Скачать презентацию Хто володіє інформацією той володіє світом У Скачать презентацию Хто володіє інформацією той володіє світом У

a180721d0f16ddc882eb1977eb8b7ac3.ppt

  • Количество слайдов: 48

“Хто володіє інформацією, той володіє світом. ” У. Черчіль “Хто володіє інформацією, той володіє світом. ” У. Черчіль

5 -7 класи Навчальна програмою з математики для учнів 5 -9 класів загальноосвітніх навчальних 5 -7 класи Навчальна програмою з математики для учнів 5 -9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автори М. І. Бурда, Ю. І. Мальований, Є. П. Нелін, Д. А. Номірвський, А. В. Паньков, Н. А. Тарасенкова, М. В. Чемерис, М. С. Якір) (зі змінами) 8 -9 класи Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5 -12 класи» , видавництво «Перун» , Київ, 2005 р. 8 -9 класи з поглибленим вивченням математики “Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничоматематичного та технологічного циклу”. – К. : Вікторія, 2009 10 -11 клас Посібник «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах)» , видавництва «Ранок» , Харків, 2011 р. та розміщені на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України www. mon. gov. ua

ЗМІНИ ДО ПРОГРАМИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від ЗМІНИ ДО ПРОГРАМИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29. 05. 2015 р. № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня» з метою розвантаження до відповідної навчальної програми з математики 2012 року затверджено зміни і надано гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки» . Пропонуємо всім ознайомитися з оновленим документом і керуватися ним у роботі, починаючи з 2015/2016 навчального року. Основні зміни, що відбулися в оновленій програмі: Ø З програми основної школи вилучено повністю змістову лінію елементи ком бінаторики, теорії ймовірностей та статистики. ØУ 9 -му класі з геометрії вилучено тему «Початкові відомості зі стереометрії» . ØУ розділі програми «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня» зменшено кількість понять, фактів, які потрібно обґрунтовувати, доведення теорем. ØУ зв’язку із вилученням окремих тем змінено кількість годин на вивчення інших тем та змінено порядок їх вивчення (геометрія, 9 клас).

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5 класі подано: § на сайті МОН (http: Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5 класі подано: § на сайті МОН (http: //old. mon. gov. ua/ua/oftenrequested/methodical-recommendations § у журналі «Математика в школі» (№ 19 -21 липень2013 р. ) § у «Математичній газеті» № 25 -27, липень2013 р. § у навчальній програмі зі змінами, яка розміщена на сайті: (http: //iitzo. gov. ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/).

(4 год на тиждень у І семестрі-64 год, 4 год на тиждень у ІІ (4 год на тиждень у І семестрі-64 год, 4 год на тиждень у ІІ семестрі-76 год, всього-140 год) № за/п Назва теми Кількість контроль годин них робіт I Натуральні числа і дії з ними. Геометричні фігури і величини 64 5+вхідне ІІ Дробові числа і дії з ними 64 4 ІІІ Повторення і систематизація навчального матеріалу 12 1

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 6 класі подано: § на сайті МОН (http: Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 6 класі подано: § на сайті МОН (http: //old. mon. gov. ua/ua/oftenrequested/methodical-recommendastion § у журналі «Математика в школах України» (№ 19 -21 липень2014 р. ) § у «Математичній газеті» № 22 -23, серпень 2014 р § у навчальній програмі зі змінами, яка розміщена на сайті: (http: //iitzo. gov. ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/).

(4 год на тиждень у І семестрі-64 год, 4 год на тиждень у ІІ (4 год на тиждень у І семестрі-64 год, 4 год на тиждень у ІІ семестрі-76 год, всього-140 год) Кількість контрольн годин их робіт № за/п Назва теми І Подільність натуральних чисел 10 1+вхідне ІІ Звичайні дроби 30 2 ІІІ Відношення і пропорції 24 2 ІV Раціональні числа та дії з ними 64 5 V Повторення і систематизація навчального матеріалу 12 1

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 7 класі подано: § на сайті Міністерства освіти Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 7 класі подано: § на сайті Міністерства освіти і науки України за адресою: http: //old. mon. gov. ua/ua/about-ministry/normative/4115 -. § у навчальній програмі зі змінами, яка розміщена на сайті: (http: //iitzo. gov. ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/).

(2 год на тиждень у І семестрі-32 год, 2 год на тиждень у ІІ (2 год на тиждень у І семестрі-32 год, 2 год на тиждень у ІІ семестрі-38 год, всього-70 год) Кількість контроль годин них робіт № за/п Назва теми І Цілі вирази 43 4+діагнос тичне ІІ Функції 9 1 ІІІ Лінійні рівняння та їх системи 13 1 ІV Повторення і систематизація навчального матеріалу 5 1

(2 год на тиждень у І семестрі-32 год, 2 год на тиждень у ІІ (2 год на тиждень у І семестрі-32 год, 2 год на тиждень у ІІ семестрі-38 год, всього-70 год) № за/п Назва теми Кількість контроль годин них робіт І Елементарні геометричні фігури та їх властивості 8 діагности чне ІІ Взаємне розташування прямих на площині 18 1 ІІІ Трикутники. Ознаки рівності трикутників 25 2 ІV Коло і круг 13 1 V Повторення і систематизація навчального матеріалу 6 1

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 8 – 9 класах подано: § на сайті Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 8 – 9 класах подано: § на сайті МОН (http: //old. mon. gov. ua/ua/oftenrequested/methodical-recommendations); § в «Інформаційних збірниках МОН» № 17 -22, 2012 р. ; § у журналі «Математика в школі» № 6 (2005 -2009 рр. ); § у «Математичній газеті» № 6, 7 (2006 -2009 рр.

№ за/п (2 год на тиждень у І семестрі-32 год, 2 год на тиждень № за/п (2 год на тиждень у І семестрі-32 год, 2 год на тиждень у ІІ семестрі-38 год, всього-70 год) Назва теми Кількість контроль годин них робіт І Раціональні вирази 32 Діагности чна+2 ІІ Квадратні корені. Дійсні числа 14 1 ІІІ Квадратні рівняння 18 1 ІV Повторення і систематизація навчального матеріалу 6 1

№ за/п (2 год на тиждень у І семестрі-32 год, 2 год на тиждень № за/п (2 год на тиждень у І семестрі-32 год, 2 год на тиждень у ІІ семестрі-38 год, всього-70 год) Назва теми Кількість контрольн годин их робіт І Чотирикутники 24 Діагности чна+2 ІІ Подібність трикутників 14 2 ІІІ Многокутники. Площі многокутників 10 1 ІV Розв’язування прямокутних трикутників 14 1 V Повторення і систематизація навчального матеріалу 8 1

№ за/п (2 год на тиждень у І семестрі-32 год, 2 год на тиждень № за/п (2 год на тиждень у І семестрі-32 год, 2 год на тиждень у ІІ семестрі-38 год, всього-70 год) Назва теми Кількість контрольн годин их робіт І Нерівності 16 Діагности чна+2 ІІ Квадратична функція 22 2 ІІІ Елементи прикладної математики 10 1 ІV Числові послідовності 12 1 V Повторення і систематизація навчального матеріалу 10 1

(2 год на тиждень у І семестрі-32 год, 2 год на тиждень у ІІ (2 год на тиждень у І семестрі-32 год, 2 год на тиждень у ІІ семестрі-38 год, всього-70 год) № за/п Кількість контрольних годин робіт Назва теми І Розв’язування трикутників 16 Діагностична +2 ІІ Правильні многокутники 6 1 ІІІ Декартові координати на площині 10 1 ІV Геометричні перетворення 10 1 V Вектори на площині 10 1 VІ Початкові відомості з стереометрії 8 1 VІІ Повторення і систематизація навчального матеріалу 10 1

Розподіл годин на вивчення окремих розділів, кількість тематичних оцінювань, передбачених навчальними програмами для 10 Розподіл годин на вивчення окремих розділів, кількість тематичних оцінювань, передбачених навчальними програмами для 10 - х класів, та методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів видрукувані: в інформаційному збірнику МОН, № 25 -26 -27, 2010 р. , у журналі «Математика в школі» (№ 6, 2011 р. ) та «Математичній газеті» (№ 7 -8, 2010 р. ).

Математика (3 години на тиждень, всього-105 год) № за/п Кількість контрольних годин робіт Назва Математика (3 години на тиждень, всього-105 год) № за/п Кількість контрольних годин робіт Назва теми І Вступ 2 Діагностична ІІ Функції, їхні властивості і графіки 22 1 ІІІ Паралельність прямих і площин у просторі 22 1 ІV Тригонометричні функції 26 1 V Перпендикулярність прямих і площин у просторі 22 1 VІ Резерв часу і повторення 11 1

(1 год на тиждень у І семестрі-16 год, 2 год на тиждень у ІІ (1 год на тиждень у І семестрі-16 год, 2 год на тиждень у ІІ семестрі-38 год, всього-54 год) № за/п Кількість контрольних годин робіт Назва теми І Вступ 2 Діагностична ІІ Функції, їхні властивості і графіки 22 1 ІІІ Тригонометричні функції 26 1 ІV Резерв часу і повторення 4 1

(2 год на тиждень у І семестрі-32 год, 1 год на тиждень у ІІ (2 год на тиждень у І семестрі-32 год, 1 год на тиждень у ІІ семестрі-19 год, всього-51 год) № за/п Кількість контрольних годин робіт Назва теми І Вступ 2 Діагностична ІІ Паралельність прямих і площин у просторі 22 1 ІІІ Перпендикулярність прямих і площин у просторі 23 1 ІV Резерв часу і повторення 4 1

Алгебра та початки аналізу (2 години на тиждень, всього - 70 годин) № за/п Алгебра та початки аналізу (2 години на тиждень, всього - 70 годин) № за/п Назва теми І Функції, рівняння і нерівності 12 1+ вхідна ІІ Степенева функція 14 2 ІІІ Тригонометричні функції 20 2 ІV Тригонометричні рівняння і нерівності 16 1 V Систематизація та узагальнення, резервний час 8 1 70 7 Разом: Кількість контрольних годин робіт

Геометрія (2 години на тиждень, всього - 70 годин) № за/ п І Назва Геометрія (2 години на тиждень, всього - 70 годин) № за/ п І Назва теми Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії Кількість годин Кількість контрольн их робіт 8 Діагностич на ІІ Вступ до стереометрії 6 - ІІІ Паралельність прямих і площин у просторі 22 2 ІV Перпендикулярність прямих і площин у просторі 26 1 V Систематизація та узагальнення, резервний час. 8 1 70 5 Разом:

У старшій школі вивчення математики диференціюється за чотирма рівнями: рівнем стандарту, академічним, профільним та У старшій школі вивчення математики диференціюється за чотирма рівнями: рівнем стандарту, академічним, профільним та рівнем поглибленого вивчення математики. Кожному з них відповідає окрема навчальна програма.

Програми 11 клас Вивчення математики Програма рівня стандарту Програма академічного рівня Програма профільного рівня Програми 11 клас Вивчення математики Програма рівня стандарту Програма академічного рівня Програма профільного рівня Програма поглибленого рівня

q Програма рівня стандарту визначає зміст навчання предмета, спрямований на завершення формування в учнів q Програма рівня стандарту визначає зміст навчання предмета, спрямований на завершення формування в учнів уявлення про математику як елемент загальної культури. При цьому не передбачається, що в подальшому випускники школи продовжуватимуть вивчати математику або пов’язуватимуть з нею свою професійну діяльність. q Програма академічного рівня задає дещо ширший зміст і вищі вимоги до його засвоєння у порівнянні з рівнем стандарту. Вивчення математики на академічному рівні передбачається передусім у тих випадках, коли вона тісно пов’язана з профільними предметами і забезпечує їх ефективне засвоєння. Крім того, за цією програмою здійснюється математична підготовка старшокласників, які не визначилися щодо напряму спеціалізації. q Програма профільного рівня передбачає вивчення предмета з орієнтацією на майбутню професію, безпосередньо пов’язану з математикою або її застосуваннями. q Програма поглибленого вивчення математики розрахована на вивчення математики у 8 -11 класах, та передбачає поглиблене вивчення

Рівень стандарту 10 Профільний рівень 10 11 алгебра і початки І с. -1 ІІ Рівень стандарту 10 Профільний рівень 10 11 алгебра і початки І с. -1 ІІ с. -2 аналізу 2 3 5 5 І с. -2 ІІ с. -1 2 2 4 4 - - геометрія математика 3 11 Академічний рівень 3 Звертаємо увагу на те, що в окремих профілях природничоматематичного напряму необхідно врахувати наступні рекомендації МОН України: ЗНЗ замість математики (3+3 год. ) може запроваджувати вивчення окремих курсів алгебри (2+3 год. ) і геометрії (2+2 год. ). за рахунок часу, відведеного на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

§ В класах суспільно-гуманітарного напряму (крім економічного профілю), філологічного, художньо-естетичного, спортивного напрямів та технологічного § В класах суспільно-гуманітарного напряму (крім економічного профілю), філологічного, художньо-естетичного, спортивного напрямів та технологічного профілю вивчається предмет «Математика» за програмою рівня стандарту. § В класах природничо-математичного напряму (крім фізикоматематичного і математичного профілів), універсального, економічного та інформаційно-технологічного профілів вивчається два предмета: «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою академічного рівня. § В класах фізико-математичного та математичного профілів вивчається два предмета: «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою профільного рівня. § Учні класів з поглибленим вивченням математики продовжують вивчення двох предметів: «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою поглибленого рівня.

1. У класах відповідних профілів, замість предмета «Математика» можуть вивчатися окремі курси: Ш «Алгебра 1. У класах відповідних профілів, замість предмета «Математика» можуть вивчатися окремі курси: Ш «Алгебра та початки аналізу» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі) Ш «Геометрія» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі) за рахунок часу, відведеного на профільне і поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів 2. Рішення про розподіл годин варіативної складової, відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, приймає навчальний заклад, враховуючи: v профільне спрямування, v регіональні особливості, v кадрове забезпечення, v матеріально-технічну базу v бажання учнів. 3. Учні класів фізичного, економічного та інформаційнотехнологічного профілів можуть вивчати предмети «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою профільного рівня.

Профільний підхід до організації навчання у старшій школі значно розширює можливості учня у виборі Профільний підхід до організації навчання у старшій школі значно розширює можливості учня у виборі власної освітньої траєкторії та створює сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування у школярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності. Профільне навчання спрямоване на формування ключових компетентностей старшокласників, набуття ними навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

Кожний профіль навчання охоплює Математика є базовим предметом, а тому вивчається учнями в класах Кожний профіль навчання охоплює Математика є базовим предметом, а тому вивчається учнями в класах усіх профілів, але на різних рівнях. Базові загальноосвітні предмети, які становлять інваріантну складову і є обов’язковими для всіх профілів Профільні загальноосвітні предмети – це предмети, що реалізують цілі, завдання і зміст кожного конкретного профілю Курси за вибором – це навчальні курси, які доповнюють навчальні предмети і входять до складу допрофільної підготовки та профільного навчання

Мета навчання математики на рівні стандарту • оволодіння загальною математичною культурою, • вироблення так Мета навчання математики на рівні стандарту • оволодіння загальною математичною культурою, • вироблення так званого математичного стилю мислення, тобто вміння класифікувати об’єкти, вміння встановлювати закономірності, виявляти зв’язки між різними явищами, вміння приймати рішення тощо. Формування навичок застосування математики є однією із головних цілей викладання математики. Мат е щоб матики т учн і вм реба та іли її за к навч и стос овув ти, ати.

Математика (3 години на тиждень, всього-105 год) № за/п Назва теми Кількість контрольних годин Математика (3 години на тиждень, всього-105 год) № за/п Назва теми Кількість контрольних годин робіт І Вступ 2 - ІІ Показникова та логарифмічна функції 12 1 ІІІ Координати і вектори 10 1 ІV Похідна та її застосування 14 1 V Інтеграл та його застосування 10 1 VІ Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл 37 2 VІІ Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і 10 математичної статистики 1 VІІІ Резерв часу і повторення 10 1

(1 год на тиждень у І семестрі-16 год, 2 год на тиждень у ІІ (1 год на тиждень у І семестрі-16 год, 2 год на тиждень у ІІ семестрі-38 год, всього-54 год) № за/п Назва теми Кількість контрольних годин робіт І Вступ 2 - ІІ Показникова та логарифмічна функції 12 1 ІІІ Похідна та її застосування 14 1 ІV Інтеграл та його застосування 10 1 V Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і 10 математичної статистики 1 VІ Резерв часу і повторення 1 6

(2 год на тиждень у І семестрі-32 год, 1 год на тиждень у ІІ (2 год на тиждень у І семестрі-32 год, 1 год на тиждень у ІІ семестрі-19 год, всього-51 год) № за/п Назва теми Кількість контрольних годин робіт І Вступ 2 - ІІІ Координати і вектори 10 1 VІ Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл 32 2 7 1 VІІІ Резерв часу і повторення

Алгебра та п оча тки аналізу (3 год на тиж день, всього 1 05 Алгебра та п оча тки аналізу (3 год на тиж день, всього 1 05 год. № за/п Назва теми Кількість контрольних годин робіт І Похідна та її застосування 26 ІІ Показникова і логарифмічна функція 22 1 -2 ІІІ Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики 12 1 ІV Інтеграл та його застосування 20 1 V Повторення курсу алгебри і початків аналізу 19 1 VІ Резерв часу і повторення 6 1 2

Геометрія (2 години на тиждень, всього - 70 годин) № за/п Назва теми Кількість Геометрія (2 години на тиждень, всього - 70 годин) № за/п Назва теми Кількість контрольних годин робіт І Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі 16 1 ІІ Многогранники 16 1 ІІІ Тіла обертання 14 1 ІV Об’єми та площі геометричних тіл 14 1 V Повторення узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач 8 1 VІ Резервний час 2 - 70 5 Разом:

Сумісне вивчення предмета на рівні стандарту має певні переваги у порівнянні з розподілом курсу Сумісне вивчення предмета на рівні стандарту має певні переваги у порівнянні з розподілом курсу “Математика” на два курси — “Алгебра і початки аналізу” і “Геометрія”. Воно дозволяє: 1) забезпечити цiлісність навчання математики, 2) можливість концентрації навчальної діяльності на певному відрізку часу навколо невеликої кількості понять і фактів, 3) оптимально розподілити час на вивчення окремих тем з урахуванням особливостей контингенту учнів, 4) забезпечити природні внутрішні й міжпредметні зв’язки тощо. Такий підхід особливо важливий в умовах загальнокультурної спрямованості навчання математики.

Мета навчання математики на академічному рівні полягає у забезпеченні загальноосвітньої підготовки з математики, необхідної Мета навчання математики на академічному рівні полягає у забезпеченні загальноосвітньої підготовки з математики, необхідної для успішної самореалізації особистості у динамічному соціальному середовищі, її соціалізації і достатньої для вивчення профільних предметів, для успішної майбутньої професійної діяльності в тих сферах, де математика відіграє роль апарату, специфічного засобу для вивчення й аналізу закономірностей, реальних явищ і процесів. Змістове наповнення програми реалізує компетентнісний підхід до навчання, спрямований на формування системи відповідних знань, навичок, досвіду, здібностей і ставлення (відношення), який дає змогу обґрунтовано судити про застосування математики в реальному житті, визначає готовність випускника школи до успішної діяльності в різних сферах.

Резервний час Для повторення на початку навчального року матеріалу, який вивчався у попередніх класах Резервний час Для повторення на початку навчального року матеріалу, який вивчався у попередніх класах Як додаткові години на вивчення окремих тем, якщо вони важко засвоюються учнями Для проведення інтегрованих з профільними предметами уроків

Ш Ш При навчанні математики на академічному рівні основна увага приділяється не лише засвоєнню Ш Ш При навчанні математики на академічному рівні основна увага приділяється не лише засвоєнню математичних знань, а й виробленню вмінь застосовувати їх до розв’язування практичних і прикладних задач, оволодінню математичними методами, моделями, що забезпечить успішне вивчення профільних предметів – хімії, фізики, біології, технологій. При цьому зв’язки математики з профільними предметами посилюються за рахунок розв’язання задач прикладного змісту, ілюстрацій застосування математичних понять, методів і моделей у шкільних курсах хімії, біології, фізики, технологій. Вивчаючи математику, старшокласники мають усвідомити, що процес її застосування до розв’язування будь-яких прикладних задач розчленовується на три етапи: 1) формалізація (перехід від ситуації, описаної у задачі, до формальної математичної моделі цієї ситуації, і від неї – до чітко сформульованої математичної задачі); 2) розв’язування задачі у межах побудованої моделі; 3) інтерпретація одержаного розв’язання задачі та застосування його до вихідної ситуації.

Перелік нових навчальних програм факультативних курсів та курсів за вибором для профільного навчання № Перелік нових навчальних програм факультативних курсів та курсів за вибором для профільного навчання № з/п Назва курсу Автори Клас Кількість годин 10 16(17) Природничо – математичний і технологічний напрями 1 Обернені тригонометричні функції 2 Ірраціональність у рівняннях, нерівностях і алгебраїчних Єргіна О. В. виразах 3 Грицик Т. А. 10 35 Елементи теорії чисел Требенко Д. Я. , Требенко О. О. 10 4 Обчислювальний практикум Коновалова Г. А. 10 35 5 Прикладні задачі на екстремум Попова Л. К. 11 8 Зображення та геометричні перетворення Кугай Н. В. , Заїка О. В. 11 7 Застосування похідної до розв’язування задач Смішко А. С. 11 35 8 Інтеграл та його застосування Романуха В. Б. 11 35 11 Математичні моделі у фізиці Бровко Г. В. , Ковтун Л. Г. , Козлова О. М. , Новосельський М. А. 10 Фізична математика Канакіна Л. П. 10 -11 70 11 Історія математики Бевз В. Г. 10 -11 70 Побудова зображень геометричних фігур Бегерська А. В. , Бойко Л. А. 10 Обчислення в системах комп’ютерної алгебри Громко Л. В. 11 6 9 12 13 35 35 17 17 17

Перелік нових навчальних програм факультативних курсів та курсів за вибором для профільного навчання № Перелік нових навчальних програм факультативних курсів та курсів за вибором для профільного навчання № з/п Назва курсу Автори Клас Кількість годин 8 Суспільно - гуманітарний напрями 14 Історія тригонометрії Грицик Т. А. 10 Економіко – математичне моделювання Франчу Т. І. , Шевчук Н. В. 10 Задачі лінійного програмування Бегерська А. В. , Бойко Л. А. 10 17 Основи фінансової математики та математичної економіки Ліпчевський Л. В. 10, 11 35 18 Математика прибутків Желтуха Т. В. 10 -11 70 19 Задачі економічного змісту в математиці Ткач Ю. М. 10 -11 70 Комп’ютерна математика для економістів Сущук. Слюсаренко В. І. 11 15 16 20 35 35 17

Перелік нових навчальних програм факультативних курсів та курсів за вибором для профільного навчання № Перелік нових навчальних програм факультативних курсів та курсів за вибором для профільного навчання № з/п Назва курсу Автори Клас Кількість годин Універсальний профіль 21 Раціональні функції Кравченко Н. Д. 10 35 22 Рівняння в курсі алгебри Догару Г. Г. 10 -11 105 Функції та алгебраїчні вирази на координатній площині Апостолова Г. В. , Ліпчевський Л. В. 10 Методи розв’язування задач з математики Лахтадир Л. І. 10, 11 Модуль числа Апостолова Г. В. , Прокопенко Н. С. 10 -11 Розв’язування задач з параметрами Апостолова Г. В. , Прокопенко Н. С. 10 -11 11 Факультативний курс з геометрії Веретільник О. П. , Хабарові М. М. , Шатило Г. І. 23 24 25 26 27 35 70 35 35 35 Поглиблене вивчення математики 28 Ціла і дробова частини числа Апостолова Г. В. 10, 11 17 29 Вища математика Морозов О. В. 10 -11 140 30 Введення у фрактальний аналіз Рибко В. В. 11 35 31 Елементи стохастики Лиходєєва Г. В. 11 17 32 Комплексні числа та їх застосування Шаран О. В. 11 35

Перелік нових навчальних програм гуртків, факультативних курсів та курсів за вибором для допрофільної підготовки Перелік нових навчальних програм гуртків, факультативних курсів та курсів за вибором для допрофільної підготовки № з/п Назва курсу Автори Клас Кількість годин Програма факультативних курсів та гуртка 1 Математичні смарагди Домбровська Л. С. 5 -6 70 2 Математичний калейдоскоп Гартфіль О. Р. 5 -6 70 3 Розв’язуємо текстові задачі Заболотня Л. В. 5 -6 70 4 Цікава математика Бондар Л. М. 6 35 5 Історичні цікавинки у математичних задачах Показій А. П. 6 35 6 Розв’язуємо прикладні задачі Шевченко А. В. 6 35 7 Математичні обрії Громко Л. В. . 5 -6 70 Логічні стежинки математики Апостолова Г. В. , Бакал О. П. 5 -8 Логіка Буковська О. І. , Васильєва Д. В. 5 -9 Вибрані питання алгебри Гартфіль О. Р. , Показій А. П. 7 Історія математики Бевз В. Г. 7 -9 За лаштунками шкільної математики Бевз В. Г. , Бурда М. І. , Прокопенко Н. С. 7 -9 13 Геометрія як практика, логіка і фантазія Апостолова Г. В. 7 -9 51(105) 14 Модуль числа Апостолова Г. В. 8 -11 68 15 Розв’язування задач з параметрами Апостолова Г. В. 8 -11 68 Програми факультативних курсів з математики Відкритого Бродський Я. С. , Глюза О. О. , 6 -7, 8 -9, 8 9 10 11 12 16 140 175 35 105

Перелік нових навчальних програм гуртків, факультативних курсів та курсів за вибором для допрофільної підготовки Перелік нових навчальних програм гуртків, факультативних курсів та курсів за вибором для допрофільної підготовки № з/п Назва курсу Автори Клас Кількість годин 8 Програма курсів за вибором для учнів 8 -9 класів 17 За лаштунками підручника геометрії Дем’яненко О. І. 8 8 Подільність цілих чисел Мелешко Д. Т. , Пекарська Л. В. , Зубкевич Г. П. Нестандартні методи розв’язування деяких рівнянь вищих степенів Єргіна О. В. 8, 9 Задачі економічного змісту Яценко С. Є. , Ткач Ю. М. 8 -9 Орігаметрія Жарій О. Ю. , Єргіна О. В. 8, 9 22 Десять уроків гармонії Сверчевська І. А. 9 35 23 Геометричний практикум Каліновська Л. І. 9 17 Геометричні побудови Жарій О. Ю. , Єргіна О. В. 9 25 Графічні образи алгебраїчних рівнянь і нерівностей Єргіна О. В. 9 17 26 Наближені обчислення та їх практичні застосування Єргіна О. В. 9 8 27 Основи логіки та її застосування в економіці, лінгвістиці, криптографії, програмуванні Антін Й. А. 18 19 20 21 24 35 8 -9 16 34 9(17) 17 70 Програми факультативів та курсів за вибором для класів з поглибленим вивченням математики 28 Вступ до теорії чисел. Ланцюгові дроби та їх застосування Кирей І. Д. 9 35 29 Фрактали Канакіна Л. П. 9 16 30 Прикладна математика Рудик О. Б. 8 -11 272

Вивчення факультативного курсу «Логіка» Мета факультативного курсу: Навчити учнів аналізу, синтезу, узагальненню, конкретизації, класифікації; Вивчення факультативного курсу «Логіка» Мета факультативного курсу: Навчити учнів аналізу, синтезу, узагальненню, конкретизації, класифікації; індукції, дедукції, аналогії; роботі з поняттями та судженнями; методів доведення тверджень; формування гіпотез та побудови умовиводів, розвинути просторове мислення допомагає факультативний курс «Логіка» . Всі ці знання є суттєвим доповненням навчання математики. профільного

Вивчення факультативного курсу «Логіка» Авторськими колективами підготовлені дві нові навчальні програми для вивчення курсу: Вивчення факультативного курсу «Логіка» Авторськими колективами підготовлені дві нові навчальні програми для вивчення курсу: «Логіка» (автори Буковська О. І. , Васильєва Д. В. ) для учнів 5 -9 класів; «Логічні стежинки математики» (автори Апостолова Г. В. , Бакал О. П. ) для учнів 5 -8 класів. Для викладання курсу «Логіка» у 5 і 6 класах створено навчальний комплект «Академія логіки» (автори Буковська О. І. , Васильєва Д. В. , видавництво «Весна» , м. Харків): робочий зошит, навчальний посібник, методичні рекомендації вчителю.