Скачать презентацию Заповніть порожні місця в пірамідальній діаграмі 8 К Скачать презентацию Заповніть порожні місця в пірамідальній діаграмі 8 К

урок2.ppt

  • Количество слайдов: 30

Заповніть порожні місця в пірамідальній діаграмі 8 К 1024 мега 210 Мбайт Заповніть порожні місця в пірамідальній діаграмі 8 К 1024 мега 210 Мбайт

 • «каля маля» «жовте сонечко» • «фаля маля баля» «велика жовта грушка» • • «каля маля» «жовте сонечко» • «фаля маля баля» «велика жовта грушка» • «цаля баля» «велике яблуко» «фаля» - «грушка» «цаля» - «яблуко» «каля» - «сонечко»

Інформаційні системи Інформаційні системи

Інформаційна система – сукупність взаємопов’язаних засобів, які здійснюють зберігання та обробку інформації Інформаційна система – сукупність взаємопов’язаних засобів, які здійснюють зберігання та обробку інформації

Програмне забезпечення — інформація, що визначає поведінку інформаційної системи. Програмне забезпечення — інформація, що визначає поведінку інформаційної системи.

ПРИСТРОЇ апаратна складова апаратне забезпечення ПРИСТРОЇ апаратна складова апаратне забезпечення

Апаратне забезпечення – комплекс технічних засобів, необхідних для функціонування інформаційної системи Апаратне забезпечення – комплекс технічних засобів, необхідних для функціонування інформаційної системи

Набір комп’ютерів Вхідні пристрої Вихідні пристрої Апаратні компоненти Зовнішні накопичувачі Комунікаційне обладнання Блоки електричного Набір комп’ютерів Вхідні пристрої Вихідні пристрої Апаратні компоненти Зовнішні накопичувачі Комунікаційне обладнання Блоки електричного живлення

Системні програми Програмне забезпечення Інструментальні програми Прикладні програми Системні програми Програмне забезпечення Інструментальні програми Прикладні програми

Програмне забезпечення: Програми, що визначають склад його меню, послідовність дій; Апаратне забезпечення: Випромінювач і Програмне забезпечення: Програми, що визначають склад його меню, послідовність дій; Апаратне забезпечення: Випромінювач і приймач радіохвиль Дисплей Програми, завантажені на телефон користувачем; Клавіатура Дані, записані на телефон (інформація про дзвінки, фотографії, музичні файли тощо. Карта пам’яті Пам’ять телефону SIM карта тощо

Порівняння роботи технічної ІС з діяльністю людини Технічна інформаційна система Програми керують апаратних засобів Порівняння роботи технічної ІС з діяльністю людини Технічна інформаційна система Програми керують апаратних засобів Апаратні програми засоби Людина діями Розум керує тілом: ми піднімаємо руку чи робимо крок, лише коли цього хочемо зберігають У мозку «зберігаються» певні навички мислення Програми визначають, де Пошук і збирання інформації – шукати інформацію та як її виключно розумова діяльність обробляти Інформація надходить до Людина бачить за допомогою системи та виводиться системою очей, а говорить за допомогою апаратних засобів голосових зв’язок, язика Інформація обробляється створюється програмами та Аналізувати, мислити та робити висновки здатен лише розум

Схема технічної інформаційної системи Схема технічної інформаційної системи

 «технологія» : «техне» — майстерність, уміння «логос» — учення, поняття. Інформаційна технологія — «технологія» : «техне» — майстерність, уміння «логос» — учення, поняття. Інформаційна технологія — це технологія організації роботи інформа ційної системи або взаємодії кількох інформаційних систем.

У промисловому виробництві У промисловому виробництві

У науці У науці

В освіті В освіті

У кінематографії У кінематографії

видавничій справі видавничій справі

шоу-бізнесі шоу-бізнесі

У рекламному бізнесі У рекламному бізнесі

У галузі комунікацій У галузі комунікацій

І етап: Писемність І етап: Писемність

ІІ етап: Книгодрукування наприкінці XV ст. . ІІ етап: Книгодрукування наприкінці XV ст. .

ІІІ етап: Винайдення електронних засобів зв’язку наприкінці XIX ст. ІІІ етап: Винайдення електронних засобів зв’язку наприкінці XIX ст.

IV етап: Поява обчислювальної техніки в середині ХХ ст. . IV етап: Поява обчислювальної техніки в середині ХХ ст. .

V етап: Розповсюдження всесвітньої мережі Інтернет V етап: Розповсюдження всесвітньої мережі Інтернет

Інформатика — це сукупність наук, пов’язаних з отриманням, оброблянням, подаванням та зберіганням інформації. Інформатика — це сукупність наук, пов’язаних з отриманням, оброблянням, подаванням та зберіганням інформації.

Інформаційна культура – прояв культури особистості у сфері використання інформаційних технологій. Інформатична компетентність – Інформаційна культура – прояв культури особистості у сфері використання інформаційних технологій. Інформатична компетентність – сукупність знань, навичок та вмінь, необхідних для ефективного використання комп’ютерних інформаційних технологій і систем.

Інформатика – галузь людської діяльності, пов’язана зі здійсненням інформаційних процесів за допомогою комп’ютерних засобів. Інформатика – галузь людської діяльності, пов’язана зі здійсненням інформаційних процесів за допомогою комп’ютерних засобів.