Скачать презентацию XBRL SBR De nieuwe wijze van rapporteren Скачать презентацию XBRL SBR De nieuwe wijze van rapporteren

060b789cb1aa5803ff8f4ba762ef3552.ppt

  • Количество слайдов: 69

XBRL / SBR De nieuwe wijze van rapporteren NGI, Regio Den Haag, 5 oktober XBRL / SBR De nieuwe wijze van rapporteren NGI, Regio Den Haag, 5 oktober 2011 Jan Pasmooij jan. [email protected] nl 0655117335

Inhoud presentatie § Wat is er in de hand in informatie-uitwisseling? § XBRL § Inhoud presentatie § Wat is er in de hand in informatie-uitwisseling? § XBRL § SBR § De gevolgen voor de ketenpartners § Uitdagingen / kansen!! 2

Wat is er aan de hand in informatie-uitwisseling? § Standaardisatie in verslaggeving (IFRS / Wat is er aan de hand in informatie-uitwisseling? § Standaardisatie in verslaggeving (IFRS / IFRS-SME’s) § Digitalisering (e-factureren / bankmutaties) § Integratie van processen § Horizontaal Toezicht § Frequenter rapporteren en maatwerk § Ketenautomatisering § Groter belang fiscaliteit 3

Financial reporting Analyst manually transcribes numbers into spreadsheet model 4 Financial reporting Analyst manually transcribes numbers into spreadsheet model 4

Wat is XBRL? XBRL is BAR-code voor data 5 Wat is XBRL? XBRL is BAR-code voor data 5

Wat is XBRL? XBRL staat voor e. Xtensible Business Reporting Language XBRL is technologie Wat is XBRL? XBRL staat voor e. Xtensible Business Reporting Language XBRL is technologie en een “Open standaard” voor de elektronische uitwisseling van rapportages / gegevens De definities van de gegevens zijn opgenomen in een “Taxonomie”, een gegevenswoordenboek De uit te wisselen gegevens worden opgenomen in een “Instance document”, een databestand Gegevens kunnen worden gepresenteerd via software, die gebruik maakt van de “Presentation Linkbase”, “Style sheets” of “i. XBRL” XBRL wordt onderhouden door XBRL International Inc. 6

Koppeling van een financieel feit aan een generiek label Gebouwen en terreinen 3. 050 Koppeling van een financieel feit aan een generiek label Gebouwen en terreinen 3. 050 § § § Boekjaar 2002 Post op de balans Onderdeel Vaste activa Bedragen in Euro Definities conform IFRS 3050 7

Property, Plant and Equipment, Net 8 Property, Plant and Equipment, Net 8

Belang taxonomie XBRL Taxonomy Presentation Деньгиen их эквиваленты Cash &та Geldmiddelen Гроші et. Geld Belang taxonomie XBRL Taxonomy Presentation Деньгиen их эквиваленты Cash &та Geldmiddelen Гроші et. Geld nahe Mittel Geld Cash Equivalents Kas їх еквіваленти 現金及び現金等価物 现金与现金等价物 Comptant&и Comptant Equivalents Label References Kas en Geldmiddelen IAS 16, 2, a Elements Calculation Formulas Cash = Currency + Deposits Profit Cash Beginning Balance ≥ 0 : 45. 870. 000 Dimensions Hypercubes, Granularity, n-dimensions XBRL Instance Entity: XYZ Ltd Currency Scenario Segment 1 Euro/US$ Unit: M 2, 9 Period FY 2004 Q 1, Budget Actual Benelux EU Segment 2 Prod TV Video Hifi Audio

Er is niet ‘één taxonomie’ Taxonomie Set Industrie Zorg Banken Sectoren Jaarrekening Sectoren Accountants Er is niet ‘één taxonomie’ Taxonomie Set Industrie Zorg Banken Sectoren Jaarrekening Sectoren Accountants CBS Fiscus Bedrijven Nationaal Internationaal IFRS 10

Reports Domein Nationaal IFRS 11 Listed company Financial Statement CSR report Small company Financial Reports Domein Nationaal IFRS 11 Listed company Financial Statement CSR report Small company Financial Statement

13 13

14 14

15 15

Het XBRL rapportageproces Wet & Accounting regels Overheid Gezaghebbende Taxonomieën Taxonomie Onderneming Koppelen Fiscaal Het XBRL rapportageproces Wet & Accounting regels Overheid Gezaghebbende Taxonomieën Taxonomie Onderneming Koppelen Fiscaal Validatie Rapportage XBRL Rapport Toevoegen Controle Gebruik 16 Grootboek

De start ligt bij het eind Taxonomie XBRL Bold on Financiële administratie 17 Reporting De start ligt bij het eind Taxonomie XBRL Bold on Financiële administratie 17 Reporting

Maar een goed begin. . . XBRL Taxonomy Embedded XBRL Transacties XBRL GL 18 Maar een goed begin. . . XBRL Taxonomy Embedded XBRL Transacties XBRL GL 18 Controle Verwerking Financiele administratie Audit & Control Reporting

Voordelen voor bedrijven / overheden § Lagere kosten voor het rapporteren en analyseren van(financiële) Voordelen voor bedrijven / overheden § Lagere kosten voor het rapporteren en analyseren van(financiële) gegevens § Versnelling in beschikbaar stelling en verwerking van gegevens § Betere kwaliteit door eenduidigheid en meer transparantie § Eenvoudiger hergebruik en analyse 19

XBRL is being used today for ………. . • Accounting (individual transactions tagged with XBRL is being used today for ………. . • Accounting (individual transactions tagged with XBRL Global Ledger) • Internal reporting • Management reports • External reporting (like) • Financial statements listed / non-listed companies (Business Registers, Stakeholders, Analysts) • Regulatory reporting (Regulators, banks, etc. ) • Corporate tax filings (Tax authorities) • Statistical filings (National Statistics) • Financial information (for Credit Risk purposes/ Analyst community) • Corporate Actions (under development) 20

Nederlands Taxonomie Project Een productie van: Inhoud Gemeenschappelijk overheidsproject voor digitale rapportages 21 + Nederlands Taxonomie Project Een productie van: Inhoud Gemeenschappelijk overheidsproject voor digitale rapportages 21 + Vorm Standaard taal voor digitale uitwisseling van bedrijfsrapportages = Doel Administratieve lastenverlichting door eenvoudiger rapportage voor alle ondernemingen

Het Nederlandse Taxonomie Project (Start 2004) § Lastenverlichting voor het bedrijfsleven: § eenvoudiger en Het Nederlandse Taxonomie Project (Start 2004) § Lastenverlichting voor het bedrijfsleven: § eenvoudiger en sneller samenstellen § betere integratie in bedrijfsproces § beter gebruik van gegevens § afschaffen papieren rapportage § Elektronische uitwisseling gegevens (XBRL): § Financieel (jaarrekening) § Fiscaal, incl. sociale premies § Statistiek § Gezamenlijke opdracht van § Ministerie van Financiën § Ministerie van Justitie § Convenant tussen Overheid en marktpartijen § (inmiddels 100+) waaronder accountantskantoren en beroepsorganisaties over gebruik XBRL 22

Ketens 23 Ketens 23

Nederlandse Taxonomie (NT) Rapportage Sets … CBS Belasting Data. Types (RJ) Data. Types Sets Nederlandse Taxonomie (NT) Rapportage Sets … CBS Belasting Data. Types (RJ) Data. Types Sets Jaarrekening Elementen GEN-Base Generieke Elementen Nederland Per subject/doelgroep Sets Relaties Form sets Domein specifiek Nederlandse Stam IFRS Vervalt, wordt overgelaten aan IASB / IASCF 24

Het SBR Programma NL Taxonomie voor 2011 beschikbaar, 2012 in concept § Waterschappen operationeel Het SBR Programma NL Taxonomie voor 2011 beschikbaar, 2012 in concept § Waterschappen operationeel sinds 2004 § Aanpak NL inmiddels export product onder noemer Standard Business Reporting (SBR) § Initiatieven in overheidsketens (verbreding) in de vorm van pilots § Agentschap. nl § Gezondheidzorg § Onderwijs § Woningbouw § Landbouw (Agro domein) § Rijksoverheid intern § Initiatieven GL § ‘Business binnen de Belastingdienst (verdieping) § XBRL rules’ Banken willen financiële informatie in XBRL ontvangen Verregaande harmonisatie / vereenvoudiging Wetgeving inzake Samenval (Jaarrekening fiscaal = commercieel voor kleine ondernemingen) 25

26 26

Het SBR Programma (1) Het Standard Business Reporting (SBR) Programma heeft tot doel de Het SBR Programma (1) Het Standard Business Reporting (SBR) Programma heeft tot doel de gegevensuitwisseling tussen het bedrijfsleven en de overheid, evenals tussen de overheden onderling, verregaand te standaardiseren, te normaliseren, te optimaliseren en te digitaliseren. e. Xtensible Business Reporting Language (XBRL) is één van de standaarden die in het SBR Programma wordt gebruikt. 27

Het SBR Programma (2) De SBR-aanpak bestaat uit drie elementen: § Standaardisatie op Gegevens Het SBR Programma (2) De SBR-aanpak bestaat uit drie elementen: § Standaardisatie op Gegevens / Processen / Techniek § Gegevens: De Nederlandse Taxonomie § XBRL (de gemeenschappelijke taal voor het definiëren van gegevens) § Processen: O. a. gebruik Digipoort (digitaal kanaal naar de overheid als een veilige en betrouwbare verbinding voor verschillende rapportageverplichtingen). § Techniek: gebruik van Open Standaarden 28

Overheid zette zichzelf centraal Uitvragende partij 3 ? ? ? Uitvragende partij 2 Ondernemer Overheid zette zichzelf centraal Uitvragende partij 3 ? ? ? Uitvragende partij 2 Ondernemer Uitvragende partij 1 [ ] Intermediair

Zet ondernemer centraal Uitvragende partij 2 Uitvragende partij 3 Wie? Wanneer? Welke gegevens? Welke Zet ondernemer centraal Uitvragende partij 2 Uitvragende partij 3 Wie? Wanneer? Welke gegevens? Welke kwaliteit? Wie verantwoordelijk? Machtiging? Ondernemer Uitvragende partij 1 Intermediair

Ondernemer Ketenstandaardisatie Intermediair Uitvragende partij 1 Eenduidigheid Gegevens Processen Uitvragende partij 2 Techniek Uitvragende Ondernemer Ketenstandaardisatie Intermediair Uitvragende partij 1 Eenduidigheid Gegevens Processen Uitvragende partij 2 Techniek Uitvragende partij 3

De aanpak BPMN XBRL BPEL Nederlandse taxonomie Web Services Instance document De aanpak BPMN XBRL BPEL Nederlandse taxonomie Web Services Instance document

Ketenstandaardisatie Keten Gegevens Processen Techniek Jaarrekening XBRL - NT BPMN – BPEL Digipoort Belastingaangifte Ketenstandaardisatie Keten Gegevens Processen Techniek Jaarrekening XBRL - NT BPMN – BPEL Digipoort Belastingaangifte XBRL - NT BPMN – BPEL Digipoort Statistiek opgave XBRL - NT BPMN – BPEL Digipoort Ziek- en betermelding XML BPMN – BPEL Digipoort Elektronisch factureren UBL BPMN – BPEL Digipoort Elektronisch bestellen en factureren UBL – HRXML BPMN – BPEL Digipoort

Generieke voorziening Specifieke diensten EF EBF SBR Z&H Digipoort PI - Generieke dienstverlening - Generieke voorziening Specifieke diensten EF EBF SBR Z&H Digipoort PI - Generieke dienstverlening - …

Ketenprocessen Ketenprocessen

Ketenprocessen Standaarden: • Business Process Modeling Notation (BPMN) • Business Proces Execution Language (BPEL) Ketenprocessen Standaarden: • Business Process Modeling Notation (BPMN) • Business Proces Execution Language (BPEL) • Webservices (standaarden) voor executie van processtappen Abstractie niveaus, voor SBR NL: • Standaard: BPMN 2. 0 • Architectuur: NPA (Nederlandse procesarchitectuur) • Procesdefinitie: Omzetbelastingproces niveau 1

Ketenprocessen BPMN Ketenprocessen BPMN

Ketenprocessen BPEL <wsdl: definitions target. Namespace= Ketenprocessen BPEL

Ketenprocessen Aandachtspunten: • Wel een processtandaard, geen standaard proces • Compliance met wet- en Ketenprocessen Aandachtspunten: • Wel een processtandaard, geen standaard proces • Compliance met wet- en regelgeving • Verschillende risicoprofielen en beveiligingsniveaus • Relatie met gegevensmodel en met de techniek: processen als bindmiddel • Procesontwerp vraagt om een holistische, multidisciplinaire aanpak

Gegevensmodellen Standaarden oa. : • Extensible Business Reporting Language (XBRL) voor SBR • Universal Gegevensmodellen Standaarden oa. : • Extensible Business Reporting Language (XBRL) voor SBR • Universal Business Language (UBL) voor e. Factureren • Human Resource XML (HR-XML) voor Digi. Inkoop Abstractie niveaus voor SBR NL: • Standaard: XBRL 2. 0 • Architectuur: NTA (Nederlandse Taxonomie architectuur) • Sjabloon: NT 2011 (specifieke taxonomie)

Controles WSSecurity Routering XBRL Instance Respons 1 i Digipoort 2 SOAP Header SOAP Response Controles WSSecurity Routering XBRL Instance Respons 1 i Digipoort 2 SOAP Header SOAP Response 41 XBRL Instance Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Creeër Instance uit administratie I XBRL Instance 1 42 • Hier is een XBRL-softwarecomponent Creeër Instance uit administratie I XBRL Instance 1 42 • Hier is een XBRL-softwarecomponent voor nodig • Team Ondersteuning Softwareontwikkelaars van de Belastingdienst biedt ondersteuning aan fiscale softwareleveranciers bij testen softwarecomponent • Voor algemene vragen en oriëntatie SBR-team, Logius Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Creeër Instance uit administratie II XBRL Instance 1 43 • De administratie moet ‘gemapt’ Creeër Instance uit administratie II XBRL Instance 1 43 • De administratie moet ‘gemapt’ worden met de juiste versie van de Nederlandse Taxonomie (NT) – www. nltaxonomie. nl • Dit gebeurt deels geautomatiseerd, deels handmatig; • Bij technische vragen, softwareleverancier; • Inhoudelijke vragen, bij de, intermediair of Belastingdienst, Kv. K, CBS. • Oriëntatievragen bij SBR-team, Logius Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

WSSecurity XBRL Instance 1 44 Maak SOAP-bericht voor aanlevering • Hier is een geschikte WSSecurity XBRL Instance 1 44 Maak SOAP-bericht voor aanlevering • Hier is een geschikte softwarecomponent voor nodig • Hier is een certificaat voor nodig (aanvragen bij CSP) • Digipoort biedt testvoorziening aan (KLAC) voor softwareleveranciers en aanleveraars • Hier dient een speciaal (en goedkoper) testcertificaat voor aangevraagd te worden. • Vragen via servicecentrum Logius Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Controles WSSecurity XBRL Instance 1 Routering Monitoring and respons Digipoort Biedt bericht aan bij Controles WSSecurity XBRL Instance 1 Routering Monitoring and respons Digipoort Biedt bericht aan bij Digipoort Eerst dubbelzijdige SSL-verbinding op basis van X. 509 certificaat LET OP: Registratie Au. SP! 45 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Controles WSSecurity Routering XBRL Instance Monitoring and respons 1 Digipoort 2 SOAP Response Kenmerk Controles WSSecurity Routering XBRL Instance Monitoring and respons 1 Digipoort 2 SOAP Response Kenmerk 46 Er volgt een SOAP-Response -Foutcodes zijn vastgelegd in: -Bij aanlevering gelukt: Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Controles WSSecurity Status Routering Verzoek Kenmerk Monitoring and respons 1 Digipoort 2 SOAP Status Controles WSSecurity Status Routering Verzoek Kenmerk Monitoring and respons 1 Digipoort 2 SOAP Status 47 Status opvragen -Foutcodes zijn vastgelegd in: -Statuscodes zijn vastgelegd in: Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Controles Routering Monitoring and respons i Digipoort SOAP Header Mededeling doen door uitvragende partij Controles Routering Monitoring and respons i Digipoort SOAP Header Mededeling doen door uitvragende partij 48 Mededeling KENMERK Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Controles WSSecurity Routering Mededeling Verzoek Kenmerk Monitoring and respons 1 Digipoort 2 SOAP mededeling Controles WSSecurity Routering Mededeling Verzoek Kenmerk Monitoring and respons 1 Digipoort 2 SOAP mededeling 49 Mededeling opvragen -Foutcodes zijn vastgelegd in: -Statuscodes zijn vastgelegd in: Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

50 50

Gevolgen voor de processen § Van papier naar digitaal § Impact op de interne Gevolgen voor de processen § Van papier naar digitaal § Impact op de interne beheersing § Ontstaan vormen van ketenautomatisering § Ontstaan nieuwe afhankelijkheden / kwetsbaarheden § Wie verantwoordelijk? § ………………. . 51

Gevolgen voor de ketenpartners § Ondernemers § Intermediairs § Softwareleveranciers / serviceproviders § Uitvragende Gevolgen voor de ketenpartners § Ondernemers § Intermediairs § Softwareleveranciers / serviceproviders § Uitvragende partijen 52

Gevolgen voor de intermediairs (1) § Financiële intermediairs § Accountants-Administratieconsulenten § Belastingconsulenten / -adviseurs Gevolgen voor de intermediairs (1) § Financiële intermediairs § Accountants-Administratieconsulenten § Belastingconsulenten / -adviseurs § Betrokken als: § Samensteller jaarrekening / aangifte § Controleur § Adviseur § Ca. 99% van de activiteiten: § Opstellen / controleren jaarrekening § Samenstellen (elektronische) aangiften 53

Gevolgen voor de intermediairs (2) De huidige werkzaamheden en –processen • Integratie, volgorde werkzaamheden Gevolgen voor de intermediairs (2) De huidige werkzaamheden en –processen • Integratie, volgorde werkzaamheden • Dossiervorming (opslag gegevens) • Vereist XBRL-enablede software met de benodigde functionaliteit / ondersteuning Vorm en inhoud van de dienstverlening en de relatie met de klant • Samenstellen wordt standaard product • Focus op ordelijke boekhouding en ondersteuning, i. p. v. op rapportages • Intermediair kan centrale rol vervullen • Combinatie met Horizontaal Toezicht 54

Gevolgen voor de intermediairs (3) Nieuwe vormen van dienstverlening • Kredietrapportage aan de banken Gevolgen voor de intermediairs (3) Nieuwe vormen van dienstverlening • Kredietrapportage aan de banken • Bedrijfsanalyse / Benchmarks • Credit Risk Rating services • http: //www. accountancynieuws. nl/actueel/accountancymarkt/de-toekomst-van-dejaarrekening. 98841. lynkx? Posted. Field%5 Bkeyword%5 D=XBRL+jaarrekening&Posted. Fi eld%5 Bstart. Date%5 D=&Posted. Field%5 Bend. Date%5 D=&Posted. Field%5 Bsource%5 D= www&Confirmed=Zoeken&form. Id=268&referer. Id= 55

Kredietrapportage aan de banken § Vorm van verbreding § Aanlevering via één portaal (vergelijkbaar Kredietrapportage aan de banken § Vorm van verbreding § Aanlevering via één portaal (vergelijkbaar met Digipoort) § Samenwerking ABN AMRO, Rabobank en ING § Pilot ING met 14 tal intermediairs § Streven is in 2013 80% kredietrapportages via XBRL / SBR 56

57 57

58 58

Praktijkhandreiking 1114 • Basis samenstellen kredietrapportage is Standaard 4410 • Richt zich in eerste Praktijkhandreiking 1114 • Basis samenstellen kredietrapportage is Standaard 4410 • Richt zich in eerste instantie op kleine ondernemingen • Kredietrapportage voor kleine ondernemingen bestaat uit: • • Informatie over werkelijke waarden • Ouderdomsoverzicht debiteuren • • Jaarrekening op fiscale grondslag aangevuld met Etc. Ondertekening met: • Persoonlijke elektronische handtekening met voorkeur voor het beroepscertificaat • 59 Tot eind 2011 ondertekening met organisatie gebonden certificaat toegestaan.

Belang van assurance in de keten • Verhoogt zekerheid over kwaliteit ontvangen informatie • Belang van assurance in de keten • Verhoogt zekerheid over kwaliteit ontvangen informatie • Verhoogt kwaliteit proces en maakt besparing kosten / menskracht mogelijk door • • 60 directe verwerking in de keten steunen op eerder uitgevoerde werkzaamheden

http: //www. xbrl. org/Announcements/Interactive-Data-Assurance-2006 -11 -10. pdf 61 http: //www. xbrl. org/Announcements/Interactive-Data-Assurance-2006 -11 -10. pdf 61

Audit and Assurance issues § The current auditing standards are providing no guidance how Audit and Assurance issues § The current auditing standards are providing no guidance how to provide assurance on information in electronic format (audit approach) § Financial Statements on paper not same as Instance document (different subject matter) § Current audit opinion is focusing on document level (fair view) § An Instance document is a dataset, presentation via a style sheet, so no fair view? ? § So we need assurance on data-level? ? § We have no taxonomy for the audit opinion or guidance how to connect the opinion to an instance document, could be the FS § No requirements yet for integrity and authenticity of instances documents § No guidance yet about signing audit opinions and validations of the signature § No audit tools available for analyzing instance documents Research paper AWG 62

XBRL has an impact on …. The subject matter The preparing process (internal control) XBRL has an impact on …. The subject matter The preparing process (internal control) The audit approach and activities The exchange, providing and presenting of information The knowledge, skill and tools of the audit profession Research paper AWG 63

De Business Case voor softwareleveranciers (1) Jaarrekening Huidige situatie OB LB Administratie Interne rapporteren De Business Case voor softwareleveranciers (1) Jaarrekening Huidige situatie OB LB Administratie Interne rapporteren VPB / IB Kredietrapport Toezichtrapport 64 26 april 2011

De Business Case voor softwareleveranciers (2) XBRL situatie Administratie 65 Interne rapportages Externe rapportages De Business Case voor softwareleveranciers (2) XBRL situatie Administratie 65 Interne rapportages Externe rapportages 26 april 2011

De Business Case voor softwareleveranciers (3) Optimale XBRL situatie Administratie 66 Interne rapportages Externe De Business Case voor softwareleveranciers (3) Optimale XBRL situatie Administratie 66 Interne rapportages Externe rapportages 26 april 2011

De Business Case voor softwareleveranciers (4) Van belang dat softwareoplossingen: § De integratie van De Business Case voor softwareleveranciers (4) Van belang dat softwareoplossingen: § De integratie van het proces van samenstellen van rapportages ondersteunen § Het kunnen realiseren van optimalisatie / efficiency mogelijk maken § Flexibiliteit / uitbreidbaarheid naar andere rapportages bieden. Uitdagingen: § Accountants- en administratiekantoren geven aan in grote maten te willen steunen op de goede werking van de software, m. b. t. de inbouw van de taxonomie, het proces van mappen, etc. § Ontwikkelingen accountants- en administratiekantoren m. b. t. samenwerking, fusies, franchise oplossingen, etc. en de gevolgen voor de softwareondersteuning. 67 26 april 2011

Gevolgen voor de ondernemers § Klein: Uitbesteed aan intermediairs § Middelgroot en groot § Gevolgen voor de ondernemers § Klein: Uitbesteed aan intermediairs § Middelgroot en groot § Zelf aan de bak § Aanpassen processen (extern / intern) § Realiseren efficiency-voordelen / hogere kwaliteit 68 26 april 2011

Gevolgen voor de uitvragende partijen § Aanpassen processen § Gestandaardiseerde uitvraag § Realiseren van Gevolgen voor de uitvragende partijen § Aanpassen processen § Gestandaardiseerde uitvraag § Realiseren van kostenbesparingen 69 26 april 2011

Bronnen, o. a. § www. xbrl. org § www. xbrl-nederland. nl § www. accountant. Bronnen, o. a. § www. xbrl. org § www. xbrl-nederland. nl § www. accountant. nl / dossier XBRL § www. accountancynieuws. nl / dossier XBRL § http: //www. dexbrlsite. nl/? gclid=COPLv. NGznqc. CFYVN 3 god 43 x. HIg 70