Скачать презентацию Więzień też człowiek Więzień też człowiek Dyskusyjny Скачать презентацию Więzień też człowiek Więzień też człowiek Dyskusyjny

979e8cda7a61da67f519a9db6296182d.ppt

  • Количество слайдов: 11

Więzień też człowiek – Więzień też człowiek Dyskusyjny Klub Książki w Zakładzie Karnym w Więzień też człowiek – Więzień też człowiek Dyskusyjny Klub Książki w Zakładzie Karnym w Tarnowie Marta Patla

 • W Polsce jest ponad 1000 Dyskusyjnych Klubów Książki • Tylko pięć jest • W Polsce jest ponad 1000 Dyskusyjnych Klubów Książki • Tylko pięć jest utworzonych w Zakładach Karnych bądź Aresztach Śledczych w Słupsku, Wejherowie, Gdańsku, Tarnowie i Katowicach • Koordynatorami są głównie mężczyźni, z wyjątkiem Dyskusyjny Klub Książki w Zakładzie Karnym w Tarnowie oraz Katowicach Marta Patla

Dyskusyjny Klub Książki w Zakładzie Karnym w Tarnowie • Marzec 2010 – pierwsze spotkanie Dyskusyjny Klub Książki w Zakładzie Karnym w Tarnowie • Marzec 2010 – pierwsze spotkanie w więziennej sali widzeń • Dobór osób odbywa się po zgłoszeniu przez więźnia chęci wzięcia udziału w dyskusji o książce oraz pozytywnej opinii wydanej przez opiekuna do naczelnika • W spotkaniach bierze udział jednorazowo około 8 osób • Tytuły omawiane podczas spotkań wybierane są z listy zaproponowanej przez Instytut Książki w Warszawie. Marta Patla

Mariola Góra • Kierownik Działu Informacyjno. Wydawniczego (Centrum Wiedzy o Tarnowie i Regionie) w Mariola Góra • Kierownik Działu Informacyjno. Wydawniczego (Centrum Wiedzy o Tarnowie i Regionie) w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie • Pomysłodawczyni utworzenia Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych (od 2007 r. ) • Aktywny działacz na rzecz popularyzowania literatury, kultury czytania i biblioterapii (prowadzi warsztaty biblioterapeutyczne dla niepełnosprawnych) Marta Patla

 • DKK w więzieniu to kilkunastu mężczyzn w różnym wieku, z różnym doświadczeniem • DKK w więzieniu to kilkunastu mężczyzn w różnym wieku, z różnym doświadczeniem życiowym, o różnym stopniu wykształcenia i skazanych za rozmaite przestępstwa. • Dwugodzinne spotkanie wypełnione jest dyskusją nad zadaną wcześniej lekturą. • Zgadnie z danymi zamieszczonymi na stronie internetowej służby więziennej, w tarnowskim Zakładzie Karnym osadzonych jest 1053 więźniów, z których połowa aktywnie korzysta z zasobów tamtejszej biblioteki. Marta Patla

Co więźniowie uzyskują dzięki DKK ? • Kształtują pozytywne postawy • Pomoc w rozwiązywaniu Co więźniowie uzyskują dzięki DKK ? • Kształtują pozytywne postawy • Pomoc w rozwiązywaniu problemów • Psychiczne wsparcie • Bodziec do życiowych zmian Marta Patla

Marta Patla Marta Patla

Marta Patla Marta Patla

Marta Patla Marta Patla

Więzień to też człowiek…czytający! „Ilekroć przekraczam mury więzienia to obalam jakiś kolejny mit społeczny, Więzień to też człowiek…czytający! „Ilekroć przekraczam mury więzienia to obalam jakiś kolejny mit społeczny, jakieś nasze obiegowe spojrzenie na świat po tamtej stronie. Mam ogromną satysfakcję z tych spotkań. Nic bardziej nie cieszy niż grupa rozgadanych ludzi, ich radość z obcowania z literaturą. I dla nich to też szansa na coś innego, może takie pięć minut dla każdego z nich”. Jucha D. , (2010) Dyskusyjny Klub w zakładzie karnym? „Temi” [online], nr 44, [dostęp 2012. 08. 14]. Dostępny w Internecie: http: //www. instytutksiazki. pl/pl, tc, site, 21, , 25109. php. Marta Patla

Linki • http: //www. polskieradio. pl/80/1007/Artykul/599631, Murem-za-teatrem. Wojciech-Markiewicz • http: //www. polskieradio. pl/7/1968/Artykul/599647, Murem-za-teatrem Linki • http: //www. polskieradio. pl/80/1007/Artykul/599631, Murem-za-teatrem. Wojciech-Markiewicz • http: //www. polskieradio. pl/7/1968/Artykul/599647, Murem-za-teatrem • http: //www. biblioteka. tarnow. pl/zk/139 -dyskusyjny-klub-ksiki-w-zakadziekarnym-w-tarnowie • http: //www. instytutksiazki. pl/pl, tc, site, 21, , 25109. php Marta Patla