Скачать презентацию Вже ні для кого не секрет що сьогодні Скачать презентацию Вже ні для кого не секрет що сьогодні

42345 (2).ppt

  • Количество слайдов: 15

Вже ні для кого не секрет, що сьогодні всесвітня мережа Інтернет відіграє у бізнесі Вже ні для кого не секрет, що сьогодні всесвітня мережа Інтернет відіграє у бізнесі далеко не останню роль, адже успішність буде там, де товар, робота, послуга користуватимуться найбільшим попитом. З цією метою зацікавлені суб’єкти створюють для себе Інтернет-сторінки – веб-сайти, через які забезпечується доступ юридичних та фізичних осіб до інформаційних ресурсів, що містяться на цьому сайті. Кожний сайт має свою унікальну адресу, яка залежить від того, в якій частині адресного простору мережі Інтернет (а іншими словами – в якому домені) він знаходиться. Кожний домен має свою назву – доменне ім’я, що використовується для адресації комп’ютерів і ресурсів в Інтернеті. Назва сайту складається із доменних імен від нижчого до вищого рівнів.

Доменна система імен (англ. Domain Name System, DNS) – розподілена система перетворення імені хоста Доменна система імен (англ. Domain Name System, DNS) – розподілена система перетворення імені хоста (комп’ютера або іншого мережевого пристрою) в IPадресу. Кожен комп’ютер в Інтернеті має свою власну унікальну адресу – число, яке складається з чотирьох байтів. Оскільки запам’ятовування десятків чи навіть сотень – не досить приємна процедура, то всі (чи майже всі) машини мають імена, запам’ятати які (особливо якщо знати правила утворення імен) значно легше.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про телекомунікації» 18. 11. 2003 р. № 1280 Відповідно до ст. 1 Закону України «Про телекомунікації» 18. 11. 2003 р. № 1280 домен – частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і Згідно зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 15. 12. 1993 р. № 3689 доменне ім’я – ім’я, що використовується для адресації комп’ютерів і ресурсів в Інтернеті. Існує й інше визначення доменного імені. Відповідно до п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних» від 12. 04. 2002 р. № 522 доменне ім’я – буквено-цифровий вираз, що ідентифікує будьякий комп’ютер абонента у мережі Інтернет.

Законодавче регулювання правовідносин у сфері доменних імен має свою специфіку. По-перше, таке регулювання є Законодавче регулювання правовідносин у сфері доменних імен має свою специфіку. По-перше, таке регулювання є досить обмеженим, що зумовлено природою мережі Інтернет та своєрідністю адміністрування системи доменних імен, яка історично склалась. Так, статут корпорації ICANN (Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів) установлює, що «корпорація діє на користь Інтернет-товариства в цілому та для благодійних і громадських цілей має на меті зменшення тягаря уряду та підвищення глобальної громадської заінтересованості у функціональній стабільності Інтернету, виконуючи й координуючи функції, пов’язані з технічним управлінням імен та адрес в Інтернеті» .

Інтернет корпорація з присвоєння імен та номерів (англ. Internet Corporation for Assigned Names and Інтернет корпорація з присвоєння імен та номерів (англ. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, або ICANN) – міжнародна некомерційна організація, створена восени 1998 за участю уряду США для регулювання питань, пов’язаних з доменними іменами, IP-адресами і іншими аспектами функціонування Інтернету.

Розрізняють: - галузевий кіберсквоттинг (назви товарів, послуг, галузей економіки); - брендовий (назви фірм і Розрізняють: - галузевий кіберсквоттинг (назви товарів, послуг, галузей економіки); - брендовий (назви фірм і товарних знаків); - географічний (назви географічних об’єктів, міст); - іменний (назви, співзвучні з іменами відомих людей); - захисний (коли легальний володілець популярного сайту (товарного знаку) реєструє всі доменні імена, що близькі, співзвучні, схожі, пов’язані за смислом з його власним доменним іменем); - тайпсквоттинг (реєстрація доменних імен, що близькі за написанням з адресами популярних сайтів у розрахунку на помилку частини користувачів).

Реєстратором доменних імен виступає організація, що має повноваження створювати (реєструвати) нові доменні імена і Реєстратором доменних імен виступає організація, що має повноваження створювати (реєструвати) нові доменні імена і продовжувати термін дії вже існуючих доменних імен у домені, для якого встановлена обов’язкова реєстрація. Такими доменами є: - домен нульового рівня (кореневий домен); - усі домени верхнього рівня; - деякі домени другого рівня (наприклад, co. uk). У всіх інших доменах для створення піддоменів спеціальних повноважень не вимагається.

Домен. UA - домен верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, створений на основі Домен. UA - домен верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет. Домен другого рівня - частина адресного простору мережі Інтернет, що розташовується на другому рівні єрархії імен у цій мережі. (ст. 1 Закону України «Про телекомунікації» 18. 11. 2003 р. № 1280 )

Зареєструвати домен може будь-хто. Але є деякі винятки. Фізична особа не може зареєструвати домени. Зареєструвати домен може будь-хто. Але є деякі винятки. Фізична особа не може зареєструвати домени. gov, . edu, для України. ua, . gov. ua, . edu. ua. Необхідно зазначити, що домен верхнього рівня. ua є доступним для реєстрації тільки торгівельних марок, хоча деякі країни дозволяють реєстрацію доменів у своїй географічній доменній зоні будь-кому (як приклад. fr, . ru). Відповідно домени. gov. ua та. edu. ua можуть бути зареєстровані тільки державними або навчальними установами України. Але є ряд доменних зон, якими ми можемо скористатися.

Приклади доменів та їх використання: com - комерційні організації; edu - навчальні заклади (університети, Приклади доменів та їх використання: com - комерційні організації; edu - навчальні заклади (університети, коледжі і т. д. ); gov - урядові організації (крім військових); mil - військові організації (армія, флот та ін. ); org - інші організації; net - мережеві ресурси.

Повне ім’я домену складається з усіх доменів, у які він входить, розділений точками. Доменне Повне ім’я домену складається з усіх доменів, у які він входить, розділений точками. Доменне ім’я служить для адресації вузлів всесвітньої мережі й розташованих на них мережевих ресурсів, наприклад, сайти, сервери електронної пошти та інше, у зрозумій для нас формі, тобто у вигляді латинських букв та арабських чисел. Як альтернатива може бути, адресація вузла по IP-адресі, але така подача назви є тяжкою для запам’ятовування. Також існує доменна зона – сукупність доменних імен певного рівня. Термін «доменна зона» використовується в технічній сфері, при налаштування DNS-серверів.

Можливо доменна система імен виглядає дещо складною, але це є одним з елементів, що Можливо доменна система імен виглядає дещо складною, але це є одним з елементів, що забезпечує ефективність та зручність роботи в Internet. Головна перевага доменної системи полягає в тому, що вона розбиває гігантську всесвітню мережу на множину та підмножину керуючих ланцюгів. Сотні тисяч комп’ютерів працюють в Internet і всі вони мають імена. Ці імена організовані дуже зручним та раціональним способом, що полегшує їх запам’ятовування.