Скачать презентацию Засади достовірності Чи можливо пояснити все суще Скачать презентацию Засади достовірності Чи можливо пояснити все суще

36290.ppt

  • Количество слайдов: 15

Засади достовірності. Чи можливо пояснити все суще? Засади достовірності. Чи можливо пояснити все суще?

Аристотелівське тлумачення досократичних космогоній як вчень про „початок всього” та визначення знання як знання Аристотелівське тлумачення досократичних космогоній як вчень про „початок всього” та визначення знання як знання причин.

Чи можливо пояснити все суще? Арістотель народився в 384 році до н. е. в Чи можливо пояснити все суще? Арістотель народився в 384 році до н. е. в Стагірі у Фракії. У 18 -річному віці переїздить до Афін і стає учнем Платона. Близько 20 років Арістотель залишався в Академії, аж до смерті Платона. В 343 році до н. е. Арістотель стає вчителем Александра аж до його повноліття. З 335 до 323 р. р. до н. е. Арістотель жив у Афінах. За цей період він створив свою школу та написав багато книг. Після смерті Александра йому довелося втікати з Афін, рятуючись від смерті. В 322 році до н. е. Арістотель помер.

Чи можливо пояснити все суще? “Метафізика” (др. -греч. τὰ μετὰ τὰ φυσικά — те, Чи можливо пояснити все суще? “Метафізика” (др. -греч. τὰ μετὰ τὰ φυσικά — те, що після фізики) – збірник 14 книг Арістотеля різнорідного змісту, традиційно розміщених після (“мета-”) його “Фізики”. Арістотель нараховує 4 першопочатки, або найвищі причини буття: Форма (суть буття) - ЩО ЦЕ Є? Матерія - З ЧОГО ? Мета (ціль) – ЗАРАДИ ЧОГО? Першопричина руху – ЗВІДКИ ПОЧАТОК РУХУ? Останні книги Метафізики присвячені критиці ейдосів як окремо існуючих від речей сутностей Наскрізна тема книг Метафізики – критика різних поглядів попередників-філософів, головним чином Платона та піфагорійців, як вчень, які не можуть бути використані у вигляді теорій про “суще як таке”, атакож вияснення питання про те, що варто розуміти під першою філософією, і які її поняття повинні бути першоосновами.

Чи можливо пояснити все суще? Важливо отримати знання про первинні причини, бо лиш пізнавши Чи можливо пояснити все суще? Важливо отримати знання про первинні причини, бо лиш пізнавши першу причину, ми кажемо, що знаємо річ: Сущність і суть буття Матерія і субстрат. Що знаходиться в основі Звідки йде початок руху Те, заради чого річ існує, і благо, бо воно є метою усього існуючого і рухомого

Чи можливо пояснити все суще? Серед тих, хто першим зайнявся філософуванням, більшість вважали началом Чи можливо пояснити все суще? Серед тих, хто першим зайнявся філософуванням, більшість вважали началом матерію. Існує певне єство, з якого все походить, але саме воно постійне

Чи можливо пояснити все суще? Нехай усяке виникнення і зникнення скільки завгодно відбувається на Чи можливо пояснити все суще? Нехай усяке виникнення і зникнення скільки завгодно відбувається на основі одного чи кількох начал, чому воно відбувається і що причина цього? Шукати цю причину означає шукати інше начало, те. Звідки початок руху.

Чи можливо пояснити все суще? Той, хто сказав, що розум знаходиться, подібно як в Чи можливо пояснити все суще? Той, хто сказав, що розум знаходиться, подібно як в живих істотах , так і в природі, і що це він – причина усього світового порядку, ця людина ніби стала тверезою відносно порожніх розмов попередників

Чи можливо пояснити все суще? Говорячи, що щось існує, це можна тлумачити з чотирьох Чи можливо пояснити все суще? Говорячи, що щось існує, це можна тлумачити з чотирьох точок зору: Одне випадково дається в іншому Буття може позначати реальне визначення речі в її власній природі Відповідність речей їх дійсності Буття, визначене в усіх попередніх твердженнях, може бути визначене або як можливе, або як дійсне

Чи можливо пояснити все суще? Сущністю ми можемо називати: Тіла, утворені з них предмети Чи можливо пояснити все суще? Сущністю ми можемо називати: Тіла, утворені з них предмети та частини цих предметів Начала, формуючі внутрішню причину буття тієї чи іншої речі Частини та сторони речей, необхідні для їхнього існування Суть буття, інакше кажучи, форму кожної окремої речі

Чи можливо пояснити все суще? Питання про матерію Перша матерія – єдина для всіх Чи можливо пояснити все суще? Питання про матерію Перша матерія – єдина для всіх речей Окрема матерія – для кожної речі окрема Залежно від причини руху з однієї матерії виходять різні речі Для кожної речі потрібно вказувати причину всіх її родів (категорій), при цьому найближчих за значенням для цієї речі Не можна забувати і про деяку “свою власну” матерію в кожній речі

Презентацію підготувала студентка ІІ групи ФГН-1 Єрмакова Наталя Презентацію підготувала студентка ІІ групи ФГН-1 Єрмакова Наталя