за качествен контрол: „Динамометър за универсални изпитания на каучукови смеси” – фирма “TINIUS OLSEN” /служи за определяне на следните физико-механичните показатели: якост на опън, относително удължение и модул/ „Реометър” /определя устойчивостта и вулканизационните характеристики на каучуковите смеси/ „Твърдометър WAS OSA” – фирма „WILSON” /измерва твърдост по Шор А на каучукови смеси/ „ИЗОТЕСТ – ISOTESTER – 3 P (-F)” – фирма “ELMED” Gmb. H /използва се за проверка целостта на гумената облицовка – проверка на наличието на течове и пукнатини/ Аналитична везна “WPS 510/C/2 – фирма “RADWAG” с обхват 20 мг. до 510 гр. /служи за определяне теглото на пробните образци и каучукови смеси/ Уред за определяне на изтриваемостта на каучуковите вулканизати тип „Шопер – Шлобах” Генератор за производство на водна пара с налягане до 1, 2 Мра. 7. Инстументариум Електрозаваръчни агрегати 320 A Заваръчни трансформатори Оксиженови апарати Ударно пробивни машини Ъглошлайф машини Ръчни подемни съоръжения - тирфори, тресчотки Лебедка електрическа Бор. машина ръчна Керб. клещи Гидории комплект 10 Пълен комплект ел. инструменти ръчни за всички работници

Производствена база и оборудване 8. Отделение за пясъкоструене. Пясъкоструйна камера 12 / 24 / Производствена база и оборудване 8. Отделение за пясъкоструене. Пясъкоструйна камера 12 / 24 / 6 м Компресор електрически винтов (АЛУП) 8 bar / 8 м 3 / минута – 4 броя. Компресор дизелов 6 bar / 8 м 3 – 1 брой Пясъкоструйни апарати “CLEMKO” – 6 броя, комплект с маркучи и консумативи за работа 9. Механизация: Товарен автомобил МЕРЦЕДЕС – 2 бр. Товарен автомобил ФОРД – 1 бр. Товарен автомобил МАЗ – 2 бр. Мотокар – 5000 кг – 3 бр. Мотокар – 3000 кг – 3 бр. Автокран 25 т. – 1 брой 11

Български клиенти и партньори o o o o o o o 12 „АЕЦ“ ЕАД Български клиенти и партньори o o o o o o o 12 „АЕЦ“ ЕАД гр. Козлодуй „Асарел Медет“ АД гр. Панагюрище „ЕНЕЛ Марица Изток III“ с. Медникарово „Мини Марица Изток“ ЕАД гр. Раднево „Рудник Трояново 1“ с. Трояново „Рудник Трояново – Север“ с. Ковачево „Руднинк Трояново 3“ с. Медникарово „Брикел“ ЕАД гр. Гълъбово „ТЕЦ Марица 3“ – Димитровград „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД с. Ковачево „Елаците мед“ АД с. Мирково „Монек ЮГ“ АД гр. Кърджали „ТЕЦ Бобов дол“ – Дупница „София мед“ АД гр. София „Химмаш“ АД гр. Хасково „КЦМ“ АД гр. Пловдив „Топлофикация София“ АД „Монди пекиджинг“ гр. Стамболийски „ДПСВ – район Пловдив“ „Енергоремонт-Гълъбово“АД „НЕОХИМ“ ЕАД гр. Димитровград „ВПК“ АД гр. Казанлък „Италчементи груп“ гр. Девня „Вулкан“ ЕАД – гр. Димитровград „ЗТКИ“ ООД гр. Ямбол „Крисметал“ ЕООД гр. София „Енерготехника“ ЕООД гр. София „Рема Тип – Топ Комерс“ ООД гр. София o o o o o o o „Remotex systems” Ltd гр. Габрово „ТЕЦ Варна“ ЕАД гр. Варна „ 3 М България“ гр. София „Орудица 2000“ ООД гр. Елхово „Храмар“ ЕООД гр. Пловдив „Зебра“ АД гр. София „Енергоремонт Холдинг“ АД гр. София „АРУБИС“ АД гр. Пирдоп „Челопеч майнинг“ „CEZ България“ „Металик“ АД гр. Стара Загора „ИДА-Дечо Колев“ гр. Стара Загора СД „Динев, Желев и СИЕ“ гр. Ст. Загора „Климатех“ АД гр. Димитровград „Химстрой“ ООД гр. Бургас „Ремотекс“ ЕАД гр. Раднево „Минстрой Холдинг“ АД гр. София „НК Железопътна инфраструктура“ ЕАД „БДЖ“ ЕАД гр. София „ЕНЕМОНА“ АД гр. София „Геотехмин“ ООД гр. София „Диджемон“ ООД гр. Стара Загора „Атом енергоремонт Гълъбово“ ЕООД „НЕК“ АД гр. София „Тотема инженеринг“ АД гр. София „Бесттехника“ АД гр. Радомир „ПМУ Перник“ гр. Перник

Международни клиенти и партньори o o FLSmidth – UK - http: //www. flsmidth. com/ Международни клиенти и партньори o o FLSmidth – UK - http: //www. flsmidth. com/ o FAM – Germany - http: //www. fam. de/ o SGL Group – Germany - http: //www. sglgroup. com/ o RWE – Germany - http: //www. rwe. com/ o DSD Steel – Germany - http: //www. dsd-steel. com/ o ALSTOM – France - http: //www. alstom. com/ o K-&-W Industries – Germany - http: //www. k-u-w. com/ Casting Technologies Gmb. H o 13 Engineering Dobersek Gmb. H – Germany - http: //www. ed-mg. de/ Lurgi Gmb. H – Germany - http: //www. lurgi. de/ Germany – Rema Tip Top Gmb. H

Участия в мащабни проекти o o o o 14 Рехабилитация на кондензоочистваща система на Участия в мащабни проекти o o o o 14 Рехабилитация на кондензоочистваща система на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД с. Ковачево – блокове 1 и 2 – 2006 г. Рехабилитация на кондензоочистваща система на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД с. Ковачево – блокове 3 и 4 – 2008 г. Полагане на киселинноустойчиви изолации на базата на ненаситени полиестерни смоли усилени с фибростъкло и термопластично пoкритие GFK по абсорбери, резервоари, шахти и тръбопроводи при сероочистваща инсталация /СОИ/ на „ТЕЦ Марица изток“ 2 ЕАД – блокове от 1 до 4 – 2007 г. – 2009 г. Полагане на антикорозионно гумено покритие на абсорбери 7 и 8 в „ТЕЦ Марица изток“ 2 ЕАД с. Ковачево – ежегодно от 2005 г. до сега Производство и доставка на лифтери и облицовъчни плочи за барабанни топкови мелници за смилане на варовик в „ТЕЦ Марица изток“ 2 ЕАД с. Ковачево – 2008 г. – 2010 г. Производство и доставка на лифтери и облицовъчни плочи за барабанни топкови мелници за смилане на варовик в „ЕНЕЛ Марица изток 3“ АД с. Медникарово - 2008 г. – 2010 г. Рехабилитация на блокоочистваща инсталация в „ЕНЕЛ Марица изток 3“ АД с. Медникарово – блокове 1 и 2 – 2008 г. Рехабилитация на блокоочистваща инсталация в „ЕНЕЛ Марица изток 3“ АД с. Медникарово – блокове 3 и 4 – 2009 г. Проектиране, изработване и изграждане на нагнетателно-смукателна вентилационна система за мазутна помпена станция с автоматичен контрол и енергийно осигуряване в „ЕНЕЛ Марица изток 3“ АД с. Медникарово – 2009 г. Изработка и полагане на абразивоустойчиво покритие на хидроциклонни батерии за флотация на руда за нуждите на “Engineering-Dobersek” Gmb. H – Германия – 2005 г. – 2010 г. Изработка на улеи, течки, сгъстители, резервоари, хидроциклонни батерии и тръбни връзки и полагани на абразивоустойчиво покритие за реконструкцията и разширението на Обогатителна фабрика в „АСАРЕЛ МЕДЕТ“ АД гр. Панагюрище – 2004 г. - 2008 г. Гумиране на резервоар с киселиноустойчиво гумено покритие за „КЦМ“ АД гр. Пловдив – 2007 – 2010 г. Изработване на технически каучукови изделия за „Вулкан“ АД гр. Димитровград – 2007 – 2010 г. Абонаментно извършване на ремонтни услуги по гумиране на съоръжения на химическото оборудване в ТЕЦ „Варна“ ЕАД – 2008 – 2010 г.

Участия в мащабни проекти o o o o o o o 15 Ремонт на Участия в мащабни проекти o o o o o o o 15 Ремонт на газоход чист газ и възстановяване на антикорозионното му покритие при СОИ „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД - блокове 7 и 8 – 2007 г. Ремонт на антикорозионно гумено покритие на абсорбери на СОИ „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД - блокове 7 и 8 – 2007 г. Ремонт на антиерозийно покритие РР на носеща конструкция на разпръскващи дюзи на абсорбери на СОИ „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД - блокове 7 и 8 – 2007 г. Ремонт на газоход чист газ и възстановяване на антикорозионното му покритие при СОИ „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД - блокове 7 и 8 – 2008 г. Възстановяване на антикорозионно гумено покритие на абсорбер на СОИ „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД - блок 7 – 2008 г. Възстановяване на антикорозионно гумено покритие на абсорбер на СОИ „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД - блок 8 – 2008 г. Ремонт на антиерозийно покритие РР на носеща конструкция на разпръскващи дюзи на абсорбер СОИ „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД - блок 8 – 2008 г. Изпълнение на киселиноустойчиви изолации на основата на винилестерни смоли върху съставни части на СОИ – абсорбери, резервоари, бетонови канали и шахти по проект – „Рехабилитация на енергоблокове 1 -4 на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – 2007 г. Доставка и монтаж на повдигащи ребра /лифтери/ за БТМ в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – 2009 г. Доставка на почистващи устройства /компл. / за ГТЛ в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – 2009 г. Пълна подмяна на повдигащи ребра /лифтери/ на барабанно-топкови мелници /БТМ/ в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – 2009 г. Доставка на резервни части за барабанно-топкови мелници /БТМ/ в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД - 2009 г. Подмяна на 5 бр. износени компенсатори по газоходи, ремонт на уплътняващи шини на байпасни клапи и ремонт на сепариращи системи в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД - 2009 г. Полагане на антикорозионно покритие на газоходи след димен вентилатор на КА-11 в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД - 2009 г. Възстановяване на антикорозионно гумено и смолисто покритие на съоръжения СОИ „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД - 2009 г. - блокове 1 и 4 Доставка на резервни части за барабанно-топкови мелници /БТМ/, чукови дробилки за варовик и изгребвачи за варовик „FAM” в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – 2010 г. Доставка на резервни части за хидроциклонни системи KREBS за варовикова и гипсова суспензия в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – 2010 г. Възстановяване на антикорозионно и антиабразивно гумено покритие на съоръжения СОИ „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД блокове 7 и 8 – 2010 г. Подмяна на участъци от тръбопроводи от GRP за варовикова суспензия СОИ „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД блокове 1 и 4 – 2010 г. Футировка на задвижващи барабани в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – 2010 г. Доставка и монтаж на облицовъчни плочи за БТМ във ВС на СОИ „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – блокове 1 и 4 – 2010 г. Сервизна поддръжка и авариен ремонт на съоръжения към СОИ и Инсталация за обезводняване на гипс /ИОГ/ в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – блокове 5 и 8 – 2010 г. Доставка на греди високоизносоустойчиви за „Мини Марица Изток“ ЕАД – 2008 г. Доставка на гумени пръстени ГП 1017 за „Мини Марица Изток“ ЕАД – 2009 г. Доставка на профилни вулканизационни материали за ленти със стоманен корд за „Мини Марица Изток“ ЕАД – 2007 г. - 2009 г.

Участия в мащабни проекти o o o o o o o o 16 Доставка Участия в мащабни проекти o o o o o o o o 16 Доставка на гумени чистачи за „Мини Марица Изток“ ЕАД – 2008 г. Облицовка на барабани за ГТЛ чрез гореща вулканизация за „Мини Марица Изток“ ЕАД – 2007 – 2009 г. Доставка на облицовъчни материали и полагане на покритие чрез гореща вулканизация на 7 броя кофи за SRS 2000 в „Мини Марица Изток“ ЕАД – 2008 г. Доставка на профилни вулканизационни материали за възстановяване на лента В 2250 St 3150 за „Мини Марица Изток“ ЕАД – 2010 г. Доставка на гума диелектрична за пълнеж при направа на кабелни муфи за „Мини Марица Изток“ ЕАД – 2010 г. Доставка на гумени пръстени за „Мини Марица Изток“ ЕАД – 2010 г. Облицовка на опъвателни барабани Ф 500 за Rs 1200 M в „Мини Марица Изток“ ЕАД – 2010 г. Доставка на подложка гумена малка и голяма за бетонови траверси Ст-4 за „Мини Марица Изток“ ЕАД – 2010 г. Гумиране на валове за „София Мед“ АД – 2007 г. Пясъкоструене и полагане на АКЗ на вътрешната повърхност на съд за маса в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – 2007 г. Пясъкоструене, гумиране и нанасяне на антикорозионно покритие върху тръби, колена, тройници и преходи в „Енергоремонт Раднево“ ЕООД - 2008 г. Пясъкоструене и полагане на АКЗ в/у филтри за „ВРЗ Вола“ АД – 2007 г. Гумиране на барабани за „ВРЗ Вола“ АД – 2007 г. Гумиране на метални съоръжения с износоустойчиво гумено покритие за „Engineering Dobersek“Gmb. H – 2008 – 2010 г. Гумиране на метални съоръжения с износоустойчиво гумено покритие за ДПСВ СПМД район Пловдив – 2007 – 2008 г. Гумиране на метални съоръжения с износоустойчива гумено покритие за FLSmidth UK – 2007 – 2008 г. Гумиране на барабани за „АСАРЕЛ МЕДЕТ“ АД – 2007 – 2008 г. Гумиране на метални съоръжения с износоустойчиво гумено покритие за „Елаците Мед“ АД – 2007 – 2009 г. Гумиране на ролки и барабани за „София Мед“ АД – 2007 – 2008 г. Доставка на комплект гумировка за БТМ за варовик в „ЕНЕЛ Марица Изток 3“ АД – 2010 г. Подмяна на гумено покритие на резервоар за гипсова суспенсия в ГОИ „ЕНЕЛ Марица Изток 3“ АД – 2010 г. Доставка, демонтаж и монтаж на гумено покритие за БТМ за варовик в „ЕНЕЛ Марица Изток 3“ АД – 2010 г. Доставка на комплект гумировка за БТМ в „ЕНЕЛ Марица Изток 3“ АД – 2009 г. Авариен ремонт и поправка на гумено покритие за ХЦ за ВС 2 в „ЕНЕЛ Марица Изток 3“ АД – 2009 г. Демонтаж, почистване и нанасяне на ново гумено покритие и монтаж на захранаваща тръба на БТМ 1 в „ЕНЕЛ Марица Изток 3“ АД – 2009 г. Възстановяване на АКЗ на Реактор – утаител в „ЕНЕЛ Марица Изток 3“ АД – 2009 г. Рехабилитация на кондензоочистващи системи в „ЕНЕМОНА“ АД – 2008 – 2010 г. Гумиране на барабани и ролки за ТЕЦ „Бобов дол“ - 2007 – 2010 г. Изработка на технически каучукови изделия, гумени листи, профили за АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД - 2007 г.

Портфолио КАУЧУКОВО ПРОИЗВОДСТВО Основният процес на каучуковото производство се състои от следните пет етапа: Портфолио КАУЧУКОВО ПРОИЗВОДСТВО Основният процес на каучуковото производство се състои от следните пет етапа: • Производство на каучукови смеси; • Каландриране, формоване и разкрояване на каучуковите смеси; • Почистване на металните елементи чрез бластиране • Нанасяне на лепилните системи • Вулканизация на гумени и метално-гумени изделия в автоклав или на хидравлични преси. • Почистване, боядисване, краен контрол на изделията ПРОДУКТОВА ГАМА, ФАБРИКАЦИЯ • Производство на каучукови смеси • Производство на гумени листа с различно предназначение: черни и цветни каучукови; обикновени; маслоустойчиви; бензиноустойчиви; киселиноустойчиви; абразивоустойчиви; използвани в хранително-вкусовата промишленост. • Производство на гумени пръстени за метални ролки за ГТЛ (гумено транспортни ленти) • Производство на гумени чистачи за ГТЛ • Производство на мембрани за филтърни преси LAROKS • Производство на материали за стиковане на ГТЛ • Гумиране на метални изделия – барабани, ролки, бъркалки, хидроциклонни батерии, хидроциклони, тръби и тръбни връзки, резервоари, абсорбери • Вулканизация на гумено транспортни ленти (ГТЛ) 17

1. Портфолио – гумиране на барабани и ролки 1. Сваляне на износено гумено покритие 1. Портфолио – гумиране на барабани и ролки 1. Сваляне на износено гумено покритие на барабани за ГТЛ чрез струговане 18 2. Гумиране барабани за ГТЛ и нарязване на канали 3, Гумиране на ролки за ГТЛ

2. Портфолио – гумиране на едрогабаритни стоманени конструкции – стр. 1 4. Ръчна гумена 2. Портфолио – гумиране на едрогабаритни стоманени конструкции – стр. 1 4. Ръчна гумена конфекция Разкрой на листов материал 8. Гумиране на хидроциклонни батерии 19 5. Гумиране на H-филтри за блокочистващи инсталации 6. Полагане на гумено покритие на H-филтър за кондензоочистваща система 9. Полагане на гумено покритие върху стоманени сита 7. Гумиране на хидроциклонни батерии 10. Прецизно залепяне на гуменото покритие

2. Портфолио – гумиране на едрогабаритни стоманени конструкции – стр. 2 11. Гумиране на 2. Портфолио – гумиране на едрогабаритни стоманени конструкции – стр. 2 11. Гумиране на бутари за автогенни мелници 15. Автоклавиране на гумено метални изделия 20 12. Гумиране на разпределители на хидроциклонни батерии 16. Автоклавиране на гумено метални изделия 13. Гумиране на захранващи втулки за мелници 17. Автоклавиране на гумено метални изделия 14. Гумиране на стоманени кофи на ескаватори за открити рудници 18. Проверка на гумено покритие чрез индукционен тест

3. Портфолио – производство на вулканизирани гумено-метални изделия – стр. 1 19. Производство на 3. Портфолио – производство на вулканизирани гумено-метални изделия – стр. 1 19. Производство на гумени листа чрез ротационна преса 23. Пресоване и вулканизация на средно габаритни гумено-метални изделия 21 20. Каландриране на каучукови смеси 24. Пресоване и вулканизация малогабаритни гумено-метални изделия 21. Изработка и монтаж на гумени лифтери за барабанни мелници 25. Пресоване и вулканизация на извънредно големи гумено-метални изделия чрез хидравлична преса – 1000 т. 22. Изработка и монтаж на гумени облицовъчни плочи за мелници 26. Производство на лифтери

3. Портфолио – производство на вулканизирани гумено-метални изделия – стр. 2 27. Гумиране на 3. Портфолио – производство на вулканизирани гумено-метални изделия – стр. 2 27. Гумиране на лопатки за сгъстители 31. Изработване на малки гумени подложки за ЖП път 22 28. Изработване и гумиране на хидроциклонни батерии 32. Изработване на големи гумени подложки за ЖП път 29. Изработка на пресови изделия – гумени пръстени за ролки, мембрани за клапани 33. Изработване и монтаж на гумени настилки за ЖП прелези 30. Изработване на гумени уплътнителни пръстени 34. Гумиране на алуминиеви ролки

4. Портфолио – почистване на металоконструкции чрез пясъкоструене; Почистване след пясъкоструене 35. Пясъкоструене на 4. Портфолио – почистване на металоконструкции чрез пясъкоструене; Почистване след пясъкоструене 35. Пясъкоструене на съдове 37. Пясъкоструене на ламарини 23 36. Пясъкоструене на фланци 38. Почистване след пяскоструене

5. Портфолио – полагане на антикорозионни покрития 39. Полагане на антикорозионно покритие на носещи 5. Портфолио – полагане на антикорозионни покрития 39. Полагане на антикорозионно покритие на носещи конструкции 41. Полагане на антикорозионно покритие на мега конструкции 24 40. Полагане на антикорозионно покритие на течки и газоходи 42. Полагане на антикорозионно покритие на флотационни клетки

6. Портфолио – дейности по поддръжка и ремонт на сероочистващи инсталации за димни газове 6. Портфолио – дейности по поддръжка и ремонт на сероочистващи инсталации за димни газове – стр. 1 43. Ремонт на гумената облицовка на абсорбери 46. Ремонт на разпръскващи системи в абсорбери 25 44. Ремонт на разпръскващи системи в абсорбери 47. Изработка на полипропиленови капкоуловители за абсорбери 45. Проверка на гуменото покритие на абсорбери чрез индуктивен тест 48. Заваряване на полипропиленови детайли

6. Портфолио – дейности по поддръжка и ремонт на сероочистващи инсталации за димни газове 6. Портфолио – дейности по поддръжка и ремонт на сероочистващи инсталации за димни газове – стр. 2 49. Полагане на смолисти покрития GFK в абсорбер на СОИ за ТЕЦ 53. Ламинация на тръбни връзки със смолисти покрития GFK 26 50. Ламинация на тръбопроводи чрез смолисти покрития GFK 54. Заварка на полипропилен и ламинация на GFK тръбопроводи 51. Ламинация на съдове чрез смолисти покрития GFK 52. Заваряване на тефлоново покритие в абсорбер 55. Проверка и монтаж на тръбни връзки

7. Портфолио – поддръжка и ремонт на гумено транспортни ленти за открити и закрити 7. Портфолио – поддръжка и ремонт на гумено транспортни ленти за открити и закрити рудници 56. Подготовка на лентата за вулканизацияотпаряне 59. Подготовка за гореща вулканизация 27 57. Механично почистване 60. Гореща вулканизация 58. Полагане на лепилна система

8. Портфолио – лаборатория за качествен контрол 61. Измерване на твърдостта по Шор 62. 8. Портфолио – лаборатория за качествен контрол 61. Измерване на твърдостта по Шор 62. Реометрия 63. Изпитване якост на ФМП (Физико механични показатели) 64. Измерване на изтриваемост по Шлопер - Шлобах 28

Портфолио o Поддръжка, рехабилитация и ремонт на съоръжения с повишена опасност: – мостови и Портфолио o Поддръжка, рехабилитация и ремонт на съоръжения с повишена опасност: – мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях без ограничение на товароподемността – кранове стрелови тип, монтирани на автомобили на самоходни или несамоходни шасита – кулови кранове с товароподемност до 8 т и релсовите пътища към тях – контейнерни кранове и релсовите пътища към тях o Поддръжка, рехабилитация и ремонт на: – асансьори и строителни товароподемници o Проектиране, изработване, доставка и монтаж на: – подкранови пътища o Доставка и монтаж на: – телфери – пътнически и товарни асансьори o Извършване на: – строително монтажни и рехабилитационни работи по сградни фасади и прочее o Извършване на антикорозионни защити чрез: – заварки на тръби от полипропилен /PP/ и поли тетра флуоро етен /PTFE/ – ламинация на тръбопроводи GFK, шахти и канали с ненаситени полиестерни смоли усилени с фибростъкло – огне и химикоустойчива защита на базата на специални бои, лакове и смоли o 29 Сервизна поддръжка на сепариращи системи, разпръскващи дюзи и тръбна арматура в абсорбери

Референции „ЕНЕЛ Марица изток 3“ АД 30 Референции „ЕНЕЛ Марица изток 3“ АД 30

Референции “Асарел медет“ АД, „ДПСВ“ и „Engineering Dobersek” Gmb. H 31 Референции “Асарел медет“ АД, „ДПСВ“ и „Engineering Dobersek” Gmb. H 31

Референции „Мини марица-изток“ ЕАД и НК „Железопътна инфраструктура“ 32 Референции „Мини марица-изток“ ЕАД и НК „Железопътна инфраструктура“ 32

Референции „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД 33 Референции „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД 33

Референции „KCH“ 34 Референции „KCH“ 34

Местоположение и контакти Координати Централен офис: GPS: 42° 3'40. 08 Местоположение и контакти Координати Централен офис: GPS: 42° 3'40. 08"С 25° 35'3. 57"И гр. Димитровград, обл. Хасково бул. Г. С. Раковски 1 х-л „Славяни“ п. к. 6400 тел: +359 (0) 391 60 100 факс: +359 (0) 391 66 909 e-mail: voltabg@abv. bg web: http: //zki. voltabg. com Производствена база: GPS: 42° 3'19. 60"С 25° 37'5. 19"И Промишлена зона гр. Димитровград, обл. Хасково тел: +359 (0) 391 666 74 факс: +359 (0) 391 66 909 35

36 Дизайн: www. arabov. biz ; simeon@arabov. biz 36 Дизайн: www. arabov. biz ; simeon@arabov. biz