Скачать презентацию Výukový materiál vytvořený v rámci projektu EU peníze Скачать презентацию Výukový materiál vytvořený v rámci projektu EU peníze

96770e13f761ac60d65ce727112eadf7.ppt

  • Количество слайдов: 9

Výukový materiál vytvořený v rámci projektu „EU peníze školám“ Škola: Střední škola právní – Výukový materiál vytvořený v rámci projektu „EU peníze školám“ Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s. r. o. Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Projekt: CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0236 Tematická oblast: Personalistika Autor: Ing. Iveta Kubistová Téma: Mzdové formy základní Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_PE_02_MZDOVE FORMY ZAKLADNI Datum tvorby: 1. 12. 2012 Klíčová slova: mzda, časová mzda, úkolová mzda Anotace: materiál slouží k výkladu a procvičení učiva 4. roč.

Odměňování l důležitá činnost personálního managementu, která slouží jako jeden ze stimulačních nástrojů v Odměňování l důležitá činnost personálního managementu, která slouží jako jeden ze stimulačních nástrojů v prac. procesu l Odměna se odvíjí od: lpovahy vykonávané práce lkvality a kvantity odvedené práce lschopností konkrétního jedince – vzdělání, kvalifikace, iniciativa, léta praxe lvzácnosti práce na trhu práce ltoho, jak je práce veřejně uznávaná (právníci, lékaři, politici…)

Dělení mzdových forem l 1. 2. 3. 4. Základní Časová mzda Úkolová mzda Provizní Dělení mzdových forem l 1. 2. 3. 4. Základní Časová mzda Úkolová mzda Provizní mzda Penzumová mzda l 1. 2. 3. Dodatkové Prémie Osobní ohodnocení Oměňování zlepšovacích návrhů 4. Podíly na hospodářském výsledku 5. Příplatky ke mzdě 6. Ostatní výplaty a benefity

Základní mzdové formy l Úkolem je správně ocenit práci zaměstnanců 1. Časová mzda/plat - Základní mzdové formy l Úkolem je správně ocenit práci zaměstnanců 1. Časová mzda/plat - váže se k opracovanému času - používá se především tam, kde lze obtížně měřit množství a kvalitu práce jinak, nežli časem - nejpoužívanější mzdová forma - většinou se časová mzda vypočítává jako měsíční tarif X počet odpracovaných dnů

Základní mzdové formy 2. Úkolová mzda = je přímo úměrná počtu odvedených výrobků - Základní mzdové formy 2. Úkolová mzda = je přímo úměrná počtu odvedených výrobků - používá se hlavně u dělnických kategorií - vypočítává se jako počet odvedených jednotlivých X odměna (sazba za jednotku práce) - může mít: a) rovnoměrný průběh b) diferencovaný průběh

Základní mzdové formy 3. Podílová, provizní mzda - avon lady, oriflame - uplatňuje se Základní mzdové formy 3. Podílová, provizní mzda - avon lady, oriflame - uplatňuje se především ve službách a obchodě - odměna pracovníka je buď zcela závislá na prodaném množství – přímá podílová mzda (provizní) nebo z části závislá na prodaném množství, kdy je garantována základní mzda + druhou složku odměny tvoří provize - výhoda – člověk kolik odpracuje, tolik si vydělá - nevýhoda – existují objektivní příčiny, kdy pracovník nemůže tolik prodat (pracuje na ulici – začne pršet) - je určena % sazbou (většinou to bývá ze zisku)

Základní mzdové formy 4. Mzda za očekávané výsledky práce = penzumová mzda - penzum Základní mzdové formy 4. Mzda za očekávané výsledky práce = penzumová mzda - penzum = úkol, zadaná práce – ale neplést s úkolovou méně známá tolik se v praxi nepoužívá zaměstnavatel si předem dohodne soubor prací, které má pracovník provést - předem dohodnuto, do kdy i kolik za to dostane - používá se u pracovníků ve výzkumu

Úlohy: l Vysvětlete rozdíl mezi mzdou úkolovou a penzumovou? l Jakou základní mzdovou formu Úlohy: l Vysvětlete rozdíl mezi mzdou úkolovou a penzumovou? l Jakou základní mzdovou formu použijete k odměňování pracovníků výkopových pracích? Vysvětlete.

Zdroje: l Vlastní zápisky autorky l Josef Koubek: „Personální práce v malých a středních Zdroje: l Vlastní zápisky autorky l Josef Koubek: „Personální práce v malých a středních firmách“, Grada, Praha 2011, 4. vydání, ISBN: 978 -80 -247 -3823 -9 Galerie Klipart