Скачать презентацию ЯК ДЕРЖАВА РЕГУЛЮЄ ГРОШОВИЙ ОБІГ Дяговченко А В Скачать презентацию ЯК ДЕРЖАВА РЕГУЛЮЄ ГРОШОВИЙ ОБІГ Дяговченко А В

инфляция.ppt

  • Количество слайдов: 9

ЯК ДЕРЖАВА РЕГУЛЮЄ ГРОШОВИЙ ОБІГ Дяговченко А. В. ЕК-21 ЯК ДЕРЖАВА РЕГУЛЮЄ ГРОШОВИЙ ОБІГ Дяговченко А. В. ЕК-21

ПЛАН • Поняття грошей і грошової маси. • Чинники попиту на гроші та пропозиції ПЛАН • Поняття грошей і грошової маси. • Чинники попиту на гроші та пропозиції грошей. • Зміст грошової політики держави. • Роль центрального банку у регулюванні грошового ринку. • Види монетарної політики.

4. РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ У РЕГУЛЮВАННІ ГРОШОВОГО РИНКУ. Регулювання грошово-кредитних відносин здійснюється за участю 4. РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ У РЕГУЛЮВАННІ ГРОШОВОГО РИНКУ. Регулювання грошово-кредитних відносин здійснюється за участю кредитної системи. «Серцем» кредитної системи є Центральний банк, який виконує основні функції щодо грошово-кредитного регулювання, контролю за діяльністю комерційних банків, кредитно-грошового обслуговування уряду, збереження офіційних золотовалютних резервів країни. Комбанки – фінансові установи, що займаються прийманням вкладів та наданням комерційних позик.

БАНКУ НА ПРОПОЗИЦІЮ ГРОШЕЙ В ЕКОНОМІЦІ • Зміна норми резервування (банківських резервів) Збільшення норми БАНКУ НА ПРОПОЗИЦІЮ ГРОШЕЙ В ЕКОНОМІЦІ • Зміна норми резервування (банківських резервів) Збільшення норми резервування приводить до зменшення пропозиції грошей і збільшення відсоткових ставок, і навпаки • Зміна дисконтної ставки (ставки рефінансування) Підвищення дисконтної ставки знижує зацікавленість комерційних банків у формуванні додаткових грошових резервів шляхом отримання позичок у центральному банку, і навпаки • Здійснення операцій на ринку цінних паперів Якщо центральний банк купує державні облігації на відкритому ринку, грошові резерви комерційних банків зростають, тобто збільшується пропозиція грошей, і навпаки.

ОСНОВНИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ ГРОШОВОКРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ Є: Інструменти грошово-кредитного регулювання Зміна облікової ставки ОСНОВНИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ ГРОШОВОКРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ Є: Інструменти грошово-кредитного регулювання Зміна облікової ставки Зміна норми обов’язкових резервів Операції на відкритому ринку Облікова ставка – це відсоткова ставка за позиками, які надає ЦБ комбанкам Норма відсоткових резервів – це процентне відношення суми обов’язкових резервів до суми депозитів (вкладів) Це операції, які проводить ЦБ шляхом купівлі або продажу державних цінних паперів (державних облігацій)

ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ (ЗА ДАНИМИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ) 2001 2002 2003 2004 ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ (ЗА ДАНИМИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Грошова маса, млн. грн. 45755 64870 95043 125801 194071 261063 396156 515727 Грошова база, млн. грн. 23055 30808 40089 53763 82760 97214 141901 186671 Облікова ставка. НБУ (на кінець періоду)% 12, 5 7, 0 9, 5 8, 0 12, 0 за кредитами 31, 9 24, 8 20, 2 17, 9 16, 4 15, 4 14, 4 17, 8 за депозитами 11, 2 7, 8 7, 1 7, 8 8, 5 7, 6 8, 2 9, 9 Вимоги банків за наданими кредитами, млн. грн 28373 42035 67835 88579 143418 245226 426863 734010 Процентні ставки банків у національній валюті, %

5. ВИДИ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ. Монетаризм — теорія сучасної економічної науки, яка базується на вирішальній 5. ВИДИ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ. Монетаризм — теорія сучасної економічної науки, яка базується на вирішальній ролі грошової маси, що перебуває в обігу та на здійсненні політики у стабілізації економіки, її функціонуванні та розвитку. • Грошово-кредитна (монетарна) політика вплив держави на грошову масу та відсоткові ставки. Монетарну політику проводить центральний банк країни; в Україні — це Національний банк.

МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ Стримуюча – політика «дорогих грошей» • Збільшення норми банківських резервів; • МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ Стримуюча – політика «дорогих грошей» • Збільшення норми банківських резервів; • Підвищення дисконтної ставки; • Продаж державних цінних паперів; - Зменшення пропозиції грошей; - Зниження сукупного попиту, внутрішніх інвестицій і рівня інфляції. Стимулююча - політика «дешевих грошей» • Зменшення норми банківських резервів; • Зниження дисконтної ставки; • Купівля державних цінних паперів; - Збільшення пропозиції грошей; - Збільшення внутрішніх інвестицій, сукупного попиту і зниження рівня безробіття.

ЦІКАВІ ФАКТИ: Уряд затвердив прогноз інфляції на 2013 рік на рівні 5, 9%, тоді ЦІКАВІ ФАКТИ: Уряд затвердив прогноз інфляції на 2013 рік на рівні 5, 9%, тоді як цього року зберігає прогноз інфляції на рівні 7, 9%. Кабінет міністрів прогнозує, що у 2014 -му році інфляція в країні становитиме 8, 3%(замість передбачених 5 -6%)