Скачать презентацию www themegallery com LOGO Інформатика як інтегруючий предмет Скачать презентацию www themegallery com LOGO Інформатика як інтегруючий предмет

f8680d7a979067050d093f457da8cdd1.ppt

  • Количество слайдов: 44

www. themegallery. com LOGO Інформатика як інтегруючий предмет в навчально -виховному процесі та роль www. themegallery. com LOGO Інформатика як інтегруючий предмет в навчально -виховному процесі та роль учителя інформатики в сучасній школі Войцеховський Микола Олексійович

Зміст доповіді 3 1 ІКТ – основний напрямок розвитку суспільства 2 Приклади типових задач Зміст доповіді 3 1 ІКТ – основний напрямок розвитку суспільства 2 Приклади типових задач з обробки інформації 3 Задачі, що виконуються при реалізації проекту 4 Структура курсу інформатики 3 5 Структура галузей знань 6 Літературна Мозаїка LOGO

Зміст доповіді 3 7 Використання мультимедійних можливостей ОС для створення відеокліпів 8 Технології створення Зміст доповіді 3 7 Використання мультимедійних можливостей ОС для створення відеокліпів 8 Технології створення інтерактивних книг 3 9 Комп’ютерна модель фізичного процесу 10 Статистичний аналіз економічних часових рядів 3 11 Використання web-технологій для створення підсумкового звіту LOGO

ІКТ – основний напрямок розвитку суспільства «Інформаційна технологія – сукупність методів, засобів і прийомів, ІКТ – основний напрямок розвитку суспільства «Інформаційна технологія – сукупність методів, засобів і прийомів, що використовують для пошуку, накопичення, обробки, зберігання, представлення, передачі інформації (даних і знань) за допомогою засобів обчислювальної техніки і зв’язку, а також засобів їх раціональної поєднання з безмашинними процесами обробки інформації. » Морзе Н. В. , д. п. н. , професор. www. themegallery. com LOGO

ІКТ – основний напрямок розвитку суспільства Враховуючи розвиток сучасних інформаційних технологій та педагогічні завдання ІКТ – основний напрямок розвитку суспільства Враховуючи розвиток сучасних інформаційних технологій та педагогічні завдання використання ІТ (розвиток особистості, виконання соціального замовлення, інтенсифікація навчально-виховного процесу), зрозуміло, що необхідна така модель навчально-виховного процесу, яка б дозволяла учню використовувати комп’ютерні технології як інтелектуальний підсилювач під час вивчення дисциплін, які не пов’язані з інформатикою. www. themegallery. com LOGO

ІКТ – основний напрямок розвитку суспільства Основні із поставлених завдань вирішуються за допомогою мультимедійних ІКТ – основний напрямок розвитку суспільства Основні із поставлених завдань вирішуються за допомогою мультимедійних засобів навчання. Адже Multimedia – це багатокомпонентне середовище, яке дозволяє використовувати текст, графіку, відео і мультиплікацію, а отже дозволяє працювати з інформацією не тільки в цифровому вигляді, а й використовуючи звуковий, друкований та ін. ряди подання інформації. www. themegallery. com LOGO

ІКТ – основний напрямок розвитку суспільства Основу сучасних інформаційних технологій складають п’ять технічних досягнень: ІКТ – основний напрямок розвитку суспільства Основу сучасних інформаційних технологій складають п’ять технічних досягнень: § Поява нового середовища накопичення інформації на електронних носіях § § даних (магнітні стрічки, магнітні диски, лазерні диски тощо). Розвиток засобів зв’язку, що забезпечує доставку інформації практично в будь-яку точку земної кулі без суттєвих обмежень у часі та відстані, активне використання населенням засобів зв’язку (радіомовлення, телебачення, мережа передачі даних, супутниковий зв’язок, телефонна мережа). Розвиток мікропроцесорної техніки, яка забезпечує можливість цифрової обробки інформації (електронні пристрої для збереження, відображення та перетворення інформації, техніка для копіювання та розмноження інформації, сучасна аудіо-відеотехніка тощо). Можливість автоматизованої обробки інформації за допомогою комп’ютера за заданими алгоритмами (обробка, зберігання, передача, представлення у потрібній формі тощо). Бурхливий розвиток мережі Internet і перспективи в зв’язку з її використанням. § www. themegallery. com LOGO

ІКТ – основний напрямок розвитку суспільства Практика показала, що сучасний вчитель повинен впевнено володіти: ІКТ – основний напрямок розвитку суспільства Практика показала, що сучасний вчитель повинен впевнено володіти: § методикою підготовки та структуризації ділової документації та навчальнодидактичного матеріалу і навичками роботи щодо створення електронних документів (наприклад засобами текстового процесора Microsoft Office Word); § методикою використання навчальних мультимедійних презентацій у навчальновиховному процесі та навичками щодо їх створення (наприклад засобами редактора презентацій Microsoft Office Power Point; § конференц-технологіями Net. Meeting для побудови навчальних занять, як у комп’ютерному класі, так і в процесі дистанційного навчання; § електронною поштою та Інтернет-ресурсами для використання додаткових можливостей під час організації занять з використанням інформаційних технологій та пошуку додаткової інформації; § методикою створення тестів та роботи з тестовими оболонками як одною з форм організації комп’ютерного контролю; § методикою роботи з сучасними програмними засобами навчального призначення. www. themegallery. com LOGO

Приклади типових задач з обробки інформації § Аналіз літератури, верстання книг (пошукові системи, електронні Приклади типових задач з обробки інформації § Аналіз літератури, верстання книг (пошукові системи, електронні енциклопедії, One. Note, верстання у Word, інтерактивні книги) § Обробка мультимедійної інформації (запис та редагування відео та аудіо інформації, режисура та монтаж відеокліпів у програмі MS Movie. Maker) § Організація командної роботи над проектом (керування завданнями, робота зі списками розсилки та списками контактів електронної пошти в MS Outlook, розробка плану проекту в MS Project, MS Share. Point, ведення інтернетфоруму) § Економічний аналіз (засоби економічного аналізу в MS Excel, інтеграція табличного процесора і СБД, Visual Basic for Applications) LOGO

Задачі, що виконуються при реалізації проекту § § § Вибір теми проекту, та ключових Задачі, що виконуються при реалізації проекту § § § Вибір теми проекту, та ключових питань § § § Зворотній зв’язок та корекція роботи над проектом Планування роботи над проектом Створення проектної документації Організація командної роботи над проектом Самоконтроль та контроль з боку вчителя за виконанням планів Підготовка до публічного захисту Проведення публічного захисту робіт LOGO

Структура курсу інформатики Електронні презентації Технології обробки тексту Вебтехнології Інформаційна система Електронні таблиці Бази Структура курсу інформатики Електронні презентації Технології обробки тексту Вебтехнології Інформаційна система Електронні таблиці Бази даних Алгоритмізація, програмування, моделювання Технології мультимедіа LOGO

Структура галузей знань Фізична культура, захист Вітчизни Точні науки: фізика, хімія, математика Спеціальні дисципліни: Структура галузей знань Фізична культура, захист Вітчизни Точні науки: фізика, хімія, математика Спеціальні дисципліни: музика, образотворче мистецтво, технології Філологічні дисципліни: українська та рідна мови і літератури, іноземна мова Суспільноприродничий цикл: біологія, географія, історія, економіка LOGO

www. themegallery. com LOGO Проект “Літературна Мозаїка” Мета проекту: Створення електронної книги у MS www. themegallery. com LOGO Проект “Літературна Мозаїка” Мета проекту: Створення електронної книги у MS Word Тривалість проекту 4 години

Літературна Мозаїка § Створити електронну книгу з обраного тексту і підготувати її для публікації Літературна Мозаїка § Створити електронну книгу з обраного тексту і підготувати її для публікації в друкованому та електронному вигляді в форматі MS Word згідно вимог типографії. Текст повинен форматуватися тільки з використанням стилів, безпосереднього форматування. Книга повинна мати обкладинку, ілюстрації, колонтитули, відповідні назвам глав, нумерацію сторінок, автоматичний зміст та список ілюстрацій, вихідні дані, багатомовну анотацію та глосарій персонажів. LOGO

Літературна Мозаїка § Об’єм книги в фінальному форматуванні повинен бути від 50 до 200 Літературна Мозаїка § Об’єм книги в фінальному форматуванні повинен бути від 50 до 200 сторінок. Файл з книгою повинен бути запакований в форматі . rar або. zip. § По виконаній роботі потрібно зробити звіт за вказаною формою. LOGO

Структура курсу інформатики Електронні презентації Технології обробки тексту Вебтехнології Інформаційна система Електронні таблиці Бази Структура курсу інформатики Електронні презентації Технології обробки тексту Вебтехнології Інформаційна система Електронні таблиці Бази даних Алгоритмізація, програмування, моделювання Технології мультимедіа LOGO

Структура галузей знань Фізична культура, захист Вітчизни Точні науки: фізика, хімія, математика Спеціальні дисципліни: Структура галузей знань Фізична культура, захист Вітчизни Точні науки: фізика, хімія, математика Спеціальні дисципліни: музика, образотворче мистецтво, технології Філологічні дисципліни: українська та рідна мови і літератури, іноземна мова Суспільноприродничий цикл: біологія, географія, історія, економіка LOGO

www. themegallery. com LOGO Проект “Використання мультимедійних можливостей ОС для створення відеокліпів” Мета проекту: www. themegallery. com LOGO Проект “Використання мультимедійних можливостей ОС для створення відеокліпів” Мета проекту: Створення відеокліпу, з використанням мультимедійних технологій Тривалість проекту 6 годин

Відеокліп § Створити сценарій відеокліпу розрахований не більше ніж на 5 хвилин, підібрати відповідну Відеокліп § Створити сценарій відеокліпу розрахований не більше ніж на 5 хвилин, підібрати відповідну звукову доріжку, записати аудіоефекти, змонтувати відеокліп за допомогою програми Microsoft Movie. Maker. Тематика відеокліпу може співпадати з тематикою попереднього проекту. Таким чином буде створений мультимедійний комплекс підтримки даного літературного твору. LOGO

Відеокліп § По закінченні роботи потрібно представити файл кліпу у форматі *. avi або Відеокліп § По закінченні роботи потрібно представити файл кліпу у форматі *. avi або *. wmv та звіт за вказаною формою. Звіт повинен містити загальний опис кліпу, сценарій та перелік використаних спеціальних ефектів та переходів. Кліп не повинен містити графічні, відео та аудіо матеріали, які суперечать законодавству України, носять образливий характер, та принижають гідність будь-яких людей. LOGO

Структура курсу інформатики Електронні презентації Технології обробки тексту Вебтехнології Інформаційна система Електронні таблиці Бази Структура курсу інформатики Електронні презентації Технології обробки тексту Вебтехнології Інформаційна система Електронні таблиці Бази даних Алгоритмізація, програмування, моделювання Технології мультимедіа LOGO

Структура галузей знань Фізична культура, захист Вітчизни Точні науки: фізика, хімія, математика Спеціальні дисципліни: Структура галузей знань Фізична культура, захист Вітчизни Точні науки: фізика, хімія, математика Спеціальні дисципліни: музика, образотворче мистецтво, технології Філологічні дисципліни: українська та рідна мови і літератури, іноземна мова Суспільноприродничий цикл: біологія, географія, історія, економіка LOGO

www. themegallery. com LOGO Проект “Технології створення інтерактивних книг” Мета проекту: Створити інтерактивну книгу www. themegallery. com LOGO Проект “Технології створення інтерактивних книг” Мета проекту: Створити інтерактивну книгу з використанням технологій web-дизайну та web-програмування Тривалість проекту 6 годин

Інтерактивна книга § Обрати тематику інтерактивної книги. Розробити схему цікавих, логічно несуперечливих сюжетних ліній Інтерактивна книга § Обрати тематику інтерактивної книги. Розробити схему цікавих, логічно несуперечливих сюжетних ліній книги. Всі сюжетні лінії повинні мати логічне завершення. Створити інтерактивну книгу у формі інтернет-сайту, де кожна web-сторінка відповідає частині сюжету. Перехід між частинами сюжету повинен відбуватися шляхом вибору варіанту розвитку подій на кожній сторінці. Після завершення гри користувач повинен мати можливість повернутися до початку або вийти з програми. LOGO

Інтерактивна книга § При написанні текстів книги можна використовувати виключно літературну мову, не допускаючи Інтерактивна книга § При написанні текстів книги можна використовувати виключно літературну мову, не допускаючи орфографічних та граматичних помилок. На титульній сторінці повинні бути вказані відомості про авторів інтерактивної книги. Якщо при виконанні цього проекту використовуються матеріали сторонніх авторів: тексти з книг, журналів, комп’ютерних ігор тощо, то також необхідно вказати основні літературні джерела. Для виконання проекту використовується мова HTML з елементами програмування мовою LOGO Java. Script.

Структура курсу інформатики Електронні презентації Технології обробки тексту Вебтехнології Інформаційна система Електронні таблиці Бази Структура курсу інформатики Електронні презентації Технології обробки тексту Вебтехнології Інформаційна система Електронні таблиці Бази даних Алгоритмізація, програмування, моделювання Технології мультимедіа LOGO

Структура галузей знань Фізична культура, захист Вітчизни Точні науки: фізика, хімія, математика Спеціальні дисципліни: Структура галузей знань Фізична культура, захист Вітчизни Точні науки: фізика, хімія, математика Спеціальні дисципліни: музика, образотворче мистецтво, технології Філологічні дисципліни: українська та рідна мови і літератури, іноземна мова Суспільноприродничий цикл: біологія, географія, історія, економіка LOGO

www. themegallery. com LOGO Проект “Комп’ютерна модель фізичного процесу” Мета проекту: Розробити імітаційну модель www. themegallery. com LOGO Проект “Комп’ютерна модель фізичного процесу” Мета проекту: Розробити імітаційну модель фізичного процесу. Створити пакет документації по моделі. Запрограмувати модель. Тривалість проекту 6 годин

Комп’ютерна модель фізичного процесу § Створити комп’ютерну імітаційну модель обраного фізичного процесу. Результатом роботи Комп’ютерна модель фізичного процесу § Створити комп’ютерну імітаційну модель обраного фізичного процесу. Результатом роботи є комп’ютерна програма, що реалізує модель, та пакет документації. Пакет документації повинен містити точне формулювання мети моделювання, опис фізичних процесів, математичні співвідношення, що використовуються в моделі, вхідні та вихідні дані програми, опис інтерфейсу, інструкція по роботі з програмою, а також ряд даних отриманих при проведенні серії експериментів з моделлю. LOGO

Структура курсу інформатики Електронні презентації Технології обробки тексту Вебтехнології Інформаційна система Електронні таблиці Бази Структура курсу інформатики Електронні презентації Технології обробки тексту Вебтехнології Інформаційна система Електронні таблиці Бази даних Алгоритмізація, програмування, моделювання Технології мультимедіа LOGO

Структура галузей знань Фізична культура, захист Вітчизни Точні науки: фізика, хімія, математика Спеціальні дисципліни: Структура галузей знань Фізична культура, захист Вітчизни Точні науки: фізика, хімія, математика Спеціальні дисципліни: музика, образотворче мистецтво, технології Філологічні дисципліни: українська та рідна мови і літератури, іноземна мова Суспільноприродничий цикл: біологія, географія, історія, економіка LOGO

www. themegallery. com LOGO Проект “Статистичний аналіз економічних часових рядів” Мета проекту Провести аналіз www. themegallery. com LOGO Проект “Статистичний аналіз економічних часових рядів” Мета проекту Провести аналіз часового ряду заданого показника. Наприклад, результати проведення експериментів. Тривалість проекту 2 години

Статистичний аналіз економічних часових рядів § Провести аналіз існуючого ряду числових статистичних даних. В Статистичний аналіз економічних часових рядів § Провести аналіз існуючого ряду числових статистичних даних. В якості ряду даних можна використати дані, отримані при виконанні попереднього проекту. При проведенні аналізу необхідно побудувати варіаційний ряд, статистичні ряди частот та відносних частот, полігон частот, обчислити середнє значення та середньо-квадратичне відхилення. Зробити висновок про характер даного ряду. LOGO

Структура курсу інформатики Електронні презентації Технології обробки тексту Вебтехнології Інформаційна система Електронні таблиці Бази Структура курсу інформатики Електронні презентації Технології обробки тексту Вебтехнології Інформаційна система Електронні таблиці Бази даних Алгоритмізація, програмування, моделювання Технології мультимедіа LOGO

Структура галузей знань Фізична культура, захист Вітчизни Точні науки: фізика, хімія, математика Спеціальні дисципліни: Структура галузей знань Фізична культура, захист Вітчизни Точні науки: фізика, хімія, математика Спеціальні дисципліни: музика, образотворче мистецтво, технології Філологічні дисципліни: українська та рідна мови і літератури, іноземна мова Суспільноприродничий цикл: біологія, географія, історія, економіка LOGO

www. themegallery. com LOGO Проект “Використання web-технологій для створення підсумкового звіту” Мета проекту Створити www. themegallery. com LOGO Проект “Використання web-технологій для створення підсумкового звіту” Мета проекту Створити web-сайт, на сторінках якого будуть представлені всі проекти, створені за семестр. Тривалість проекту 4 години

Використання web-технологій для створення підсумкового звіту Створити веб-сайт, що буде містити інформацію про команду Використання web-технологій для створення підсумкового звіту Створити веб-сайт, що буде містити інформацію про команду учнів, та проекти, які вони вже розробили. Сайт повинен відповідати наступним вимогам: § Розмір кожної сторінки сайту зі всіма картинками не повинен бути більше 50 Кб (за винятком фотосторінок). § Наявна ефективна система навігації § Єдиний стиль оформлення та гармонійна кольорова гама § Надана інформація про команду та кожен проект. LOGO

Використання web-технологій для створення підсумкового звіту § Наповнення сайту: § Заглавна сторінка: перелік учасників Використання web-технологій для створення підсумкового звіту § Наповнення сайту: § Заглавна сторінка: перелік учасників групи, дата створення. § Інформація про кожного учасника групи: прізвище та ім’я, клас, школа, коротка характеристика, захоплення. § Інформація про кожен проект: тема, характеристика проекту, файли проекту. LOGO

Структура курсу інформатики Електронні презентації Технології обробки тексту Вебтехнології Інформаційна система Електронні таблиці Бази Структура курсу інформатики Електронні презентації Технології обробки тексту Вебтехнології Інформаційна система Електронні таблиці Бази даних Алгоритмізація, програмування, моделювання Технології мультимедіа LOGO

Структура галузей знань Фізична культура, захист Вітчизни Точні науки: фізика, хімія, математика Спеціальні дисципліни: Структура галузей знань Фізична культура, захист Вітчизни Точні науки: фізика, хімія, математика Спеціальні дисципліни: музика, образотворче мистецтво, технології Філологічні дисципліни: українська та рідна мови і літератури, іноземна мова Суспільноприродничий цикл: біологія, географія, історія, економіка LOGO

Структура курсу інформатики Електронні презентації Технології обробки тексту Вебтехнології Інформаційна система Електронні таблиці Бази Структура курсу інформатики Електронні презентації Технології обробки тексту Вебтехнології Інформаційна система Електронні таблиці Бази даних Алгоритмізація, програмування, моделювання Технології мультимедіа LOGO

Структура галузей знань Фізична культура, захист Вітчизни Точні науки: фізика, хімія, математика Спеціальні дисципліни: Структура галузей знань Фізична культура, захист Вітчизни Точні науки: фізика, хімія, математика Спеціальні дисципліни: музика, образотворче мистецтво, технології Філологічні дисципліни: українська та рідна мови і літератури, іноземна мова Суспільноприродничий цикл: біологія, географія, історія, економіка LOGO

Роль інформатики Зв'язуючий ланцюг Точні науки: Фізична культура, захист Вітчизни Філологічні дисципліни Інформатика Суспільноприродничий Роль інформатики Зв'язуючий ланцюг Точні науки: Фізична культура, захист Вітчизни Філологічні дисципліни Інформатика Суспільноприродничий цикл Спеціальні дисципліни www. themegallery. com LOGO

www. themegallery. com Войцеховський Микола Олексійович Тел. : 294 -40 -43; e-mail: nickalexv@gmail. com www. themegallery. com Войцеховський Микола Олексійович Тел. : 294 -40 -43; e-mail: [email protected] com LOGO