Скачать презентацию за ій кц их ун ч н ф Скачать презентацию за ій кц их ун ч н ф

graf.pptx

  • Количество слайдов: 10

за ій кц их ун ч н ф и ів тр ік е аф за ій кц их ун ч н ф и ів тр ік е аф ом ь гр ге ен ва ою вор до ог бу ом ет о п ер П о п д

y=-f(x) Для того, щоб побудувати графік функції y=-f(x), треба: 1. Побудувати графік y=f(x); 2. y=-f(x) Для того, щоб побудувати графік функції y=-f(x), треба: 1. Побудувати графік y=f(x); 2. Відобразити його симетрично відносно осі Ох.

y=f(-x) Аналогічно будується графік функції y=f(-x): 1. Побудова графіка y=f(x); 2. Відображення його симетрично y=f(-x) Аналогічно будується графік функції y=f(-x): 1. Побудова графіка y=f(x); 2. Відображення його симетрично відносно осі Оу.

При побудові графіка відбувається паралельне перенесення графіка функції y=f(x) уздовж осі Oх на с При побудові графіка відбувається паралельне перенесення графіка функції y=f(x) уздовж осі Oх на с одиниць Якщо С>0 - вліво; Якщо С<0 - вправо.

Y=f(x)+c При потрібно графік побудові графіка паралельно Y=f(x)+c перенести Y=f(x) уздовж осі Oy на Y=f(x)+c При потрібно графік побудові графіка паралельно Y=f(x)+c перенести Y=f(x) уздовж осі Oy на с одиниць. В залежності від c - перенесення буде вверх або вниз. • Якщо С>0, то переносимо вверх; • Якщо С<0, то переносимо вниз.

y=кf(x) При множенні функції на будь-яке невід'ємне число К відбувається розтяг або стиск графіка y=кf(x) При множенні функції на будь-яке невід'ємне число К відбувається розтяг або стиск графіка Y=f(x) уздовж осі Оу в залежності від К : • Якщо K>1 − розтяг; • Якщо 0

Y=f(kx) е -як будь а н енту м я і аргу єтьс нн е Y=f(kx) е -як будь а н енту м я і аргу єтьс нн е ва x) множ відбу К ії y=f( ри ц о П числ функ іка не ід'єм граф : к нев від К стис о ті яг аб жнос е розт в зал х осі О ж к; уздов стис –. K>1 зтяг кщо Я ро <1 – о 0

Y=|f(x)| Частина графіка функції Y=f(x) розташована вище осі Ох (і на самій осі) залишається Y=|f(x)| Частина графіка функції Y=f(x) розташована вище осі Ох (і на самій осі) залишається без змін, а нижче відображається відносно осі Ох – симетрично

Y=f(|x|) Частину графіка функції Y=f(x), розташовану праворуч від осі Оу (і на самій осі), Y=f(|x|) Частину графіка функції Y=f(x), розташовану праворуч від осі Оу (і на самій осі), залишаємо без зміни, і ту саму частину графіка відображаємо симетрично відносно осі Оу

Побудова графіка функції Побудова графіка функції