Скачать презентацию Хуманно отношене към животните от тип едър рогат Скачать презентацию Хуманно отношене към животните от тип едър рогат

18c626f85b70e75f65f4288e7f38730d.ppt

  • Количество слайдов: 23

Хуманно отношене към животните от тип едър рогат добитък Изготвил Společnost pro zvířata – Хуманно отношене към животните от тип едър рогат добитък Изготвил Společnost pro zvířata – z. o. ČSOP

Благосъстояние на едър рогат добитък • • Млекодайна крава произвежда по 18 литра мляко Благосъстояние на едър рогат добитък • • Млекодайна крава произвежда по 18 литра мляко на ден. • Кравите се чивтосват, когато достигнат 360 кг тегло на 16 -17 месец. Кравите са полово зрели приблизително 8 месеца след раждането им; физически съзряват на 20 -24 месеца.

Благосъстояние на едър рогат добитък Крави, отглеждани за месо: Раждат по едно теле годишно Благосъстояние на едър рогат добитък Крави, отглеждани за месо: Раждат по едно теле годишно Обикновено живеят около година на открито Телетата сучат до естественото им време за отбиване, на 6 -8 месеца Произвеждат по 8– 10 литра мляко дневно; нормално телето поглъща това мляко на 4 -6 сучения Млекодайни крави: Раждат по едно теле годишно Живеят в обор Произвеждат по 10– 40 литра мляко дневно, понякога и повече (например в Израел и Калифорния) Издояват се два или три пъти дневно, по 20 литра наведнъж

Благосъстояние на едър рогат добитък Млекодайни крави • Млекодайните крави, по подобие на козите, Благосъстояние на едър рогат добитък Млекодайни крави • Млекодайните крави, по подобие на козите, са изложени на абнормени и дълготраещи физиологични нужди. • Основните проблеми с млекодайните крави са последствията от неправилно държане, хранене, отглеждане и селективното развъждане, фокусирано върху висока млечна производителност: 1) Глад или болезнени метаболични разстройства, причинени от дизбаланс между хранителните добавки и телесната необходимост 2) Хроничен дискомфорт, предизвикан от неподходящо отглеждане, физическо влошаване и т. н. 3) Хронична болка и ограничено движение поради деформация, причинена от неправилна технология във фермата или неподходящо място за държане 4) Увеличена възприемчивост към инфекциозни болести и проблеми с метаболизма 5) Физическо изтощение или проблеми с метаболизма, причинени от дълготрайно, висококачествено производство на мляко

Благосъстояние на едър рогат добитък Млекодайни крави Метаболичен глад Ако млекодайна крава се храни Благосъстояние на едър рогат добитък Млекодайни крави Метаболичен глад Ако млекодайна крава се храни само с храна, образуваща маса и бавно-разграждащо се сено през зимата, тя няма да бъде способна да произведе пълен потенциал млякото, за което е създадена породата й. Тя ще изпитва глад от подхранваща храна, докато всъщност просто ще е препълнена. Тя ще бъде изтощена. Ø Ø Ø Глад: необходимост от хранителни добавки за лактация и възстановяаване на тялото Претъпканост: за потискане на метаболичния глад е захранва с баво-разграждащо се сено Изтощеност: заради високо производствени нужди и необходимостта й от храна, кравата няма време за почивка Генетичното ”подобряване“ на млекодайността без паралелно подобряване на качеството на храната ще влоши конфликта между метаболичния глад и бавно-разграждащата се храна.

Накуцване • • Благосъстояние на едър рогат добитък Млекодайни крави Болезнените копита са допълнителен Накуцване • • Благосъстояние на едър рогат добитък Млекодайни крави Болезнените копита са допълнителен съществен източник на страдание за кравите Млекодайните крави са колени само след 4 лактации средно. След клането ясно се вижда, че почти всички са страдали от проблеми с копитата. Причини за накуцването при млекодайните крави: Ø Селективно възпроизводство: деформация на задните крайници Ø Настаняване: тръвди, влажни циментови подове, и по боксове Ø Неподходящи боксове: проблемът е облекчен частично, ако в боксовете има лежанки от слама Ø Хранене: прехранване със смеси, съдържащи висок процент нишесте предизвикват свръхокисляване на стомаха (acidosis) и производство на ендотоксини. Води и до лошо снабдяване на копитата с кръв, което може да доведе до възпаление (laminitis). Храненето със силаж предизвиква дефекация на киселинна суспензия, в която кравите живеят. Ø Поведение: йерархично по-силни животни изтласкват другите извън боксовете за почивка, особено, ако трябва да стоят на цимент отвън Ø Стрес: предизвикано от настаняването или сетивността, както и други психологически промени (особено след отелване) Ø Управление: лошо поддържане на копита, издояване само два пъти дневно, оставяне на торта и суспензията неизчистена

Благосъстояние на едър рогат добитък Млекодайни крави Доене • Кравите се доят обикновено два Благосъстояние на едър рогат добитък Млекодайни крави Доене • Кравите се доят обикновено два пъти дневно, но телето суче по 46 пъти на ден. Естествената млечност се увеличава многократно, и тежестта във вимето нараства. • Ако високо производителна крава тогава, когато иска, тя би предпочела по-често. Млекодайността също се увеличава. • Техниката за доене също трябва да бъде съобразена, съоръжението за доене трябва да бъде поддържано, така че млечните жлези да не бъде нарушено. Доячът трябва да познава съоръжението и да бъде сигурен, че работи точно. • Повреме на ежедневните прегледи, трябва да бъдат наблюдавани млечните жлези и половите органи, собено в последния месец на бременност.

Мастит Благосъстояние на едър рогат добитък Млекодайни крави Възпаление на млечните жлези, предизвикано от Мастит Благосъстояние на едър рогат добитък Млекодайни крави Възпаление на млечните жлези, предизвикано от инфекция, е сериозен здравен проблеми и такъв за благосъстоянието на млекодайните крави • Инфекцията се разпространява, заради слабо хранене и некомпетентно доене в мръсна среда. • Рискът от инфекции ще бъде намален чрез по-често доене, но с внимание върху зърната, за да не бъдат наранени. • Храненето трябва да е с висококачествени храни, с подходяща ферментация. Трябва да не се допуска стрес в стомаха, окисляване и възпаление на копитата. Дневният порцион трябва да бъде спазван в рамките на 8 часа, като кравата има възможност за почивка.

Благосъстояние на едър рогат добитък Млекодайни крави Нарушен метаболизъм и изтощение, причинено от производството Благосъстояние на едър рогат добитък Млекодайни крави Нарушен метаболизъм и изтощение, причинено от производството • Това са вай-разпространенинте здравословни проблеми сред млекодайните крави. Кравата не е способна да се възстанови от остри или хронични болки по възстановяване на тялото, лактация или бременност. ØОстри форми: пост-родилна пареза, тревна (паша) тетанус – резервите от магнезии и калции на кравата са изтощени. Може да умре в рамките на минути или часове. ØХронични форми: кетоза, синдром на затлъстяване на черния дроб – в резултат на абнормен метаболизъм. • Хроничните форми са най-сериозни. Тъй като кравата не успява да се справи с изискванията на метаболично и физиологично ниво за лактация, тя страда от общо разстройство на тялото, намалена резистентност към инфекциите и изтощение • Честотата на заболяване е пропорционална на изискуемото ниво за производство. Информираност и превантивни действия са необходими за избягване на гладуване, болка и изтощение при кравата.

Благосъстояние на едър рогат добитък Отбиване на телетата • Отбиване на телета на крави, Благосъстояние на едър рогат добитък Отбиване на телетата • Отбиване на телета на крави, държани за месо обикновено сучат по 6 месеца. Кравите оставят малките си в по-отдалечени траища на стадото и се връщат, за да ги хранят 4 или 6 пъти дневно. Възрастните крави остават при телетата. През нощта телетата лежат с майките си. • Отбиване на телета на млекодайни крави обикновено се прави 24 часа след раждането, за да може телето да приеме достатъчно коластра. Ако телето остане при майката повече дни или се връща при нея по няколко пъти на ден, те създават силна взаимовръзка. Ако телето се отдели преди шестия месец и свамата страдат продължително време.

Благосъстояние на едър рогат добитък Възпроизводство Осеменяване Изкуствено осеменяване Осеменителят вкарва пипета със семенна Благосъстояние на едър рогат добитък Възпроизводство Осеменяване Изкуствено осеменяване Осеменителят вкарва пипета със семенна течност от селектиран бик в шийката на матката на кравата. Ако процедурата е извършена некомпетентно, кравата преживява стрес. Процедурата трябва да се извършва нежно и внимателно. Израждане Собственикът на крави или юници трябва да има добра техника за изваждане на телета и да обръща особено внимание на хигиената, особено по време на асистенция при раждане. Ако има съмнение за тежко раждане, или е невъзможно да се изтегли с ръце телето без опасност за кравата и самото теле, абсолютно наложително е да се извика ветеринарен лекар. Собственикът не е квалифициран да ползва механични средства за израждане(освен въжета, движени от ръце).

Благосъстояние на едър рогат добитък Възпроизводство Израждане на големи телета Неадекватно селектиран бик може Благосъстояние на едър рогат добитък Възпроизводство Израждане на големи телета Неадекватно селектиран бик може да доведе до появата на твърде голяма теле спрямо майчиния детероден канал, което тя няма да може да изтласка без асистенция. Мъчителна болка и смърт може да се достигне, ако не се окаже навременна професионална помощ.

Размяна на ембриони Благосъстояние на едър рогат добитък Възпроизводство • позволява по-бърз генетичен прогрес Размяна на ембриони Благосъстояние на едър рогат добитък Възпроизводство • позволява по-бърз генетичен прогрес от селективното оплождане • чрез хормони, може да се получат до 20 емриона от млекодайна крава, (вместо един) • взимането на ембриона обикновено се прави чрез лапарскопия (чрез утробната стена) • размяната на ембриони в друга млекодайна крава се прави вагинално под местна анестезия Страдание може да бъде изпитано по време на цялата процедура: Ø болка или страх, причинени от процедурата или следствията от нея (при хората, същото нещо води до болка, която продължава няколко дни) Ø проблеми с бременността: телетата може да са прекалено големи в резултат на генетичен дисбаланс, или по-дълго in vitro ембрионално развитие

Благосъстояние на едър рогат добитък Добитък, отглеждан за месо По време на продължително ържане Благосъстояние на едър рогат добитък Добитък, отглеждан за месо По време на продължително ържане на открито, добитъкът се нуждае от достатъчно количество незамразена вода, подслон (ако може естествен), допълнително хранене, ежедневни проверки и контрол. Чести проблеми се получават от недостатъчно хранене по време на периода на пашата и дефицит в отглеждането.

Благосъстояние на едър рогат добитък Добитък, отглеждан за месо Приема се, че крава, отглеждана Благосъстояние на едър рогат добитък Добитък, отглеждан за месо Приема се, че крава, отглеждана за месо, ражда веднъж годишно. Невежество и нереалистични изисквания водят до няколко проблема: Ø трудно израждане на наднормено теле Ø трудно израждане на крави с абнормен детероден канал (особено белгийската синя порода – голямата им мускулатура е пагубна за размера на таза) ØПовтяраща се болка след няколко цезарови сечения, израждане на близнаци или заради техника, свързана с прихвърляне на ембриони

Благосъстояние на едър рогат добитък Угояване на бикове Освен добитъка, отглеждан за месо, кастрираните Благосъстояние на едър рогат добитък Угояване на бикове Освен добитъка, отглеждан за месо, кастрираните бикове и смесен добитък също се угояват. Угояването се извършва както на паша, така и в обор. Абсолютно забранено е понастощем да се държат животните постоянно вързани, така че угояването трябва да се извършва в свободно пространство. Но двободното държане обикновено е на дъски без място за лежане, което нарушава благосъстоянието на животните.

Благосъстояние на едър рогат добитък Угояване на телета Телета за мляко и от смесени Благосъстояние на едър рогат добитък Угояване на телета Телета за мляко и от смесени породи. Обикновено са хранени със заместител на мляко и са колени на 5 -6 месечна възраст. За съжаление, в някои европейски страни, угояването на телета за бяло месо е все още нормална практика: Ø телетата са изолирани в малки боксове, често на слаба светлина и не могат да лягат или стават без затруднения Ø лишени са от възможност да лежат в нормална поза, не могат да се обърнат или да се измият, нямат общуване с други животни Ø хранени са само с мляко или заместители на мляко; не получават твърда храна Ø страдат от инфекциозни заболявания Ø развиват се абнормени поведенчески реакции (преплитане на език, лизане на бокс, взаимно смучене на език (ако са способни да достигат главите си по време на хранене) По нашето законодателство, този метод е забранен. Всяко теле на две седвици трябва да получава храна с фибри, с минимално количество, което нараства от 50 g до 250 g за телета между 8 -20 седмици, със съдържание на достатъчно желязо за средно ниво от 4. 5 mmol хемоглобин към литър кръв.

Благосъстояние на едър рогат добитък Обезроговяване • Най-добре е обезроговяването и потискането растежа на Благосъстояние на едър рогат добитък Обезроговяване • Най-добре е обезроговяването и потискането растежа на рогата да се извършва превантивно при телетата. • Според законодателството операцията може да се извършва бе анестезия в специални условия до 4 седмица след раждането (при телета и бебета). • отстраняването на роговата основа не е толкова рискова и болезнена като ампутацията при възрастно животно, с вече развита рогова основа, кръвоснабдяване и нервни окончания. Има риск за отваряне и на черепната кутия. • Обезроговяването на зряло животно е позволено само по изключение и само със съдействието на ветеринарен лекар.

Благосъстояние на едър рогат добитък Придвижване • По верме на всяко придвижване на животно Благосъстояние на едър рогат добитък Придвижване • По верме на всяко придвижване на животно е необходимо да се намали до минимум интензивността и продължителността на всеки момент на стрес. • Придвижвайте животните внимателно, оставете ги сами да намерят пътя. • Рампите не трябва да бъдат стръмни. Трябва да има постелки както в превозното средство, така и по рампата. По време на товарене е необходимо да се внимава животните да не си причинят болка. • По време на дълъг транспорт, необходимо е да се спира за почивка, за ветеринарен контрол, напояване и евентуално хранене на животните. • Телета, които не могат да пият сами или не се хранят с твърдя храна, не трябва да се превозват. • Биковете трябва да се превозват разделени помежду си и от другите животни.

Благосъстояние на едър рогат добитък транспорт По време на транспорт животните са подложени на Благосъстояние на едър рогат добитък транспорт По време на транспорт животните са подложени на силен стрес: • страх и болка, причинени от придвижване, изолация във враждебна среда с непознати животни • термичен стрес, стрес и нараняавне от друсането • глад, жажда и изтощение • увеличен риск от инфекции Животните страдат от некомпетентно и небрежно отношение, лош дизайн на транспортните коли (нисък таван, недостатъчно пространство, лаба вентилация, висок риск от дехидратация). Телетата не могат да пият вода, докато не достигнат определена възраст.

Благосъстояние на едър рогат добитък Транспорт • Животните не трябва да се превозват дълго Благосъстояние на едър рогат добитък Транспорт • Животните не трябва да се превозват дълго много часове. Трябва да бъдат угоявани и колени в близост до фермата, за да се предотврати ненужно страдание.

Благосъстояние на едър рогат добитък Клане • Въприетите условия и методи за извършване на Благосъстояние на едър рогат добитък Клане • Въприетите условия и методи за извършване на клане са стриктно описани закона и наредбите къв него, както и в директивите на. ЕС. • Най-важното е животните да бъдат зашеметени преди клане. • Основният стрес, който преживяват животните в последни ден на техния живот е причинен от неправилно придвижване по време на транспорт и чакане в кланицата.

* Информацията, ползвана в тази презентация е взета от книгата на John Webste, Animal * Информацията, ползвана в тази презентация е взета от книгата на John Webste, Animal Welfare: A Cool Eye Towards Eden, A Constructive Approach to the Problem of Man’s Dominion over the Animals.