Скачать презентацию Заняття 6 МОДУЛЬ ЧИСЛА На цьому занятті Скачать презентацию Заняття 6 МОДУЛЬ ЧИСЛА На цьому занятті

Zanjattja_6.Modul_chisla.ppt

  • Количество слайдов: 8

Заняття 6 МОДУЛЬ ЧИСЛА Заняття 6 МОДУЛЬ ЧИСЛА

На цьому занятті ти маєш удосконалити свої вміння та навички щодо знаходження модуля числа На цьому занятті ти маєш удосконалити свої вміння та навички щодо знаходження модуля числа та числа за значенням його модуля Давай пригадаємо: Чому дорівнює модуль додатного числа? Цьому ж числу. Чому дорівнює модуль від'ємного числа? Числу, протилежному даному. Чому дорівнює модуль числа 0? Нулю. Порівняйте модулі протилежних чисел. Модулі протилежних чисел рівні. Чи може бути модуль від'ємним числом? Ні, значення модуля - завжди число невід’ємне. Для перевірки натисни на циркуль

Ти знаєш, що таке модуль числа, як знайти модулі різних раціональних чисел та як Ти знаєш, що таке модуль числа, як знайти модулі різних раціональних чисел та як розв’язати рівняння вигляду. Давай ще потренуємось розв’язувати вправи з модулем Знайди значення виразу: Розв’яжи рівняння: Для перевірки натисни на картинку біля завдання

На координатній прямій позначені точки a і b. Порівняй: Розв’яжи рівняння: Оскільки модуль – На координатній прямій позначені точки a і b. Порівняй: Розв’яжи рівняння: Оскільки модуль – число невід’ємне, то це рівняння не має коренів Для перевірки натисни на картинку біля завдання

, де a – додатне число. З геометричного означення Розглянемо нерівність модуля числа виходить, , де a – додатне число. З геометричного означення Розглянемо нерівність модуля числа виходить, що розв’язків даної нерівності - незлічена кількість. Всі ці числа знаходяться між точками з координатами a та – a. Приклад: Знайдіть всі цілі числа, для яких виконується умова -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Розв’язком цієї нерівності є всі числа, які лежать між -5 та 5, цілі з них: -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Знайди самостійно всі цілі розв'язки нерівностей: 0 Відповідь: 0 -2, 875 0 2, 875 Відповідь: -2, -1, 0, 1, 2 Для перевірки натисни на картинку біля завдання Оскільки модуль є числом невід’ємним, то немає таких значень х, при яких дана нерівність буде правильною. Відповідь: розв’язків немає

Напишіть три додатних і три від'ємних числа, які задовольняють умові: -6 0 6 -1 Напишіть три додатних і три від'ємних числа, які задовольняють умові: -6 0 6 -1 0 1 Даній нерівності буде задовольняти будь – яке число менше, ніж -6, та більше, ніж 6. будь – яке число менше, ніж -1, та більше, ніж 1. Наприклад: -7, -8, -9, 7, 8, 9 і т. д. Наприклад: -1, 5; -5, 3; -101, 55; 1, 2; 56, 36; 8999 і т. д. Для перевірки натисни на картинку біля завдання Скільки існує цілих чисел, для яких виконується умова: -3 -2 -1 0 1 2 3 5 чисел: -2, -1, 0, 1, 2 -1 0 Одне число: 0 1 -4, 5 -1 0 1 4, 5 9 чисел: -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4.

Підведемо підсумки Дай відповідь на питання: ØДе на координатній прямій знаходяться числа, які задовольняють Підведемо підсумки Дай відповідь на питання: ØДе на координатній прямій знаходяться числа, які задовольняють нерівності ? ØЧому дорівнює відстань між числом 5 та протилежним йому числом на координатній прямій? ØЧому дорівнює відстань від числа -7 до початку відліку на координатній прямій? Якщо в тебе виникли складнощі при відповіді на дані питання, пропонуємо тобі ще раз опрацювати матеріал занять 5 та 6 або скористатися Інтернет – ресурсами, посилання на які ти зможеш знайти на наступному слайді

Домашнє завдання: Виконати тест для самоконтролю № 6 Інтернет – ресурси: http: //uk. wikipedia. Домашнє завдання: Виконати тест для самоконтролю № 6 Інтернет – ресурси: http: //uk. wikipedia. org/wiki/%D 0%9 C%D 0%BE%D 0%B 4%D 1%83%D 0%BB%D 1%8 C_ (%D 0%BC%D 0%B 0%D 1%82%D 0%B 5%D 0%BC%D 0%B 0%D 1%82%D 0%B 8%D 0%B A%D 0%B 0) http: //mathlessons. ucoz. com/load/uroki/6_klas/ modul_chisla/7 -1 -0 -60 Бажаємо успіхів!