Скачать презентацию Възможности за въвеждане на нови технологии за широколентов Скачать презентацию Възможности за въвеждане на нови технологии за широколентов

433013c5817a05dce478ef07b44993ed.ppt

  • Количество слайдов: 23

Възможности за въвеждане на нови технологии за широколентов достъп Николай Иванов началник отдел „Стратегическо Възможности за въвеждане на нови технологии за широколентов достъп Николай Иванов началник отдел „Стратегическо планиране на РЧС и ЕМС” Комисия за регулиране на съобщенията Конференция АСТЕЛ `2006 Технологични новости в процеса на конвергенция

Широколентови технологии Жични w x. DSL (Digital Subscriber Line) - Цифрови абонатни линии w Широколентови технологии Жични w x. DSL (Digital Subscriber Line) - Цифрови абонатни линии w Кабелни платформи w Fiber-To-The-Home/Building/Curb (FTTH, FTTB, FTTC) - Оптични w влакна Power Line Communications (PLС) - Далекосъобщения чрез електроразпределителна мрежа Безжични w Безжични LAN мрежи - Wireless Local Area Networks (WLAN или w w Wi-Fi) Worldwide Interoperability for Microwave Access (Wi. MAX) 3 G подвижни мрежи - Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) Интерактивни цифрови системи на базата на DVB-T ( Digital Video Broadcasting – Terrestrial) технологията - DVB-MHP, DVB-H Спътникови технологии 2

Цифрови абонатни линии - x. DSL ADSL, ADSL 2+ (Asymmetric DSL) Предимство: w изградена Цифрови абонатни линии - x. DSL ADSL, ADSL 2+ (Asymmetric DSL) Предимство: w изградена инфраструктура Недостатък: w действителните SHDSL (Single-pair High-speed DSL) VDSL (Very-high-speed DSL) скорост и обхват зависят от качеството и дължината на линията, диаметъра на медната усукана двойка, необходимия капацитет на канала и наличието на смущения 3

Кабелна широколентова платформа Нови възможности Пакети • • MPEG приложения Климатичен контрол Противопожарен контрол Кабелна широколентова платформа Нови възможности Пакети • • MPEG приложения Климатичен контрол Противопожарен контрол Безопасност и защита Контролиране качеството на въздуха • Следене на децата • Енергийно управление Опорна мрежа DOCSIS CM • • CM CMTS CM CM Обмяна на файлове Общ график Уеднаквени съобщения Управляеми услуги Ядро на мрежата CM CM CMTS IP приложения CM CM CMTS Оператор обединена мрежа Потребител CM CM CM Обединена мрежа Мрежа за достъп 4

Стандарти и спецификации DOCSIS 1. 0 (Високоскоростен достъп до Интернет) w Цената на модема Стандарти и спецификации DOCSIS 1. 0 (Високоскоростен достъп до Интернет) w Цената на модема е спаднала от 300 $ през 1998 до <30 $ през 2004 w Сертифицирани - над 230 CM, квалифицирани - 28 CMTS DOCSIS 1. 1 (Глас, игри, streaming) w Взаимодействие и обратна съвместимост с DOCSIS 1. 0 w “Качество на услугата” и динамични приложения, задължителни за w w спецификацията Packet. Cable™ услуги в реално време – Vo. IP, интерактивни игри и конферентни връзки Защита на услугата: CM опознаване и защитен софтуер за “download” Оперативно управление широчината на лентата Сертифицирани - 109 CM, квалифицирани - 34 CMTS DOCSIS 2. 0 (Осигурен капацитет за симетрични приложения) w Взаимодействие и обратна съвместимост с DOCSIS 1. х w По-голям “upstream” капацитет спрямо DOCSIS 1. 0 (x 6) & DOCSIS 1. 1 (x 3) w Подобрена устойчивост срещу смущения (A-TDMA и S-CDMA) w Сертифицирани - 84 CM, квалифицирани - 7 CMTS w Симетрични услуги: видео-конферентни връзки 5

Оптични влакна Предимства: w използване на пасивни w w w компоненти – ниски разходи Оптични влакна Предимства: w използване на пасивни w w w компоненти – ниски разходи за поддръжка висока скорост – над 1 Gbps голям обхват – национална, международна и междуконтинентална свързаност надеждност и висока защита на данните Недостатъци: w високи начални разходи w трудно реконфигуриране на мрежата 6

Далекосъобщения чрез електроразпределителна мрежа Предимства: w високоскоростен пренос w w на данни, глас и Далекосъобщения чрез електроразпределителна мрежа Предимства: w високоскоростен пренос w w на данни, глас и видео със скорост до 45 Mbps, в бъдеще 200 Mbps използва съществуваща инфраструктура инсталация без допълнително окабеляване Недостатъци: w вредни смущения w съвместно ползване ширината на лентата – негарантирана скорост 7

Сравнение на жичните технологии Услуги Скорост на преноса x. DSL глас, данни и видео Сравнение на жичните технологии Услуги Скорост на преноса x. DSL глас, данни и видео входящ до 55 Mbps изходящ до 26 Mbps w изградена инфраструктура w скоростта и обхватът зависят от качеството и дължината на линията кабелни платформи глас, данни и видео входящ до 55 Mbps изходящ до 30 Mbps w изградена инфраструктура w негарантирана скорост оптични влакна глас, данни, интерактивни услуги над 1 Gbps w ниски разходи за поддръжка w надеждност и висока защита на данните w високи начални разходи PLС глас, данни и видео до 45 Mbps w изградена инфраструктура w негарантирана скорост w вредни смущения Технология Особености 8

Безжични LAN мрежи - Wireless Local Area Networks (WLAN или Wi-Fi) Предимства: w бързо Безжични LAN мрежи - Wireless Local Area Networks (WLAN или Wi-Fi) Предимства: w бързо изграждане на мрежата w ниска цена на потребителското оборудване Недостатъци: w ограничено покритие w негарантирана Тип Честотен Скорост на устройство обхват данните 802. 11 a 5 GHz до 54 Mbps 802. 11 b 2. 4 GHz до 11 Mbps 802. 11 g 2. 4 GHz до 54 Mbps скорост на преноса w ниска защита на данните 9

Worldwide Interoperability for Microwave Access (Wi. MAX) (1) Приложения: w алтернатива на w w Worldwide Interoperability for Microwave Access (Wi. MAX) (1) Приложения: w алтернатива на w w w х. DSL, кабелните и оптични мрежи вторична опорна (периферна) мрежа безжични локални мрежи широколентова свързаност на крайни потребители (“последна миля”) 10

WIMAX (2) Технически характеристики Характеристики Ползи 256 точки FFT OFDM технология Осигуряване на LOS WIMAX (2) Технически характеристики Характеристики Ползи 256 точки FFT OFDM технология Осигуряване на LOS и NLOS свързване в среда с многократни отражения Адаптивна модулация и променлива корекция на грешката Обезпечаване на стабилна РЧ връзка и увеличаване скоростта на предаване за всеки потребител TDD и FDD дуплекс режими Удовлетворяване изискванията на различните регулаторни режими в световен мащаб Различни ширини на канала (напр. 3. 5 MHz, 7 MHz, 10 MHz) и др. , с възможност за програмно конфигуриране Осигуряване на гъвкавост, необходима при работа в различни честотни обхвати с променлива ширина на канала Проектирани за работа с “интелигентни” антенни системи Използването на “интелигентни” антени води до потискане на смущенията и увеличаване на усилването 11

Wi. MAX (3) Експлоатационни характеристики w глобално приложение w високоскоростен пренос на глас, данни Wi. MAX (3) Експлоатационни характеристики w глобално приложение w високоскоростен пренос на глас, данни и видео със w w w скорост до 75 Mbps максимален радиус на зоната на покритие – до 50 km от базовата станция (типично покритие 8 km в гъсто населени и 15 km в слабо населени райони) ефективно използване на радиочестотния спектър възможност за работа без пряка видимост между потребителя и базовата станция съвместна работа с други технологии адаптивност към брой потребители и покритие 12

Wi. MAX (4) Преимущества w нисък инвестиционен риск w бързо изграждане на мрежите w Wi. MAX (4) Преимущества w нисък инвестиционен риск w бързо изграждане на мрежите w обслужване на голям брой потребители w w от една базова станция покритие на труднодостъпни места и слабо населени райони намаляване натрупването на локални мрежи в даден район 13

Wi. MAX (5) Развитие от фиксирана към мобилна свързаност Технически възможности на технологията безжичен Wi. MAX (5) Развитие от фиксирана към мобилна свързаност Технически възможности на технологията безжичен еквивалент на х. DSL и кабелните мрежи достъп от всяка фиксирана точка свързаност, запазваща се при промяна на местоположението на потребителя запазване на свързаността при навлизане в зоната на обслужване на друга клетка Приложения за крайни потребители фиксиран широколентов достъп ограничена мобилност преносимост пълна мобилност 14

Wi. MAX (6) Развитие на технологията w средата на 2005 г. – апаратура за Wi. MAX (6) Развитие на технологията w средата на 2005 г. – апаратура за фиксирана w w свързаност, базирана на стандарт IEEE 802. 16 -2004 (16 d) декември 2005 г. – одобряване на стандарта за мрежи с ограничена мобилна свързаност (portable) и пълна мобилна свързаност (mobile) IEEE 802. 16 e февруари 2006 г. – публикуване на IEEE 802. 16 e стандарта средата на 2006 г. – Wi. MAX “портативни” модеми, интегрирани в преносими компютри – опитна експлоатация на новото поколение апаратура за широколентов безжичен достъп средата на 2007 г. – Сертифициране на IEEE 802. 16 e апаратурата и пускане на пазара 15

Wi. MAX (7) Развитие на крайните устройства 2008 2007 2006 Смартфони 2005 PCMCIA карта Wi. MAX (7) Развитие на крайните устройства 2008 2007 2006 Смартфони 2005 PCMCIA карта Външни потребителски терминали Интегрирани в преносими и джобни компютри Вътрешни потребителски терминали IEEE 802. 16 e IEEE 802. 16 -2004 16

3 G подвижни мрежи - Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) Услуги: w мобилни видео 3 G подвижни мрежи - Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) Услуги: w мобилни видео w w w конферентни връзки видеотелефон и електронна поща предаване на цифрови аудио и видео и мобилна телевизия дистанционна медицинска диагностика и обучение електронна търговия електронно банкиране информационни услуги и др. Предимства: w осъществяване на връзка от всяко w w място, по всяко време и с всеки абонат ефективно използване на спектъра предоставяне на глас и данни със скорост до 14. 4 Mbps ‘download’ при използване на HSDPA пакетно ориентирана технология Недостатъци: w значителни инвестиции за w w развитие на мрежовата инфраструктура неразвито производство и висока цена на терминалите липса на нови услуги с мултимедийно съдържание 17

Интерактивни цифрови системи на базата на DVB-T технологията (1) DVB-MHP Multimedia Home Platform MHP Интерактивни цифрови системи на базата на DVB-T технологията (1) DVB-MHP Multimedia Home Platform MHP платформата поддържа разнообразни интерактивни приложения: w информационни услуги w електронна търговия w електронни банкови операции w видео/аудио телевизия, видео- и фотоснимки w интернет и електронна поща w образователни услуги w електронно правителство, електронно здраве w електронни карти и пътеводители w видео програми по заявка w интерактивни игри 18

Интерактивни цифрови системи на базата на DVB-T технологията (2) DVB-H или IP Datacast Услуги Интерактивни цифрови системи на базата на DVB-T технологията (2) DVB-H или IP Datacast Услуги игри, новини ТВ/радио Глас, SMS, MMS Интернет Пренос IP Datacast Broadcasting net. LAN WLAN GSM/GPRS/UMTS Потребители 19

Интерактивни цифрови системи на базата на DVB-T технологията (3) MPEG-2 over DVB-T w 5 Интерактивни цифрови системи на базата на DVB-T технологията (3) MPEG-2 over DVB-T w 5 Mbps за програма w 4 - 5 ТВ програми за голям екран IP over DVB-T w 100 - 150 kbps за програма w 50 - 80 видео потока за малък екран и/или 5 - 10 Mbps данни - музика, web страници, софтуер и т. н. 20

Спътникови технологии w Атрактивно Предимства: w Подходящи за слабо Недостатъци: допълнение към наземните технологии Спътникови технологии w Атрактивно Предимства: w Подходящи за слабо Недостатъци: допълнение към наземните технологии населени райони с недостатъчно развити фиксирани мрежи w Позволяват скорост на преноса до 45 Mbps w бързо изграждане w голямо покритие w времезакъснение w споделено ползване ширината на лентата w висока цена на терминалите 21

Конвергенция на пазарите Конвергенция на технологиите и пазарите Фиксиран Мрежи за достъп DSL Cable Конвергенция на пазарите Конвергенция на технологиите и пазарите Фиксиран Мрежи за достъп DSL Cable PLC Фиксиран безжичен FTTH SAT WIMAX Мобилен WLAN GPRS EDGE UMTS Крайни устройства Услуги данни глас радио телевизия Приложение автомобил влак самолет гореща точка дом бизнес център 22

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО