Скачать презентацию ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48 779 Скачать презентацию ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48 779

25814e6750e6bc2424e83bdbafd68f60.ppt

  • Количество слайдов: 16

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel. : 585 427 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel. : 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: [email protected] cz; www. zs-mozartova. cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel. : 585 427 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel. : 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: [email protected] cz; www. zs-mozartova. cz Autor: Mgr. Erik Vilímec Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 8. Tematická oblast: Gramatické jevy Téma hodiny: Time clauses 1 Označení DUM: VY_32_INOVACE_30. 19. VIL. AJ. 8 Vytvořeno: 04. 2014

Time Clauses 1 Vedlejší věta příslovečná časová 1 Time Clauses 1 Vedlejší věta příslovečná časová 1

You won´t like doing your homework after you come home from your football practice. You won´t like doing your homework after you come home from your football practice. m. roo y n m a cle l I´l , ome h es com um y m m re o Bef Naučíme se tvořit časová souvětí When the tsunami hits the coast, a lot of people will die. u en yo wh ights s esting er of int lot We´ll go back to school when you feel see a u´ll. Yo well again. ondon sit L vi

1) Co to časové souvětí je? . . . je souvětí, jehož vedlejší věta 1) Co to časové souvětí je? . . . je souvětí, jehož vedlejší věta je uvozená (začíná) časovou spojkou. . . Match the Czech and English expressions: For examle. . . například: when after before while jakmile až as soon as než Remember! Pamatuj si! zatímco až po

Tak jako u podmínkového souvětí, jestliže vyjadřujeme budoucnost, WILL/WON´T musí být v hlavní větě: Tak jako u podmínkového souvětí, jestliže vyjadřujeme budoucnost, WILL/WON´T musí být v hlavní větě: I´ll do my homework when I come home from my piano practice. HLAVNÍ VĚTA VEDLEJŠÍ VĚTA WILL/WON´T Present Simple (Přítomný čas prostý) Časová spojka uvozující vedlejší větu

Utvoř souvětí, použij tato slova: Časová spojka + Present simple When/I/come home/I/do homework , Utvoř souvětí, použij tato slova: Časová spojka + Present simple When/I/come home/I/do homework , WILL/WON´T When I come home, I´ll do my homework. Negative: When/I/come home/I/not do homework: When I come home, I won´t do my homework. He/she/it: When/he/come home/he/do homework: When he comes home, he´ll do his homework. Negative: When/he/come/he/not do homework: When he comes home, he won´t do his homework.

Tvary sloves: Sloveso v ´Present Simple´ může mít pouze čtyři možné tvary, žádné jiné Tvary sloves: Sloveso v ´Present Simple´ může mít pouze čtyři možné tvary, žádné jiné a to pro kladnou a zápornou větu: ČASOVÁ SPOJKA + throw don´t throws doesn´t throw Budoucnost vyjádříme pomocí WILL nebo WILL NOT=WON´T , WILL/WON´T break Pozor na sloveso TO BE pro kladnou a zápornou větu: is/are/am isn´t/aren´t/´m not , WILL/WON´T be

Pozor, časové souvětí stejně jako podmínkové může začínat i hlavní větou. . . You´ll Pozor, časové souvětí stejně jako podmínkové může začínat i hlavní větou. . . You´ll do your homework Ale pamatuj si! when you come home. . přítomný čas je vždy po ČASOVÉ SPOJCE. WILL je v hlavní větě. . . Po ČASOVÉ SPOJCE nikdy není WILL. When she comes from her practice, she´ll be tired. Význam souvětí zůstává stejný. She´ll be tired when she comes from her practice.

Choose the correct form. . . vyber správný tvar: a) I make/´ll make you Choose the correct form. . . vyber správný tvar: a) I make/´ll make you a cup of tea before I leave/ a) I´ll make you a cup of tea before I leave. /´ll leave. b) As soon as John comes home, come home, He´ll give/ comes/will He´ll give me the car keys. gives c) I´ll eat something before I go. Ito bed. eat/eat something before will go/go to bed. d) Mary starts/willher piano lesson as soon as will start her piano as soon as she will arrive/arrives. e) My parents will pay for my shoes when they pay/will pay for my shoes they see them. see/´ll see them. f) We move/´ll move to our new house when we buy/will f) We ´ll move to our new house when we buy it. g) I´ll watch/watch TV while I do/´ll do my History g) I´ll watch TV while I do my History project.

Choose the correct form. . . vyber správný tvar: a) Before my mum comes/will Choose the correct form. . . vyber správný tvar: a) Before my mum comes/will come home, I clean/ a) Before my mum comes home, I´ll clean my room. /´ll clean my room. b) As soon as you finish yourfinish you´ll handyou´ll finish/´ll test, your test, it over to the teacher. hand/hand it over to c) She drinks/´lladrinkof water after she finishes the ´ll drink lot a lot of water after she race. finishes/will finish the race. d) Russel will like/likes playing the pianohe learns like playing the piano when he it. learns/will learn it. e) I will lend/lendmy pen aftergive me back my lend you my pen you ´ll give/ pencil. back my pencil. /give me f) Will you cook/Do you cook the dinner while I do/´ll f) Will you cook the dinner while I do the washing up? g) George and Nathaly dance/´ll dance while you sing/ g) George and Nathaly ´ll dance while you sing. /will sing.

You won´t like doing your homework after you come from your football practice, will You won´t like doing your homework after you come from your football practice, will you? home, comes m my mu room. e Befor lean my c I´ll Co jsme se naučili? When the tsunami hits the coast, a lot of people will die. u en yo wh ights s esting er of int lot see a l You´l ndon. o You´ll go back to school when you feel visit L well again.

1) Co to vedlejší časová věta je? . . . je souvětí, jehož vedlejší 1) Co to vedlejší časová věta je? . . . je souvětí, jehož vedlejší věta je uvozená (začíná) časovou spojkou. . . např. : after while as soon as before when 2) Jak se časové souvětí tvoří? Časová spojka + Present simple Přítomný čas , , WILL/WON´T Budoucnost vyjádřena pomocí WILL/WON´T

Pozor, časové souvětí stejně jako podmínkové může začínat i hlavní větou. . . When Pozor, časové souvětí stejně jako podmínkové může začínat i hlavní větou. . . When dad finishes his job today, we´ll go to the cinema. We´ll go to the cinema when dad finishes his job today.

Thank you! Have a nice day! Thank you! Have a nice day!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel. : 585 427 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel. : 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: [email protected] cz; www. zs-mozartova. cz Seznam použité literatury a pramenů: HUTCHINSON, T. Project 4 – učebnice angličtiny. 3. vyd. Oxford : OUP, 2009. ISBN 978 -0 -19 -476417 -9. s. 70 -71. HUTCHINSON, T. Project 4 - Pracovní sešit. 3. vyd. Oxford : OUP, 2009. ISBN 978 -0 -19 -476361 -5. s. 56 -57. Použité zdroje: Obrazový materiál Microsoft Office. je Nečíslovaný obrazový Microsoft Power. Point. použit materiál z je galerie použit obrázků z a klipartů kolekce programu