Скачать презентацию ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48 779 Скачать презентацию ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48 779

d51aeddadac2e008ec9d451d959fb659.ppt

  • Количество слайдов: 16

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel. : 585 427 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel. : 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: [email protected] cz; www. zs-mozartova. cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel. : 585 427 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel. : 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: [email protected] cz; www. zs-mozartova. cz Autor: Mgr. Erik Vilímec Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 8. Tematická oblast: Gramatické jevy Téma hodiny: First Conditional 1 Označení DUM: VY_32_INOVACE_30. 17. VIL. AJ. 8 Vytvořeno: 21. 03. 2014

First Conditional 1 První podmínková věta 1 First Conditional 1 První podmínková věta 1

. r her o ing f shopp late, yo go me I´ll ome ho . r her o ing f shopp late, yo go me I´ll ome ho l, If you c is il m my mu If If you touch the cooker, you´ll burn your hand. . atch TV tw u won´ Naučíme se tvořit podmínková souvětí If the coast is hit by tsunami, a lot of people will die. If John doe sn´t work, he in th n any ar le never l You´l tudy. s don´t u g if yo won´t get a ny money. We´ll go on a trip if the weather is nice.

Co je vlastně ´podmínka´? Podmínka je české: ´jestliže/když´. . . anglické ´IF´. . . Co je vlastně ´podmínka´? Podmínka je české: ´jestliže/když´. . . anglické ´IF´. . . If you don´t clean your room, you won´t go out.

Vedlejší věta podmínková začíná spojkou: Naučíme se tvořit podmínková souvětí. . . Hlavní věta Vedlejší věta podmínková začíná spojkou: Naučíme se tvořit podmínková souvětí. . . Hlavní věta obsahuje sloveso: Každé souvětí má: Hlavní větu Vedlejší větu IF + Present simple , WILL/WON´T Pamatuj si tento ´vzorec´! jestliže + Přítomný čas , WILL/WON´T

Utvoř souvětí, použij tato slova: IF + Present simple You/throw/you/break , WILL/WON´T If you Utvoř souvětí, použij tato slova: IF + Present simple You/throw/you/break , WILL/WON´T If you throw the ball, you´ll break the window. Negative: You/not throw/you/not break: If you don´t throw the ball, you won´t break the window. He/she/it: He/throw/he/break: If he throws the ball, he´ll break the window. Negative: He/not throw/he/not break: If he doesn´t throw the ball, he won´t break the window.

Tvary sloves: Sloveso v ´Present Simple´ může mít pouze čtyři možné tvary, žádné jiné Tvary sloves: Sloveso v ´Present Simple´ může mít pouze čtyři možné tvary, žádné jiné a to pro kladnou a zápornou větu: IF + throw don´t throws doesn´t throw Budoucnost vyjádříme pomocí WILL nebo WILL NOT=WON´T , WILL/WON´T break Pozor na sloveso TO BE pro kladnou a zápornou větu: is/are/am isn´t/aren´t/´m not , WILL/WON´T

Pozor, podmínkové souvětí může začínat i hlavní větou. . . You´ll break the window Pozor, podmínkové souvětí může začínat i hlavní větou. . . You´ll break the window Pamatuj si! if you throw the ball. . přítomný čas je vždy po spojce IF. WILL je v hlavní větě. . . Po IF nikdy není WILL. If he throws the ball, he´ll break the window. Význam souvětí zůstává stejný. He´ll break the window if he throws the ball.

Choose the correct form. . . vyber správný tvar: a) If you will throw/throw Choose the correct form. . . vyber správný tvar: a) If you will throw/throw the ball, you break /´ll break a) If you throw the ball, you´ll break the window. b) If Mark leaves/leave now , he sees/won´t see the end of b) If Mark leaves now , he won´t see the end of the match. don´t/doesn´t she won´t pass c) If Jessica doesn´t study, she pass her French /doesn´t pass her French est. test. d) You won´t get any pocketyou don´t do any don´t get/won´t get money if you housework. don´t do/won´t do any housework. e) They will miss/miss the train if they won´t hurry e) They will miss the train if they don´t hurry up. up/don´t hurry up. f) If we buy/´ll buy the house, we move/´ll move next f) If we buy the house, we´ll move next summer. g) My father will help/helps you if you will tell/tell g) My father will help you if you tell him.

Fill in the gaps with verbs in the brackets. . . Doplň slovesa v Fill in the gaps with verbs in the brackets. . . Doplň slovesa v závorce ve správném tvaru: a) If you _______ (stand) here in the rain, you a) If you stand here in the rain, you´ll catch a cold. ________ (catch) a cold. b) Nobody ________(help) you if you ________(be) b) Nobody will help you if you are impolite to other people. . _________(not get) if the house if c) Your parents will not get into the house intoyou leave the key you ________(leave) the key in the lock. d) If Henry ________(win) the match, I ________ d) If Henry wins the match, I´ll pay today´s dinner. (pay) today´s dinner. won´t sing if you sing) if e) I _______(notwatch me. you _______(watch) me. won´t come to (not come) he gets a bad he f) Tim _______the party ifto the party ifmark from the Maths test. ________ (get) a bad mark from the Maths test. g) If Sally ________(fall) asleep, she ________ g) If Sally falls asleep, she won´t see her favourite programme. (not see) her favourite programme.

me you co If u late, yo home . atch TV on´t w w me you co If u late, yo home . atch TV on´t w w ll go I´ ill, s mum i her. If my ng for i shopp If you touch the cooker, you´ll burn your hand. Co jsme se naučili? If the coast is hit by tsunami, a lot of people will die. a learn er ll nev. You´ tudy s don´t if thing ny you We´ll go on a trip if the weather is nice.

1) Co to podmínková věta je? . . . je souvětí, jehož vedlejší věta 1) Co to podmínková věta je? . . . je souvětí, jehož vedlejší věta je začíná podmínkovou spojkou. . . : IF 2) Jak se podmínkové souvětí tvoří? IF + jestliže Present simple Přítomný čas , , WILL/WON´T Budoucnost vyjádřena pomocí WILL/WON´T

Pozor, podmínkové souvětí může začínat i hlavní větou. . . If he doesn´t study, Pozor, podmínkové souvětí může začínat i hlavní větou. . . If he doesn´t study, he won´t learn anything. He won´t learn anything if he doesn´t study.

Thank you! Have a nice day! Thank you! Have a nice day!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel. : 585 427 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel. : 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: [email protected] cz; www. zs-mozartova. cz Seznam použité literatury a pramenů: HUTCHINSON, T. Project 4 – učebnice angličtiny. 3. vyd. Oxford : OUP, 2009. ISBN 978 -0 -19 -476417 -9. s. 68 -69. HUTCHINSON, T. Project 4 - Pracovní sešit. 3. vyd. Oxford : OUP, 2009. ISBN 978 -0 -19 -476361 -5. s. 55 -57. VINCE, M. Elementary Language Practice. English Grammar and Vocabulary 3 rd Edition with Key. Macmillan Publishers Limited, 2010. ISBN 978 -0 -2307 -2696 -3. s. 78 -79. Použité zdroje: Obrazový materiál Microsoft Office. je Nečíslovaný obrazový Microsoft Power. Point. použit materiál z je galerie použit obrázků z a klipartů kolekce programu