Скачать презентацию Wstęp do ekonomii PJATK 2015 16 1 Podstawowe Скачать презентацию Wstęp do ekonomii PJATK 2015 16 1 Podstawowe

Wstep do (mikro)ekonomii.pptx

  • Количество слайдов: 56

Wstęp do ekonomii PJATK 2015/16 1 Wstęp do ekonomii PJATK 2015/16 1

Podstawowe pojęcia i terminy Ekonomia? Oikonomikos vs chremastics Chremata – bogactwo Oikos – dom, Podstawowe pojęcia i terminy Ekonomia? Oikonomikos vs chremastics Chremata – bogactwo Oikos – dom, gospodarstwo, nomos – prawo Economia = prawa dotyczące zarządzania gospodarstwem PJATK 2015/16 2

Podstawowe pojęcia i terminy Ksenofont (439 -355 p. n. e. ) Oikonomikos Adam Smith Podstawowe pojęcia i terminy Ksenofont (439 -355 p. n. e. ) Oikonomikos Adam Smith (1723 -1790) An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776). (Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów) PJATK 2015/16 3

Mikroekonomia i makroekonomia Mikroekonomia – „małe” jednostki gospodarcze konsumenci producenci właściciele środków produkcji PJATK Mikroekonomia i makroekonomia Mikroekonomia – „małe” jednostki gospodarcze konsumenci producenci właściciele środków produkcji PJATK 2015/16 4

Mikroekonomia i makroekonomia Makroekonomia – „duże gospodarstwa” wielkie agregaty – PKB globalna podaż i Mikroekonomia i makroekonomia Makroekonomia – „duże gospodarstwa” wielkie agregaty – PKB globalna podaż i globalny popyt bezrobocie inflacja wzrost gospodarczy handel międzynarodowy PJATK 2015/16 5

Ekonomia pozytywna i normatywna Ekonomia pozytywna – zajmuje się obiektywnym opisywaniem faktów. Ekonomia normatywna Ekonomia pozytywna i normatywna Ekonomia pozytywna – zajmuje się obiektywnym opisywaniem faktów. Ekonomia normatywna – opiera się na (subiektywnych) sądach wartościujących. PJATK 2015/16 6

Ekonomia pozytywna i normatywna Społeczeństwo powinno zapewnić wszystkim obywatelom mieszkania. W Wielkiej Brytanii stopa Ekonomia pozytywna i normatywna Społeczeństwo powinno zapewnić wszystkim obywatelom mieszkania. W Wielkiej Brytanii stopa bezrobocia jest obecnie niższa niż we Francji. Warszawska giełda odnotowała ostatnio wzrost. PJATK 2015/16 7

Ekonomia pozytywna i normatywna Płaca minimalna jest czymś absolutnie szkodliwym ponieważ powoduje wysokie bezrobocie Ekonomia pozytywna i normatywna Płaca minimalna jest czymś absolutnie szkodliwym ponieważ powoduje wysokie bezrobocie i inflację. Bogaci powinni być dużo wyżej opodatkowani niż biedni. W przypadku dóbr luksusowych obniżenie ceny spowoduje obniżenie wielkości popytu na te dobra. Obecny rząd jest najlepszym/najgorszym rządem w historii kraju. PJATK 2015/16 8

Podstawowe pojęcia i terminy Dobra ekonomiczne versus dobra wolne (powietrze; woda? ) Rzadkość zasobów: Podstawowe pojęcia i terminy Dobra ekonomiczne versus dobra wolne (powietrze; woda? ) Rzadkość zasobów: ziemia siła robocza kapitał PJATK 2015/16 9

Podstawowe pojęcia i terminy Wybór racjonalny versus wybór realny hierarchia potrzeb (cieknący dach? ) Podstawowe pojęcia i terminy Wybór racjonalny versus wybór realny hierarchia potrzeb (cieknący dach? ) dostępność środków (stan konta? ) Kryteria dokonywania racjonalnego wyboru: uzyskanie maksymalnego rezultatu przy wykorzystaniu minimum środków (10 czekolad w Tesco czy na stacji benzynowej? ) uzyskanie maksymalnego rezultatu z danych zasobów (50 zł na placki ziemniaczane czy sushi? ) PJATK 2015/16 10

Koszt alternatywny (koszt utraconych możliwości) podjętej decyzji to potencjalne możliwości utracone w skutek podjęcia Koszt alternatywny (koszt utraconych możliwości) podjętej decyzji to potencjalne możliwości utracone w skutek podjęcia tej decyzji. PJATK 2015/16 11

Koszt alternatywny Jednostki: Snickers zamiast Marsa Studia w PJATK zamiast nowego samochodu Wakacje na Koszt alternatywny Jednostki: Snickers zamiast Marsa Studia w PJATK zamiast nowego samochodu Wakacje na Florydzie zamiast naprawy dachu PJATK 2015/16 12

Koszt alternatywny Firma: Nowy komputer zamiast nowego faksu Nowi pracownicy zamiast nowej ciężarówki Rząd: Koszt alternatywny Firma: Nowy komputer zamiast nowego faksu Nowi pracownicy zamiast nowej ciężarówki Rząd: Nowe drogi zamiast nowych szpitali Nowa broń zamiast zasiłków PJATK 2015/16 13

Wstęp do mikroekonomii – podstawowe pojęcia PJATK 2015/16 14 Wstęp do mikroekonomii – podstawowe pojęcia PJATK 2015/16 14

Podstawowe pojęcia Wartości krańcowe (marginalne) Ceteris paribus Struktura rynku Elastyczność podaży i popytu PJATK Podstawowe pojęcia Wartości krańcowe (marginalne) Ceteris paribus Struktura rynku Elastyczność podaży i popytu PJATK 2015/16 pppppp 15

Podstawowe pojęcia – wartości marginalne Koszt/zysk/użyteczność: Całkowity (total) Przeciętny (average) Marginalny/krańcowy (marginal) Źródło: blog. Podstawowe pojęcia – wartości marginalne Koszt/zysk/użyteczność: Całkowity (total) Przeciętny (average) Marginalny/krańcowy (marginal) Źródło: blog. changeanything. com, neverstopfitness. com PJATK 2015/16 16

Podstawowe pojęcia – wartości marginalne Prawo malejącej użyteczności krańcowej: W miarę nabywania/spożywania kolejnych jednostek Podstawowe pojęcia – wartości marginalne Prawo malejącej użyteczności krańcowej: W miarę nabywania/spożywania kolejnych jednostek danego dobra użyteczność każdej dodatkowej jednostki jest coraz mniejsza. Źródło: blog. changeanything. com, neverstopfitness. com PJATK 2015/16 17

Struktura rynku Konkurencja doskonała Monopol Duopol Oligopol Konkurencja monopolistyczna Monopson PJATK 2015/16 18 Struktura rynku Konkurencja doskonała Monopol Duopol Oligopol Konkurencja monopolistyczna Monopson PJATK 2015/16 18

Konkurencja doskonała Bardzo wielu producentów/sprzedawców oferujących taki sam towar. Źródło: zaletydiety. pl PJATK 2015/16 Konkurencja doskonała Bardzo wielu producentów/sprzedawców oferujących taki sam towar. Źródło: zaletydiety. pl PJATK 2015/16 19

Monopol Na rynku jest tylko JEDEN producent/sprzedawca. Źródło: kingkong. wikia. com PJATK 2015/16 20 Monopol Na rynku jest tylko JEDEN producent/sprzedawca. Źródło: kingkong. wikia. com PJATK 2015/16 20

Duopol, oligopol Duopol: na rynku jest dwóch producentów/sprzedawców. Oligopol: na rynku panuje kilku producentów/sprzedawców. Duopol, oligopol Duopol: na rynku jest dwóch producentów/sprzedawców. Oligopol: na rynku panuje kilku producentów/sprzedawców. Źródło: internationaltravelchick. com PJATK 2015/16 21

Konkurencja monopolistyczna Dość duża liczba producentów/sprzedawców sprzedających podobne, ale nie identyczne towary. Źródło: guardian. Konkurencja monopolistyczna Dość duża liczba producentów/sprzedawców sprzedających podobne, ale nie identyczne towary. Źródło: guardian. co. uk PJATK 2015/16 22

Monopson Jeden odbiorca/kupujący. Źródło: usmilitary. com PJATK 2015/16 23 Monopson Jeden odbiorca/kupujący. Źródło: usmilitary. com PJATK 2015/16 23

Popyt (demand) i podaż (supply) Główne czynniki mające wpływ na wielkość popytu konsumentów: § Popyt (demand) i podaż (supply) Główne czynniki mające wpływ na wielkość popytu konsumentów: § potrzeby § dochód § ceny PJATK 2015/16 24

Cena (P) i popyt (D) P D Paradoksy: Paradoks Giffena Paradoks Veblena - PJATK Cena (P) i popyt (D) P D Paradoksy: Paradoks Giffena Paradoks Veblena - PJATK 2015/16 25

Cena i popyt – paradoks Giffena Dobro Giffena – dobro niższego rzędu, które nie Cena i popyt – paradoks Giffena Dobro Giffena – dobro niższego rzędu, które nie ma bliskich substytutów i którego konsumpcja stanowi tak znaczącą część wydatków konsumenta, że zmiana w jego cenie ma znaczący wpływ na realny dochód konsumenta. PJATK 2015/16 26

Cena i popyt – paradoks Veblena Dobro Veblena – dobro luksusowe, którego cechą dystynktywną Cena i popyt – paradoks Veblena Dobro Veblena – dobro luksusowe, którego cechą dystynktywną jest wysoka cena PJATK 2015/16 27

Elastyczność cenowa popytu Edp = Edp – w większości przypadków UJEMNA PJATK 2015/16 28 Elastyczność cenowa popytu Edp = Edp – w większości przypadków UJEMNA PJATK 2015/16 28

Wartości bezwzględne PJATK 2015/16 29 Wartości bezwzględne PJATK 2015/16 29

Elastyczność cenowa popytu Edp > 1 – popyt elastyczny Edp < 1 - popyt Elastyczność cenowa popytu Edp > 1 – popyt elastyczny Edp < 1 - popyt nieelastyczny/sztywny Edp = 1 - elastyczność jednostkowa Edp = 0 - popyt doskonale nieelastyczny/ sztywny (brak bliskich substytutów) Edp = ∞ (nieskończoność) - popyt doskonale elastyczny (konkurencja doskonała) PJATK 2015/16 30

Elastyczność mieszana popytu Edx(py) = PJATK 2015/16 31 Elastyczność mieszana popytu Edx(py) = PJATK 2015/16 31

Elastyczność mieszana popytu 1. Dobra komplementarne (kawa i śmietanka) Edx(py) – ujemna Cena kawy Elastyczność mieszana popytu 1. Dobra komplementarne (kawa i śmietanka) Edx(py) – ujemna Cena kawy , ceteris paribus Popyt na śmietankę 2. Substytuty (masło i margaryna) Edx(py) – dodatnia Cena masła , ceteris paribus Popyt na margarynę PJATK 2015/16 32

Elastyczność dochodowa popytu Edi = 1. Dobra normalne: - dobra podstawowe - dobra luksusowe Elastyczność dochodowa popytu Edi = 1. Dobra normalne: - dobra podstawowe - dobra luksusowe 2. Dobra niższego rzędu PJATK 2015/16 33

Elastyczność dochodowa popytu Dobra normalne: Edi > 0 1. Dobra podstawowe: 0 < Edi Elastyczność dochodowa popytu Dobra normalne: Edi > 0 1. Dobra podstawowe: 0 < Edi < 1 2. Dobra luksusowe: Edi > 1 PJATK 2015/16 34

Elastyczność dochodowa popytu Dobra niższego rzędu: Edi < 0 PJATK 2015/16 35 Elastyczność dochodowa popytu Dobra niższego rzędu: Edi < 0 PJATK 2015/16 35

Wiedza ekonomiczna w jednym zdaniu: Tanstaafl There Ain't No Such Thing As A Free Wiedza ekonomiczna w jednym zdaniu: Tanstaafl There Ain't No Such Thing As A Free Lunch PJATK 2015/16 36

Ćwiczenie 1 Cena śliwek wzrosła o 12%, a popyt na śliwki spadł o 10%. Ćwiczenie 1 Cena śliwek wzrosła o 12%, a popyt na śliwki spadł o 10%. Oznacza to, że popyt na śliwki jest: a) elastyczny b) nieelastyczny c) doskonale elastyczny d) doskonale nieelastyczny PJATK 2015/16 37

Ćwiczenie 1 Cena śliwek wzrosła o 12%, a popyt na śliwki spadł o 10%. Ćwiczenie 1 Cena śliwek wzrosła o 12%, a popyt na śliwki spadł o 10%. Oznacza to, że popyt na śliwki jest: a) elastyczny b) nieelastyczny c) doskonale elastyczny d) doskonale nieelastyczny PJATK 2015/16 38

Ćwiczenie 2 Edx(py) dóbr A i B jest dodatnia. Oznacza to, że dobra A Ćwiczenie 2 Edx(py) dóbr A i B jest dodatnia. Oznacza to, że dobra A i B są: a) niezależne b) wolne c) dobrami komplementarnymi d) substytutami PJATK 2015/16 39

Ćwiczenie 2 Edx(py) dóbr A i B jest dodatnia. Oznacza to, że dobra A Ćwiczenie 2 Edx(py) dóbr A i B jest dodatnia. Oznacza to, że dobra A i B są: a) niezależne b) wolne c) dobrami komplementarnymi d) substytutami PJATK 2015/16 40

Ćwiczenie 3 Edi jest: a) zawsze ujemna b) zawsze dodatnia c) w większości przypadków Ćwiczenie 3 Edi jest: a) zawsze ujemna b) zawsze dodatnia c) w większości przypadków dodatnia d) w większości przypadków ujemna PJATK 2015/16 41

Ćwiczenie 3 Edi jest: a) zawsze ujemna b) zawsze dodatnia c) w większości przypadków Ćwiczenie 3 Edi jest: a) zawsze ujemna b) zawsze dodatnia c) w większości przypadków dodatnia d) w większości przypadków ujemna PJATK 2015/16 42

Ćwiczenie 4 Edp dobra X = 0. Oznacza to, że: a) jeśli zmieni się Ćwiczenie 4 Edp dobra X = 0. Oznacza to, że: a) jeśli zmieni się cena dobra X, popyt na X pozostanie taki sam (nie zmieni się) b) jeśli zmieni się cena dobra X, popyt na X zmieni się w tej samej proporcji c) jeśli zmieni się cena dobra X, popyt na X zmieni się w innej proporcji d) cena dobra X jest stała i nie może się zmienić PJATK 2015/16 43

Ćwiczenie 4 Edp dobra X = 0. Oznacza to, że: a) jeśli zmieni się Ćwiczenie 4 Edp dobra X = 0. Oznacza to, że: a) jeśli zmieni się cena dobra X, popyt na X pozostanie taki sam (nie zmieni się) b) jeśli zmieni się cena dobra X, popyt na X zmieni się w tej samej proporcji c) jeśli zmieni się cena dobra X, popyt na X zmieni się w innej proporcji d) cena dobra X jest stała i nie może się zmienić PJATK 2015/16 44

Ćwiczenie 5 Które z następujących par dóbr będą prawdopodobnie mieć dodatnią Edx(py) ? a) Ćwiczenie 5 Które z następujących par dóbr będą prawdopodobnie mieć dodatnią Edx(py) ? a) rower górski i podręcznik do Business English b) jabłko i pomarańcza c) Volvo i benzyna d) jabłko i gazeta PJATK 2015/16 45

Ćwiczenie 5 Które z następujących par dóbr będą prawdopodobnie mieć dodatnią Edx(py) ? a) Ćwiczenie 5 Które z następujących par dóbr będą prawdopodobnie mieć dodatnią Edx(py) ? a) rower górski i podręcznik do Business English b) jabłko i pomarańcza c) Volvo i benzyna d) jabłko i gazeta PJATK 2015/16 46

Ćwiczenie 6 Edi mydła „Słodka Róża” wynosi – 1, 2. Jeśli ludzie, którzy dotąd Ćwiczenie 6 Edi mydła „Słodka Róża” wynosi – 1, 2. Jeśli ludzie, którzy dotąd kupowali „Słodką Różę” dostaną podwyżkę w wysokości 6%, sprzedaż mydła: a) wzrośnie o 1, 2 % b) wzrośnie o 1, 2 % c) spadnie o 7, 2% d) spadnie o 12% PJATK 2015/16 47

Ćwiczenie 6 Edi mydła „Słodka Róża” wynosi – 1, 2. Jeśli ludzie, którzy dotąd Ćwiczenie 6 Edi mydła „Słodka Róża” wynosi – 1, 2. Jeśli ludzie, którzy dotąd kupowali „Słodką Różę” dostaną podwyżkę w wysokości 6%, sprzedaż mydła: a) spadnie o 1, 2 % b) wzrośnie o 1, 2 % c) spadnie o 7, 2% d) spadnie o 12% PJATK 2015/16 48

Ćwiczenie 7 Edp kanapek “Mniam mniam” = 0, 5. Cenę kanapek podwyższono do 14 Ćwiczenie 7 Edp kanapek “Mniam mniam” = 0, 5. Cenę kanapek podwyższono do 14 zł za kanapkę. W rezultacie sprzedaż spadła z 850 do 680 kanapek dziennie. Jaka była początkowa cena „Mniam mniam”? a) 7 zł b) 10 zł c) 8 zł d) 3, 5 zł PJATK 2015/16 49

Ćwiczenie 7 Edp kanapek “Mniam mniam” = 0. 5. Cenę kanapek podwyższono do 14 Ćwiczenie 7 Edp kanapek “Mniam mniam” = 0. 5. Cenę kanapek podwyższono do 14 zł za kanapkę. W rezultacie sprzedaż spadła z 850 do 680 kanapek dziennie. Jaka była początkowa cena „Mniam mniam”? a) 7 zł b) 10 zł c) 8 zł d) 3, 5 zł PJATK 2015/16 50

Ćwiczenie 8 Cena spaghetti wzrosła o 30%, a w rezultacie popyt na czerwone wino Ćwiczenie 8 Cena spaghetti wzrosła o 30%, a w rezultacie popyt na czerwone wino spadł o 3%. Możemy stąd wywnioskować, że: a) te dwa dobra są bliskimi dobrami komplementarnymi b) te dwa dobra są słabymi substytutami c) te dwa dobra są słabymi dobrami komplementarnymi d) te dwa dobra są bliskimi substytutami PJATK 2015/16 51

Ćwiczenie 8 Cena spaghetti wzrosła o 30%, a w rezultacie popyt na czerwone wino Ćwiczenie 8 Cena spaghetti wzrosła o 30%, a w rezultacie popyt na czerwone wino spadł o 3%. Możemy stąd wywnioskować, że: a) te dwa dobra są bliskimi dobrami komplementarnymi b) te dwa dobra są słabymi substytutami c) te dwa dobra są słabymi dobrami komplementarnymi d) te dwa dobra są bliskimi substytutami PJATK 2015/16 52

Ćwiczenie 9 Jeśli popyt na drukarki wzrośnie o 15% w następstwie spadku ceny komputerów Ćwiczenie 9 Jeśli popyt na drukarki wzrośnie o 15% w następstwie spadku ceny komputerów o 30%, to możemy wysnuć z tego wniosek, iż: a) Edx(py) jest ujemna i dobra te są dobrami komplementarnymi b) Edx(py) jest ujemna i dobra te są substytutami c) Nie ma związku między tymi dobrami d) Edx(py) jest dodatnia i dobra te są dobrami komplementarnymi PJATK 2015/16 53

Ćwiczenie 9 Jeśli popyt na drukarki wzrośnie o 15% w następstwie spadku ceny komputerów Ćwiczenie 9 Jeśli popyt na drukarki wzrośnie o 15% w następstwie spadku ceny komputerów o 30%, to możemy wysnuć z tego wniosek, iż: a) Edx(py) jest ujemna i dobra te są dobrami komplementarnymi b) Edx(py) jest ujemna i dobra te są substytutami c) Nie ma związku między tymi dobrami d) Edx(py) jest dodatnia i dobra te są dobrami komplementarnymi PJATK 2015/16 54

Ćwiczenie 10 Cena samochodów Audi spadła o 8%, a następnie popyt na samochody Mercedesa Ćwiczenie 10 Cena samochodów Audi spadła o 8%, a następnie popyt na samochody Mercedesa spadła o 2%. Wynika z tego, że Edx(py) w tym przypadku wynosi: a) +2, 0 b) -0, 25 c) +0, 25 d) +0, 5 PJATK 2015/16 55

Ćwiczenie 10 Cena samochodów Audi spadła o 8%, a następnie popyt na samochody Mercedesa Ćwiczenie 10 Cena samochodów Audi spadła o 8%, a następnie popyt na samochody Mercedesa spadła o 2%. Wynika z tego, że Edx(py) w tym przypadku wynosi: a) +2, 0 b) -0, 25 c) +0, 25 d) +0, 5 PJATK 2015/16 56