Скачать презентацию YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİ Deniz Bayhan — TTGV Скачать презентацию YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİ Deniz Bayhan — TTGV

fbc8eace8d76656c121b368399787e34.ppt

  • Количество слайдов: 77

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİ Deniz Bayhan - TTGV 14 Ağustos 2208, Eskişehir YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİ Deniz Bayhan - TTGV 14 Ağustos 2208, Eskişehir

Ayakta Kalmak ve Süreklilik için • Gerekli Kültürü Oluşturarak • Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetlerini Ayakta Kalmak ve Süreklilik için • Gerekli Kültürü Oluşturarak • Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetlerini – Evrensel Kurallara Uygun, – Netice Alacak, Değer Yaratacak Şekilde, – Kendi Bünyesine Uydurarak Sürdürmek 21. Asırda ayakta kalmak isteyen endüstrilerin tek seçeneği olarak gözükmektedir. ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Firmaların Önemli Gündemi • Firmalar, varlıklarını sürdürebilmek için küresel pazarda rekabet etme yeteneğine sahip Firmaların Önemli Gündemi • Firmalar, varlıklarını sürdürebilmek için küresel pazarda rekabet etme yeteneğine sahip olmalıdırlar. • Teknolojik yenilikleri, birikimleriyle birleştirerek ürüne dönüştüren ve ekonomik kazanç sağlayan kuruluşlar, rekabette önemli avantajlar elde ederler. • Bu nedenledir ki ürün geliştirme konusunda yürütülen çalışmalar firmaların gündeminde önemli bir yer tutar. ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Ar-Ge’den Ürün Geliştirmeye – Yol Haritası Yaklaşımı Kaynak: Tekim Mayıs 2007 Sunumu ESİNKAP, 14 Ar-Ge’den Ürün Geliştirmeye – Yol Haritası Yaklaşımı Kaynak: Tekim Mayıs 2007 Sunumu ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Yeni Ürün Tanımı • Dünya için yeni olan ürün • İşletme için yeni, Pazar Yeni Ürün Tanımı • Dünya için yeni olan ürün • İşletme için yeni, Pazar için yeni olmayan olan ürün – Platform ürün – Yeni bir model – Mevcut üründe iyileştirme ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Ürün Geliştirme Tanımı • Ürün geliştirme, ürünün fiziki yapısını bugünkü görünüşünden ve işlevinden farklı Ürün Geliştirme Tanımı • Ürün geliştirme, ürünün fiziki yapısını bugünkü görünüşünden ve işlevinden farklı hale getirmek, maliyetini azaltmak, kalitesini yükseltmek demektir. • Ürünün kendisini ya da süreçlerini geliştirmek demektir. • Yeni ürün geliştirme süreci her şeyden önce, işletme ve pazarlama yönetiminin genel stratejileri ile buna bağlı olarak yeni ürünlerle ilgili stratejik bakış açısına bağlı olarak gelişir. ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Yeni Ürün Geliştirme Projeleri ESİNKAP, 14 Ağustos 2008 Kaynak: M. Çakmakçı Yenilikçinin Günü Sunumu Yeni Ürün Geliştirme Projeleri ESİNKAP, 14 Ağustos 2008 Kaynak: M. Çakmakçı Yenilikçinin Günü Sunumu 2008

Yeni Ürün Geliştirme Nedenleri • Kaynak kullanımı; Kaynakların daha iyi kullanılmak istenmesi en önemli Yeni Ürün Geliştirme Nedenleri • Kaynak kullanımı; Kaynakların daha iyi kullanılmak istenmesi en önemli nedendir. Bir işletmenin ilk amacı tam kapasite ile çalışmaktır. Bundan işletmenin personelinin sermayesinin, dağıtım kanallarının ve üretim araçlarının tam kullanılması kastedilmektedir. Bu sayede malların marjinal maliyetleri düşürülüp yeni yatırımlara kaynak aktarılması ve karın arttırılması sağlanabilir. Böylece bazı giderler düşürülerek. üretilen ürün miktarları artırılıp; daha geniş bir ürün yelpazesine sahip olunabilir. ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Yeni Ürün Geliştirme Nedenleri • Pazar stratejisi; İşletmeler çoğu kez stratejik nedenlerle yeni ürün Yeni Ürün Geliştirme Nedenleri • Pazar stratejisi; İşletmeler çoğu kez stratejik nedenlerle yeni ürün üretirler. Alıcılar genel olarak birbiriyle alakalı malların aynı işletme tarafından üretilmesini isterler. Bu durum üreticinin konumunu tüketici karşısında güçlendirecektir. Aynı zamanda bu durum, dağıtım kanallarının da güçlenmesini sağlayacaktır. Perakendeciler, her çeşit ev aleti üreten bir işletmeyi yalnız buzdolabı üreten bir işletmeye tercih edecektir. Bazen ürünleri kalitesini yükseltmek veya düşük tutmak amacıyla da yeni ürün üretilebilir. Bu sayede, o alandaki karların da işletmeye çekilmesi sağlanır. ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Yeni Ürün Geliştirme Nedenleri • Rekabet; Diğer işletmelerin pazara yeni ürün sürmeleri ve başarılı Yeni Ürün Geliştirme Nedenleri • Rekabet; Diğer işletmelerin pazara yeni ürün sürmeleri ve başarılı olmaları durumunda, işletmenin rekabet edebilmesi için onları izlemesi gerekebilir. Ayrıca rekabetten bir ölçüde kurtulmak ya da rakip işletmelere üstünlük sağlamak amacı ile de yeni ürün üretilebilir. • Teknolojik gelişmeler; İşletmelerin ürünlerini geliştirmelerine ya da yepyeni bir ürün üretmelerine neden olabilir. ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Yeni Ürün Geliştirme Nedenleri • Büyüme isteği; Büyümek ancak yeni bir ürünün üretilmesiyle gerçekleştirilebilir. Yeni Ürün Geliştirme Nedenleri • Büyüme isteği; Büyümek ancak yeni bir ürünün üretilmesiyle gerçekleştirilebilir. Tek bir ürünle büyüyen şirket yok gibidir. Çünkü her ürüne olan talep ve yaşam süresi sınırlıdır. Bu yüzden eğer işletme büyümek istiyorsa. yeni mallar üretip yeni pazarlar bulmak zorundadır. • Tüketici tercihlerinin değişmesi; İşletmenin büyüyebilmesinin yanında hayatını devam ettirebilmesi ve pazardaki yerini koruyabilmesi için tüketici tercihlerini ve modayı izleyerek yeni ürünler üretmesi gerekmektedir. ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Ürün Yaşam Döngüsü Kaynak: M. Çakmakçı Yenilikçinin Günü Sunumu 2008 ESİNKAP, 14 Ağustos 2008 Ürün Yaşam Döngüsü Kaynak: M. Çakmakçı Yenilikçinin Günü Sunumu 2008 ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Düşey Sürüm Stratejisi • Eski modelin satışları durgunluğa girerken, daha düşüşe geçmeden, bunun yerini Düşey Sürüm Stratejisi • Eski modelin satışları durgunluğa girerken, daha düşüşe geçmeden, bunun yerini almak üzere yeni modelin çok hızlı olarak (12 ay içinde) dünyada raflara sürülmesi ve satışların yükselmesinin sağlanması -Vertical Launch • Özellikle bilgi tabanlı ürün veya hizmetlerde uygulanana bir strateji ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Düşey Sürüm Stratejisi • • • Kısa zaman içerisinde yeni ürünler Esnek ve modüler Düşey Sürüm Stratejisi • • • Kısa zaman içerisinde yeni ürünler Esnek ve modüler tasarımlar Uzman çalışanlar Takım çalışma kültürü Tasarım takımının bir parçası olarak görülen tedarikçiler ve müşteriler ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Fikirden Pazara Yeni Yaklaşımlar § Klasik/Eski İnovasyon Süreci § Doğrusal § Ardışık Fikir Üretme Fikirden Pazara Yeni Yaklaşımlar § Klasik/Eski İnovasyon Süreci § Doğrusal § Ardışık Fikir Üretme Tasarım ESİNKAP, 14 Ağustos 2008 Geliştirme Prototip Üretim Pazarlama Satış

Fikirden Pazara Yeni Yaklaşımlar § Yeni İnovasyon Süreci § Etkileşimli § Eşzamanlı YENİ FİKİRLER Fikirden Pazara Yeni Yaklaşımlar § Yeni İnovasyon Süreci § Etkileşimli § Eşzamanlı YENİ FİKİRLER Fikir Üretme Tasarım Geliştirme ESİNKAP, 14 Ağustos 2008 Prototip Üretim Pazarlama Satış

Açık İnovasyon Modeli Chesbrough, “Open Innovation: Renewing Growth from Industrial R&D” ESİNKAP, 14 Ağustos Açık İnovasyon Modeli Chesbrough, “Open Innovation: Renewing Growth from Industrial R&D” ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Açık ve Kapalı İnovasyon Kaynak: T. Kiper, Infotron - Yenilikçinin Günü sunumu 2008 ESİNKAP, Açık ve Kapalı İnovasyon Kaynak: T. Kiper, Infotron - Yenilikçinin Günü sunumu 2008 ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Kapalı ve Açık İnovasyon ESİNKAP, 14 Ağustos 2008 Kaynak: T. Kiper, Infotron - Yenilikçinin Kapalı ve Açık İnovasyon ESİNKAP, 14 Ağustos 2008 Kaynak: T. Kiper, Infotron - Yenilikçinin Günü sunumu 2008

Fikirden Yeni Ürüne YENİ FİKİRLER Fikir Üretme Tasarım ESİNKAP, 14 Ağustos 2008 Geliştirme Prototip Fikirden Yeni Ürüne YENİ FİKİRLER Fikir Üretme Tasarım ESİNKAP, 14 Ağustos 2008 Geliştirme Prototip Üretim Pazarlama Satış

Yeni Ürün Fikir Kaynakları • • • Müşteriler ve müşteri ihtiyaçları – ürün kullanıcıları Yeni Ürün Fikir Kaynakları • • • Müşteriler ve müşteri ihtiyaçları – ürün kullanıcıları Rakipler Tedarikçiler Fuarlar/sergiler Bilimsel ve teknik konferanslar Patentler ve teknik literatür Müşterek çalışmalar (ağyapılar, kümeler v. b. ) Firma personeli (öncelikle Ar-Ge/üretim birimleri) Firma pazarlama bölümü Üst yönetim ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Yeni Fikirler Yönetim Süreci • Stratejinin oluşturulması • Yeni fikirlerin toplanması/üretilmesi • Yeni fikirlerin Yeni Fikirler Yönetim Süreci • Stratejinin oluşturulması • Yeni fikirlerin toplanması/üretilmesi • Yeni fikirlerin değerlendirilmesi ve seçimi (Teknik ön yapılabilirlik ve pazar ön araştırma) • Müşteri isteklerinin mühendislik diline çevrilmesi ÇIKTI: Çerçevesi tanımlanmış yeni ürün (Yeni Ürün Tanımı) ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

ÇIKTI: Yeni Ürün Tanımı • • • Ne geliştirileceğinin çok kısa tanımı Başarı ölçütleri ÇIKTI: Yeni Ürün Tanımı • • • Ne geliştirileceğinin çok kısa tanımı Başarı ölçütleri Hedef pazar Uyulması gereken standartlar Yeni üründen etkilenecek taraflar (tedarikçi, müşteri, servis-bakım, dağıtıcılar) • Fikri haklar ile ilgili araştırma sonuçları ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Yeni Ürün Geliştirme Süreci Yeni Ürün Tanımı Geliştirme Öncesi Faaliyetler Karar Geliştirme Devreye Aşaması Yeni Ürün Geliştirme Süreci Yeni Ürün Tanımı Geliştirme Öncesi Faaliyetler Karar Geliştirme Devreye Aşaması Alma Faaliyetleri Karar: Tamam / Devam / Geri Dön ve Değiştir ESİNKAP, 14 Ağustos 2008 Satış Onayı

Geliştirme Öncesi Faaliyetler • Müşteri gereksinimlerinin belirlenmesi – Müşteri şikayetleri – Servis/bakım bilgileri – Geliştirme Öncesi Faaliyetler • Müşteri gereksinimlerinin belirlenmesi – Müşteri şikayetleri – Servis/bakım bilgileri – Satış raporları – Odak grup toplantıları – Teke tek görüşmeler • Rakip ürünlerin analizi • Ürün hedef spesifikasyonlarının oluşturulması • Ürün kıyaslama çalışmaları ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

KANO’nun Müşteri Tatmini Modeli Yüksek MÜŞTERİ TATMİNİ Heyecan veren özellikleri Düşük ler ik ) KANO’nun Müşteri Tatmini Modeli Yüksek MÜŞTERİ TATMİNİ Heyecan veren özellikleri Düşük ler ik ) ö in i ell z m t (ta s an orm f r Pe Düşük Eşik (mutsuzluk) özellikleri RAKİPLERE GÖRE PERFORMANS Yüksek L. Cohen, Quality Function Deployment: how to make QFD work for you, Addison-Wesley, 1995 ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Rakip Ürünlerin Analizi: Tersine Mühendislik • Rakip ürünlerin ayrıntılı incelenmesi, üründeki malzeme miktarını, maliyetini Rakip Ürünlerin Analizi: Tersine Mühendislik • Rakip ürünlerin ayrıntılı incelenmesi, üründeki malzeme miktarını, maliyetini doğruya yakın belirlenmesi, üretim yöntemlerinin çıkartılması ve işçilik hakkında bir fikir edinilmesi ana amaçtır. • Ürünün işlevini nasıl gerçekleştirdiğinin belirlenmesi önemlidir. • Ürüne ilişkin standartlar edinilerek ürün bu standartlara uygun olarak, hatta standartları zorlayarak denenmelidir. • Ürünün tanıtım broşürleri ve kullanım kılavuzu dikkatlice incelenmelidir. ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Tersine Mühendislik • Tersine Mühendislik • "Tersine Mühendislik" bir makineyi veya nesneyi kopyalamak veya geliştirmek amacıyla veya çalışma prensibini belirlemek amacıyla parçalara ayırmak olarak da tarif edilmektedir. Bu tarif, özde yanlış olmamakla birlikte eksiktir. • "Tersine Mühendislik", var olan bir nesnenin tasarım bilgilerinin bulunmadığı durumlarda, nesneyi yeniden üretebilmek veya geliştirebilmek amacıyla, ürünün üç boyutlu uzayda sayısal tasarım bilgilerinin elde edilmesidir. • TM Uygulamalarının en önemli elemanları şunlardır, – Sayısallaştırıcı/ tarayıcılar – Hızlı prototipleme makineleri – Tersine mühendislik yazılımları ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Tersine Mühendislik • Tersine mühendislik aşaması, yaparken çok şey öğrenilebilecek ve çok miktarda yeni Tersine Mühendislik • Tersine mühendislik aşaması, yaparken çok şey öğrenilebilecek ve çok miktarda yeni fikrin doğabileceği bir çalışmadır. • Ürünün gerek özellik gerekse yapı olarak patentlenmiş buluşlar içerip içermediği belirlenmelidir. Bu aşamada patent vekilinden yardım alınabilir. ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Geliştirme Öncesi Faaliyetler • Kavram/konsept tasarımı – Alternatif kavramlar (çözüm önerileri) üretme – Uygun Geliştirme Öncesi Faaliyetler • Kavram/konsept tasarımı – Alternatif kavramlar (çözüm önerileri) üretme – Uygun kavramın seçimi • Spesifikasyonların netleştirilmesi – Ürün fonksiyon ve teknik özelliklerin belirlenmesi – Stil/modelleme çalışmaları-teknik yapılabilirlik • Fizibilite çalışması – Hedef satış fiyatı ve adedinin belirlenmesi – Mali yapılabilirlik etüdü-ürün maliyet modeli ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Kavram/Konsept Tasarımı Bir Metod: Beyin Fırtınası Kaynak: TEKİM Mayıs 2007 Sunumu ESİNKAP, 14 Ağustos Kavram/Konsept Tasarımı Bir Metod: Beyin Fırtınası Kaynak: TEKİM Mayıs 2007 Sunumu ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Geliştirme Öncesi Faaliyetler • Proje planı çalışmaları – Proje ekibinin (lider, uzmanlıklar) belirlenmesi – Geliştirme Öncesi Faaliyetler • Proje planı çalışmaları – Proje ekibinin (lider, uzmanlıklar) belirlenmesi – Proje iş planı (aktiviteler, kilometre taşları) oluşturulması – Süre, kaynak ve maliyet tahmini – Proje bütçesinin hazırlanması – Risk alanlarının belirlenmesi ÇIKTI: ÜRÜN VE PROJE TANIM DOKÜMANI DÖNÜM NOKTASI: ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİNE BAŞLAMA KARAR ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

ÇIKTI: Proje Tanım Dokümanı • • • Proje amaçları Müşteri gereksinimleri listesi İlgili standartların ÇIKTI: Proje Tanım Dokümanı • • • Proje amaçları Müşteri gereksinimleri listesi İlgili standartların listesi Rekabet analizi Ürün spesifikasyonu Ürün kavramı Ekonomik yapılabilirlik analizi sonuçları Proje planı Proje performansı ölçüm planı ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Yeni Ürün Geliştirme Süreci Yeni Ürün Tanımı Geliştirme Öncesi Faaliyetler Karar Geliştirme Devreye Aşaması Yeni Ürün Geliştirme Süreci Yeni Ürün Tanımı Geliştirme Öncesi Faaliyetler Karar Geliştirme Devreye Aşaması Alma Faaliyetleri Karar: Tamam / Devam / Geri Dön ve Değiştir ESİNKAP, 14 Ağustos 2008 Satış Onayı

Geliştirme Aşaması Faaliyetleri • • Fikri haklar yönünden araştırma Devlet yardımlarının araştırılması ve başvuru Geliştirme Aşaması Faaliyetleri • • Fikri haklar yönünden araştırma Devlet yardımlarının araştırılması ve başvuru Sistem tasarımı Ayrıntılı tasarım – – – Ürün tasarımı Komponent seçimleri Make/buy çalışmaları Üretim süreçlerinin ve araçların tasarımı Kalite planları • Lab. Modellerinin hazırlanması (3 boyutlu modeller-mokaplar, simülasyonlar, CAD modelleri) ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Mühendislikte Tasarım ESİNKAP, 14 Ağustos 2008 Mühendislikte Tasarım ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Ürün Tasarımına Etki Eden Faktörler Kaynak: TEKİM Mayıs 2007 Sunumu ESİNKAP, 14 Ağustos 2008 Ürün Tasarımına Etki Eden Faktörler Kaynak: TEKİM Mayıs 2007 Sunumu ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Geliştirme Aşaması Faaliyetleri • Prototip geliştirme • Prototiplerin işlevsel ve yapısal denemeleri (prototip testi Geliştirme Aşaması Faaliyetleri • Prototip geliştirme • Prototiplerin işlevsel ve yapısal denemeleri (prototip testi ve tasarım doğrulama) • Pazarlama planlarının hazırlanması ÇIKTI: PROTOTİP, ÜRETİM VE PAZAR PLANLARI DÖNÜM NOKTASI: YATIRIM / ÜRETİM KARARI ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Prototip Geliştirme Kaynak: TEKİM Mayıs 2007 Sunumu ESİNKAP, 14 Ağustos 2008 Prototip Geliştirme Kaynak: TEKİM Mayıs 2007 Sunumu ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Bilgisayar Destekli YÜG Süreci Kaynak: Ç. Üçler, Figes – Mart 2006, Bursa ESİNKAP, 14 Bilgisayar Destekli YÜG Süreci Kaynak: Ç. Üçler, Figes – Mart 2006, Bursa ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Bilgisayar Destekli YÜG Süreci • Deneme yanılma sürecinin bilgisayar ortamında olması • Sanal (virtual) Bilgisayar Destekli YÜG Süreci • Deneme yanılma sürecinin bilgisayar ortamında olması • Sanal (virtual) prototiplerin oluşturulması • Katı modelin çalışma şartları altında ne tür deformasyonlara uğrayacağının veya çevresel etkilere cevabının ne olacağının ön görülmesi • Klasik ürün geliştirme sürecine “simülasyon” süreç halkasının eklenmesi ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Masaüstü Mühendislik Araçları Kaynak: Ç. Üçler, Figes – Mart 2006, Bursa ESİNKAP, 14 Ağustos Masaüstü Mühendislik Araçları Kaynak: Ç. Üçler, Figes – Mart 2006, Bursa ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Hızlı Prototipleme • Bilgisayarda yapılmış model herzaman yeterli olmayabilir. • Özellikle ürüne ait ergonometrik Hızlı Prototipleme • Bilgisayarda yapılmış model herzaman yeterli olmayabilir. • Özellikle ürüne ait ergonometrik denemeler için hızlı (rapid) prototipleme önem kazanmaktadır. • Bilgisayarda oluşturulan üç boyutlu model bilgisine %100 sadık kalınarak oluşturulan fiziksel prototiplerle ürüne ait problemlerin tasarım aşamasında fark edilmesine olanak sağlanır. • Prototip üretimi iyi bir hayal gücü ve bilgi gerektirmektedir. ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Yeni Ürün Geliştirme Süreci Yeni Ürün Tanımı Geliştirme Öncesi Faaliyetler Karar Geliştirme Devreye Aşaması Yeni Ürün Geliştirme Süreci Yeni Ürün Tanımı Geliştirme Öncesi Faaliyetler Karar Geliştirme Devreye Aşaması Alma Faaliyetleri Karar: Tamam / Devam / Geri Dön ve Değiştir ESİNKAP, 14 Ağustos 2008 Satış Onayı

Devreye Alma Faaliyetleri • Üretim hazırlıkları (ürün ağacı, üretim iş akışı, dokümantasyon, üretim planlama, Devreye Alma Faaliyetleri • Üretim hazırlıkları (ürün ağacı, üretim iş akışı, dokümantasyon, üretim planlama, malzeme yönetimi) • Deneme üretimi • Saha testleri • Laboratuar testleri • Sertifikasyon • Eğitimler • Tekrarlı üretim denemeleri • Pazara sunum hazırlıkları ÇIKTI: PAZARA SUNULACAK ÜRÜN DÖNÜM NOKTASI: SATIŞ ONAYI ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

YÜG Sonrası Analiz • Ürün geliştirme sürecini değerlendirerek, iyi ve kötü uygulamaları saptamak ve YÜG Sonrası Analiz • Ürün geliştirme sürecini değerlendirerek, iyi ve kötü uygulamaları saptamak ve bu deneyimi dokümante ederek daha sonra gerçekleştirilecek çalışmalarda bu deneyimlerden yararlanılmalıdır. • Yaratılan bilginin somutlaştırılması ve transferi öğrenen organizasyonlar için vazgeçilmez uygulamalardır. Öğrenen organizasyonlar, davranış biçimlerini yeni bilgi ve görüşlerin ışığında değiştirebilen ve bunun için gerekli bilginin yaratılmasında, edinilmesinde ve transferinde ustalaşmış organizasyonlardır. ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Değer Yaratma • İnovasyon süreci, değer yaratmalıdır. • Bu değerin ölçülebilmesi – Üst yönetimin Değer Yaratma • İnovasyon süreci, değer yaratmalıdır. • Bu değerin ölçülebilmesi – Üst yönetimin sahiplenmesi – Sürecin doğru yönlendirilmesi – Çalışanların motivasyonu açısından çok önemlidir. ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Değerin Ölçülmesi • Girdi / potansiyel ölçütleri – İnovasyon sürecindeki eleman, harcanan para – Değerin Ölçülmesi • Girdi / potansiyel ölçütleri – İnovasyon sürecindeki eleman, harcanan para – Portföydeki proje sayısı ve bunların dağılımı • Süreç ölçütleri – “Time to market” – Geri dönüş sayısı – Sürece harcanan insan kaynağı [Ölçütler az sayıda, basit, veri toplanır basitlikte ve işletme hedefleri ile uyumlu olmalı] ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Değerin Ölçülmesi • Hedeften sapma ölçütleri – Kalite, zaman, maliyet hedeflerine uyum – Öngörülen Değerin Ölçülmesi • Hedeften sapma ölçütleri – Kalite, zaman, maliyet hedeflerine uyum – Öngörülen spesifikasyona uyum • Sonuç ölçütleri – Projenin mali getirisi – Müşteri memnuniyeti – Ürün geri dönüş oranları [Ölçütler az sayıda, basit, veri toplanır basitlikte ve işletme hedefleri ile uyumlu olmalı] ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Yeni Üründe Başarı Ölçütleri “Ölçebildiğini Yönetebilirsin” • Ürün geliştirme sürecinin verimliliği (proje ekip yapısı, Yeni Üründe Başarı Ölçütleri “Ölçebildiğini Yönetebilirsin” • Ürün geliştirme sürecinin verimliliği (proje ekip yapısı, faaliyetlerin organizasyonu, yönetimi, proje liderleri, iş planı ve bütçesine uyum) • Ürün kalite ve performans hedeflerini sağlama • Pazara çıkış zamanı • Pazar performansı (kara geçiş noktası, karlılık, ciro, pazar payı) ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Başarılı Ürüne Giden Yoldaki Kayıplar(*) * A. L. Page, PDMA New Product Development Survey: Başarılı Ürüne Giden Yoldaki Kayıplar(*) * A. L. Page, PDMA New Product Development Survey: Performance and Best Practices, PDMA conference, Chicago, 13 Kasım 1991 ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

YÜG Süreci Anahtar Noktalar • Ürün geliştirme bir süreçtir. • Ürünün geliştirilmesi için bir YÜG Süreci Anahtar Noktalar • Ürün geliştirme bir süreçtir. • Ürünün geliştirilmesi için bir proje oluşturmak, ürün geliştirmenin tüm aşamalarını projede belirtmek, yapılacakları bir proje mantığında yürütmek gerekir. Bu pazara sunum süresinin kısaltılmasında son derece etkilidir. • Ürün geliştirme projesi; çalışanların zihinsel ve bedensel emeklerini proje hedefi doğrultusunda birleştirdikleri bir takım çalışması ortamıdır. ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

YÜG Süreci Anahtar Noktalar • Pazara sunulacak ürün rekabetçi olmalıdır. • En kısa zamanda YÜG Süreci Anahtar Noktalar • Pazara sunulacak ürün rekabetçi olmalıdır. • En kısa zamanda pazara sunulmalıdır. • Pazarda müşterinin kullanımı sırasında aksaklık/arıza çıkarmamalıdır. • Kimsenin tescilli tasarımını ve patentlenmiş buluşunu lisansız olarak içermemelidir. ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

YÜG Süreci Anahtar Noktalar • Yeni ürünler dokümante edilmiş süreçlere uygun olarak geliştirilir. • YÜG Süreci Anahtar Noktalar • Yeni ürünler dokümante edilmiş süreçlere uygun olarak geliştirilir. • YÜG sürecini iyileştirmek proje ekibi ve üst yönetimin sorumluluğundadır. • YÜG sürecinin iyileşmesi birikimli öğrenme sonucu olur. ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

YÜG Süreci Anahtar Noktalar • YÜG çıktıları önceden planlanan çıktılarla uyum içindedir ve sonuçlar YÜG Süreci Anahtar Noktalar • YÜG çıktıları önceden planlanan çıktılarla uyum içindedir ve sonuçlar tekrarlanabilir. • Süreç ölçütleri YÜG sürecinin yönetim hedefleri ile uyum halindedir. • Süreç ölçütleri nicelikseldir. ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Başarılı Bir Ar-Ge ve İnovasyon İçin • • • Üst Yönetim Desteği Yeterli Kaynak Başarılı Bir Ar-Ge ve İnovasyon İçin • • • Üst Yönetim Desteği Yeterli Kaynak Anahtar Konularda Yetişmiş Uzmanlar Bilişim altyapısı Laboratuvar Altyapıları veya İşbirlikleri Şirket Kültür Değişimi ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Yeni Ürünlerde Başarısızlık Nedenleri Kaynak: Telif Hakkı © 2006 -2007 Sakarya Üniversitesi ESİNKAP, 14 Yeni Ürünlerde Başarısızlık Nedenleri Kaynak: Telif Hakkı © 2006 -2007 Sakarya Üniversitesi ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Yeni Ürünlerde Başarısızlık Nedenleri • YÜG sürecinin gereken şekilde uygulanmaması veya süreçte yer alan Yeni Ürünlerde Başarısızlık Nedenleri • YÜG sürecinin gereken şekilde uygulanmaması veya süreçte yer alan kademelerden bazılarının göz ardı edilmesinden kaynaklanan olgunlaşmamış veya tüketici tercihlerini yansıtmayan ürün konseptlerinin ortaya çıkması. • Eşsiz bir ürün yaratma isteği gereğinden fazla fonksiyonel ve karmaşık ürünlerin ortaya çıkmasına ve dolayısıyla ürünlerin maliyeti ile fiyatlarının ödenebilir sınırları aşmasına neden olmaktadır. ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Yeni Ürünlerde Başarısızlık Nedenleri • Yeni ürünleri destekleyecek pazarlama stratejilerinin zamanında ve yeterli olarak Yeni Ürünlerde Başarısızlık Nedenleri • Yeni ürünleri destekleyecek pazarlama stratejilerinin zamanında ve yeterli olarak geliştirilememiş olması. • Ürünün pazarlanmasında yanlış hedef kitlelere yönelme veya ürünün konumlandırılmasında yanlış tercihin yapılması başarısızlığı getirmektedir. • Olumsuz pazar araştırma raporlarına rağmen işletme yönetiminin ısrarla ürünü piyasaya sürmeyi istemesi. ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Yeni Ürünlerde Başarısızlık Nedenleri • İşletmenin söz konusu ürünü üretebilmek için gerekli olan teknoloji, Yeni Ürünlerde Başarısızlık Nedenleri • İşletmenin söz konusu ürünü üretebilmek için gerekli olan teknoloji, hammadde ve becerilere sahip olmaması. • Pazardaki ikame ürünler, rekabet şartları ve rakiplerin muhtemel hareket tarzları dikkate alınmaksızın ya da çok fazla önemsenmeksizin geliştirilen yeni ürünler çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. • Özellikle talebin düşük olduğu veya ekonomik, sosyal, mevsimlik dalgalanmaların olduğu dönemlerde yeni ürünlerin pazara sürülmesi başarısız sonuçların alınmasına yol açabilmektedir. ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Yeni Ürünlerde Başarısızlık Nedenleri • Ürün farklılaştırmasının yeterince güçlü olmaması, tüketicilerin beklentilerine cevap vermeyen Yeni Ürünlerde Başarısızlık Nedenleri • Ürün farklılaştırmasının yeterince güçlü olmaması, tüketicilerin beklentilerine cevap vermeyen veya onlara kolaylık sağlamayan farklılaştırmalar gerçekleştirmek, yeni ürünü başarısız hale getirebilmektedir. ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

ESİNKAP, 14 Ağustos 2008 ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Yeni Ürün Müzesi • Robert Mc. Math, yeni ürün geliştirme ve pazarlama uzmanı. • Yeni Ürün Müzesi • Robert Mc. Math, yeni ürün geliştirme ve pazarlama uzmanı. • 1965 yılından itibaren çeşitli ülkelerden “başarılı”, “başarısız” tam 100 bin tüketici pazarına yönelik ürün örneği ve öykülerini toplamış. • “New Products Showcase and Learning Center” • “ABD’de her 10 yeni üründen sadece 2’si başarılı oluyor” diyerek, müzenin önemine, alınacak derslere dikkat çekiyor. ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Yeni Ürün Müzesi • “Dün neden başarısız olduğunuzu anlayamazsanız, yarın yine aynı hataları yapabilirsiniz” Yeni Ürün Müzesi • “Dün neden başarısız olduğunuzu anlayamazsanız, yarın yine aynı hataları yapabilirsiniz” diyor ve kurumsal hafızanın ve pazarlama ile ilgili detaylı kayıtlar tutmanın gerekliliğine dikkat çekiyor. • Pazarlamacılar sadece kendi şirketlerindeki ürünlerin gelişimini değil, sektördeki rakiplerle ilgili bilgileri de çok iyi biçimde kaydetmeli ve detaylı bir arşiv yaratmalılar. ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

“İnovasyon yaşam tarzı olursa fark yaratılır” • “İnovasyon yaşam tarzı olursa fark yaratılır” • "İnovatif bir şirket iklimi isteniyorsa, çalışanın bu yönde mutlaka cesaretlendirilmesi, 'coşku' ve 'iddia‘nın şirket ikliminde oluşturulabilmesi gerekir. ” • “Denemeler çoğu kez bir bedel karşılığıdır. Her geliştirme/inovasyon projesinin maliyeti ve riskleri vardır; bunları sıkı takip ederek kontrol altında tutan, ancak bu projelere cesaretle fırsat tanıyan şirketler netice alır. ” Kaynak: Gülsüm Azeri - Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ Cam Ev Eşyası Grup Başkanı ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Standard Profil • General Motors, Ford, Volkswagen, Audi ve Fiat gibi firmalar için sızdırmazlık Standard Profil • General Motors, Ford, Volkswagen, Audi ve Fiat gibi firmalar için sızdırmazlık fitili tasarımı, geliştirmesiyle birlikte seri imalatını da üstlenmektedir. • Standard Profil A. Ş. , Ürün geliştirmenin tüm aşamalarında CAD/CAM/CAE ve 3 D optik tarama teknolojilerini etkin şekilde kullanmaktadır. ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Opel Vectra modeli profil tasarımları ESİNKAP, 14 Ağustos 2008 Opel Vectra modeli profil tasarımları ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

3 D CAD Uygulaması - Örnek Ana sanayiden gelen modele uygun tasarlanmış metal takviyeli 3 D CAD Uygulaması - Örnek Ana sanayiden gelen modele uygun tasarlanmış metal takviyeli bir fitil ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Sonlu Elemanlar Analizi (FEA) Uygulaması ESİNKAP, 14 Ağustos 2008 Sonlu Elemanlar Analizi (FEA) Uygulaması ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Toyota Ürün Geliştirme Sistemi • Yeni Ürün Geliştirme ve Ürün Sunumu sürecini tam zamanında Toyota Ürün Geliştirme Sistemi • Yeni Ürün Geliştirme ve Ürün Sunumu sürecini tam zamanında tamamlayarak, yeni ürünleri %30– 50 gibi daha kısa zamanda müşterinin istediği kalite ve maliyette başarı ile pazara sunulmasında uygulanan en önemli yönetim yaklaşımının “Oobeya” olduğu ifade edilmektedir. • Oobeya; tüm proje ekiplerinin katılımıyla projelerin görselleştirildiği, gelişmelerin takip ve koordine edildikleri “Proje Kontrol Odası” olarak tanımlanıyor. ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Toyota Ürün Geliştirme Sistemi • Şirket çalışma alışkanlıklarını ve organizasyonel kültürü dönüştürebilecek Oobeya projesi Toyota Ürün Geliştirme Sistemi • Şirket çalışma alışkanlıklarını ve organizasyonel kültürü dönüştürebilecek Oobeya projesi ile insan odaklı yaklaşım yapısı oluşturularak görsel araçlar kullanılmaktadır. • Oobeya hibrid otomobil geliştirme sürecinde ortaya çıkmış bir sistem. ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Oobeya – Proje Kontrol Odası ESİNKAP, 14 Ağustos 2008 Oobeya – Proje Kontrol Odası ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

Oobeya – İnsan Esaslı Yaklaşım • Oobeya, projedeki personelin ihtiyaç ve güçlü yönlerini dikkate Oobeya – İnsan Esaslı Yaklaşım • Oobeya, projedeki personelin ihtiyaç ve güçlü yönlerini dikkate alan ekip odaklı bir yaklaşımdır. • Firmanın Ar-Ge hedefleriyle uyumlu olacak şekilde proje amaçlarını tanımlamakla işe başlanır. • Tüm foksiyonel birimler projede yer alır. • Görsel kontrol mekanizmaları ve kontrollü toplantılar ürün geliştirme sürecinin kısaltılmasını sağlar. • Oobeya metodunun kendisi değil bu metodu uygulayan kişiler görsel ürün geliştirme sisteminin çalışmasını sağlarlar. ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

“Devrim” İlk Yerli Otomobil “Devrim” İlk Yerli Otomobil

İlk yerli otomobil “Devrim” • 23 Türk mühendisinin ve o zamanki ismiyle Eskişehir Demiryolu İlk yerli otomobil “Devrim” • 23 Türk mühendisinin ve o zamanki ismiyle Eskişehir Demiryolu fabrikasının ustalarının 129 günlük çabaları ile 1961 yılında hayat bulan ilk yerli otomobil “Devrim”. • Mühendisler kendi özel otomobillerini söküp parçalarını incelemişler. • Motor modeli eski bir 6 silindir Chevrolet motorundan degiştirmedir. • Türkçe kadranlar yapılmıştır. • Hyundai marka arabanın ilk modelinin üretimine 1967 yılında başlanmıştır. ESİNKAP, 14 Ağustos 2008

İlk yerli otomobil “Devrim” • 29 Ekim 1961 buharlı lokomotif ile taşınır. Devrim’in benzin İlk yerli otomobil “Devrim” • 29 Ekim 1961 buharlı lokomotif ile taşınır. Devrim’in benzin depoları buharlı lokomotifin bacasından çıkacak kıvılcımların yaratacağı tehlike nedeniyle boşaltılmıştır. • Benzin doldurma işlemi bazı yanlış planlamalar nedeniyle yeterince yapılamamıştır. • Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in seçtiği siyah Devrim 200 metre gider ve durur. ESİNKAP, 14 Ağustos 2008 • Diğer bej “Devrim” geçit törenine katılır, ancak basın yanlış yönlendirme yapar. • Her iki Devrim Eskişehir’e döner ve presle ezilir.

 Teşekkürler……. . ESİNKAP, 14 Ağustos 2008 Teşekkürler……. . ESİNKAP, 14 Ağustos 2008