Скачать презентацию Вступ до соціальної роботи Основні завдання Скачать презентацию Вступ до соціальної роботи Основні завдання

27b0996e0a32f202162b5af5503aa57f.ppt

  • Количество слайдов: 15

Вступ до соціальної роботи Вступ до соціальної роботи

Основні завдання: • Визначити поняття “соціальна робота” • Розкрити суть соціальної роботи • Мета, Основні завдання: • Визначити поняття “соціальна робота” • Розкрити суть соціальної роботи • Мета, завдання соціальної роботи як професії • Принципи соціальної роботи • Охарактеризувати клієнтів соціальної роботи.

Визначення • Соціальна робота – це здійснена на практиці професіоналом допомога, яка спрямована на Визначення • Соціальна робота – це здійснена на практиці професіоналом допомога, яка спрямована на підтримку і повернення до суспільства неблагополучних груп. • Соціальна робота - це система теоретичних знань і заснована на них практика, яка має на меті забезпечення соціальної справедливості шляхом наснаження і підтримки найменш захищених верств суспільства та протидії факторам соціального виключення.

ГЛОБАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ СОЦІАЛЬНА РОБОТА – це заснована на практиці професія та академічна ГЛОБАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ СОЦІАЛЬНА РОБОТА – це заснована на практиці професія та академічна дисципліна, яка сприяє соціальним змінам та розвитку, соціальній згуртованості, активізації та звільненню людей. Центральне місце в соціальній роботі посідають принципи соціальної справедливості, прав людини, колективної відповідальності і поваги до різноманітності. Підкріплена теоріями соціальної роботи, соціальними і гуманітарними науками, а також місцевими знаннями соціальна робота залучає людей і структури для вирішення життєвих проблем та підвищення добробуту. (ухвалене в липні 2014 р. Міжнародною федерацією соціальних працівників та Міжнародною асоціацією шкіл соціальної роботи) Переклад Т. В. Семигіна

Мета соціальної роботи • полягає у регулюванні правових, економічних стосунків людини з суспільством, наданні Мета соціальної роботи • полягає у регулюванні правових, економічних стосунків людини з суспільством, наданні їй допомоги та підтримки у подоланні проблем, що виникли, та гідному самоутвердженні й повноцінному житті. • розвиток та відновлення взаємостосунків між індивідом та суспільством для покращення якості життя кожного його члена.

Завдання соціальної роботи • Розширення можливостей та самостійності клієнтів у подоланні проблем. • Встановлення Завдання соціальної роботи • Розширення можливостей та самостійності клієнтів у подоланні проблем. • Встановлення зв'язків клієнтів із системами, які мають необхідні ресурси та надають послуги. • Сприяння ефективному функціонуванню цих систем. • Сприяння розвитку служб. • Вплив на соціальну політику.

Принципи соціальної роботи • Не завдай шкоди. • Не перебільшуй ролі допомоги. • Демонструй, Принципи соціальної роботи • Не завдай шкоди. • Не перебільшуй ролі допомоги. • Демонструй, що ти поряд з клієнтом заради нього. • Будь доступним, відкритим, гнучким, толерантним. • Утримуйся від критичних суджень. • Вір у здатність клієнта до змін. • Незадоволення перетворюй на прагнення до змін.

 • Орієнтуйся на прагнення та бажання клієнта. • Роби тільки те, що необхідно. • Орієнтуйся на прагнення та бажання клієнта. • Роби тільки те, що необхідно. • Спирайся на добру волю клієнта, його згоду. • Допомагай людям дізнатись про власні ресурси та можливості їх розкрити. • Будь реалістичним. • Практикуй те, що знаєш та те, у що віриш. • Продовжуй навчання.

Клієнти соціальної роботи Окремі люди, групи людей, їхні родини, громади, які самостійно не можуть Клієнти соціальної роботи Окремі люди, групи людей, їхні родини, громади, які самостійно не можуть подолати свої труднощі, вийти з життєвої кризи, функціонувати самостійно, і тому їм потрібна допомога соціальних працівників.

Ролі соціального працівника 1. модель поведінки детермінована фаховою культурою; 2. Робоча функція, що передбачає Ролі соціального працівника 1. модель поведінки детермінована фаховою культурою; 2. Робоча функція, що передбачає застосування фахового підходу; 3. Низка завдань, виконання яких очікують від соціального працівника

Види ролей: • • • Практичні; Посередницькі; Керівні, управлінські; Дослідницькі; Сервісні; Латентні (приховані). Види ролей: • • • Практичні; Посередницькі; Керівні, управлінські; Дослідницькі; Сервісні; Латентні (приховані).

Які ролі Ви виконуєте в своїй організації? Які ролі Ви виконуєте в своїй організації?

Ролі соціальних працівників: • Фасилітатор. • Консультант. • Тренер соціальних навичок. • Керівник (управляючий) Ролі соціальних працівників: • Фасилітатор. • Консультант. • Тренер соціальних навичок. • Керівник (управляючий) випадку. • Брокер соціальних послуг. • Захисник прав та інтересів клієнта (представництво. • Консультант, експерт соціальних служб. • Координатор. • Керівник (супервізор). • Розробник програм / напрямів роботи. • Дослідник. • Аналітик. • Представник інтересів громади.

Мета діяльності Ролі Підвищувати здатність клієнта до розвитку, до розв’язання проблем та здатність долати Мета діяльності Ролі Підвищувати здатність клієнта до розвитку, до розв’язання проблем та здатність долати труднощі самостійно Фасилітатор, консультант-клініцист, терапевт, тренер/вчитель соціальних вмінь Зв’язок з системами, які надають послуги, ресурси, можливості Керівник, управляючий випадком, брокер соціальних послуг, захисник прав та інтересів клієнта (представництво) Просувати ефективну гуманну діяльність систем, які забезпечують ресурси та послуги Консультант, експерт соціальних служб, координатор, керівник (супервізор) Розвиток та удосконалення соціальної політики Розробник програм, напрямків роботи; дослідник; аналітик; представник інтересів громади

Функції соціальної роботи БАЗИСНІ СПЕЦІАЛЬНІ КОМУНІКАТИВНА ДІАГНОСТИЧНА ОРГАНІЗАТОРСЬКА ПРОГНОСТИЧНА ПРАВОЗАХИСНА ПЕРЕТВОРЮЮЧА ПРЕВЕНТИВНА КОРИГУЮЧА РЕКЛАМНО-ПРОПОГАНДИСТСЬКА Функції соціальної роботи БАЗИСНІ СПЕЦІАЛЬНІ КОМУНІКАТИВНА ДІАГНОСТИЧНА ОРГАНІЗАТОРСЬКА ПРОГНОСТИЧНА ПРАВОЗАХИСНА ПЕРЕТВОРЮЮЧА ПРЕВЕНТИВНА КОРИГУЮЧА РЕКЛАМНО-ПРОПОГАНДИСТСЬКА СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА