Скачать презентацию ВУГЛЕВОДНІ ПІДСУМКОВИЙ УРОК 9 клас МЕТА УРОКУ Скачать презентацию ВУГЛЕВОДНІ ПІДСУМКОВИЙ УРОК 9 клас МЕТА УРОКУ

d0b2d183d0b3d0bbd0b5d0b2d0bed0b4d0bdd196-d183d180d0bed0ba-d0b7d0b0d0bbd196d0ba.ppt

  • Количество слайдов: 12

ВУГЛЕВОДНІ ПІДСУМКОВИЙ УРОК 9 клас ВУГЛЕВОДНІ ПІДСУМКОВИЙ УРОК 9 клас

МЕТА УРОКУ n Визначити рівень навчальних досягнень з теми “Органічні сполуки-І”. n Систематизувати знання МЕТА УРОКУ n Визначити рівень навчальних досягнень з теми “Органічні сполуки-І”. n Систематизувати знання про вуглеводні. n Виявити прогалини у знаннях та намітити шляхи їх подолання.

Теоретична розминка n n n Які сполуки називають органічними? Який елемент становить основу органічних Теоретична розминка n n n Які сполуки називають органічними? Який елемент становить основу органічних сполук? Назвіть елементи органогени. Яку валентність виявляє Карбон в органічних сполуках? Наведіть загальну формулу насичених вуглеводнів. Наведіть загальні формули ненасичених вуглеводнів.

n n n n Що таке гомологічний ряд? Наведіть назви 10 гомологів метану. Назвіть n n n n Що таке гомологічний ряд? Наведіть назви 10 гомологів метану. Назвіть спільні та відмінні ознаки гомологів. Яка залежність температури кипіння вуглеводнів від їх відносної молекулярної маси? Що відображає структурна формула? Які фізичні властивості метану? Чому метан називають болотним газом? Як класифікують ненасичені вуглеводні? Чому етилен і ацетилен не трапляються в природі?

n n n n Які насичені вуглеводні використовують в побуті? Наведіть приклади. Яких правил n n n n Які насичені вуглеводні використовують в побуті? Наведіть приклади. Яких правил безпеки потрібно дотримуватися при користуванні природним газом? Який полімер синтезують на основі етилену? Яке практичне значення поліетилену? Які реакції характерні для метану? Які реакції характерні для ненасичених вуглеводнів? Поясніть, чому етилен реагує з бромною водою, а поліетилен – ні.

Без практики теорія мертва n Користуючись загальними формулами вуглеводнів, випишіть з наведеного переліку і Без практики теорія мертва n Користуючись загальними формулами вуглеводнів, випишіть з наведеного переліку і назвіть речовини: n І варіант – алкани. n ІІ варіант – алкени. n ІІІ варіант – алкіни.

Бажаю успіху! n C 3 Н 6; С 5 Н 12; С 2 Н Бажаю успіху! n C 3 Н 6; С 5 Н 12; С 2 Н 2; С 8 Н 18; С 4 Н 6; С 2 Н 4; С 5 Н 10; С 9 Н 20; С 7 Н 14; С 6 Н 10; С 9 Н 18; С 5 Н 8; С 3 Н 8; С 8 Н 16; С 7 Н 12; С 4 Н 10; С 9 Н 16.

Складіть молекулярні формули насичених вуглеводнів, що містять: n nІ варіант: а) 17 атомів Карбону; Складіть молекулярні формули насичених вуглеводнів, що містять: n nІ варіант: а) 17 атомів Карбону; б) 28 атомів Гідрогену. n ІІ варіант: а) 11 атомів Карбону; б) 46 атомів Гідрогену. n ІІІ варіант: а) 15 атомів Карбону; б) 62 атоми Гідрогену.

Складіть рівняння реакцій nІ варіант: горіння пропану, взаємодії метану з хлором. n ІІ варіант: Складіть рівняння реакцій nІ варіант: горіння пропану, взаємодії метану з хлором. n ІІ варіант: горіння пентану, взаємодії ацетилену з воднем. n ІІІ варіант: горіння бутану, взаємодії етилену з бромною водою.

Ланцюжки перетворень nІ варіант: С 2 Н 2 → С 2 Н 4 → Ланцюжки перетворень nІ варіант: С 2 Н 2 → С 2 Н 4 → С 2 Н 5 СІ →С 4 Н 10 n ІІ варіант: СН 4 → СН 3 СІ → С 2 Н 6 → СО 2 n ІІІ варіант: С 2 Н 4 → С 2 Н 6 → С 2 Н 5 СІ →С 2 Н 4 СІ2

А тепер задача! І варіант. Спалили суміш 0, 5 л етану і 0, 5 А тепер задача! І варіант. Спалили суміш 0, 5 л етану і 0, 5 л пропану. Який об'єм повітря при цьому витратився? n ІІ варіант. Який об'єм хлору потрібен для повного хлорування метану? n ІІІ варіант. Обчисліть об'єм вуглекислого газу, який утворився при спалюванні суміші 10 л етану і 10 л етилену. n

Тепер можна і відпочити Тепер можна і відпочити