Скачать презентацию Výzkumný záměr MSM 7088352102 Název VZ Modelování a Скачать презентацию Výzkumný záměr MSM 7088352102 Název VZ Modelování a

ac7b287423c6d7e1975cee2206efb8be.ppt

  • Количество слайдов: 53

Výzkumný záměr MSM 7088352102 Název VZ: Modelování a řízení zpracovatelských procesů přírodních a syntetických Výzkumný záměr MSM 7088352102 Název VZ: Modelování a řízení zpracovatelských procesů přírodních a syntetických polymerů Závěrečné hodnocení 23. 5. 2012 Průběžné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 za roky řešení 2009 až 2011 Zlín 23. 5. 2012

Procesní a výrobní inženýrství Automatické řízení Vývoj „Clean“ technologií Procesní inženýrství Energie tepelná, elektrická Procesní a výrobní inženýrství Automatické řízení Vývoj „Clean“ technologií Procesní inženýrství Energie tepelná, elektrická Teorie automatického řízení Software Nástroje Měření kinetika identifikace Optimalizace Surovina Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 & Hardware Počítačový monitorovací řídicí systém Produkt Komplexní zpracovatelské technologie včetně automatického řízení Zlín 23. 5. 2012

1. Personální oblast 1. 1 Personální zabezpečení řešení a) Řízení řešení VZ Řešitel: prof. 1. Personální oblast 1. 1 Personální zabezpečení řešení a) Řízení řešení VZ Řešitel: prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. Rada VZ: prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. prof. Ing. Karel Kolomazník, Dr. Sc. doc. Ing. Vojtěch Křesálek, CSc. doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc. Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

Nástroje řízení běhu VZ § Pravidelné schůzky Rady VZ - 1 x za měsíc, Nástroje řízení běhu VZ § Pravidelné schůzky Rady VZ - 1 x za měsíc, v případě potřeby častěji. § Pravidelné schůzky dílčích řešitelských týmů. § Pravidelné kontrolní dny – celodenní seminář za účasti všech řešitelů VZ – 1 x za rok. § Roční vyhodnocování výsledků řešení s návazností na nastavení pohyblivé mzdové složky (OH) jednotlivých pracovníků – do hodnocení brány jen výstupy hodnocené dle Metodiky Rady vlády pro výzkum. Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

b) Personální zabezpečení z hlediska profesní struktury, pracovní kapacity, stability a perspektivy Čtyři pracovní b) Personální zabezpečení z hlediska profesní struktury, pracovní kapacity, stability a perspektivy Čtyři pracovní týmy výzkumných pracovníků D 1: • Automatické řízení (Vašek) • Instrumentace a senzorika (Křesálek) • Procesní inženýrství (Kolomazník) • Výrobní inženýrství (Maňas) • Další členové řešitelského kolektivu, D 2, D 3 Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

Výzkumný záměr MSM 7088352102 – Týmy Automatické řízení (Vašek), 15 prac. 2 prof. , Výzkumný záměr MSM 7088352102 – Týmy Automatické řízení (Vašek), 15 prac. 2 prof. , 12 Ing. , Ph. D. , 1 Ing. Úvazek od prof. Vašek V. 0, 50 1. 2. 2005 prof. Prokop 0, 50 1. 2. 2005 Ing. Bližňák, Ph. D. 0, 50 Ing. Dlapa, Ph. D. Jméno Úvazek od Ing. Sysala, Ph. D. 0, 50 1. 2. 2005 Ing. Zálešák, CSc. 0, 50 1. 5. 2005 1. 2. 2005 Ing. Dolinay J. , Ph. D. 0, 50 1. 5. 2005 1, 00 1. 5. 2005 Ing. Dostálek P. , Ph. D. 0, 50 1. 4. 2005 Ing. Chramcov, Ph. D. 0, 50 1. 2. 2005 Ing. Korbel J. , Ph. D. 0, 50 1. 1. 2007 Ing. Matušů, Ph. D. 1, 00 1. 5. 2005 Ing. Pekař L. 0, 50 1. 1. 2007 Ing. Matýsek, Ph. D. 0, 50 1. 2. 2005 Ing. Navrátil P. , Ph. D. 0, 50 1. 5. 2005 Ing. Pokorný , Ph. D. 0, 50 1. 2. 2005 Celkem 8, 5 Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Jméno Zlín 23. 5. 2012

Výzkumný záměr MSM 7088352102 – Týmy Instrumentace a senzorika (Křesálek), 7 prac. 3 doc. Výzkumný záměr MSM 7088352102 – Týmy Instrumentace a senzorika (Křesálek), 7 prac. 3 doc. , 3 Ing. Ph. D, 1 Ing. Jméno Úvazek od doc. Křesálek 0, 50 1. 2. 2005 doc. Adámek 0, 50 1. 2. 2005 doc. Hruška 0, 50 Ing. Ivanka Mgr. Klimeš, CSc. Úvazek od Ing. Macků, Ph. D. 0, 50 1. 5. 2005 Ing. Navrátil M. , Ph. D. 0, 50 1. 4. 2005 1. 2. 2005 doc. Ing. Kvasnica M. , CSc. 0, 50 1. 2. 2005 3, 5 Jméno Celkem Pozn. doc. Kvasnica – zemřel 2010 Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

Výzkumný záměr MSM 7088352102 – Týmy Procesní inženýrství (Kolomazník), 9 prac. 1 prof. , Výzkumný záměr MSM 7088352102 – Týmy Procesní inženýrství (Kolomazník), 9 prac. 1 prof. , 4 doc. , 1 Ing. Ph. D. , 3 Ing. (Mgr. ) Jméno Úvazek Od Úvazek od prof. Kolomazník 0, 50 1. 2. 2005 prof. Mládek 1. 2. 2005 doc. Janáčová 0, 50 1. 2. 2005 prof. Langamaier 1. 2. 2005 doc. Mokrejš 0, 50 1. 2. 2005 Ing. Pecha 1 doc. Prokopová 0, 50 1. 2. 2005 Ing. Friebrová 0, 15 doc. Svoboda 0, 50 1. 1. 2007 Mgr. Vašková 0, 2 Ing. Sukop, CSc. 0, 50 1. 2. 2005 Celkem 1. 4. 2009 4, 35 prof. Langmaier, prof. Mládek – odchod do důchodu 2009 Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

Výzkumný záměr MSM 7088352102 – Týmy Výrobní inženýrství (Maňas), 11 prac. 4 doc. , Výzkumný záměr MSM 7088352102 – Týmy Výrobní inženýrství (Maňas), 11 prac. 4 doc. , 6 Ing. Ph. D. , 1 Ing. Jméno Úvazek od doc. Maňas 0, 50 1. 2. 2005 doc. Lukovics 0, 50 1. 2. 2005 doc. Šuba 0, 50 doc. Ing. Dvořák, CSc. Jméno Úvazek od Ing. Sámek, Ph. D. 0, 50 1. 2. 2005 Ing. Holík 0, 15 1. 4. 2009 1. 2. 2005 Ing. Staněk, Ph. D. 0, 50 1. 8. 2005 0, 50 1. 2. 2005 doc. Ing. Sýkorová, Ph. D. 0, 50 1. 2. 2005 Ing. Javořík, Ph. D. 0, 50 1. 2. 2005 Ing. Žaludek, Ph. D. 0, 50 1. 2. 2005 doc. Maňas, D. 0, 50 1. 9. 2006 Ing. Schejbalová Celkem 5, 15 Pozn. Ing. Schejbalová – odchod na MD Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

Výzkumný záměr MSM 7088352102 – Týmy Celková pracovní kapacita ke dni ukončení řešení VZ Výzkumný záměr MSM 7088352102 – Týmy Celková pracovní kapacita ke dni ukončení řešení VZ Stav k 1. 1. 2005 Stav k 31. 12. 2011 Počet osob D. 1 D. 2 D. 3 Celkový pracovní úvazek Počet osob Celkový pracovní úvazek Plán 41 / skut. 35 9 6 Plán 21, 65 / skut. 18, 65 5, 65/4, 6 2, 81/2, 43 43 12 9 21, 7 5, 55 2, 5 Změny v řešitelském kolektivu - 2 pracovníci odešli – rozvázání prac poměru s UTB v prvních dvou letech řešení - 2 pracovníci odešli do důchodu – 2009 - 1 pracovník zemřel - 1 pracovnice odešla na MD - studneti DSP, kteří absolvovali byli buď přeřazeni do kat. D 1 nebo odešli z FAI - výše uvolněná místa byla doplněna novými pracovníky - trvale byli do řešení zapojování studenti DSP Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

Výzkumný záměr MSM 7088352102 – Týmy Vliv odchodu klíčových pracovníků na plnění cílů VZ Výzkumný záměr MSM 7088352102 – Týmy Vliv odchodu klíčových pracovníků na plnění cílů VZ § Významné aktivity klíčových pracovníků, kteří odešli do důchodu (prof. Mládek a prof. Langmaier), byly do značné míry nahrazeny výstupy mladších pracovníků příslušného výzkumného týmu doc. Mokrejšem a doc. Svobodou. Řešení v této skupině – PI – nebylo ohroženo a i přes tyto změny bylo dosaženo splnění cílů a průběžně bylo dosahováno kvalitních výstupů. § Aktivity zemřelého kolegy doc. Kvasnicy – vývoj šestisložkového snímače – byly utlumeny tak, jak bylo konstatováno ve schválené dílčí zprávě za roky řešení 2009 a 2010, poněvadž si doc. Kvasnica nestihl vychovat následovníka na takové úrovni, aby mohl práci v deklarované kvalitě dokončit. § Odchodem ostatních pracovníků, kteří nebyli klíčovými odborníky, nebyly řešené cíle a kvalita jejich plnění ohroženy. Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

1. 2 Přínosy řešení v oblasti lidských zdrojů § Zvýšení kvalifikace řešitelů: 1 ukončené 1. 2 Přínosy řešení v oblasti lidských zdrojů § Zvýšení kvalifikace řešitelů: 1 ukončené a 1 zahájené řízení ke jmenování profesorem, 8 ukončených habilitačních řízení, 11 ukončených studentů DSP. § Všichni pracovníci kategorie D 1 s výjimkou studentů DSP a jednoho nového pracovníka (nástup 2009) a 3 pracovníků, kteří jsou před odevzdáním DP, dosáhli vlivem řešení VZ alespoň absolutoria DSP. § Zapojení absolventů DSP do řešitelských týmů. § Vytváření prostoru pro zapojení nových aktivních studentů DSP do řešení na deklarovaných pracovních pozic „student DSP“. Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

2. Plnění cílů a harmonogramu Postupné naplňování cílů deklarovaných v Návrhu projektu bylo popisováno 2. Plnění cílů a harmonogramu Postupné naplňování cílů deklarovaných v Návrhu projektu bylo popisováno v průběžných dvouletých periodických zprávách a celkové shrnutí bylo provedeno ve zprávě závěrečné. Podle názoru interní Rady VZ byly všechny hlavní cíle a harmonogram řešení splněny, některé dílčí byly v průběhu řešení utlumeny nebo upraveny v souvislosti s vývojem řešené problematiky a vzhledem k dlouhodobosti řešeného VZ. Vědomě a s vědomím poskytovatele – bylo uvedeno v periodických zprávách - byly utlumeny dvě oblasti řešení − problematika řízení zásobování teplem městských aglomerací (z důvodu získání projektu NPV II, který byl úspěšně uzavřen závěrečným hodnocením v 6. 2011), − problematika řešení šestisložkových snímačů z důvodu úmrtí klíčového pracovníka. V obou případech se ale z hlediska deklarovaných hlavních cílů VZ nejednalo o klíčová témata, ale o témata s problematikou VZ související. Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

3. Dosažené výsledky 3. 1 Struktura a počet dosažených výsledků V rámci celé doby 3. Dosažené výsledky 3. 1 Struktura a počet dosažených výsledků V rámci celé doby řešení docházelo postupně vyrovnávání struktury výsledků. Na základě hodnocení první periodické zprávy byla přijata opatření, která vedla ke zlepšení struktury výsledků. Byl a je to dlouhodobý proces a na základě níže uvedených přehledů je patrný přínos těchto opatření. Přijatá opatření § Do hodnocení jsou započítávány pouze výsledky uplatnitelné dle Metodiky Rady vlády pro výzkum s výraznou bonifikací impaktovaných výstupů. § Do konferenčních výstupů se započítávají jen příspěvky se strukturou plnohodnotných článků a pouze na konferencích sledovaných DB Thomson Reuters. § Výsledky presentované jiným způsobem se do hodnocení nezapočítávají. Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

Výsledky opatření • Nárůst impaktovaných výsledků • Výrazný pokles neuznatelných výsledků • V posledních Výsledky opatření • Nárůst impaktovaných výsledků • Výrazný pokles neuznatelných výsledků • V posledních letech řešení nárůst aplikovaných výsledků Název kategorie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Celkem Časopisy IF 3 8 7 9 20 14 34 95 Časopisy rec. ostatní 18 25 20 11 11 24 51 160 Odborné knihy + kpt. 3 5 4 10 9 8 6 45 Článk ve sb. Thomson Reuters 46 55 41 46 39 49 92 368 Článek ve sb. ostatní konference 94 108 134 95 88 32 N* 551 Patenty+UPV 0 1 4 5 9 20 Funkční vzorky, SW 0 3 0 0 7 3 10 23 * N - nesledováno Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

Dosažené výsledky z hlediska struktury a počtu Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín Dosažené výsledky z hlediska struktury a počtu Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

3. 2 Přínos dosažených výsledků Přínos v rovině výzkumu – výstupy uznatelné dle Metodiky 3. 2 Přínos dosažených výsledků Přínos v rovině výzkumu – výstupy uznatelné dle Metodiky RV, jejich přijetí k uveřejnění po odborných recenzích zajišťují jejich přínos pro daný obor. Přínos v rovině aplikační – výstupy uznatelné dle Metodiky RV, jejich již využívání nebo příprava k využívání aplikační sférou – podrobně uvedeno ve smlouvě o využití výsledků řešení VZ. Uvedené „Patenty a UPV“ jsou již chráněny, v souvislosti s řešením VZ byly podány ještě další 3 patenty, z nichž jeden již byl přijat (2012) a v současné době se podává k mezinárodnímu uznání, další dva jsou v patentovém řízení. Rozvoj mezinárodní spolupráce. Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

Vybrané nejvýznamnější výsledky pro praxi § Vývoj katalytického systému organických bází pro výrobu kvalitní Vybrané nejvýznamnější výsledky pro praxi § Vývoj katalytického systému organických bází pro výrobu kvalitní bionafty z odpadních tuků a olejů nízké ceny a kvality. § Vybudování poloprovozu zpracování odpadních kožedělných tuků pro výrobu kvalitního glycerinu a bionafty. § Vývoj lubrikantů pro kolagenní střívka a jejich vliv na mechanické vlastnosti obalu – spolupráce s doc. Maňasem. § Výsledky zkoumání vlivu drsnosti povrchu na zatékavost polymerní taveniny. § Zařízení pro komplexní určení hyperelastických materiálových konstant elastomerů, testování dvouosé napjatosti a opotřebení pryžových výrobků, zejména běhounů mimosilničních pláštů; modely chování při zatížení a verifikace modelu s použitím vizualizace procesu pomocí rychloběžné kamery. Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

Vybrané nejvýznamnější výsledky pro praxi § Programový systém State. Builder, který se stal součástí Vybrané nejvýznamnější výsledky pro praxi § Programový systém State. Builder, který se stal součástí komerčně úspěšného systému Processor Expert™ (UNIS a. s. Brno). § Síťový databázový systém pro hospodaření s nářadím ve strojírenské firmě, jeho rozšíření a nasazení v Tajmac-ZPS, a. s. Zlín. (VI). § Vybudování funkční laboratoře elektromagnetické kompatibility (EMC) pro měření odolnosti (EMS) a vyzařování elektromagnetických vln (EMI) ve frekvenčním rozsahu 8 k. Hz až 20 GHz. Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

 Průběh řešení z hlediska mezinárodní spolupráce Probíhá konkrétní spolupráce se zahraničními partnery § Průběh řešení z hlediska mezinárodní spolupráce Probíhá konkrétní spolupráce se zahraničními partnery § Eastern Regional Research Center USDA, Pennsylvania, USA – spolupráce při optimalizaci konzervace surových kůží. Řešeno v rámci dvou dizertačních prací (Eduard Hernandez, M. Bařinová, společná publikace JALCA). Byla podepsána smlouva o spolupráci s USDA (US Department of Agriculture) ERRC řešící recyklační technologie odpadů kožedělného průmyslu s cílem výroby bionafty. § BLC – Leather Technology Centre, Northampton, United Kingdom – spolupráce při optimalizaci kožedělných procesů, vývoj recyklačních technologií s cílem výroby bionafty a biolihu – projekt Eurostars. § VIPO Partizánske – Continental. § Byl navázán kontakt s vývojovou skupinou mikrovlnné skenovací mikroskopie na univerzitě v Linci. § Průběžně jsou navazovány kontakty prostřednictvím účastí na mezinárodních konferencích. Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

4. Další přínosy řešení pro vykonavatele 1. Definování koncepce výzkumných činností, jak v oblasti 4. Další přínosy řešení pro vykonavatele 1. Definování koncepce výzkumných činností, jak v oblasti základního, tak aplikačního výzkumu, stabilizace dílčích výzkumných týmů a schopnost získávat k řešení další projekty − získání projektu RVC v programu Va. VPI − rozšíření spolupráce s průmyslem 2. Rozvoj kvalifikačního růstu pracovníků zapojených do řešení VZ − viz dříve uvedený přehled 3. Výrazné zlepšení struktury uznatelných výstupů − viz dříve uvedený přehled 4. Vybudování výzkumné infrastruktury pracoviště − viz přehled nakoupených investičních zařízení 5. Využití témat výzkumu a pořízené techniky pro studentské práce − pomocné vědecké síly − bakalářské, diplomové a disertační práce − pro studium nadaných studentů Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

5. Efektivita využití institucionální podpory § Řešitel i členové managementu řešení VZ dbali na 5. Efektivita využití institucionální podpory § Řešitel i členové managementu řešení VZ dbali na důsledné využívání přidělených finančních prostředků jak ze strany MŠMT, tak UTB ve Zlíně. § Bylo vedeno oddělené účetnictví, které umožňuje jednoduchou kontrolu čerpání finančních prostředků v průběhu celého období řešení VZ i za každý jednotlivý rok. § V závěrečném roce řešení byl využit vytvořený FUUP, který průběžně vznikal ve velmi omezené výši z důvodu nemožnosti dořešení některých akcí vzniklých v některých letech řešení. § Financování řešení jak ze strany MŠMT, tak ze strany UTB, včetně výrazného navýšení účasti UTB, potažmo fakulty – hlavního řešitele projektu - v posledních dvou letech řešení probíhalo bez jakýchkoliv problémů. § Následuje přehled čerpání dotace za poslední rok řešení a celkové čerpání za celou dobu řešení. Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

2011 Osobní náklady nebo výdaje na výzkumné zaměstnance, techniky a další pomocný personál příjemce, 2011 Osobní náklady nebo výdaje na výzkumné zaměstnance, techniky a další pomocný personál příjemce, popřípadě osoby, jejíž je příjemce organizační složkou, včetně zaměstnanců dělnických profesí, podílejících se na řešení VZ E 1 10 380 10 383 E 2 Náklady nebo výdaje na přístroje, zařízení, pozemky a budovy a další hmotný a nehmotný majetek používaný výhradně a trvale pro výzkumnou činnost v přímé souvislosti s řešením VZ E 3 2 430 2 449 E 4 E 5 3 050 3 105 E 6 681 E 7 800 1 037 E 8 456 E 9 0 E 10 0 Náklady na zveřejnění výsledků VZ, včetně nákladů na zajištění práv k výsledkům výzkumu E 11 40 48 E 12 17 Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v přímé souvislosti s řešením VZ, např. administrativní náklady, náklady na pomocný personál a infrastrukturu, energii a služby neuvedené výše E 13 1 399 1 505 E 14 44 E 15 18 099 18 527 Další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením VZ Cestovní náhrady v přímé souvislosti s řešením VZ Náklady na mezinárodní spolupráci při řešení VZ CELKEM 5 396 z institucionální podpory v tom hrazeno z ostatních veřejných zdrojů z neveřejných zdrojů E 16 E 17 3 597 601 5 396 FUUP 428 12 703 E 18 Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Průběžné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 za roky řešení 2009 až 2011 0 Zlín 23. 5. 2012

ON Investice Provozní Cestovné Zveřejnění výsledků UN Čerpání Z toho: IP 2005 2006 2007 ON Investice Provozní Cestovné Zveřejnění výsledků UN Čerpání Z toho: IP 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 10 930 10 380 10380 74 310 10 930 10 380 10 378 10 379 10383 74 310 8 137 3 172 8 139 3 380 3 355 8 139 2 760 2 756 8 063 3 300 3 311 9 652 3 030 3 028 5 520 2 601 3600 51 250 2430 20 672 2449 20 672 2 500 2 444 2 755 2 292 2 276 2 156 2 432 2 487 2 711 2 200 2 249 2 428 2 450 2 290 1 327 2 880 2 852 619 14 568 3050 17 804 3105 17 703 2 434 900 963 2 264 900 859 2 475 900 863 2 242 780 732 2 288 800 761 2 840 800 790 883 15 426 800 5 880 1037 6 005 963 859 863 732 761 790 545 5 513 UN 50 50 50 40 40 310 Čerpání 43 50 32 39 30 44 48 286 Z toho: IP 43 50 32 39 30 44 27 265 Režie UN 1 500 1 399 10 096 Čerpání 1 500 1 399 1 293 1 505 10 096 Z toho: IP 1 500 1 399 131 150 7 579 53 753 53 589 52 305 51 395 52 543 46 710 42 450 352 745 Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012 UN 19 052 18 572 18 099 129 072

Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012 Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

2. Průběh řešení z hlediska plnění cílů a harmonogramu Procesní inženýrství 1. Textura a 2. Průběh řešení z hlediska plnění cílů a harmonogramu Procesní inženýrství 1. Textura a transportní vlastnosti holiny kolagenní suroviny § Měření efektivních difuzních koeficientů nízkomolekulárních sloučenin v makromolekulární přírodní (kolagenové) matrici. § Stanovení adsorpčních koeficientů Langmuirovy izotermy. § Využití matematicko-statistického zpracování dat pro optimalizaci. § Odvápňování holiny (disertační práce – Ing. Charvátová), spolupráce Devro Teepack Cutisin. § Vývoj metodiky experimentálního stanovení kinetiky konzervace surových kůží chloridem sodným – součást disertační práce Mgr. M. Bařinové. 2. Studium koordinačních vazeb kolagenu s Cr, Al, Ti. Vznik komplexů § Výsledky zpracování experimentálních dat byly aplikovány pro návrh algoritmu řízení totální recyklace chromitých komplexů (oceněno jako nejlepší práce v oblasti aplikované kybernetiky Orlando USA). § Vývoj antikorozních pigmentů z odpadních chromitých a titanových kalů vznikajících při enzymové dechromaci postružin aplikováno v rámci spolupráce USAEP (US-Asia Environmental Partnership Washinghton-Hochi Min Town - využito firmou NIKE). § Studium migrace trojmocného chromu metodou Ramanovy spektroskopie – disertační práce Mgr. H. Vaškové. Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

3. Biodegradabilní polymery § Biodegr. polymery byly vyvinuty a prakticky vyzkoušeny pro kapsuláty a 3. Biodegradabilní polymery § Biodegr. polymery byly vyvinuty a prakticky vyzkoušeny pro kapsuláty a biodegradabilní obaly (publikováno ). § Vývoj lubrikantů pro kolagenní obaly – smluvní výzkum Devro Teepack Cutisin (240 tis. Kč) 4. Optimalizace extrakčních procesů a enzymová hydrolýza amarantové mouky § Matematicko-fyzikální modely verifikovány v laboratorních a poloprovozních podmínkách (publikováno - disertační práce Ing. Kodriková 7/2007). § Aplikace matematického modelu extrakce chloridu sodného a proteinového podílu z tukových odpadů koželužského průmyslu. § Návrh emulzního reaktoru a jeho použití pro chemickou extrakci v rámci rafinace mázdry (užitný vzor). § Aplikace produktů zpracování proteinových odpadů kožedělného, potravinářského, zemědělského a masného průmyslu v zemědělství a optimalizace aplikačních podmínek (biostimulátory, publikováno v impaktovaných časopisech AICh. E Journal, Heat and Mass Transfer). 5. Zpracování chromitých kalů pro pigmenty ve sklářském a keramickém a stavebním průmyslu § Výroba žáruvzdorných cihel. Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

6. Recyklace desek plošných spojů (DPS) při zpracování elektronického odpadu § Byla provedena separace 6. Recyklace desek plošných spojů (DPS) při zpracování elektronického odpadu § Byla provedena separace a drcení plastu z DPS pro přípravu hlukově a tepelně izolačních panelů za použití pojiva – Hykolu tj. produktu enzymové hydrolýzy při zpracování kožedělného odpadu. § Experimentálně ověřeno vhodné dávkování krotonaldehydu pro síťování Hykolu (síťování je nutno pro stabilizaci pojiva ve vlhkém prostředí, kterému mohou být panely vystaveny) - aplikace pojiva pro přípravu izolačních panelů. § Příprava několika vzorku izolačních panelů pro stanovení jejich součinitele tepelné vodivosti (publikováno). § Další publikace přijata pro uveřejnění v impakt. časopise (v tisku) Janáčová, D. , Charvátová, H. , Kolomazník, K. , Fialka, M. ; Mokrejš, M; Vašek, V. Interactive Software Application for Calculation of Non-Stationary Heat Conduction in a Cylindrical Body. Computer Applications In Engineering Education. Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

Výrobní inženýrství 1. Modelování a experimentální výzkum mikromechaniky výrobků z polymerů a kompozitů s Výrobní inženýrství 1. Modelování a experimentální výzkum mikromechaniky výrobků z polymerů a kompozitů s polymerní matricí, vlastnosti polymerů a kompozitů § § § Modelování transientních teplotních polí a teplotní napjatosti. Modelování chování tenkostěnných skořepinových konstrukcí. Studium vlastností modifikovaných polymerů. Návrh zařízení pro creepové chování polymerů za zvýšených teplot. Návrh zařízení pro testování hořlavosti polymerů (žhavá smyčka). Publikováno 2. Modelování mechanického a teplotního chování kaučukových směsí a pryžových výrobků § Optimalizace návrhů pryžových výrobků-využití výsledků měření materiálových konstant na zařízení vyvinutém v rámci řešení VZ: • • Studium možností využití dielektrického ohřevu gumárenských směsí. Studium druhu a množství plniv v gumárenských směsích na odolnost proti opotřebení. Návrh a realizace ergonomických rukojetí montážních nástrojů. Publikováno, ochrana duševního vlastnictví – průmyslové vzory společenství, mezinárodní užitný vzor. Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

3. Výzkum tvrdosti a mikrotvrdosti kovových a polymerních dílů § Studium vlastností modifikovaných polymerů. 3. Výzkum tvrdosti a mikrotvrdosti kovových a polymerních dílů § Studium vlastností modifikovaných polymerů. § Studium možností využití mikro a nanoindentačních metod pro charakterizaci mechanických vlastností polymerů. § Studium možností bezkontaktní metrologie pro charakterizaci jakosti povrchů vč. vizualizace výsledků metodou rapid prototyping. § Publikováno, ochrana duševního vlastnictví-patent. 4. Nářadí pro zpracování polymerů § § Studium vlivu dokončovacích operací na jakost povrchů nástrojů. Studium využití bezkontaktních metod měření pro popis jakosti povrchů. Studium tokových vlastností polymerů. Publikováno, užitný vzor. 5. Nekonvenční technologie § Studium koncentrované energie laseru na polymerní materiály. § Modelování tepelného ovlivnění polymeru v místě řezu. § Publikováno. 6. Jakost polymerních výrobků § Predikce kvalitativních parametrů procesu v závislosti na změnách vstup. parametrů. § Ověřování modelů na procesu laserového řezání. § Publikováno. Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

Instrumentace a měření 1. Vizualizace elektromagnetických polí § Použití pro měření v okolí malé Instrumentace a měření 1. Vizualizace elektromagnetických polí § Použití pro měření v okolí malé automatizační techniky. § Vývoj diagnostické metody zviditelnění zdrojů rušení. 2. Vývoj senzoru pro měření velmi malých průtoků bioplynu § Senzor je navržen pro měření vznikajícího bioplynu při degradačních pochodech anaerobního rozkladu materiálů. 3. Optoelektronický měřicí systém na šesti-složkové vzorkování statických a dynamických vlastností materiálů. § Připravován funkční vzorek senzoru a prováděna příprava měřicího stanoviště pro testy laboratorního vzorku. Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

4. Využití obnovitelných zdrojů energie § Připravovány solární systémy na porovnání technické aplikovatelnosti a) 4. Využití obnovitelných zdrojů energie § Připravovány solární systémy na porovnání technické aplikovatelnosti a) na bázi krystalického křemíku, b) na bázi amorfního křemíku. § Optimalizace energetických toků pro vybraný zpracovatelský proces. 5. Konstrukce skenovacího mikroskopu § Mikroskop je konstruován pro zobrazování elektrických vlastností materiálů v oblasti mikrometrového rozlišení. 6. Uvedení do chodu předcertifikačního pracoviště v oblasti elektromagnetické kompatibility (EMC) Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

Automatické řízení 1. Vývoj moderních algoritmů řízení § Vývoj moderních algoritmů řízení, reálně aplikovatelných Automatické řízení 1. Vývoj moderních algoritmů řízení § Vývoj moderních algoritmů řízení, reálně aplikovatelných v průmyslové praxi se zaměřením na algoritmy robustní, řešené algebraickými metodami. § Postupy a teoretická odvození, programová realizace, simulace (Matlab, Mathematica). § Důraz na snadnou aplikovatelnost. § Robustní algoritmy: − řešení diofantických rovnic v okruhu racionálních funkcí, − robustní stabilita systémů s parametrickou neurčitostí, − algebraická μ-syntéza, − optimalizační metody. Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

Nejdůležitější výsledky: − MATUŠŮ, R. , PROKOP, R. Single-parameter tuning of PI controllers: Theory Nejdůležitější výsledky: − MATUŠŮ, R. , PROKOP, R. Single-parameter tuning of PI controllers: Theory and application. Journal of the Franklin Institute. 2011, roč. 348, č. 8, s. 2059 -2071. ISSN 0016 -0032 (IF 2010 1, 508). − MATUŠŮ, R. , PROKOP, R. Graphical analysis of robust stability for systems with parametric uncertainty: an overview. Transactions of the Institute of Measurement and Control. 2011, roč. 33, č. 2, s. 274 -290. ISSN 0142 -3312 (IF 2010 0, 462). − MATUŠŮ, R. , VANEKOVÁ, K. , PROKOP, R. , BAKOŠOVÁ, M. : Design of Robust PI Controllers and their Application to a Nonlinear Electronic System. Journal of Electrical Engineering. 2010, roč. 61, č. 1, s. 44 -51, ISSN 1335 -3632, (IF 2010 0, 278) − DLAPA, M. , PROKOP R. Algebraic approach to controller design using structured singular value. Control Engineering Practice, 2010, roč. 18, č. 4, str. 358 -382, ISSN 0967 -0661 (IF 2010 1, 406). Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

2. Vývoj algoritmů řízení pro systémy s vnitřním zpožděním § Koncepce algebraického okruhu RMS. 2. Vývoj algoritmů řízení pro systémy s vnitřním zpožděním § Koncepce algebraického okruhu RMS. § Laboratorní experimenty pro ověření algoritmů identifikace systému vykazujícího vnitřní zpoždění. § Podmínky stability a stabilizovatelnosti vybraných modelů systémů se zpožděními. § Racionální aproximace přenosových funkcí s vnitřním zpožděním, jejich řízení a optimalizace jejich spektra. Nejdůležitější výsledky: − PEKAŘ, L. , PROKOP, R. Stabilization of a delayed system by a proportional controller. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, Vol. 4, Issue 4, 2010, pp. 282 -290. ISSN 1998 -0140. − PEKAŘ, L. , PROKOP, R. Stability conditions for a retarded quasipolynomial and their applications. International Journal of Mathematics and Computers in Simulations, Vol. 4, Issue 3, 2010, pp. 90 -98. ISSN 1998 -0159. − PEKAŘ, L. , PROKOP, R. Implementation of a new quasi-optimal controller tuning algorithm for time-delay systems. In K. Perůtka (Ed. ), MATLAB for Engineers – Applications in Control, Electrical Engineering, IT and Robotics, Rijeka, Croatia: In. Tech, 2011, pp. 3 -26. ISBN 978 -953307 -914 -1. Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

3. Automatické ladění regulátorů – Autotuning. § Vývoj algoritmů a postupů pro automatické ladění 3. Automatické ladění regulátorů – Autotuning. § Vývoj algoritmů a postupů pro automatické ladění regulátorů ve smyslu Autotuning. § Automatický návrh regulátoru po předchozím reléovém experimentu ve zpětné vazbě. § Řada kombinací různých typů relé (ve zpětné vazbě) a odhad parametrů přenosů nižších řádů bez nebo s dopravním zpožděním. § Estimace přenosů pomocí nesymetrického relé a relé s hysterezí. § Dosažení aperiodického chování po příslušném odvození parametrů regulátoru. § Princip autotuningu aplikován i na systémy s vnitřním zpožděním – propojení s předchozí oblastí. Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

Nejdůležitější výsledky: − PEKAŘ, L. , PROKOP, R. , KORBEL, J. Autotuning for delay Nejdůležitější výsledky: − PEKAŘ, L. , PROKOP, R. , KORBEL, J. Autotuning for delay systems using meromorphic functions. In Proceedings of the 9 th IFAC Workshop on Time Delay Systems, June 7 -9, 2010, Prague. FP-PR-333 [DVD-ROM]. ISBN 978 -3 -902661 -715 [www. ifac-papersonline. net]. − PROKOP, R. , KORBEL, J. , LÍŠKA, O. A novel principle for relay-based autotuning. International Journal of Mathematical Models in Applied Sciences. 2011, roč. 5, č. 7, s. 1180 -1188. ISSN 1998 -0140. − PROKOP, R. , PEKAŘ, L. , MATUŠŮ, R. , KORBEL, J. Autotuning of anisochronic controllers for delay systems. In Mathematical Methods and Techniques in Engineering & Environmental Science (Proceedings of the 13 th WSEAS International Conference on Mathematical and Computational Methods in Science and Engineering). Catania, Sicílie, Itálie: WSEAS Press. s. 210 -216. ISBN 978 -161804 -046 -6. Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

Přínosy dosažených výsledků § Teoretické a metodické výstupy: – výběr a formulace teoretických prostředků Přínosy dosažených výsledků § Teoretické a metodické výstupy: – výběr a formulace teoretických prostředků řídicích algoritmů, – definování oblasti úloh pro zpětnovazební automatické řízení, – důraz na algoritmy schopné potlačit poruchy a šumy, respektovat a omezit vliv zpoždění, nelinearit a neurčitostí přítomných v technologických procesech a systémech, – řada významných publikací, 3 obhájené disertační práce + jedna ve fázi finalizace. § Programová realizace: – vývoj a simulace odvozených algoritmů pro jedno a vícerozměrné smyčky řízení, simulační ověření algoritmů, jejich funkčnosti a spolehlivosti, – vytvořeny toolboxy pro Matlab: • • • § návrh regulátorů pro systémy s parametrickou neurčitostí, algebraická μ-syntéza pro systémy s dopravním zpožděním, autotuning. Navázání spolupráce: Univerzitní i neuniverzitní pracoviště v ČR i zahraničí, např. : AL INVEST Břidličná, a. s. (ověření algoritmů adaptivního řízení v procesu tavení a odlévání kovového hliníku). Přednášky (mimo konferenčních): Tampere, Lappeenranta (Finsko), Ankara, Izmir (Turecko), Klagenfurt (Rakousko), Catania (Sicílie, Itálie), Nottingham (Velká Británie), atd. Několikaletá spolupráce s pracovištěm (Ústav automatizácie, informatizácie a matematiky) FCHPT STU v Bratislavě – řada pobytů a publikačních výstupů (včetně IF). Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

 Monografie a kapitoly v monografiích za období 2009 - 2011 ROK 2009 § Monografie a kapitoly v monografiích za období 2009 - 2011 ROK 2009 § BALÁTĚ, Jaroslav, NAVRÁTIL, Pavel, CHRAMCOV, Bronislav. Computer aided education in area of automatic control - CAAC information systém. DAAAM International Scientific Book 2009. Katalinic B. . Vienna : DAAAM International Vienna, 2009, s. 471 -478, ISBN 978 -3 -901509 -69 -8. § BLIŽŇÁK, Michal, DULÍK, Tomáš, VAŠEK, Vladimír. Automated Production-Ready Source Code Design for Embedded Systems. Internationalsar, Emerging Technologies, Robotics and Control Systems, Palermo, 2009, s. 64 -69, ISBN 978 -88 -901928 -5 -2. § DVOŘÁK, Zdeněk, JAVOŘÍK, Jakub. Konstrukční materiály elastomerní. Česká společnost průmyslové chemie, místní pobočka Gumárenská skupina Zlín, Zlín 2009, ISBN 978 -90 -02 -02155 -1 § CHARVÁTOVÁ, Hana JANÁČOVÁ, Dagmar, FIALKA, Miloslav, KOLOMAZNÍK, Karel. The Software Application for Mathematic Description of Extraction Process Course. DAAAM International Scientific Book 2009, s. 9 -16, Vienna: DAAAM International Vienna, 2009. ISBN 978 -3 -901509 -71 -1. § LANGMAIER, Ferdinand, MOKREJŠ, Pavel. Conservation of Natural Resources. 1. vyd. Nikolas J. Kudrow. New York: Nova Science Publisher, 2009. ISBN 978 -1 -60741 -178 -9. Collagen Waste as Secondary Industrial Raw Material, s. 71 -100. § LUKOVICS, Imrich, BÍLEK, Ondřej. Theory, Simulation and Results of High-Speed Grinding Process. In BARIŠIČ, Branimir. Concurent Product and Technology Development. Marko Kršulja. Rijeka, Croatia. Fintrade & Tours d. o. o, 2009, s. 85 – 102. ISBN 978 -953 -96899 -9 -3, ISBN 978 -953 -6326 -16 -7. § MAŇAS, Miroslav, MAŇAS, David, STANĚK, Michal, RAGAN, E. , RUŽBARSKÝ, J. Vstrekovanie a spracovanie plastických hmot. Prešov, 2008, 559 s. , ISBN 978 -80 -553 -0102 -0. § MATUŠŮ, Radek. Systems with Parametric Uncertainty: An Algebraic Approach to Robust Control Design. 1. vyd. Köln, Germany: Lambert Academic Publishing, 2009, 192 s. ISBN 978 -3 -8383 -0645 -2. § POKORNÝ, Pavel. Blender - naučte se 3 D grafiku. 2. aktualiz. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2009. 288 s. ISBN 978 -80 -7300 -244 -2. Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

 Monografie a kapitoly v monografiích za období 2009 - 2011 ROK 2010 § Monografie a kapitoly v monografiích za období 2009 - 2011 ROK 2010 § KOCMAN, K. , LUKOVICS, I. , HOLEMÝ, S. , MÁDL, J. , HOLEŠOVSKÝ, F. Strojírenská technologie pro moderní výrobu. 1. vyd. Novák, M. FVTM, UJEP Ústí nad Labem, 2010. Termodynamické jevy při aplikaci vysoce pórovitých kotoučů. s. 35 -42. ISBN 978 -80 -7414 -218 -5. § KOLOMAZNÍK, Karel. Management of hazardous residues containing Cr(VI). 1. vyd. María José Balart Murria. New York: Nova Science Publishers, Inc. , 2010. ISBN 978 -1 -61668 -267 -5. Recovery and re-use of chromium from the waste generated by leather industry. § MANAS, David, MANAS, Miroslav, STANEK, Michal, PATA, Vladimír. Wear of Composites – Tires. In Plastic Parts Production. Polimery i kompozity konstrukcyjne. Logos Press, Poland, 2010, p. 230 -241, ISBN 978 -8360917 -64 -0. § MATUŠŮ, Radek, PROKOP, Roman. New Trends in Technologies: Control, Management, Computational Intelligence and Network Systems. 1. vyd. Meng Joo Er. Rijeka, Croatia: Sciyo, 2010. ISBN 978 -953 -307 -213 -5. Software Implementation of Self-Tuning Controllers. s. 39 -52. § PROKOPOVÁ, Zdenka; ŠILHAVÝ, Petr; ŠILHAVÝ, Radek. Technological Developments in Education and Automation. Magued Iskander, Vikram Kapila, Moohammad A. Karim. 1 st ed. New York : Springer, 2010. Modeling, Simulation and Control of Chemical Intustrial Reactor, s. 207 -212. ISBN 978 -90 -481 -3655 -1, 97890 -481 -3656 -8. § STANEK, Michal, MANAS, Miroslav, MANAS, David. Usage of Injection Molding Process Optimization. in Plastic Parts Production. In: Polimery i kompozity konstrukcyjne. , Logos Press, Poland, 2010, p. 393 -403, ISBN 978 -83 -60917 -64 -0. § VANEKOVÁ, Katarína, BAKOŠOVÁ, Monika, MATUŠŮ, Radek, ZÁVACKÁ, Jana. Selected Topics in Modelling and Control. 1. vyd. Ján Mikleš, Vojtěch Veselý. Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology Press, 2010. ISBN 978 -80 -227 -3318 -2. Robust PI Control of a Laboratory Time-Delay Process. s. 31 -36. § VASEK, Vladimir, DOSTALEK, Petr, DOLINAY, Jan. Microcontroller – based Acquisition Device for Process Control and Monitoring Applications. In Data Aquisition, Chapter No. 7, pp. 127 – 146. Sciyo, India 2010, ISBN 978 -953 -307 -193 -0. Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

 Monografie a kapitoly v monografiích za období 2009 - 2011 ROK 2011 § Monografie a kapitoly v monografiích za období 2009 - 2011 ROK 2011 § MATUŠŮ, Radek , PROKOP, Roman. Cutting Edge Research in New Technologies. 1. vyd. Konstantin Volosencu. Rijeka, Croatia: In. Tech, 2011. ISBN 979 -953 -307 -655 -2. Implementation of Control Design Methods into Matlab Environment. s. 1 -16. § PEKAŘ, Libor, PROKOP, Roman. MATLAB for Engineers – Applications in Control, Electrical Engineering, IT and Robotics. Karel Perůtka. Rijeka, Chorvatsko: In. Tech. 2011. ISBN 978 -953 -307914 -1. Implementation of a New Quasi-Optimal Controller Tuning Algorithm for Time-Delay Systems. s. 3 -26. § PROKOPOVÁ, Zdenka. Computer Science and Software Techniques in 2011. Radek Silhavy, Petr Silhavy, Zdenka Prokopova, Zuzana Oplatkova (editors). Vsetin : Silhavy sro, 2011. Brief survey of business data analysis possibilities, s. 76 -85. Open. Publish Book Series. ISBN 978 -80 -904741 -0 -9. § SVOBODA, Petr. Polymer Phase Behavior. 1. vyd. Timothy P. Ehlers and James K. Wilhelm. New York: Nova Science Publishers, Inc. 2011. ISBN 978 -1 -61324 -336 -7. Phase separation, phase dissolution and crystallization in poly(ε-caprolactone)/poly (styrene-co-acrylonitrile) blends. § ADAMEK, Milan. Bezpečnostní technologie, systémy a management. 1. vyd. Zlín : Radim Bačuvčík - Ve. RBu. M, 2011. Fyzikální podstata senzorických systémů, s. 27 -38. ISBN 978 -80 -87500 -05 -7. Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

Publikace v impaktovaných časopisech 2009 – 2011 - vybrané ROK 2009 § BAŘINOVÁ, Michaela Publikace v impaktovaných časopisech 2009 – 2011 - vybrané ROK 2009 § BAŘINOVÁ, Michaela (50%), KOLOMAZNÍK, Karel (40%), VAŠEK, Vladimír (10%), MATYAŠOVSKÝ, Ján, JURKOVIČ, Peter. Optimization of raw hide curing using two-component counter-current diffusion model. Journal of the American Leather Chemists Association. 2009, roč. 104, Č. 12, s. 397 -404. ISSN 0002 -9726. (IF: 0, 659) § KOLOMAZNÍK, Karel (50%), BAŘINOVÁ, Michaela (40%), FÜRST, Tomáš (10%). Possibility of using tannery waste for biodiesel production. Journal of the American Leather Chemists Association. 2009, roč. 104, č. 5, s. 177 -182. ISSN 0002 -9726. (IF = 0, 659) § MOKREJŠ, Pavel (55), LANGMAIER, Ferdinand (10), JANACOVA, Dagmar (20), MLÁDEK, Milan (5), KOLOMAZNÍK, Karel (5), VAŠEK, Vladimir (5). Thermal study and solubility tests of films based on amaranth flour starch-protein hydrolysate. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2009, roč. 98, č. 1, s. 299 -307. ISSN 1388 -6150. (IF: 1, 630) § MANAS, David. [40]; MANAS, Miroslav. [10]; STANEK, Michal. [10]; ZALUDEK, Milan. [10]; SANDA, S. [10]; JAVORIK, J. [10]; PATA, V. [10]. Wear of Multipurpose Tire Treads. Chemické listy. Volume 103, 2009, s. 72 -76, ISSN 0009 -2770. (IF: 0, 683) § STANEK, Michal. [50]; MANAS, Miroslav. [20]; MANAS, David. [20]; SANDA, Štěpán. [10]. Influence of Surface Roughness on Fluidity of Thermoplastics Materials. Chemické listy. Volume 103, 2009, s. 9195, ISSN 0009 -2770. (IF: 0, 683) § HOLÍK, Z. [40]; MAŇAS, M. [40]; DANĚK, M. [15]; MACOUREK, J. [5]. Improvement of Mechanical and Thermomechanical Properties of Polyethylene by Irradiation Crosslinking. Chemické listy. Volume 103, 2009, s. 60 -63, ISSN 0009 -2770. (IF: 0, 683) Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

Publikace v impaktovaných časopisech 2009 – 2011 - vybrané ROK 2010 § KOLOMAZNÍK, Karel Publikace v impaktovaných časopisech 2009 – 2011 - vybrané ROK 2010 § KOLOMAZNÍK, Karel (MP 90%), FÜRST, Tomáš (MP 5%), BAŘINOVÁ, Michaela (MP 5%). Non-linear diffusion model for optimization of leather manufacturing: Lime extraction from calcimine. Chemical Engineering Science. 2010, roč. 65, č. 2, s. 780– 785. ISSN 0009 -2509. IF 2, 136 § KOLOMAZNÍK, Karel (MP 90%), FÜRST, Tomáš (MP 5%), BAŘINOVÁ, Michaela (MP 5%). Mathematical simulation of calcimine deliming in the production of gelatin. AICh. E Journal. 2010, roč. 56, č. 7, s. 1716– 1725. ISSN 0001 -1541. IF 1, 955 § LANGMAIER, Ferdinand (40), MOKREJŠ, Pavel (40), MLÁDEK, Milan (20). Heat-treated biodegradable films and foils of collagen hydrolysate crosslinked with dialdehyde starch. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2010, roč. 102, č. 1, s. 37 -42. ISSN: 1388 -6150. IF: 1, 587. § DLAPA, Marek [80]; PROKOP, Roman [20]. Algebraic approach to controller design using structured singular value. Control Engineering Practice. 2010, 18, 4, s. 358 -382. ISSN 0967 -0661. IF: 1, 943 § MATUŠŮ, Radek (80%), VANEKOVÁ, Katarína (5%), PROKOP, Roman (10%), BAKOŠOVÁ, Monika (5%). Design of Robust PI Controllers and their Application to a Nonlinear Electronic System. Journal of Electrical Engineering. 2010, roč. 61, č. 1, s. 44 -51. ISSN 1335 -3632. IF: 0, 278 § VASEK, Vladimír [30], DOLINAY, Jan [30], DOSTALEK, Petr [15], KOLOMAZNIK, Karel [10], JANACOVA, Dagmar [10], VASEK, Lubomír [5]. Modern Approach to Automatic Control of Enzymatic Hydrolysis of Tannery Waste. Journal of the American Leather Chemists Association, 105 (9), p. 297 – 302. IF: 0, 506 Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

Publikace v impaktovaných časopisech 2009 – 2011 - vybrané ROK 2011 § MOKREJŠ, Pavel Publikace v impaktovaných časopisech 2009 – 2011 - vybrané ROK 2011 § MOKREJŠ, Pavel (65), HRNČIŘÍK, Josef (20), JANÁČOVÁ, Dagmar (5), VAŠEK, Vladimír (5), SVOBODA, Petr (5). Processing poultry feathers into keratin hydrolysate through alkaline-enzymatic hydrolysis. Waste Management & Research. 2011, roč. 29, č. 3, s. 260 -267. ISSN 0764 -242 X. IF=1, 222 § PECHA, J. (50), FÜRST, T. (5), KOLOMAZNÍK, K. (30), FRIEBROVÁ, V. (10) and SVOBODA, P. (5). Protein biostimulant foliar uptake modeling: The impact of climatic conditions. AICh. E Journal. 2011. ISSN: 1547 -5905. IF: 2, 030 § DLAPA, Marek [80]; PROKOP, Roman [20]. Algebraic approach to controller design using structured singular value. Control Engineering Practice. 2010, 18, 4, s. 358 -382. ISSN 0967 -0661 doi: 10. 1002/aic. 12739. IF: 1, 418 § MATUŠŮ, Radek (90%), PROKOP, Roman (10%). Graphical analysis of robust stability for systems with parametric uncertainty: an overview. Transactions of the Institute of Measurement and Control. 2011, roč. 33, č. 2, s. 274 -290. ISSN 0142 -3312. IF: 0, 462 § MATUŠŮ, Radek (90%), PROKOP, Roman (10%). Single-parameter tuning of PI controllers: Theory and application. Journal of the Franklin Institute. 2011, roč. 348, č. 8, s. 2059 -2071. ISSN 0016 -0032 (IF 1, 508). § BÍLEK, Ondřej (50%), SÁMEK, David (50%). Abrasive Rubbers Wear During Grinding. Chemické listy. 2011, roč. 105, č. S, s. s 316. ISSN 00092770. IF: 0, 620 § BÍLEK, O. , LUKOVICS, I. , ROKYTA, L. Manufacturing of Thermoplastics and Chip Formation. Chem. Listy, 2011, vol. 105, no. Symp, p. 317– 319. ISSN 0009 -2770. IF: 0, 620 § SÝKOROVÁ, Libuše, (50%), ŠUBA, Oldřich (50%). CO 2 Laser micromachining and plastics properties. Chem. listy. 2011, 105, p. 383 -385. ISSN 0009 -2770. IF: 0, 620 Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

Patenty, užitné a průmyslové vzory 2009 – 2011 ROK 2009 § HRUŠKA, F. Zabezpečovací Patenty, užitné a průmyslové vzory 2009 – 2011 ROK 2009 § HRUŠKA, F. Zabezpečovací systém. Cl 6 G 08 B 13/00 (2006. 01), E 05 G 1/10. Česká republika. Užitný vzor č. CZ 19388 U 1, 02. 03. 2009. § HRUŠKA, F. . Zařízení dvouosého polohovacího systému, zejména pro solární panely. Int. Cl 6 F 24 J 2/40, F 24 J 2/52 (2006. 01). Česká republika. Užitný vzor č. CZ 19724 U 1, 15. 06. 2009. ROK 2010 § HRUŠKA, F. (100). Zařízení pro testování fotovoltaických solárních panelů. Int. Cl: H 01 L 31/042, G 01 J 1/42, G 01 R 19/25, G 01 R 21/06 (2006. 01). Česká republika. Užitný vzor č. CZ 20502 U 1. 8. 2. 2010. ROK 2011 § STANĚK, M. ; MAŇAS, D. ; MAŇAS, M. ; ČERNÝ, J. Tool handles-0002. 2011 § ŠILHAVÝ, R. ; ŠILHAVÝ, P. ; PROKOPOVÁ, Z. Elektronický volební terminál. 2011 § ŠILHAVÝ, R. ; ŠILHAVÝ, P. ; PROKOPOVÁ, Z. Monitorovací systém pro krizové řízení. 2011 § KOLOMAZNÍK, K. ; PECHA, J. ; VAŠEK, V. Emulzní reaktor. 2011 § STANĚK, M. ; MAŇAS, D. ; MAŇAS, M. ; ČERNÝ, J. Tool handles-0003. 2011 § STANĚK, M. ; MAŇAS, D. ; MAŇAS, M. ; ČERNÝ, J. Tool handles-0004. 2011 § STANĚK, M. ; MAŇAS, D. ; MAŇAS, M. ; ČERNÝ, J. Tool handles-0001. 2011 § STANĚK, M. ; MAŇAS, D. ; MAŇAS, M. ; ČERNÝ, J. Tool handles-0005. 2011 § STANĚK, M. ; MAŇAS, D. ; MAŇAS, M. ; ČERNÝ, J. Tool handles-0006. 2011 Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 Zlín 23. 5. 2012

Výzkumný záměr MSM 7088352102 Název VZ: Modelování a řízení zpracovatelských procesů přírodních a syntetických Výzkumný záměr MSM 7088352102 Název VZ: Modelování a řízení zpracovatelských procesů přírodních a syntetických polymerů Závěrečné hodnocení 23. 5. 2012 Průběžné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 za roky řešení 2009 až 2011 Zlín 23. 5. 2012

Dosažené výsledky z hlediska jejich přínosu pro rozvoj oboru § Za významné považujeme zejména Dosažené výsledky z hlediska jejich přínosu pro rozvoj oboru § Za významné považujeme zejména výsledky ve formě vhodné pro praktickou realizaci. § Za důležité je nutno také považovat skutečnost, že dílčí výsledky, kterých jsme dosáhli během řešení VZ, posloužily k úspěšnému předložení dalších projektů, ve kterých budou dále aplikovány a rozpracovány na konkrétní podmínky. Např. MPO ČR a MZ ČR v oblasti netradičních bílkovinných zdrojů (MPO ČR) a pro využití ochrany průmyslových rostlin (řepka olejná pro výrobu bionafty) použitím různě hydrolyzovaných proteinových hydrolyzátů přírodní a živočišné báze. Projekt MZ pokračuje do roku 2011. V současné době jsou podány nové projekty na MPO (suchá fermentace zpracování odpadů přírodních polymerů, využití biomasy pro přípravu výživných roztoků pro rekonvalescenty a sportovce, využití šestisložkového snímání v bezpečnostních aplikacích) připravujeme projekt pro řešení potenciálně nebezpečných odpadů obuvnického průmyslu po ztrátě jejich užité hodnoty a projekt EUROSTARS v rámci 7. RP, který je již doporučen k financování mezinárodní hodnotící komisí. Minulý týden byl podán projekt v rámci programu Va. VPI v prioritní rovině 2. Je připravován společný projekt s Technickou Univerzitou v Tampere – Finsko v oblasti inteligentních výrobních systémů.

Řešení realtimových aplikací ve spolupráci s týmem Procesní inženýrství - Vybavení laboratorního modelu enzymatické Řešení realtimových aplikací ve spolupráci s týmem Procesní inženýrství - Vybavení laboratorního modelu enzymatické hydrolýzy distribuovaným řídicím systémem s využitím moderních řídicích prvků a síťových systémů. - Realizace programového vybavení pro jednotlivé komponenty technologie. - Zajištění běhu aplikace v reálném čase.

Laboratorní systém pro totální recyklaci chrómu z koželužských odpadů s distribuovaným řídicím systémem vybudovaný Laboratorní systém pro totální recyklaci chrómu z koželužských odpadů s distribuovaným řídicím systémem vybudovaný v rámci laboratoře FAI (PI, Automatizace)

Zobrazení povrchu mikrovlnným mikroskopem na 2, 6 GHz a kontaktním potenciálem Průběžné hodnocení výzkumného Zobrazení povrchu mikrovlnným mikroskopem na 2, 6 GHz a kontaktním potenciálem Průběžné hodnocení výzkumného záměru MSM 7088352102 za roky řešení 2009 až 2011 Zlín 23. 5. 2012

Laboratoře PI Laboratoře PI

Laboratoře IM Laboratoře IM

Laboratoře VI Laboratoře VI