Скачать презентацию Wprowadzenie do terminologii Lekcja 1 FIZJOTERAPIA Fizjoterapia Скачать презентацию Wprowadzenie do terminologii Lekcja 1 FIZJOTERAPIA Fizjoterapia

Lekcja_1_Wprowadzenie_do_terminologii.pptx

  • Количество слайдов: 55

Wprowadzenie do terminologii Lekcja 1 Wprowadzenie do terminologii Lekcja 1

FIZJOTERAPIA Fizjoterapia (ang. physical therapy, physiotherapy, PT) jest pojęciem nierozerwalnie związanym z FIZJOTERAPIA Fizjoterapia (ang. physical therapy, physiotherapy, PT) jest pojęciem nierozerwalnie związanym z "rehabilitacją medyczną". Przez fizjoterapię rozumie się zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce. Fizjoterapia - metoda leczenia środkami naturalnymi ( wodą, ciepłem, ziołami) od gr. physis – natura i terapia - lecznictwo Specjalistami z zakresu stosowania fizjoterapii są fizjoterapeuci. Celem fizjoterapii jest zapobieganie postępowi i nawrotom choroby, usuwanie różnych dolegliwości i przywracanie sprawności fizycznej

Działy fizjoterapii • Rozróżnia się następujące działy fizjoterapii: • balneoterapię • klimatoterapię • hydroterapię Działy fizjoterapii • Rozróżnia się następujące działy fizjoterapii: • balneoterapię • klimatoterapię • hydroterapię • kinezyterapię • terapię manualną • masaż leczniczy • ergoterapię • fizykoterapię.

Balneoterapia • Balneoterapia - (balneum – łac. kąpiel, łaźnia) dział fizjoterapii zajmujący się zabiegami Balneoterapia • Balneoterapia - (balneum – łac. kąpiel, łaźnia) dział fizjoterapii zajmujący się zabiegami rehabilitacyjnymi wykorzystującymi wodę mineralną w różnych temperaturach, w celu leczenia schorzeń pacjenta. • Stosowana między innymi przez Hipokratesa. Rozwinięty na szeroką skalę przez Rzymian.

Klimatoterapia • Klimatoterapia – dział fizjoterapii, rodzaj terapii stosowanej w leczeniu uzdrowiskowym, wykorzystujący działanie Klimatoterapia • Klimatoterapia – dział fizjoterapii, rodzaj terapii stosowanej w leczeniu uzdrowiskowym, wykorzystujący działanie naturalnych czynników klimatu lokalnego, tj. czystość powietrza, temperatura, ciśnienie atmosferyczne, promieniowanie słoneczne itp.

 • Balneoterapia ma swoją siostrę – hydroterapię. Te dwa rodzaje fizjoterapii różni rodzaj • Balneoterapia ma swoją siostrę – hydroterapię. Te dwa rodzaje fizjoterapii różni rodzaj wody wykorzystywanej podczas zabiegów. Podczas gdy w hydroterapii używa się zwykłej wody gospodarczej, balneoterapia wykorzystuje wody mineralne, których składniki mają pozytywny wpływ na efekt terapeutyczny. Terapia polega na poddawaniu ciała działaniu wody na kilka możliwych sposobów. • Hydroterapia, dział fizjoterapii, inaczej wodolecznictwo, akwaterapia (łac. aqua = woda) – metoda leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody o różnych postaciach: ciekłej, stałej lub gazowej. • Podstawę leczniczego działania stanowi odpowiednia temperatura lub ciśnienie wody użytej odpowiednio do danej terapii. • Akwaterapia wpływa korzystnie na układ krążenia, układ nerwowy oraz wiele innych narządów organizmu Hydroterapia

Zabiegi w hydroterapii • • • • • Zabiegi lecznicze możemy podzielić na: 1. Zabiegi w hydroterapii • • • • • Zabiegi lecznicze możemy podzielić na: 1. Zabiegi z wykorzystaniem ciśnienia hydrostatycznego wody: kąpiele całkowite kąpiele częściowe kąpiele kinezyterapeutyczne kąpiele perełkowe kąpiele tlenowe kąpiele aromatyczne masaż podwodny 2. Zabiegi z wykorzystaniem ciśnienia strumienia wody: polewanie natryski stałe natryski ruchome 3. Zabiegi za pośrednictwem tkanin: zmywanie nacieranie zawijanie okłady kompresy

Kinezyterapia • Kinezyterapia (gr. kinesis – ruch) – leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza. Podstawą tej Kinezyterapia • Kinezyterapia (gr. kinesis – ruch) – leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza. Podstawą tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji, np. społecznej. • Kinezyterapia stosowana jest w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, w zespołach bólowych kręgosłupa, po zabiegach operacyjnych, po udarach mózgu, po zawale serca, a także w okresie ciąży jako przygotowanie do porodu.

Miejscowa kinezyterapia Kinezyterapia dzieli się na miejscową i ogólną. Miejscowa – dotyczy bezpośrednio narządu Miejscowa kinezyterapia Kinezyterapia dzieli się na miejscową i ogólną. Miejscowa – dotyczy bezpośrednio narządu zmienionego chorobowo, składają się na nią: • ćwiczenia bierne – wykonywane przez kinezyterapeutę lub aparat CPM (Continuous Passive Motion – ciągły bierny ruch) bez czynnego udziału chorego; • ćwiczenia izometryczne – czynne napinanie mięśni bez zmiany ich długości; • ćwiczenia czynno-bierne – ruch wykonywany jest biernie natomiast pacjent czynnie rozluźnia mięśnie; • ćwiczenia samowspomagane – pacjent siłą mięśni kończyny zdrowej wspomaga pracę osłabionych mięśni; • ćwiczenia w odciążeniu – wykonywanie ruchu przy odciążeniu przez terapeutę ćwiczonego odcinka ciała; • ćwiczenia czynne; • wyciągi; • ćwiczenia synergistyczne – pacjent siłą mięśni kończyny zdrowej wspomaga pracę osłabionych mięśni; • ćwiczenia oddechowe.

Ogólna kinezyterapia • Ogólna kinezyterapia – składa się z ćwiczeń części ciała nieobjętych chorobą: Ogólna kinezyterapia • Ogólna kinezyterapia – składa się z ćwiczeń części ciała nieobjętych chorobą: • ćwiczenia ogólno kondycyjne; • ćwiczenia gimnastyki porannej; • ćwiczenia w wodzie; • sport inwalidów.

Terapia manualna • Terapia manualna – forma terapii zaburzeń narządu ruchu. • Terapia manualna Terapia manualna • Terapia manualna – forma terapii zaburzeń narządu ruchu. • Terapia manualna polega na badaniu i leczeniu stawów obwodowych i kręgosłupa. Pierwszą częścią badania jest zazwyczaj dokładny wywiad. Następnie dokonuje się badania jakości ruchu, jego zakresów, biomechaniki oraz innych czynników (np. bolesności). Podczas terapii za pomocą specjalnych technik mobilizacji lub manipulacji i pracy na tkankach miękkich przywraca się zaburzoną biomechanikę stawów (odblokowanie stawów), co prowadzi do zmniejszenia bólu, zwiększenia zakresu ruchomości, ustąpienia stanów zapalnych.

Masaż • • • Masaż – zabieg fizjoterapeutyczny polegający na sprężystym (nie plastycznym) odkształcaniu Masaż • • • Masaż – zabieg fizjoterapeutyczny polegający na sprężystym (nie plastycznym) odkształcaniu tkanek. Masaż – jest to zespół ruchów wywierających ucisk na tkanki i polega on na wykorzystaniu przez masażystę określonych ruchów w określonym tempie i z odpowiednią siłą zgodnie z przebiegiem mięśni, tkanek, naczyń krwionośnych i limfatycznych, od ich obwodu do serca. Masaż powinien być wykonywany rytmicznie, bez rozciągania skóry nieuzbrojoną ręką. Masaż – zabieg leczniczy lub kosmetyczny polegający na rozcieraniu, ugniataniu, oklepywaniu ciała, wykonywany ręcznie lub za pomocą specjalnych aparatów.

Masaż może mieć cele lecznicze, relaksacyjne lub przygotowywać mięśnie do wysiłku. Rodzaje masażu • Masaż może mieć cele lecznicze, relaksacyjne lub przygotowywać mięśnie do wysiłku. Rodzaje masażu • • • • • • klasyczny abhyanga proszkowo-olejowy udvartana shirodhara stopami padanghata gorącymi stemplami jambira pinda sweda manualny drenaż limfatyczny sportowy izometryczny segmentarny synkardialny łącznotkankowy hawajski lomi orientalny balijski shantal'a podwodny wirowy natryskowy wibracyjny podciśnieniowy pneumatyczny • • • • • punktowy (akupresura) tajski nuad phaen boran trigger point - nie związany z punktami akupresury stawowy centryfugalny sensoryczny indonezyjski tajski ajurwedyjski (ajurweda) lomi nui Pe. Lo. Ha ma-uri tkanek głębokich poprzeczny suchy shiatsu i clinical shiatsu erotyczny osteopatyczny położenie się

 • Ergoterapia (gr. ergo - czynię, robię) - rodzaj psychoterapii, forma terapii wykorzystująca • Ergoterapia (gr. ergo - czynię, robię) - rodzaj psychoterapii, forma terapii wykorzystująca różne rodzaje pracy i rekreacji jako środki terapeutyczne. • Celem ergoterapii jest takie leczenie chorych i niepełnosprawnych ludzi aby spełnić ich potrzeby zawodowe, socjalne tak aby znowu mogli brać aktywny udział w życiu w pełnym tego słowa znaczeniu. Terapia polega także na zachęcaniu osoby dotkniętej do brania czynnego udziału w życiu osobistym czy też społecznym oraz pokazaniu, że chory sam jest w stanie poradzić sobie z codziennością, że potrafi przeciwstawiać się codziennym trudnościom i że może sobie dobrze radzić nie prosząc nikogo o pomoc będąc niezależnym. Ergoterapia

Fizykoterapia • Fizykoterapia - jedna z form fizjoterapii i część medycyny fizykalnej, w której Fizykoterapia • Fizykoterapia - jedna z form fizjoterapii i część medycyny fizykalnej, w której na organizm oddziałuje się rozmaitymi bodźcami fizycznymi, pobieranymi z natury (Słońce, borowina) lub wytwarzanymi specjalnymi urządzeniami (krioterapia, prądy różnego rodzaju).

Działy fizykoterapii • Fizykoterapię można podzielić na: • • • Elektroterapia Magnetoterapia Ultrsonoterapia - Działy fizykoterapii • Fizykoterapię można podzielić na: • • • Elektroterapia Magnetoterapia Ultrsonoterapia - Ultradźwięki Aerozoloterapia - Wziewania Balneoterapia Klimatologia i lecznictwo uzdrowiskowe Laseroterapia Helioterapia - kąpiele słoneczne Hydroterapia - kąpiele, półkąpiele, natryski, polewania, okłady w tym Termoterapia

Elektroterapia • Elektroterapia - (inaczej elektrolecznictwo) - dziedzina fizykoterapii (lecznictwa fizykalnego) zajmująca się leczeniem Elektroterapia • Elektroterapia - (inaczej elektrolecznictwo) - dziedzina fizykoterapii (lecznictwa fizykalnego) zajmująca się leczeniem objawowym schorzeń m. in. układu ruchu i neurologicznych za pomocą różnego rodzaju prądów leczniczych, w którym wykorzystuje się do leczenia prąd stały, modulowane prądy średniej częstotliwości oraz prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości. • • • • • Prąd stały Galwanoterapia Jontoforeza (Jonoforeza) Kąpiele elektryczno-wodne Prąd małej częstotliwości Elektrostymulacja Impulsy trójkątne Impulsy prostokątne Prąd faradyczny Prąd neofaradyczny Przezskórna stymulacja nerwów - TENS Prądy diadynamiczne - Prądy DD, czyli prądy Bernarda Prąd średniej częstotliwości Prądy interferencyjne Nemeca Prądy stereointerferencyjne Modulowane prądy średniej częstotliwości Pola elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości Diatermia krótkofalowa

Magnetoterapia, Ultrasonoterapia, Balneoterapia, Klimatologia, Laseroterapia, Helioterapia • Magnetoterapia - oddziaływanie polem magnetycznym • Magnetostymulacja Magnetoterapia, Ultrasonoterapia, Balneoterapia, Klimatologia, Laseroterapia, Helioterapia • Magnetoterapia - oddziaływanie polem magnetycznym • Magnetostymulacja • • Ultrasonoterapia - oddziaływanie ultradźwiękami • Aerozoloterapia - nowoczesną techniką podawania leków, która ma ugruntowane miejsce w terapii chorób układu oddechowego. Stała się metodą z wyboru, ponieważ droga wziewna umożliwia szybkie i stosunkowo łatwe dotarcie właściwego leku bezpośrednio do miejsc, w których jego działanie jest wskazane i dzięki temu najskuteczniejsze • • • • Balneoterapia Woda mineralna Borowina Kąpiel solankowa Kąpiel kwasowęglowa Kąpiel siarkowodorowa Klimatologia i lecznictwo uzdrowiskowe Laseroterapia Helioterapia - kąpiele słoneczne Światłolecznictwo Promieniowanie podczerwone Promieniowanie nadfioletowe

Hydroterapia, Termoterapia • Hydroterapia - kąpiele, półkąpiele, natryski, polewania, okłady w tym • bicze Hydroterapia, Termoterapia • Hydroterapia - kąpiele, półkąpiele, natryski, polewania, okłady w tym • bicze szkockie • Termoterapia - oddziaływanie temperaturą • Krioterapia - oddziaływanie zimnem • Krioterapia miejscowa - np. owiewanie zimnym powietrzem • Krioterapia ogólna - np. zabieg w kriokomorze • Ciepłolecznictwo • Sauna • Łaźnia sucha - Łaźnia rzymska • Parafina

ANATOMIA • Anatomia (z gr. anatomē - sekcja (zwłok), krajanie od anatémnein - pociąć) ANATOMIA • Anatomia (z gr. anatomē - sekcja (zwłok), krajanie od anatémnein - pociąć) – dział biologii, nauka zajmująca się badaniem budowy organizmów. Przedmiotem zainteresowania różnych działów anatomii jest badanie położenia, kształtu, składu oraz ewolucji narządów, tkanek i komórek

Działy anatomii • Ze względu na grupę badanych organizmów dzieli się anatomię na takie Działy anatomii • Ze względu na grupę badanych organizmów dzieli się anatomię na takie działy jak: • anatomia roślin • anatomia zwierząt • anatomia człowieka • • Ze względu na skalę w jakiej prowadzi się obserwacje wyróżnia się takie działy jak • anatomia mikroskopowa • anatomia makroskopowa • Ze względu na stan zdrowia badanych organizmów dzieli się anatomię na takie działy jak • anatomia prawidłowa • patomorfologia (anatomia patologiczna) • • Ponadto wyróżnia się takie działy jak: • anatomia porównawcza • anatomia opisowa • anatomia radiologiczna • anatomia topograficzna • anatomia plastyczna

Anatomia człowieka • Anatomia człowieka - (starogr. anthropos - człowiek) – nauka o budowie Anatomia człowieka • Anatomia człowieka - (starogr. anthropos - człowiek) – nauka o budowie narządów i układów ciała człowieka, wchodzi w skład morfologii i posługuje się metodami na poziomie makroskopowym (np. obserwacji żywych organizmów i badań sekcyjnych zwłok). • Jest to anatomia opisowa, zwana też anatomią klasyczną. Zajmuje się ona badaniem i opisaniem narządów, które spełniają wspólną funkcję, oraz poszczególnych części ustroju.

Histologia • Ściśle związane z anatomią są: • histologia - nauka o tkankach; ( Histologia • Ściśle związane z anatomią są: • histologia - nauka o tkankach; ( gr. Histos – tkanina)

Cytologia • cytologia - nauka o komórce, budowie człowieka na poziomie komórkowym; ( z Cytologia • cytologia - nauka o komórce, budowie człowieka na poziomie komórkowym; ( z gr kytos – komórka)

Fizjologia • fizjologia - nauka o funkcjonowaniu organizmu. (gr. nauka o naturze). • Obecnie Fizjologia • fizjologia - nauka o funkcjonowaniu organizmu. (gr. nauka o naturze). • Obecnie anatomia ściśle wiąże się z fizjologią, poświęcając dużo uwagi funkcji i działaniu poszczególnych narządów. Jest to anatomia czynnościowa. Anatomia i fizjologia stanowią podstawę medycyny, gdyż nie można skutecznie udzielić pomocy w chorobie nie znając dokładnie budowy i czynności organizmu zdrowego.

Inne działy anatomii • • Anatomia radiologiczna - pierwotnie opisywała organizm ludzki przy użyciu Inne działy anatomii • • Anatomia radiologiczna - pierwotnie opisywała organizm ludzki przy użyciu zdjęć rentgenowskich układu kostnego. Ostatnio w związku z wprowadzeniem kontrastów i tomografii jej zakres znacznie się poszerzył. • Anatomia topograficzna (po grecku topos znaczy "położenie", "miejsce", graphe - "opis") - zajmuje się położeniem poszczególnych narządów w ustroju i wzajemnym ułożeniem ich względem siebie. Doskonała znajomość anatomii topograficznej ma szczególnie duże znaczenie praktyczne dla chirurgii. Z tego względu nazywana jest również anatomią chirurgiczną. • Anatomia plastyczna - ma na celu badanie kształtów zewnętrznych i wzajemnych proporcji poszczególnych części ciała oraz w ogóle zdobywaniem wiadomości potrzebnych dla artystów plastyków. Nowoczesne techniki rezonansu magnetyczny i USG umożliwiają obrazowanie bez szkodliwego wpływu promieniowania rentgenowskiego na organizm. • Anatomia opisowa, zwaną dawniej normalną, obecnie wyróżniamy: • Anatomia prawidłowa, która zajmuje się normalnie zbudowanymi, zdrowymi osobnikami • Anatomia patologiczna mającej za zadanie opisanie zmian chorobowych zachodzących w narządach podczas choroby. • Anatomia mikroskopowa - w odróżnieniu od klasycznej anatomii, posługującej się okiem nieuzbrojonym, ten dział posługuje się mikroskopem świetlnym - histologia, lub elektronowym - cytologia, w związku z czym zajmuje się badaniem mikroskopowej struktury poszczególnych narządów. Narządy zbudowane są z tkanek, te zaś z niezwykle drobnych elementów - komórek. • • W opisie anatomicznym używamy podwójnego nazewnictwa. Polskie nazwy i ich łacińskie odpowiedniki

Kinezjologia • Kinezjologia (gr. kinein - poruszać się i logos - uczyć się) jest Kinezjologia • Kinezjologia (gr. kinein - poruszać się i logos - uczyć się) jest gałęzią nauki zajmującą się ruchem ciała człowieka.

 • • Główne cele kinezjologii to: zrozumienie psychologicznych i fizjologicznych reakcji ludzkiego organizmu • • Główne cele kinezjologii to: zrozumienie psychologicznych i fizjologicznych reakcji ludzkiego organizmu na krótkotrwały i bardzo intensywny wysiłek fizyczny poznanie różnych form adaptacji organizmu ludzkiego na chroniczną lub długotrwałą aktywność fizyczna zrozumienie mechaniki ruchu i opisanie jej cech badanie procesów kontrolujących ruch i czynników wpływających na nabywanie zdolności motorycznych wyjaśnienie psychologicznych efektów fizycznej aktywności na ludzkie zachowanie Kinezjologia jest nauką interdyscyplinarną, korzysta z takich dziedzin jak: biologia, chemia, historia, fizyka, psychologia i socjologia. Kinezjologia

Biologia medyczna • Biologia medyczna – dziedzina naukowa z pogranicza biologii i medycyny, obejmująca Biologia medyczna • Biologia medyczna – dziedzina naukowa z pogranicza biologii i medycyny, obejmująca działy nauki i techniki posiadające zwykle w nazwie przedrostek "bio-", znajdujące jednocześnie zastosowanie w ochronie zdrowia i/lub diagnostyce laboratoryjnej. Biologia medyczna od kilku lat stanowi osobny kierunek nauczania na poziomie uniwersyteckimi doktoranckim, jak również specjalizację wielu zakładów naukowo-badawczych

Biologia medyczna • Alternatywne nazewnictwo dziedzin biologicznych mających zastosowanie w medycynie (podział w zależności Biologia medyczna • Alternatywne nazewnictwo dziedzin biologicznych mających zastosowanie w medycynie (podział w zależności od profilu i przedmiotu zainteresowań • klasyczna biologia medyczna, • biotechnologia medyczna, • biologia molekularna, • biologia medyczna w medycynie molekularnej, • biotechnologia medyczna w medycynie molekularnej, • biologia molekularna w medycynie molekularnej, • medyczna biologia molekularna i inne.

Biochemia • Biochemia– nauka zajmująca się chemią w organizmach żywych, a w szczególności biosyntezą, Biochemia • Biochemia– nauka zajmująca się chemią w organizmach żywych, a w szczególności biosyntezą, strukturą, stężeniem, funkcjami (w tym skutkami niedoboru oraz nadmiaru) i przemianami substancji chemicznych w organizmach (z uwzględnieniem aspektów energetycznych). • Typowe związki chemiczne będące przedmiotem badań biochemicznych to biopolimery (np. białka (w tym enzymy), polisacharydy i kwasy nukleinowe, tj. RNA i DNA), aminokwasy, węglowodany, lipidy, nukleotydy, hormony i in.

Biochemia • Do dziedzin nauki blisko związanych lub zazębiających się z biochemią należą: • Biochemia • Do dziedzin nauki blisko związanych lub zazębiających się z biochemią należą: • biologia molekularna • chemia bioorganiczna • chemia bionieorganiczna • chemia medyczna • chemia leków • chemia środowiska • biotechnologia • cytologia • biofizyka • biogeochemia • cytochemia (chemia komórki) • histochemia (chemia tkanek)

Biofizyka • Biofizyka jest dziedziną naukową z pogranicza nauk takich jak: fizyka i biologia, Biofizyka • Biofizyka jest dziedziną naukową z pogranicza nauk takich jak: fizyka i biologia, zajmującą się badaniem procesów fizycznych związanych z funkcjonowaniem określonych obiektów żywych: organizmów, organów, tkanek, komórek. Takich procesów i przemian jak: energetyczne, zjawiska elektryczne, mechanika ruchów. Bada struktury cząsteczkowe i procesy fizyczne w komórce. Biofizyka podejmuje również próby ustalenia uniwersalnych praw biologicznych niezależnych od konkretnej formy życia. Dziedzina ta w zakresie badania organicznych struktur cząsteczkowych zazębia się z biochemią i tu wyznaczenie ścisłej granicy między tymi dziedzinami staje się już trudne. • Wyraz bliskoznaczny - Fizyka medyczna - dział fizyki wykorzystujący metody fizyczne w zastosowaniach medycznych (diagnostyka, terapia, rehabilitacja).

Podstawy diagnostyki radiologicznej • Radiologia - dziedzina medycyny oraz samodzielna specjalizacja lekarska zajmująca się Podstawy diagnostyki radiologicznej • Radiologia - dziedzina medycyny oraz samodzielna specjalizacja lekarska zajmująca się obrazowaniem ciała człowieka, z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego (tradycyjna rentgenografia, tomografia komputerowa, angiografia), pola magnetycznego - tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego oraz ultradźwięków (ultrasonografia). Otrzymany w ten sposób obraz musi zostać jeszcze zinterpretowany przez radiologa, na podstawie czego powstaje dokładny opis zdjęcia ze wszystkimi spostrzeżeniami oraz diagnozą

Fizjologia człowieka • Fizjologia człowieka - nauka zajmująca się procesami życiowymi organizmu ludzkiego (czynnościami Fizjologia człowieka • Fizjologia człowieka - nauka zajmująca się procesami życiowymi organizmu ludzkiego (czynnościami i funkcjami jego komórek, tkanek i narządów oraz prawami, które tymi funkcjami rządzą). • Podstawowym pojęciem fizjologii jest homeostaza – równowaga fizykochemiczna w organizmie umożliwiająca jego funkcjonowanie. Wszystkie komórki i narządy współdziałają w celu jej utrzymania. • W swych badaniach opiera się na fizyce, chemii, biologii, a także współpracuje z cytologią, anatomią, biofizyką, biochemią, elektroniką i wieloma innymi. Poszczególne działy fizjologii są również podstawą nauk klinicznych. Na przykład na fizjologii układu dokrewnego opiera się endokrynologia, a na fizjologii układu krążenia - kardiologia. Fizjologia zwierząt i człowieka stanowi łącznik pomiędzy biologią i medycyną. • Wyróżniamy fizjologię: ogólną, porównawczą, zwierząt, roślin, człowieka i patologiczną (patofizjologię).

Podział fizjologii • W zakres fizjologii wchodzi nie tylko wiedza o prawidłowym funkcjonowaniu organizmu, Podział fizjologii • W zakres fizjologii wchodzi nie tylko wiedza o prawidłowym funkcjonowaniu organizmu, ale też o sposobach przywracania właściwego działania gdy zostanie ono zaburzone. Stan zakłócenia tego prawidłowego działania nazywa się patologią. • Podział • fizjologia komórki - cytologia • fizjologia układu nerwowego - neurofizjologia • fizjologia układu krążenia • fizjologia układu oddechowego • fizjologia układu dokrewnego • fizjologia układu pokarmowego • fizjologia układu ruchu • fizjologia układu moczowopłciowego • fizjologia układu odpornościowego - immunologia • fizjologia patologiczna – patofizjologia

Genetyka • • Genetyka (ze starożytnej greki: γένεσις genesis – Genetyka • • Genetyka (ze starożytnej greki: γένεσις genesis – "pochodzenie – nauka o dziedziczności i zmienności organizmów, które są oparte na informacji zawartej w podstawowych jednostkach dziedziczności – genach. Podział genetyki rozpatrywany jest na poziomie badanej złożoności: genetyka molekularna bada dziedziczenie na poziomie cząsteczkowym – DNA, RNA, transkrypcja itd. ; genetyka klasyczna – na poziomie osobników – jak różne geny i interakcje między nimi oddziałują na fenotyp; genetyka populacyjna – na poziomie populacji; genetyka ekologiczna zajmuje się współoddziaływaniem dziedziczenia w ekosystemach i następczą częstotliwością alleli; genomika analizuje sekwencje genomów. Antropogenetyka w odniesieniu do człowieka w skali populacji, narodów, grup etnicznych rodziny czy nawet ułomka kości. Na styku paleoantropologi i antropogenetyki i znajduje się dziedzina badań DNA zgłębiana w celu poznania więzów krwi – genetycznej przeszłości człowieka

Higiena • Higiena (gr. hygeinos - leczniczy) – dział medycyny, badający wpływ środowiska na Higiena • Higiena (gr. hygeinos - leczniczy) – dział medycyny, badający wpływ środowiska na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Celem tych badań jest zapewnienie poszczególnym osobom oraz społeczeństwu jak najlepszych warunków rozwoju fizycznego i psychicznego. Praktycznymi wynikami higieny są wskazania dotyczące usuwania z życia ludzkiego wpływów ujemnych, w różny sposób zagrażających zdrowiu i wprowadzania czynników dodatnich.

 • Higiena dzieli się na wiele dziedzin, zajmujących się poszczególnymi środowiskami życia i • Higiena dzieli się na wiele dziedzin, zajmujących się poszczególnymi środowiskami życia i działalności ludzkiej: higiena osobista, szkolna, hodowli zwierząt, komunalna, społeczna, pracy oraz żywności i żywienia. • Medycyna pracy – specjalność lekarska, której przedmiotem jest badanie wpływu środowiska pracy na pacjenta, diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób zawodowych. Lekarz medycyny pracy zajmuje się badaniami profilaktycznych pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne), prowadzeniem poradni zakładowej dla pracowników z gabinetami specjalistycznymi, przeprowadzeniem badań uczniów, badań kierowców, osób pracujących na morzu (marynarzy, rybaków), nurków i płetwonurków oraz badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. Medycyna pracy

BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy • BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) – powszechnie BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy • BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) – powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór przepisów jak i zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W zakresie bhp znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i in.

Estetyka • Estetyka (gr. aisthetikos - dosł. 'dotyczący poznania zmysłowego', ale też 'wrażliwy') – Estetyka • Estetyka (gr. aisthetikos - dosł. 'dotyczący poznania zmysłowego', ale też 'wrażliwy') – dziedzina filozofii, zajmująca się pięknem i innymi wartościami estetycznymi. W polskiej literaturze filozoficznej przedmiot estetyki w sposób najbardziej precyzyjny został określony przez Marię Gołaszewską w jej książce pt. Zarys estetyki, gdzie opisano estetykę jako naukę zajmującą się tzw. sytuacją estetyczną. W ramy sytuacji estetycznej wchodzą artysta (twórca), proces twórczy, dzieło sztuki, odbiorca, proces percepcji sztuki oraz wartości estetyczne

Podstawy ergonomii • Ergonomia (język grecki εργον – praca + νομος – prawo) – Podstawy ergonomii • Ergonomia (język grecki εργον – praca + νομος – prawo) – nauka o pracy, czyli dyscyplina naukowa zajmująca się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka. Ma na celu humanizowanie pracy poprzez taką organizację układu: człowiek - maszyna - warunki otoczenia, aby wykonywana ona była przy możliwie niskim koszcie biologicznym i najbardziej efektywnie, co uzyskuje się m. in. poprzez eliminację źródeł chorób zawodowych. Ergonomia jest nauką interdyscyplinarną. Korzysta z dorobku takich nauk lub dziedzin naukowych jak: psychologia pracy, socjologia pracy, fizjologia pracy, higiena, medycyna pracy, organizacja pracy, antropometria oraz nauk technicznych, np. materiałoznawstwa, budowy maszyn.

Układy narządowe Narządy ciała, zbudowane z różnych tkanek łączymy w układy narządów. Wyróżniamy: Układy narządowe Narządy ciała, zbudowane z różnych tkanek łączymy w układy narządów. Wyróżniamy:

układ szkieletowy • : • Układ ruchu, inaczej układ szkieletowy + mięśniowy • układ układ szkieletowy • : • Układ ruchu, inaczej układ szkieletowy + mięśniowy • układ szkieletowy - szkielet, układ szkieletowy, kościec (łac. skeleton, skeletus – twarda konstrukcja anatomiczna wchodząca w skład ciała zwierząt

Układ mięśniowy • Układ mięśniowy zespół narządów kurczliwych, zbudowanych z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej Układ mięśniowy • Układ mięśniowy zespół narządów kurczliwych, zbudowanych z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej (mięsień), poruszających ruchomo zestawionym szkieletem.

Układ pokarmowy • Układ pokarmowy, inaczej układ trawienny - układ narządów zwierząt służący do Układ pokarmowy • Układ pokarmowy, inaczej układ trawienny - układ narządów zwierząt służący do trawienia i wchłaniania pokarmu oraz usuwania niestrawionych resztek

Układ nerwowy • Układ nerwowy jest to zbiór wyspecjalizowanych komórek, pozostających ze sobą w Układ nerwowy • Układ nerwowy jest to zbiór wyspecjalizowanych komórek, pozostających ze sobą w złożonych relacjach funkcjonalnych i strukturalnych, odpowiadający za sterowanie aktywnością organizmu.

Narządy zmysłów • Narządy zmysłów-– narządy wyspecjalizowane w rejestrowaniu docierających do organizmu bodźców ze Narządy zmysłów • Narządy zmysłów-– narządy wyspecjalizowane w rejestrowaniu docierających do organizmu bodźców ze środowiska zewnętrznego oraz wewnętrznego.

Układ dokrewny • • Układ dokrewny, inaczej układ wewnątrzwydzielniczy (endokrynalny, hormonalny) - układ narządów Układ dokrewny • • Układ dokrewny, inaczej układ wewnątrzwydzielniczy (endokrynalny, hormonalny) - układ narządów występujący u zwierząt, składający się z gruczołów dokrewnych i wyspecjalizowanych komórek warunkujących wydzielanie hormonów, czyli układ dokrewny wytwarza hormony uwalniane prosto do krwi, skąd pochodzi nazwa Układ hormonalny w organizmach żywych pełni rolę regulacyjną w zapewnieniu homeostazy. (zdolności organizmu do zachowania stałego stanu równowagi, na przykład składu krwi, temperatury przez odpowiednią koordynację i regulację procesów życiowych)

Układ oddechowy • Układ oddechowy - zespół narządów umożliwiających organizmowi oddychanie, jest odpowiedzialny za Układ oddechowy • Układ oddechowy - zespół narządów umożliwiających organizmowi oddychanie, jest odpowiedzialny za utrzymanie stałej wymiany gazów między organizmem a środowiskiem

Układ moczowo-płciowy • Układ moczowo-płciowy wyższych kręgowców (w tym człowieka) składa się z dwóch Układ moczowo-płciowy • Układ moczowo-płciowy wyższych kręgowców (w tym człowieka) składa się z dwóch części: • układu moczowego • układu płciowego • Układ moczowy jest to układ, który ułatwia wydalanie zbędnych substancji z organizmu, np. mocznika, soli mineralnych • Układ płciowy jest zespołem narządów warunkujących rozmnażanie, a tym samym istnienie gatunku.

Układ krwionośny • Układ krwionośny, układ krążenia, naczyniowy • Układ krwionośny - układ zamknięty, Układ krwionośny • Układ krwionośny, układ krążenia, naczyniowy • Układ krwionośny - układ zamknięty, w którym krew krąży w systemie naczyń krwionośnych, a serce jest pompą wymuszającą nieustanny obieg krwi. Układ ten wraz z układem limfatycznym (łac. sistema lyphaticum) tworzą układ krążenia (łac. sistema circulatorium).

Układ krwiotwórczy • • Układ krwiotwórczy - grupa narządów odpowiedzialnych za powstawanie wszystkich elementów Układ krwiotwórczy • • Układ krwiotwórczy - grupa narządów odpowiedzialnych za powstawanie wszystkich elementów morfotycznych Erytrocyt (gr. erythros czerwony + kytos komórka), krwinka czerwona, czerwone ciałko krwi – morfotyczny składnik krwi, którego głównym zadaniem jest przenoszenie tlenu z płuc do pozostałych tkanek organizmu. Trombocyt ( trombos- grudka) morfotyczny składnik krwi, odgrywający istotną rolę w procesach krzepnięcia krwi. Leukocyt –( leukos –biały) krwinki białe, ich zadanie ochrona organizmu przed wirusami i bakteriami Limfocyty - (limfa- woda czysta) - krwinki białe tworząće się w wężłach chłonnych. Odgrywaja ważną rolę w procesach odpornościowych organizmu.

Układ odpornościowy • Układ odpornościowy – • układ narządów umożliwiających działanie mechanizmom odporności. W Układ odpornościowy • Układ odpornościowy – • układ narządów umożliwiających działanie mechanizmom odporności. W skład układu odpornościowego wchodzą: • narządy limfoidalne • naczynie chłonne • komórki uczestniczące w reakcjach immunologicznych • przeciwciała, cytokiny itp.

Powłoka wspólna • Powłoka wspólna (łac. integumentum commune) – powłoka ciała, układ narządów osłonowych Powłoka wspólna • Powłoka wspólna (łac. integumentum commune) – powłoka ciała, układ narządów osłonowych pokrywających całe ciało kręgowców (Vertebrata). U człowieka składa się z powłoki właściwej czyli skóry (łac. cutis) oraz przydatków skóry (łac. adnexa cutis), do których zalicza się gruczoły skóry (łac. glandulae cutis), włosy (łac. pili) i paznokcie (łac. ungues)