Скачать презентацию ZAKŁAD SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH PROJEKTOWANIE APLIKACJI WEBOWYCH Projektowanie Скачать презентацию ZAKŁAD SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH PROJEKTOWANIE APLIKACJI WEBOWYCH Projektowanie

c21eaf64234bf142579fd31cf7ee0bd3.ppt

  • Количество слайдов: 11

ZAKŁAD SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH PROJEKTOWANIE APLIKACJI WEBOWYCH ZAKŁAD SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH PROJEKTOWANIE APLIKACJI WEBOWYCH

Projektowanie Aplikacji Webowych Czego można się nauczyć? o o o o Projektowanie stron internetowych Projektowanie Aplikacji Webowych Czego można się nauczyć? o o o o Projektowanie stron internetowych z wykorzystaniem HTML, Java. Script, PHP / Ajax, Obsługa systemów zarządzania treścią (CMS), Projektowanie i zarządzanie sieciowymi bazami danych, Projektowanie interfejsu graficznego – layout (Photoshop, Corel Draw), Tworzenie animacji i prostych gier w technologii Adobe Flash, Obsługa serwisu internetowego od strony administracyjnej, Projektowanie apletów JAVY (technologia JEE).

Projektowanie Aplikacji Webowych Absolwent specjalizacji Sieci Komputerowe i Urządzenia Mobilne ma posiadać niezbędną podbudowę Projektowanie Aplikacji Webowych Absolwent specjalizacji Sieci Komputerowe i Urządzenia Mobilne ma posiadać niezbędną podbudowę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie projektowania, tworzenia i zarządzania sieciami komputerowymi. Tworzenia aplikacji internetowych zgodnych z najnowszymi trendami technologicznymi oraz aktualnymi wymaganiami rynkowymi.

Projektowanie Aplikacji Webowych JĘZYKI DYNAMICZNEGO PROGRAMOWANIA STRON INTERNETOWYCH o o o HTML 5 / Projektowanie Aplikacji Webowych JĘZYKI DYNAMICZNEGO PROGRAMOWANIA STRON INTERNETOWYCH o o o HTML 5 / CSS 3 Java. Script – DOM PHP / My. SQL - Frameworki: Yii / Zend / Cake / Symfony Programowanie w systemach CMS Go Wykłady: 30 h Ćwiczenia: 45 h Semestr: 4 i 5 Przewidywane umiejętności: tworzenie nowoczesnych i wydajnych aplikacji internetowych (w szczególności technik server-side: Yii / Go). Programowanie w systemach Wordpress / Drupal.

Projektowanie Aplikacji Webowych WEBOWE INTERFEJSY GRAFICZNE o o o Usability / Accessibility Prototypowanie interfejsu Projektowanie Aplikacji Webowych WEBOWE INTERFEJSY GRAFICZNE o o o Usability / Accessibility Prototypowanie interfejsu - Mockups Wzorce projektowe Frameworki CSS: Bootstrap / Foundation / gs 960 Frameworki JS: JQuery / Mootools / Prototype Smarty Wykłady: 15 h Ćwiczenia: 30 h Semestr: 7 Przewidywane umiejętności: tworzenie nowoczesnych interfejsów graficznych stron i aplikacji internetowych z wykorzystaniem wiodących technologii rynkowych.

Projektowanie Aplikacji Webowych SIECIOWE APLETY AJAX o o obiektowy model DOM języka Java. Script, Projektowanie Aplikacji Webowych SIECIOWE APLETY AJAX o o obiektowy model DOM języka Java. Script, Klasa XMLHttp. Request, Ajax for Java Web Applications Biblioteki AJAX: - Sencha, Ext. JS, j. Query Wykłady: 15 h Ćwiczenia: 45 h Semestr: 5 Przewidywane umiejętności: tworzenie nowoczesnych i interaktywnych aplikacji internetowych.

Projektowanie Aplikacji Webowych PROJEKTOWANIE Z WYKORZYSTANIEM TECH. FLASH środowisko Adobe Flash i Flash. Develop Projektowanie Aplikacji Webowych PROJEKTOWANIE Z WYKORZYSTANIEM TECH. FLASH środowisko Adobe Flash i Flash. Develop język programowania Action Script projektowanie interaktywnych strony internetowych o programowanie internetowych gier komputerowych o o o Ćwiczenia: 30 h Semestr: 6 Przewidywane umiejętności: Studenci zapoznają się ze środowiskami projektowymi: Adobe Flash, Flash. Develop oraz skryptowym językiem Action Script.

Projektowanie Aplikacji Webowych INTERAKTYWNE APLIKACJE MULTIMEDIALNE o o technologia Direct. X i język programowania Projektowanie Aplikacji Webowych INTERAKTYWNE APLIKACJE MULTIMEDIALNE o o technologia Direct. X i język programowania C#, aplikacje interaktywne, programowanie grafiki i dźwięku, projektowanie gier i aplikacji multimedialnych, Wykłady: 15 h Ćwiczenia: 30 h Semestr: 6 i 7 Przewidywane umiejętności: Studenci zapoznają się ze środowiskiem programistycznym Visual C# i dołączoną do niego biblioteką Direct. X.

Projektowanie Aplikacji Webowych SIECIOWE SYSTEMY OPERACYJNE o o Obsługa sieciowego systemu operacyjnego (Linux), Konfiguracja Projektowanie Aplikacji Webowych SIECIOWE SYSTEMY OPERACYJNE o o Obsługa sieciowego systemu operacyjnego (Linux), Konfiguracja popularnych usług sieciowych: - serwer WWW, - serwer DNS, - serwer FTP, - serwer DHCP, … Wykłady: 30 h Ćwiczenia: 45 h Semestr: 4 Przewidywane umiejętności: tworzenie skryptów administracyjnych oraz konfigurowanie usług sieciowych w systemie Linux.

Projektowanie Aplikacji Webowych Gdzie można znaleźć zatrudnienie? o o o Firmy zajmujące się projektowaniem Projektowanie Aplikacji Webowych Gdzie można znaleźć zatrudnienie? o o o Firmy zajmujące się projektowaniem aplikacji webowych, Programista JAVA, Programista PHP / Ajax, Projektant aplikacji intranetowych, Projektant systemów ERP, MRP, CRM, Agencje reklamowe.

Zakład Systemów Komputerowych Pytania i uwagi proszę kierować do: xxx. yyy@us. edu. pl Zakład Systemów Komputerowych Pytania i uwagi proszę kierować do: xxx. [email protected] edu. pl