ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 2017

Описание презентации ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 2017 по слайдам

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 2017 РОКУ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 2017 РОКУ

НАКАЗИ УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ Наказ від 22 вересня 2016 року № 162НАКАЗИ УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ Наказ від 22 вересня 2016 року № 162 «Про затвердження Загальних характеристик сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року» Наказ від 22 вересня 2016 року № 163 «Про затвердження Критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року»

Зміст сертифікаційних робіт Українська мова і література Історія України Російська мова. Математика Географія БіологіяЗміст сертифікаційних робіт Українська мова і література Історія України Російська мова. Математика Географія Біологія Фізика Хіміявизначено Програмами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2016 року № 77 (зі змінами, внесеними наказом в ід 27 липня 2016 року № 888)

Французька мова Німецька мова Іспанська мова. Англійська мова визначено Програмами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженимиФранцузька мова Німецька мова Іспанська мова. Англійська мова визначено Програмами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 01 жовтня 2014 року № 1121 Зміст сертифікаційних робіт

Українська мова і література Загальна кількість завдань – 58. Максимальна кількість тестових балів –Українська мова і література Загальна кількість завдань – 58. Максимальна кількість тестових балів – 104. На виконання роботи відведено 180 хвилин. ЧАСТИНА 1 «Українська мова» містить 33 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються в бланку відповідей А. ЧАСТИНА 2 «Українська література» містить 24 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються в бланку відповідей А. ЧАСТИНА 3 «Власне висловлення» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на це завдання записується в бланку відповідей Б. Увага! Результат виконання завдань частин 1 і 3 буде зараховуватися як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року. Результат виконання всіх завдань сертифікаційної роботи буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів

ЧАСТИНА 1 Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1– 23*, 29– 33*, 34–ЧАСТИНА 1 Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1– 23*, 29– 33*, 34– 53) оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал , якщо вказано правильну відповідь; 0 балів , якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано. ЧАСТИНА 2 Завдання на встановлення відповідності ( «логічні пари» ) (№ 24– 28*, 54– 57) оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність ( «логічну пару» ); 0 балів за будь-яку «логічну пару» , якщо зроблено більше однієї позначки в рядку; 0 балів за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності ( «логічної пари» ), або відповіді на завдання не надано. ЧАСТИНА 3 Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№ 58*) оцінюється від 0 до 20 балів за критеріями змісту та мовного оформлення: 1. Теза: 0, 1 або 2 бали. 2. Аргументи: 0, 1 або 2 бали. 3 а. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1 або 2 бали. 3 б. Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя: 0, 1 або 2 бали. 4. Логічність, послідовність: 0, 1 або 2 бали. 5. Висновок: 0, 1 або 2 бали. 6 а. Орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 бали. 6 б. Лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 бали. Увага! * – завдання з української мови, результат виконання яких буде зараховуватися як результат державної підсумкової атестації Увага! Роботу, що не відповідає темі власного висловлення, буде оцінено в 0 балів. Роботу обсягом до 100 слів буде оцінено в 0 балів

Історія України ЧАСТИНА  2 ЧАСТИНА 1 «Історія України ХХ – початку ХХІ ст.Історія України ЧАСТИНА 2 ЧАСТИНА 1 «Історія України ХХ – початку ХХІ ст. » містить 30 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються та записуються в бланку відповідей А. «Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст. » містить 30 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються та записуються в бланку відповідей А. Увага! Результат виконання завдань частини 1 буде зараховуватися як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів Результат виконання завдань частин 1 і 2 буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів

  1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1– 23*, 31– 53) 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1– 23*, 31– 53) оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано. 2. Завдання на встановлення відповідності ( «логічні пари» ) (№ 24– 26*, 54– 56) оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність ( «логічну пару» ); 0 балів за будь-яку «логічну пару» , якщо зроблено більше однієї позначки в рядку; 0 балів за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності ( «логічної пари» ), або відповіді на завдання не надано. 3. Завдання на встановлення правильної послідовності (№ 27*, 28* і 57, 58 ) оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо вказано першу й останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів за будь-яку правильно вказану подію, якщо зроблено більше однієї позначки в рядку; 0 балів за завдання, якщо неправильно вказано першу й останню події, або відповіді на завдання не надано. 4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (№ 29*, 30* і 59, 60) оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали: 1 бал – за кожен правильно вказаний варіант відповіді (цифру) із трьох можливих; 0 балів, якщо не вказано жодного правильного варіанта відповіді (цифри), або один варіант відповіді (цифра) вказано тричі, або відповіді на завдання не надано. Порядок написання цифр значення не має. Увага! * – завдання з історії України ХХ – початку ХХІ ст. , результат виконання яких буде зараховуватися як результат державної підсумкової атестації

Математика Загальна кількість завдань – 33.  Максимальна кількість тестових балів – 62 НаМатематика Загальна кількість завдань – 33. Максимальна кількість тестових балів – 62 На виконання роботи відведено 180 хвилин 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1– 20) оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано. 2. Завдання на встановлення відповідності ( «логічні пари» ) (№ 21– 24) оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність ( «логічну пару» ); 0 балів за будь-яку «логічну пару» , якщо зроблено більше однієї позначки в рядку; 0 балів за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності ( «логічної пари» ) або відповіді на завдання не надано. 3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 25– 30): – структуроване завдання оцінюється в 0, 1 або 2 бали: 1 бал за кожну правильно вказану відповідь; 0 балів, якщо вказано обидві неправильні відповіді або відповіді на завдання не надано; – неструктуроване завдання оцінюється в 0 або 2 бали: 2 бали, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано

Увага! Результат виконання завдань № 1– 28,  31,  32 буде зараховуватися якУвага! Результат виконання завдань № 1– 28, 31, 32 буде зараховуватися як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року (за вибором випускника) Результат виконання всіх завдань сертифікаційної роботи буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів 4. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№ 31– 33 ): – № 31, 32 оцінюються в 0, 1, 2, 3 або 4 бали; – № 33 оцінюється в 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 балів

Англійська мова Загальна кількість завдань – 43. Максимальна кількість  тестових балів – 56.Англійська мова Загальна кількість завдань – 43. Максимальна кількість тестових балів – 56. На виконання роботи відведено 120 хвилин. Частина 1 «Читання» (Task 1– 4) містить 22 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються в бланку відповідей А. Частина 2. «Використання мови» (Task 5 та Task 6) містить 20 завдань. Відповіді на ці завдання позначаються в бланку відповідей А. Частина 3 «Письмо» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на це завдання записується в бланку відповідей Б. Увага! Результат виконання завдань Task 1– 3 частини «Читання» , Task 6 частини «Використання мови» та частини «Письмо» буде зараховуватися як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року (за вибором випускника) Результат виконання всіх завдань сертифікаційної роботи буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів

1.  Завдання на встановлення відповідності (Task 1:  № 1– 5*,  Task1. Завдання на встановлення відповідності (Task 1: № 1– 5*, Task 3: № 11– 16*) оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал – за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо правильної відповідності не встановлено, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано. 2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді ( Task 2: № 6– 10* ) оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано ). 3. Завдання на заповнення пропусків у тексті (Task 4: № 17– 22, Task 5: № 23– 32, Task 6: № 33– 42*) оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано. 4. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№ 43*) оцінюється від 0 до 14 балів за критеріями змісту та мовного оформлення: а. Змістове наповнення (опрацювання трьох умов, зазначених у комунікативній ситуації): а 1 – перша умова: 0, 1 або 2 бали; а 2 – друга умова: 0, 1 або 2 бали; а 3 – третя умова: 0, 1 або 2 бали. b. Структура тексту та зв’язність: b 1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті): 0, 1 або 2 бали; b 2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист (особистий, діловий), оголошення, записка тощо): 0, 1 або 2 бали. c. Використання лексики (лексична наповнюваність, володіння лексичним матеріалом): 0, 1 або 2 бали. d. Використання граматики (морфологія, синтаксис, орфографія): 0, 1 або 2 бали. * – завдання, результат виконання яких буде зараховуватися як результат державної підсумкової атестації

Дякуємо за увагу ! Дякуємо за увагу !