Скачать презентацию Закхей Лука 19 1 -9 Един ден Скачать презентацию Закхей Лука 19 1 -9 Един ден

425532ab03cb3bb32df4df7542924ee3.ppt

  • Количество слайдов: 22

Закхей Лука 19: 1 -9 Закхей Лука 19: 1 -9

Един ден Иисус Христос отивал към град Йерихон. Един ден Иисус Христос отивал към град Йерихон.

Хората, които живеели в този град били много тъжни, защото трябвало да плащат много Хората, които живеели в този град били много тъжни, защото трябвало да плащат много високи данъци, а били бедни.

Данъците им били високи, тъй като човекът, който ги събирал ги мамел. Този човек Данъците им били високи, тъй като човекът, който ги събирал ги мамел. Този човек се наричал Закхей.

Закхей винаги събирал повече пари отколкото хората дължали. Част от парите той давал на Закхей винаги събирал повече пари отколкото хората дължали. Част от парите той давал на римската държава, но останалите прибирал за себе си! Така Закхей забогатял по нечестен начин!

Закхей чул, че Иисус Христос пристигнал в неговия град. Той много искал да Го Закхей чул, че Иисус Христос пристигнал в неговия град. Той много искал да Го види, но тъй като бил много нисък, не можел да надникне над главите на множеството хора, които се тълпяли около Христос. Закхей видял наблизо едно дърво и решил да се покатери на него, за да успее да зърне Христос.

Катерил се… Катерил се…

. . . катерил се… . . . катерил се…

. . . катерил се… . . . катерил се…

. . . катерил се… . . . катерил се…

. . . катерил се… . . . катерил се…

. . . катерил се… . . . катерил се…

. . . катерил се… . . . катерил се…

. . . катерил се… . . . катерил се…

Накрая се покатерил най-горе и зачакал в клоните на дървото. Накрая се покатерил най-горе и зачакал в клоните на дървото.

Когато Иисус минал покрай дървото, погледнал нагоре и го видял. “Закхей, слез долу!”, извикал Когато Иисус минал покрай дървото, погледнал нагоре и го видял. “Закхей, слез долу!”, извикал Иисус. “Днес ще гостувам в дома ти. ”

Закхей бързо, бързо слязъл от дървото. Иисус отишъл в дома му и вечерял с Закхей бързо, бързо слязъл от дървото. Иисус отишъл в дома му и вечерял с него.

Много от хората се разгневили на Иисус, че отишъл на гости на този Закхей, Много от хората се разгневили на Иисус, че отишъл на гости на този Закхей, който редовно ги мамел и ограбвал.

Но веднага щом Иисус влязъл в дома му, Закхей се променил. Той казал, че Но веднага щом Иисус влязъл в дома му, Закхей се променил. Той казал, че ще даде половината от богатството си на бедните, а на онези, които е измамил ще върне четворно повече.

От този ден нататък хората в Йерихон станали много, много по-радостни, пощастливи и. . От този ден нататък хората в Йерихон станали много, много по-радостни, пощастливи и. . . по-заможни.

Закхей също бил радостен и щастлив! Иисус Христос променил живота му завинаги! Закхей също бил радостен и щастлив! Иисус Христос променил живота му завинаги!

Илюстрации: © 2004 by Henry Martin and Sermons 4 Kids All rights reserved. Илюстрации: © 2004 by Henry Martin and Sermons 4 Kids All rights reserved.