Скачать презентацию Wirusy odwrotnie transkrybujące Retroviridae Hepadnaviridae Rodzina Retroviridae Скачать презентацию Wirusy odwrotnie transkrybujące Retroviridae Hepadnaviridae Rodzina Retroviridae

97aa098b39583d11f2f00e23f4c652ad.ppt

  • Количество слайдов: 15

Wirusy odwrotnie transkrybujące Retroviridae Hepadnaviridae Wirusy odwrotnie transkrybujące Retroviridae Hepadnaviridae

Rodzina: Retroviridae Rodzaj: Alpharetrovirus Betaretrovirus Gammaretrovirus Deltaretrovirus Epsilonretrovirus Lentivirus Spumavirus http: //www. unites. uqam. Rodzina: Retroviridae Rodzaj: Alpharetrovirus Betaretrovirus Gammaretrovirus Deltaretrovirus Epsilonretrovirus Lentivirus Spumavirus http: //www. unites. uqam. ca/biologie_moleculaire/ima ges/retrovirus 1. jpg

Rodzaj: Alpharetrovirus (avian type C) wirus białaczki ptaków wirus mieloblastozy ptaków wirus mięsaka Rousa Rodzaj: Alpharetrovirus (avian type C) wirus białaczki ptaków wirus mieloblastozy ptaków wirus mięsaka Rousa Rodzina: Retroviridae Rodzaj: Betaretrovirus wirus gruczolakowatości płuc owiec Rodzaj: Gammaretrovirus (mammalian type C) wirus białaczki kotów

Rodzaj: Deltaretrovirus (BLV-HTLV) wirus enzootycznej białaczki bydła ludzkie wirusy T-limfotropowe Rodzaj: Lentivirus HIV-1 BIV Rodzaj: Deltaretrovirus (BLV-HTLV) wirus enzootycznej białaczki bydła ludzkie wirusy T-limfotropowe Rodzaj: Lentivirus HIV-1 BIV NZK

2 cząsteczki ss. RNA”+” RT, 7 -11 kb, połączone mostkiem wodorowym http: //www. stanford. 2 cząsteczki ss. RNA”+” RT, 7 -11 kb, połączone mostkiem wodorowym http: //www. stanford. edu/group/nola n/tutorials/images/proteins. jpg

Klasyczny genom retrowirusa LTR 4 geny - gag pro pol env LTR gag - Klasyczny genom retrowirusa LTR 4 geny - gag pro pol env LTR gag - białka wewnętrzne, 3 -6, matrix, kapsyd pro - proteaza pol - odwrotna transkryptaza (RT) env - białka otoczki

LTR pol env v-onc LTR env gag pol LTR v-onc LTR gag LTR pol LTR pol env v-onc LTR env gag pol LTR v-onc LTR gag LTR pol v-onc LTR gag pol env LTR v-onc LTR gag env LTR v-onc delecje powodują powstawanie cząstek replikacyjnie defektywnych, zależnych od nietransformujących helperów

V-onc Sis - czynnik wzrostowy Erb, Fms, Kit, Ros - białka membranowe o srukturze V-onc Sis - czynnik wzrostowy Erb, Fms, Kit, Ros - białka membranowe o srukturze receptorów dla czynnika wzrostu Src, Abl, Yes - membranowe kinazy tyrozynowe Ras - białko G transdukujące sygnały Jun, Fos, Myc - białka jądrowe - czynniki transkrypcyjne

replikacja genomu przepisanie ss. RNA”+” na ss c. DNA”-” przez RT zniszczenie wirionowego RNA replikacja genomu przepisanie ss. RNA”+” na ss c. DNA”-” przez RT zniszczenie wirionowego RNA przez aktywność RNA-zy H RT synteza c. DNA”+” - powstanie ds c. DNA z dwoma LTR integracja ds c. DNA z genomem komórki - może zachodzić w wielu miejscach, prowirus nie może się przemieszczać transkrypcja m. RNA i wirionowego ss. RNA”+” przez komórkową RNA-polimerazę II pod wpływem sygnałów zawartych w LTR Cykl replikacyjny HIV znajdziesz TU

Rodzina: Hepadnaviridae Rodzaj: Orthohepadnavirus Avihepadnavirus http: //web. uct. ac. za/depts/mmi/stan nard/hepb. html Rodzina: Hepadnaviridae Rodzaj: Orthohepadnavirus Avihepadnavirus http: //web. uct. ac. za/depts/mmi/stan nard/hepb. html

sferyczne, czasem pleomorficzne, 40 -48 nm, otoczkowe kolisty DNA, częściowo ds, częściowo ss nić sferyczne, czasem pleomorficzne, 40 -48 nm, otoczkowe kolisty DNA, częściowo ds, częściowo ss nić „-” ma pełną długość 3 -3. 3 kb z dołączonym na końcu 5’ białkiem nić „+” ma na końcu 5’ oligorybonukleotyd 19 nt 4 geny (HBV): 3 u kaczego S - antygen powierzchniowy C - rdzeń P - odwrotna transkryptaza o aktywności DNApolimerazy i RNA-zy H X - prawdopodobnie transaktywator

powstają 3 transkrypty: 3. 4, 2. 4 i 2. 1 kb 3. 4 kb powstają 3 transkrypty: 3. 4, 2. 4 i 2. 1 kb 3. 4 kb - do translacji białka rdzenia c i RT oraz do syntezy nici „-” DNA na drodze odwrotnej transkrypcji, przy użyciu startera białkowego na gotowej nici „-” dobudowywana jest druga nić („+”), w efekcie powstaje genomowy ds. DNA http: //www. ncbi. nlm. nih. gov/bookshelf/br. fcgi? book =mmed&part=A 2301&rendertype=figure&id=A 2303

uszkodzenia hepatocytów (i całej wątroby) wynikają prawdopodobnie z autoagresji - na powierzchni zakażonych komórek uszkodzenia hepatocytów (i całej wątroby) wynikają prawdopodobnie z autoagresji - na powierzchni zakażonych komórek dochodzi do ekspresji antygenu c (Hbc. Ag) i hepatocyty te atakowane są przez komórki cytotoksyczne u hepadnawirusów integracja wirusowego DNA z genomem gospodarza jest sporadyczna i często niestabilna w odróżnieniu od retrowirusów, zintegrowany wirusowy DNA może się przemieszczać, co prowadzi do rearanżacji genomu gospodarza aktywacja komórkowych protoonkogenów (c-onc) sporadyczna (erb. A, c-myc)

RÓŻNICE W REPLIKACJI RETRO- i HEPADNAWIRUSÓW RETRO RNA starter RNA LTR integracja we wszystkich RÓŻNICE W REPLIKACJI RETRO- i HEPADNAWIRUSÓW RETRO RNA starter RNA LTR integracja we wszystkich zakażonych komórkach i jest częścią procesu replikacji HEPADNA starter białkowy brak LTR integracja sporadyczna,

RETRO odwrotna transkrypcja dotyczy genomowego RNA i prowadzi do wytworzenia ds. DNA-kopii genomu RNA RETRO odwrotna transkrypcja dotyczy genomowego RNA i prowadzi do wytworzenia ds. DNA-kopii genomu RNA HEPADNA odwrotna transkrypcja dotyczy „niegenomowego” RNA i prowadzi do wytworzenia nici „” genomowego kwasu nukleinowego