Скачать презентацию Защо е необходима саморегулация По-високо признание за ефективна Скачать презентацию Защо е необходима саморегулация По-високо признание за ефективна

87cec4ab63eecfe1592a09bccc041077.ppt

  • Количество слайдов: 20

Защо е необходима саморегулация? По-високо признание за ефективна саморегулация Защо е необходима саморегулация? По-високо признание за ефективна саморегулация

Отправна точка “Това не е толкова дебат за саморегулацията срещу законодателството, а по-скоро за Отправна точка “Това не е толкова дебат за саморегулацията срещу законодателството, а по-скоро за това как законодателството и саморегулацията могат и трябва да си взаимодействат в съвременна Европа” Заключение от Робърт Маделин, DGSanco Председател на Европейска кръгла маса за рекламната дейност, организирана от DG Sanco

Що е саморегулация? • Индустрията се контролира сама, за да гарантира, че рекламите са Що е саморегулация? • Индустрията се контролира сама, за да гарантира, че рекламите са законни, честни, истинни и прилични • Приети стандарти и правила ‘професионално поведение’ • Национални органи за саморегулация (СРО) прилагат правилата Ние толкова много обичаме рекламата, че понякога трябва да я ограничаваме

Що е организация за саморегулация (СРО)? ‘Страж на рекламата’ Независим орган, пазител на кодекса Що е организация за саморегулация (СРО)? ‘Страж на рекламата’ Независим орган, пазител на кодекса Финансиран от индустрията РЕАКТИВЕН: • Разглежда жалби на потребители и конкуренти • Налага санкции (промяна или оттегляне) ПРОАКТИВЕН: (EASA Най-добра практика) Консултации, обучение, осведоменост Контрол над спазването на кодекса Определяне на образци

 EASA – Европейски алианс за саморегулация в рекламата Утвърждава отговорна рекламна дейност чрез EASA – Европейски алианс за саморегулация в рекламата Утвърждава отговорна рекламна дейност чрез най-добра практика в саморегулацията 31 СРО in 29 countries: • 25 европейски СРО – most ЕС • 6 corresponding SRO members AUS, BR, CAN, IND, NZ, SA 16 индустрията организации: • Рекламодатели • Агенции • Медии

Разглеждане на жалби срещу рекламата в Европа • СРО в Европа разглеждат with +/- Разглеждане на жалби срещу рекламата в Европа • СРО в Европа разглеждат with +/- 50 000 жалби годишно • Представлява под 0. 1% от общия брой реклами в обръщение Предимства от разглеждането на жалба чрез СРО • Бързо – жалбите обикновено се разглеждат в рамките на 3 -30 работни дни • Гъвкаво – Технологична и социална промяна • Евтино и достъпно – потребителят не плаща & достъпен on/offline • Обратна тежест на доказателството – компаниите трябва да докажат невинността си • Индустрията се вслушва в решенията на СРО -> ефективни санкции, отрицателна публичност • Ефективни санкции: изменение или сваляне от медиите

Подвеждащи реклами: #1 причина за оплаквания Великобритания – реклами в различни медии Жалба: необоснована Подвеждащи реклами: #1 причина за оплаквания Великобритания – реклами в различни медии Жалба: необоснована претенция “антиоксидантите на продукта предпазват здравето на хората” Решение: жалбата уважена Санкция: кампанията оттеглена • Цена: £ 15 млн. • Договорът с агенцията прекратен

Примери на уважени жалби – неприличие Ирландия - външна реклама- постер Жалба: обидна, пряка Примери на уважени жалби – неприличие Ирландия - външна реклама- постер Жалба: обидна, пряка връзка със секс, неподходяща за деца Решение: жалбата уважена Санкция: кампанията оттеглена & публикуван доклад Испания - външна реклама постер Жалба: жената представена като сексуален обект Решение: жалбата уважена Санкция: кампанията оттеглена по целия свят след подобно решение в Италия

Предизвикателството на дигиталните пазарни комуникации üСаморегулацията е отговор üНяма нужда от нов кодекс -> Предизвикателството на дигиталните пазарни комуникации üСаморегулацията е отговор üНяма нужда от нов кодекс -> Прилагайте съществуващите принципи към новите обстоятелства üСРО предава разширяването на потребностите EASA- дигитална стратегия ü няма да включва редакторско съдържание все още се обсъждат уеб сайтове собственост на Великобритания Луда жаба брендове ü Комисията Brief, консултации с НПО: април 2008 За сваляне от интернет на мобилен телефон - непрозрачно предложение ü Национална дискусия за най-добра практика на - харесва се на деца EASA – края на 2008 -2009 ü

Разглеждане на проблемни реклами през граница … EASA координира разглеждането на повече от 2000 Разглеждане на проблемни реклами през граница … EASA координира разглеждането на повече от 2000 трансгранични жалби от 1992 Механизъм на трансграничните жалби • На база на принципа “страна на произход” • Борба с търговци измамници, сигнализиране на властите • Пример: жалба от Франция за полска реклама ще бъде препратена на СРО в Полша

 Утвърждаване на ефективна саморегулация? Юни 2004 среща на върха: Членовете на EASA подписват Утвърждаване на ефективна саморегулация? Юни 2004 среща на върха: Членовете на EASA подписват Харта на EASA за саморегулация в рекламата Определя 10 принципа на най-добра практика ü ü ü Географско покритие Медийно покритие Финансиране Кодекси Консултация ü ü ü Администриране Разглеждане на жалби Съвети Санкции Осведоменост на потребителите

EASA Харта/Ангажименти & ЕС Кръгла маса за рекламата Февруари 2005: ‘Бяла книга на EASA’ EASA Харта/Ангажименти & ЕС Кръгла маса за рекламата Февруари 2005: ‘Бяла книга на EASA’ пред комисар Киприану =>EASA да докладва пред ЕС-25 за изпълнението до края на 2007 EASA Програма « Get fit» за постигане целите на СР DG Sanco Кръгла маса за рекламата дискусии, организирани на база EASA Харта: DGs Sanco & Inf. So, Sec. Gen, индустрията, EASA & НПО

ЕС Доклад по Кръгла маса за рекламата “Кръглата маса се споразумя за модел на ЕС Доклад по Кръгла маса за рекламата “Кръглата маса се споразумя за модел на най-добра практика, […] който отговаря на съществения стремеж на скоро приетата от EASA най-добра практика” “Аз съм уверен, че саморегулацията ще получи пълно признание в избора на обществото сред многото нормативни възможности. ” Робърт Мадели, Председател на Кръгла маса за рекламата

 Най-добра практика (НДП) приета 2005 -7 v Географско покритие => 81% от ЕС-27 Най-добра практика (НДП) приета 2005 -7 v Географско покритие => 81% от ЕС-27 (5 СРО повече) • Нови СРО: Полша & Литва • Мониторинг =>EASA Препоръки за НДП & модел за спазване Годишен мониторинг на спазването: Реклами на алкохол & храни по TV & Състав на журито EASA Препоръки за НДП: СРО в процес на създаване: Кипър & Естония v v Мнозинство непрофесионални експерти • Нововъведени в 6 СРО • 1 SРO в процес v Изготвяне на кодекс & консултации EASA Препоръки за НДП печат • • Неуместен общ подход Публикувани резултати, преглед от • НДП в Ирландия & Франция индустрията

Доверие & признание на ефективна СР Робърт Маделин - DG Sanco “… готовността на Доверие & признание на ефективна СР Робърт Маделин - DG Sanco “… готовността на EASA и всички други участници в настоящия дебат Да проучат какво може да се Направи за стратегическо Усъвършенстване на Качеството на СР, определено създава доверие, че СР е способна в устойчиви усилия да постигне с времето високо ниво на ефективност” Комисар Вивиан Рединг DG Infso “Повишеното чувство за отговорност на рекламната индустрия може да доведе до отмяна на регулацията в сферата на рекламата”

СР призната в няколко директиви и инициативи на ЕС v Директива за аудио и СР призната в няколко директиви и инициативи на ЕС v Директива за аудио и видео медийни услуги (декември 2007) Чл. 3 (7) гласи, че съвместната и/или саморегулацията са се доказали като ценни инструменти в някои държави-членки. Директивата задължава държавите-членки да насърчават такива механизми на национално ниво в областите, координирани от директивата до степента, до която позволява тяхната правна система. v v Директива за нелоялните търговски практики (май 2005) Чл. 10 и 11 признават ценната роля, която играе доброволната саморегулация. Бяла книга за храните (май 2007) Бялатакнига признава добавената стойност и подкрепя саморегулацията в рекламата. v Стратегия за алкохола на ЕС (2006) Комисията не възнамерява да прилага стратегията чрез нови конкретни законодателни предложения

Междуинституционално споразумение – проблеми с дефинициите СР Работи, но реалността се различава от МИ Междуинституционално споразумение – проблеми с дефинициите СР Работи, но реалността се различава от МИ Споразумение – подобро нормотворчество Саморегулация: възможност за икономическите субекти, социалните партньори, неправителствените организации и и асоциации да приемат помежду си и да себе си общи насоки на европейско ниво (по -конкретно кодекси за професионална практика или секторни споразумения) Ко-регулация: механизъм, при който законодателен акт на Общността поверява постигането на целите, определени от законодателния орган, на признатите в областта партньори

Доклад на ЕС призовава за промяна на дефинициите на СР в МИС Þ Þ Доклад на ЕС призовава за промяна на дефинициите на СР в МИС Þ Þ Þ “Налице е общо признание, че реалната световна практика на СР не следва настоящото МИС за по-добро нормотворчество на СР и корегулацията” “Дефиницията оставя сива зона в саморегулация, която не е толкова чисто автономна, колкото предполага текста, а същевременно не притежава нито една от характеристиките, за да отговаря на условията за ко-регулация” “Ясното разбиране би гарантирало съответното признание на ефективната СР (нито твърде много, нито твърде малко) както вземащите публични решения претеглят и балансират разходите и ползите от различни варианти” ЕС DGSanco Доклад на Кръгла маса за рекламата 2007

Заключения – Призив за преразглеждане на МИС за СР • ефективната саморегулация работи и Заключения – Призив за преразглеждане на МИС за СР • ефективната саморегулация работи и е призната • Дефиниран е модел на ефективна саморегулация в Доклада на Кръгла маса за рекламата в ЕС от DG Sanco Директивата за АВМУ и инициативите на ЕСЕС искат от държавите-членки за насърчават ефективна СР • Дефинициите в МИС се нуждаят от преработка, за да отразят реалността & и да насърчават допълващата роля на ефективна СР

Комисар Кунева - DG Sanco “саморегулацията днес има истинско европейско измерение, благодарение на робатата, Комисар Кунева - DG Sanco “саморегулацията днес има истинско европейско измерение, благодарение на робатата, извършена от EASA през годините. Сигурна съм, че можем да продължим напред заедно, за да утвърдим саморегулацията в рекламата като жив модел на най-добра практика – тя (СР) има да играе важна роля в съвеменната и ефективна регулаторна рамка…. ” Синя книга на EASA за саморегулацията в рекламата 2007 Повече информация за EASA - www. easa-