Скачать презентацию www microsoft se government MS Kommundesign 3 0 Скачать презентацию www microsoft se government MS Kommundesign 3 0

039d9deec0d48ce4355c9cd22a42e2d2.ppt

  • Количество слайдов: 26

www. microsoft. se/government MS Kommundesign 3. 0 www. microsoft. se/government MS Kommundesign 3. 0

www. microsoft. se/government Behöver din kommun en enhetlig infrastruktur som ni kan bygga elektronisk www. microsoft. se/government Behöver din kommun en enhetlig infrastruktur som ni kan bygga elektronisk förvaltning och e-tjänster ovanpå?

Vi vet att du har utmaningar! www. microsoft. se/government Otillräcklig integration mellan skol- och Vi vet att du har utmaningar! www. microsoft. se/government Otillräcklig integration mellan skol- och adminnät En eller flera tekniska plattformar? Befintlig IT-infrastrukturen för dyr, för ”brokig” IT-säkerhet - virus, tillgänglighet, dataintrång, sabotage Otillräcklig hantering av klientdatorer och servers Decentraliserad IT-drift och kompetens – hjuluppfinning Många katalogtjänster – svårt med identitetshantering Inga resurser till nya projekt eventuellt även minskad IT-budget Verksamhetsutveckling med hjälp av IT Ökad service till medborgare med hjälp av E-tjänster Medborgarportal, Skolportal och E-legitimation

Vad är MSKD för en kommun? www. microsoft. se/government Infrastrukturlösning: – – – kopplar Vad är MSKD för en kommun? www. microsoft. se/government Infrastrukturlösning: – – – kopplar samman skol- och adminnät Standardklient, programdistribution, patchning, inventering och logg Säkerhet, rollhantering (elever, lärare, tjänstemän) Kommungemensamma tjänster för: – – – E-post, kalender, kontakter, snabbmeddelanden (Instant Messaging) Intranätportal, grupprogramvara och e-processer Beslutstöd och verksamhetsuppföljning Medborgarnytta – – Medborgarportal, Bank. ID/E-ID, E-tjänster, E-demokrati Skolportal (lärare, elever, föräldrar)

Utvecklingen av MSKD 1. 0 Grundläggande funktionalitet för att koppla samman skol- och administrationsnät Utvecklingen av MSKD 1. 0 Grundläggande funktionalitet för att koppla samman skol- och administrationsnät MSKD 2. 0 Bygger på designen i 1. 0. Ökat fokus på säkerhet och åtkomst av kommunens resurser från skolnäten Standardklienter www. microsoft. se/government MSKD 3. 0 Bygger vidare på MSKD 2. 0. Illustrerar en ”roadmap” hur en kommun kan dra nytta av sin infrastruktur för att bli en E-kommun. Paketering av befinliga initiativ och lösningar: - Business Desktop Deployment 2007 - Infrastructure Optimization - Branch Office Infrastructure Solution - E-legitimation och tjänster

www. microsoft. se/government MSKD 3. 0 stödjer Infrastructure Optimization Core IO är en modell www. microsoft. se/government MSKD 3. 0 stödjer Infrastructure Optimization Core IO är en modell för att kartlägga hur optimerad IT-infrastukturens är Täcker många områden som patchning, datalagring, automatisering etc. Ju mer optimerad desto större värde har IT-investeringen till lägre kostnad – – Basic – Grundläggande IT-drift Standardized – Förbättrad men reaktiv drift Rationalized – Proaktiv IT, stödjer verksamheten Dynamic – IT autimatiserad och strategisk för verksamheten För kunder: www. microsoft. com/io

www. microsoft. se/government Service till medborgare Medborgarportal E-tjänster, E-ID, Skolportal Elektronisk förvaltning E-processer Beslutsstöd www. microsoft. se/government Service till medborgare Medborgarportal E-tjänster, E-ID, Skolportal Elektronisk förvaltning E-processer Beslutsstöd och verksamhetsuppföljning Kommungemensam informationsmiljö Rollbaserad portal för hela kommunen Gemensam e-post, kalender, kontakter, resursbokning och snabbmeddelanden Kommungemensam IT-infrastruktur Hög säkerhet, en inloggning, central IT-drift av kommunens alla datorer Standardiserade arbetsplatser, minskad manuell IT-support Säker åtkomst för lärare till administrativt nät/resurser Infrastructure Optimization Model MSKD 3. 0 – en ”roadmap” för kommuner

www. microsoft. se/government Kommungemensam IT-infrastruktur En eller flera katalogtjänster beroende på förutsättningar Standardiserade arbetsplatser www. microsoft. se/government Kommungemensam IT-infrastruktur En eller flera katalogtjänster beroende på förutsättningar Standardiserade arbetsplatser (OS + applikationer) Patchhantering, inventering, programdistribution, självbetjäning Åtkomst för lärare till admin-nät och/eller centrala appliaktioner Säkerhet i flera nivåer: – – – Patchhantering Nedlåsning Virtualisering av nätverk (IPSec Server- and Domain Isolation) Övervakning av klient- och servermiljö för hög tillgänglighet Övervakning av dataintrång

www. microsoft. se/government Kommungemensam informationsmiljö E-post, kalender, kontakthantering för lärare, elever, tjänstemän Rollbaserad Intranätportal www. microsoft. se/government Kommungemensam informationsmiljö E-post, kalender, kontakthantering för lärare, elever, tjänstemän Rollbaserad Intranätportal för lärare, elever, tjänstemän – Webbpublicering, gruppsamarbete, dokumenthantering m. m. Skolportal för att stödja samarbete mellan elever och lärare Snabbmeddelanden (IM) förbättrad kommunikation

www. microsoft. se/government Elektronisk förvaltning Portalen är hjärtat i e-förvaltning Elektroniska processer stöds med www. microsoft. se/government Elektronisk förvaltning Portalen är hjärtat i e-förvaltning Elektroniska processer stöds med ärendehantering och formulär Digitala signaturer kan införas Verksamhetssystem integreras för att stödja kommunens processer Beslutsstöd och verksamhetsuppföljning kan publiceras i portalen

www. microsoft. se/government Ökad service till medborgare Medborgarportal – en ingång till kommunen E-tjänster www. microsoft. se/government Ökad service till medborgare Medborgarportal – en ingång till kommunen E-tjänster kan publiceras i portalen – – – – E-formulär kan publiceras i portalen och vara startpunkt för ärenden Diskussioner och medborgarkommunikation Sökmotor Enkätundersökningar ”Mina Sidor”, ”Mina ärenden” ”Chatt” med handläggare Etc. E-legitimation Skolportal tillgänglig även föräldrar

Säkerhet på djupet Skydd på flera lager: Attacker kan ske på alla lager Alla Säkerhet på djupet Skydd på flera lager: Attacker kan ske på alla lager Alla lager måste skyddas Antivirus/Brandvägg inte tillräckligt idag Många attacker sker idag på applikationslagret Kommundesignen följer principen Säkerhet-på-Djupet www. microsoft. se/government Physical Security Polices, Procedures & Awareness

Exempel design med ISA och IAG www. microsoft. se/government Medborgare Bank-ID Skolnät Nedlåsta elevdatorer Exempel design med ISA och IAG www. microsoft. se/government Medborgare Bank-ID Skolnät Nedlåsta elevdatorer Fjärråtkomst VPN Webbmail Tunna klienter m. m. Adminnät Active Directory IAG ISA Lärardatorer med access till adminnät Enskilda applikationer publiceras via SSL/VPN

IPSec - Server and Domain Isolation Virtualisering av nätet med Windows X X X IPSec - Server and Domain Isolation Virtualisering av nätet med Windows X X X Active Directory X X X

Lösning för e-legitimation ”Authentication Broker” Medborgare e-legitimation Certificate Authority - Bank. ID, Nordea, Telia. Lösning för e-legitimation ”Authentication Broker” Medborgare e-legitimation Certificate Authority - Bank. ID, Nordea, Telia. Sonera Internet Authentication Service PIN * * OK ISA Server API Trusted Security Server Cybercom Sharepoint och/eller webbserver Active Directory

Elektroniska formulär med Info. Path AD-konto eller E-legitimation Elektroniska formulär med Info. Path AD-konto eller E-legitimation

En helhetslöning för kommuner Medborgare www. microsoft. se/government E-ID Kommungemensam informations- och tjänsteplattform / En helhetslöning för kommuner Medborgare www. microsoft. se/government E-ID Kommungemensam informations- och tjänsteplattform / portal Information Personal Tjänster Intranät e-processer Portal Kommunikation Ärendehantering Sökmotor Konferens Dokumenthantering Verksamhetsuppföljning MS Skolportal Egenutvecklade tjänster. . . Sekretessbelagd information Kommungemensam IT-infrastruktur Metakatalog Optimerad infra. Single Sign On Katalogtjänst Klienthantering Säkerhet Verksamhet Elever och pedagoger

www. microsoft. se/government Tre designval i MSKD www. microsoft. se/government Tre designval i MSKD

Medborgare Medborgae Bank-ID Brandvägg Medborgarkatalogtjänst Mobila enheter SSL VPN Kommunal Intra- och extranätportal E-tjänster Medborgare Medborgae Bank-ID Brandvägg Medborgarkatalogtjänst Mobila enheter SSL VPN Kommunal Intra- och extranätportal E-tjänster Formulär Webbpublicering Workflow Dok. hantering Beslutsstöd Grupprogram Instant Messaging Skolportal Projektstöd Sökmotor Verksamhets system Integrationsoch processmotor Kommun gemensam mail Reporting Datawarehouse Desktop Management Databas(er) Katalogtjänst Metakatalog Kontorspaket Klient-OS Sekretess Identitetshantering Webbläsare Server-OS Serverövervaktning Lärare, elever, tjänstermän, politiker

Windows Mobile Windows XP Vista Medborgare Medborgae Bank-ID Intelligent Application GW ISA Server 2006 Windows Mobile Windows XP Vista Medborgare Medborgae Bank-ID Intelligent Application GW ISA Server 2006 Medborgar. Active Directory Microsoft Office Sharepoint Server (MOSS) MOSS funktioner Info. Path MOSS WCM Workflow Fondation MOSS Dok. hantering MS BI MOSS Grupprogram Office Com. Server MS Skolportal MOSS Portal MS Project MOSS Sökmotor IE 7 Office 2007 Windows XP/Vista Rights man. service Verksamhetssy stem Biztalk Server 2006 Exchange Server 2007 SQL Reporting Services SQL Analysis Services SQL Server 2005 Active Directory MIIS 2003/ILM 2007 Windows Server 2003 System Center Configuration Manager/BDD System Center Operations Manager Lärare, elever, tjänstermän, politiker

www. microsoft. se/government Byggstenarna i MSKD 3. 0 E-legitimation och extern skolportal ISA Server www. microsoft. se/government Byggstenarna i MSKD 3. 0 E-legitimation och extern skolportal ISA Server 2006 + Microsoft Learning Gateway E-tjänster, e-formulär och blanketter Office Sharepoint Server 2007 Ej ”allt eller inget” – Alla kommuner har Medborgarportal och sökmotor olika förutsättningar Office Sharepoint Server 2007 Elektroniska processer och integration Biztalk Server 2006 – Byggstenar i MSKD väljs efter förutsättningar och mål Beslutsstöd och verksamhetsuppföljning SQL Server 2005 och Office – MSKD 3. 0 ger vägledning om de olika stegen 2007 Skolportal Microsoft Learning Gateway – Licenspaketeringar finns för olika scenarion Rollbaserad gemensam portal och sökmotor Office Sharepoint Server 2007 – Skolor har egen licensmodell Communication Server 2007 Snabbmeddelanden Office Kommungemensamt e-postsystem Sammankoppling av skol- och adminnät Serverövervakning Automatisk klienthantering och patchning Anpassningsbart klient-OS Kommungemensam katalogtjänst Exchange Server 2003 eller 2007 ISA Server 2006 och Intelligent Application GW MOM 2005 SMS 2003 , Soft. Grid (MDOP), BDD Windows XP eller Windows Vista & Office 2007 Active Directory – Windows Server 2003 & MIIS 2003

Client Access License - paketeringar www. microsoft. se/government Enterprise Core CAL Suite Windows Server Client Access License - paketeringar www. microsoft. se/government Enterprise Core CAL Suite Windows Server CAL Office Communications Server Std CAL Exchange Server Standard CAL Office Share. Point Server Ent CAL Office Share. Point Server Standard CAL Exchange Enterprise CAL System Management Server CAL Windows Rights Management Services Operations Manager Client OML Office Communications Server Ent CAL Forefront Security Suite

Tilläggsprojekt som stöds i plattformen www. microsoft. se/government VPN-lösningar Smarta kort Säkra trådlösa nätverk Tilläggsprojekt som stöds i plattformen www. microsoft. se/government VPN-lösningar Smarta kort Säkra trådlösa nätverk Mobiltelefoner Sekretessklassad information Audio/video-streaming … Det finns mycket inbyggd teknik ”out-of-the-box” i Microsofts plattform som inte kostar något extra att använda.

www. microsoft. se/government Var börjar man? Sök incitament – varför ska IT-plattformen förändras? Bestäm www. microsoft. se/government Var börjar man? Sök incitament – varför ska IT-plattformen förändras? Bestäm resans mål utifrån ”MSKD-pyramiden” Bestäm om ni ska göra själv eller anlita experter Gör ett aktivt och strategiskt teknikval Bestäm om och vilka delar som ska lägga på ”outsourcing” Börja alltid med infrastrukturen – följ pyramidens steg

www. microsoft. se/government Vad är en MSKD-partner? Har dokumenterade kunskaper i Windows, AD, ISA, www. microsoft. se/government Vad är en MSKD-partner? Har dokumenterade kunskaper i Windows, AD, ISA, SMS, MOM, säkerhet Har investerat i MSKD workshop/utbildning Minst ett gemensamt projekt som MS kvalitetssäkrat Ömsesidigt förtroende och samarbete mellan kund, partnern och Microsoft

www. microsoft. se/government © 2003 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for www. microsoft. se/government © 2003 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN THIS SUMMARY.