Скачать презентацию W 150 ROCZNICĘ URODZIN PATRONA NASZEJ SZKOŁY SZLAKIEM Скачать презентацию W 150 ROCZNICĘ URODZIN PATRONA NASZEJ SZKOŁY SZLAKIEM

0143a9e00e34cab04d2b10ec78961547.ppt

  • Количество слайдов: 21

W 150 ROCZNICĘ URODZIN PATRONA NASZEJ SZKOŁY. SZLAKIEM MUZEÓW- O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI STEFANA W 150 ROCZNICĘ URODZIN PATRONA NASZEJ SZKOŁY. SZLAKIEM MUZEÓW- O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI STEFANA ŻEROMSKIEGO. Wykonały: Anna Chomąt Aleksandra Sorokanycz Klasa 2 G

Stefan Żeromski- (ur. 14 października 1864 w Strawczynie, zm. 20 listopada 1925 w Warszawie) Stefan Żeromski- (ur. 14 października 1864 w Strawczynie, zm. 20 listopada 1925 w Warszawie) – polski prozaik, publicysta, dramaturg, nazwany "sumieniem polskiej literatury"; pierwszy prezes Polskiego PEN Clubu. Posługiwał się pseudonimami Maurycy Zych, Józef Katerla i Stefan Iksmoreż.

Stefan Żeromski pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej herbu Jelita. Wychował się w Ciekotach w Stefan Żeromski pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej herbu Jelita. Wychował się w Ciekotach w Górach Świętokrzyskich. Jego ojciec Wincenty Żeromski wspierał Polaków walczących w powstaniu styczniowym. Jeszcze przed powstaniem jego ojciec utracił majątek i aby utrzymać rodzinę, został dzierżawcą folwarków. Żeromski matkę stracił w 1879, a ojca w 1883.

W roku 1873 dziewięcioletni Stefan trafił na rok do szkoły początkowej w Psarach. W W roku 1873 dziewięcioletni Stefan trafił na rok do szkoły początkowej w Psarach. W 1874 roku rozpoczął naukę w Męskim Gimnazjum Rządowym w Kielcach. Trudności finansowe i początki gruźlicy spowodowały, że gimnazjum ukończył w 1886 roku bez uzyskania matury. W tym samym roku rozpoczął studia w Instytucie Weterynarii w Warszawie.

Rozpoczął pracę jako guwerner w różnych dworach szlacheckich. W 1890 roku został korepetytorem w Rozpoczął pracę jako guwerner w różnych dworach szlacheckich. W 1890 roku został korepetytorem w Nałęczowie. W tym samym roku poślubił wdowę Oktawie z Radziwiłłowiczów Rodkiewiczową. Wyjechał z nią do Szwajcarii i tam został zastępcą bibliotekarza w Muzeum Narodu Polskiego w Raperswilu. Gdy powrócił do kraju pracował w Bibliotece Ordynacji Zamoyskich w Warszawie. W 1905 powrócił do Nałęczowa gdzie prowadził działalność społeczno-patriotyczną. W 1908 r. pod naciskiem władz policyjnych opuścił Królestwo i udał się do Francji.

Będąc w gimnazjum rozpoczął swoje pierwsze próby literackie. Zadebiutował w 1882 w numerze 27 Będąc w gimnazjum rozpoczął swoje pierwsze próby literackie. Zadebiutował w 1882 w numerze 27 „Tygodnika Mód i Powieści” przekładem wiersza Lermontowa i w „Przyjacielu Dzieci” wierszem „Piosenka rolnika”. Żeromski uczestniczył czynnie w życiu literackim odrodzonej Polski. W 1924 otrzymał za , , Wiatr od morza” pierwszą polską państwową nagrodę literacką. W latach 1900 -1910 pojawiły się najgłośniejsze i najwybitniejsze utwory Żeromskiego m. in. , , Ludzie bezdomni”, , , Popioły”, , , Dzieje grzechu”.

17 czerwca 1928 roku otwarto Muzeum Stefana Żeromskiego, które mieści się w dawnej pracowni 17 czerwca 1928 roku otwarto Muzeum Stefana Żeromskiego, które mieści się w dawnej pracowni pisarza. Chatka była wcześniej letnim domem Stefana Żeromskiego. Za Chatą, w dolnej części ogrodu znajduje się Mauzoleum Adama Żeromskiego, syna Oktawii i Stefana, zmarłego na gruźlicę 30 lipca 1918 r. w wieku osiemnastu lat.

W Muzeum eksponowane są podręczniki, zeszyty i przybory szkolne, pamiątki z podróży i wiele W Muzeum eksponowane są podręczniki, zeszyty i przybory szkolne, pamiątki z podróży i wiele rysunków Stefana Żeromskiego. Na uwagę zasługuje kolekcja portretów pisarza oraz portrety jego syna Adama. Muzeum posiada również dwa obrazy autorstwa Stefana Żeromskiego “Widok z okna Chaty” oraz ilustracja do opowiadania “Rozdzióbią nas kruki, wrony”. W zbiorach znajdują się również fotografie rodzinne z różnych okresów życia pisarza i jego rodziny.

Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego – oddział Muzeum Narodowego w Kielcach. Muzeum zajmuje się Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego – oddział Muzeum Narodowego w Kielcach. Muzeum zajmuje się gromadzeniem, eksponowaniem zbiorów związanych z młodzieńczym okresem życia oraz twórczością Stefana Żeromskiego. Eksponaty prezentowane są na tematycznej wystawie stałej. Prócz działalności wystawienniczej muzeum prowadzi lekcje i warsztaty muzealne przeznaczone głównie dla młodzieży szkolnej.

 • Człowiek - jest to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie wolno. • • Człowiek - jest to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie wolno. • Żadnego piękna absolutnego nie ma. • Wszystkim rządzi przypadek, szczęście, kaprys doli. • Kochając i tęskniąc jesteśmy jakby na innym świecie, na którym bywa się w życiu raz jeden. • Porzucam Kielce. Czy wrócę tu jeszcze kiedy-nie wiem. Może nigdy (. . . )Wrócić do Kielc człowiekiem wielkim-myśl piękna. Ozłocić te mury blaskiem swego imienia. • Kielce! Tyle lat, taka nieskończoność przypomnień, epizodów, taka mnogość przeżytych lat. . .

Żeromski był bibliotekarzem tego Muzeum Polskiego w latach 1892 -1896. Tablica pamiątkowa Stefana Żeromskiego Żeromski był bibliotekarzem tego Muzeum Polskiego w latach 1892 -1896. Tablica pamiątkowa Stefana Żeromskiego

http: //pl. wikipedia. org/wiki/Stefan_Żeromski http: //www. muzeumlubelskie. pl/Muzeum_Stefana_Zeromskigo_w_Naleczow ie-1 -318 -39. html http: //zeromski. http: //pl. wikipedia. org/wiki/Stefan_Żeromski http: //www. muzeumlubelskie. pl/Muzeum_Stefana_Zeromskigo_w_Naleczow ie-1 -318 -39. html http: //zeromski. mnki. pl/ http: //www. museo. pl/ http: //www. polskaniezwykla. pl/web/place/24970, kielce-muzeum-latszkolnych-stefana-zeromskiego. html http: //www. muzeum-polskie. org/mpr/polskie-%C 5%9 Blady. html