Скачать презентацию ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Семена Кузнеця ФАКУЛЬТЕТ Скачать презентацию ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Семена Кузнеця ФАКУЛЬТЕТ

Менеджмент инновационной деятельности.ppt

  • Количество слайдов: 9

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Семена Кузнеця ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ Кафедра економіки, організації ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Семена Кузнеця ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ Кафедра економіки, організації та планування діяльності підприємства «Сомневаешься – не делай, делаешь – не сомневайся» Чингиз Хан

МЕНЕДЖЕР ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – ЦЕ ФАХІВЕЦЬ, ЯКИЙ ЗАБЕЗПЕЧУЄ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА Україна взяла курс на МЕНЕДЖЕР ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – ЦЕ ФАХІВЕЦЬ, ЯКИЙ ЗАБЕЗПЕЧУЄ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА Україна взяла курс на розвиток економіки на основі інновацій, який обрали провідні розвинені країни світу. Тому як вітчизняним, так і зарубіжним підприємствам потрібні фахівці: n n n з управління інноваціями; комерціалізації інтелектуальної власності; професіонали з розвитку підприємництва. “Хороший план сегодня лучше безупречного завтра”. Закон Патона

МЕНЕДЖЕР ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – ЦЕ ТВОРЕЦЬ МАЙБУТЬНОГО Обираючи спеціальність «Менеджмент інноваційної діяльності» , Ви МЕНЕДЖЕР ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – ЦЕ ТВОРЕЦЬ МАЙБУТЬНОГО Обираючи спеціальність «Менеджмент інноваційної діяльності» , Ви завжди будете: n n n мати впевненість у своєму майбутньому; забезпечувати ефективну діяльність свого підприємства; обирати найперспективніші тенденції розвитку свого бізнесу. “Никогда не знают, кто прав, но всегда известно, кто в ответе” Закон Уистлера

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ n n n Можливість вибору дисциплін за бажанням студента (від ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ n n n Можливість вибору дисциплін за бажанням студента (від 50%); Використання на заняттях сучасних комп'ютерів, програмного забезпечення, мережі Інтернет, мультимедійних технологій; Проведення: тренінгів, круглих столів, рольових ігор, проблемних лекцій-дискусій; Проходження фахової практики: на провідних підприємствах; в наукових організаціях; в органах державної влади. “Первый миф науки управлени состоит в том, что она существует” Закон Хеллера

ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ n n n n Виявляти нові можливості підприємства для розробки нових видів ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ n n n n Виявляти нові можливості підприємства для розробки нових видів продукції, послуг, технологій та забезпечувати їх реалізацію в умовах ризику Визначати перспективні цілі і завдання інноваційного розвитку підприємств Проектувати та реалізувати нові бізнес-моделі підприємницької діяльності Забезпечувати права власності щодо інтелектуальних розробок та їх комерціалізації Організовувати міжфірмову взаємодію підприємств між собою та із споживачами Працювати в команді та управляти підлеглими Створювати нові знання, формувати і розвивати бази новітніх знань “Без надзора дела склоны превращаться из плохих в еще худшие” Пятий закон Мэрфи

МЕНЕДЖЕР З ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ НА ТАКИХ ОСНОВНИХ ПОСАДАХ n n n n МЕНЕДЖЕР З ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ НА ТАКИХ ОСНОВНИХ ПОСАДАХ n n n n n Керівників підприємств Керівників економічних підрозділів підприємств Керівників проектів і програм Менеджерів проектів Менеджерів з комерціалізації інтелектуальної власності Менеджерів-маркетологів з дослідження ринку та вивчення суспільної думки (PR) Менеджерів-аналітиків Фахівців у сфері державної служби, ефективності підприємництва Наукових співробітників “Случайные открытия делают только подготовленные умы” Блез Паскаль

ОСНОВНІ ДИСЦЕПЛІНИ n n n n Інтелектуальна власність та трансфер технологій; Маркетинг інновацій; Інформаційні ОСНОВНІ ДИСЦЕПЛІНИ n n n n Інтелектуальна власність та трансфер технологій; Маркетинг інновацій; Інформаційні системи і технології в управлінні інноваціями Управління інноваційними проектами Моделювання інноваційних процесів Управління процесом розробки та освоєння виробництва нових продуктівт та 4 дисципліни на вибір (по 2 магмайнера у кожному семестрі) “Любознательность создает ученых и поэтов” Анатоль Франс

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ 1. 1. Комунікації у професійній діяльності 2. Управління бізнес-процесами 3. Інформаційні системи ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ 1. 1. Комунікації у професійній діяльності 2. Управління бізнес-процесами 3. Інформаційні системи в бізнесі 4. Протидія фінансовим шахрайствам 5. Міжнародні стратегії економічного розвитку 6. Корпоративна культура та корпоративні медіа 7. 1 -С: обліковий консалтінг в управлінні бізнес-процесами підприємства 8. Статистичний моніторинг діяльності підприємств та організацій 9. Судово-економічна експертиза 10. Складання фінансової звітності за міжнародними стандартами та її аналіз 11. Електронна комерція 12. Планування розвитку територій

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ 13. Корпоративне управління 14. Персональний брендінг та управління діловим іміджем 15. Практикум ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ 13. Корпоративне управління 14. Персональний брендінг та управління діловим іміджем 15. Практикум з перекладу текстів у бізнес-діяльності 16. Іноземна мова професійної комунікації 17. Управління проектно-орієнтованими організаціями 18. Управління діловою кар'єрою 19. Управління іміджем підприємства 20. Формування та розвиток компетентності персоналу 21. Бренд-менеджмент 22. Бізнес-аналітика багатовимірних процесів 23. Інтелектуальні методи в бізнесі 24. Маркетинг інновацій