Скачать презентацию Загальні положення про договір План 1 2 Скачать презентацию Загальні положення про договір План 1 2

Zagalni_polozhennya_pro_dogovir.ppt

  • Количество слайдов: 18

Загальні положення про договір Загальні положення про договір

План 1. 2. Поняття договору. Зміст договору. 3. Види договорів за Цивільним кодексом України. План 1. 2. Поняття договору. Зміст договору. 3. Види договорів за Цивільним кодексом України. 4. Порядок укладення, зміни і розірвання договору.

Поняття договору Договір – це угода двох або декількох осіб, спрямована на встановлення, зміну Поняття договору Договір – це угода двох або декількох осіб, спрямована на встановлення, зміну чи припинення цивільних правовідносин. Договір є основною підставою виникнення зобов'язально-правових відносин (зобов'язань), який встановлює певні суб'єктивні права і суб'єктивні обов'язки для сторін, що його уклали.

Поняття договору Предмет договору певна дія, але ця дія може бути тільки правомірною. Якщо Поняття договору Предмет договору певна дія, але ця дія може бути тільки правомірною. Якщо предметом договору буде неправомірна дія, тобто незаконна, то такий договір визнається недійсним.

Поняття договору Договір вважається дійсним за дотримання таких умов: законності дії волевиявлення сторін дотримання Поняття договору Договір вважається дійсним за дотримання таких умов: законності дії волевиявлення сторін дотримання встановленої закономірної форми договору право- та дієздатності сторін

Види договорів Односторонні – це договори, в яких одна сторона має лише права, а Види договорів Односторонні – це договори, в яких одна сторона має лише права, а інша — лише обов’язки. Двосторонні, або взаємні – це договори, в яких кожна із сторін має і права і обов’язки. Багатосторонні – це договори, в яких бере участь понад дві особи.

Зміст договору Змістом будь-якого договору є права та обов'язки сторін, установлені ним. Зміст будь-якого Зміст договору Змістом будь-якого договору є права та обов'язки сторін, установлені ним. Зміст будь-якого договору характеризується його умовами. Головним елементом кожного договору є воля сторін, спрямована на досягнення певної мети, яка не суперечить законові.

Зміст договору Ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. Строком договору є час, протягом Зміст договору Ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. Строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до договору.

Види договорів Публічний договір Договір приєднання Попередній договір Договір на користь третьої особи Види договорів Публічний договір Договір приєднання Попередній договір Договір на користь третьої особи

Укладення договору Договiр вважається укладеним, коли сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору Укладення договору Договiр вважається укладеним, коли сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору i належним чином оформили угоду.

Укладення договору Істотними є умови договору, що визнані такими за законом або необхідні для Укладення договору Істотними є умови договору, що визнані такими за законом або необхідні для договорів даного виду. Випадкові - умови договору, якi звичайно в договорах не передбачаються, але можуть бути встановленi угодою сторiн. До звичайних умов належать тi, якi вироблені практикою для договорів певного виду та оприлюднені в установленому порядку.

Укладення договору У процесі укладення договору розрiзняють двi стадiї: пропозицiя укласти договiр (оферта) прийняття Укладення договору У процесі укладення договору розрiзняють двi стадiї: пропозицiя укласти договiр (оферта) прийняття пропозицiї (акцепт)

Укладення договору За формою укладення договори можуть бути Усні Письмові Прості Нотаріально посвідчені Укладення договору За формою укладення договори можуть бути Усні Письмові Прості Нотаріально посвідчені

Укладення договору Усна форма допускається в договорах, що виконуються під час їх укладення, якщо Укладення договору Усна форма допускається в договорах, що виконуються під час їх укладення, якщо інше не встановлено законом. Письмова форма застосовується в разі укладення договорів між юридичними особами, крім договорів, що виконуються під час їх укладення.

Укладення договору Нотаріальне посвідчення письмових договорів обов’язкове у випадках, передбачених у законі. Таке посвідчення Укладення договору Нотаріальне посвідчення письмових договорів обов’язкове у випадках, передбачених у законі. Таке посвідчення здійснюється нотаріусом або іншою посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення даної нотаріальної дії.

Укладення договору ü Якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним Укладення договору ü Якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому цієї форми. ü Договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції. ü Договір є укладеним у місці проживання фізичної особи або за місцезнаходженням юридичної особи, яка зробила пропозицію укласти договір, якщо інше не встановлено договором.

Порядок зміни або розірвання договору регламентується ст. 651 Цивільного кодексу. Зміна або розірвання договору Порядок зміни або розірвання договору регламентується ст. 651 Цивільного кодексу. Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін.

Порядок зміни або розірвання договору v У разі односторонньої відмови від договору у повному Порядок зміни або розірвання договору v У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, договір є відповідно розірваним або зміненим. v У разі зміни договору зобов’язання сторін змінюються відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо.