Скачать презентацию ВСТУП 2016 Умови прийому та вступна компанія Шаров Скачать презентацию ВСТУП 2016 Умови прийому та вступна компанія Шаров

2-2016-06-16-2.pptx

  • Количество слайдов: 27

ВСТУП 2016: Умови прийому та вступна компанія Шаров О. І. , Директор департаменту вищої ВСТУП 2016: Умови прийому та вступна компанія Шаров О. І. , Директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Київ, 21 червня 2016 року 1

Ліцензії та ліцензовані обсяги Набір на Підстава Ліцензований обсяг Перший курс усіх ступенів вищої Ліцензії та ліцензовані обсяги Набір на Підстава Ліцензований обсяг Перший курс усіх ступенів вищої освіти та освітньокваліфікаційних рівнів (скорочені програми включно) здійснюється за новим Переліком спеціальностей Ліцензія старого зразка та Акт узгодження або Ліцензія нового зразка (Наказ про надання (розширення) ліцензії) 1. Ліцензований обсяг визначається відповідно до Акту узгодження або Ліцензії нового зразка 2. Ліцензований обсяг визначається за спеціальностями (спеціалізаціями 014, 015, 253, 275) 3. У разі неподільності ліцензованого обсягу за формами навчання поділ визначає Вчена/Педагогічна рада ВНЗ 4. Акредитація за новим Законом Другий та старші курси усіх ступенів вищої освіти та освітньо-кваліфікаційних рівнів (скорочені програми включно) здійснюється за Переліками спеціальностей, за якими здійснювався набір на перший курс Ліцензія старого зразка або Ліцензія нового зразка 1. Ліцензований обсяг визначається відповідно до Ліцензії старого або нового зразка 2. Набір здійснюється на вакантні місця ліцензованого обсягу (Наказ про надання (розширення) ліцензії) 2

Спеціальності, спеціалізації та освітні програми Спеціальність ХХХ Спеціальність Спеціалізація Без спеціалізації Освітня програма ХХХ. Спеціальності, спеціалізації та освітні програми Спеціальність ХХХ Спеціальність Спеціалізація Без спеціалізації Освітня програма ХХХ. 00. 01 Освітня програма ХХХ. 00. 02 Освітня програма ………………………………………. . . ХХХ. 01 Спеціалізація ХХХ. 01 Освітня програма ……………………………………… ХХХ. 02 Спеціалізація ХХХ. 02. 01 Освітня програма ХХХ. 02 Освітня програма …………………………. . ………………………………………. 1. Ліцензований обсяг визначається за спеціальностями (спеціалізаціями спеціальностей 014, 015, 253, 275) 2. Спеціалізації (крім 014, 015, 253, 275; 035 – при держзамовленні) – не обов’язкові 3. Назви освітніх програм самостійно визначаються ВНЗ, вони можуть збігатись з назвами спеціальностей та спеціалізацій 4. Назви освітніх програм подаються державною мовою або дублюються нею в разі використання в них мов національних меншин та іноземних мов 5. Кожна освітня програма акредитується в Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти самостійно 3

Державне замовлення розміщується за спеціальностями Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка Державне замовлення розміщується за спеціальностями Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 (крім спеціальностей 014, 015, 035, 253, 275) Державне замовлення розміщується також за: Переліком предметних спеціалізацій спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)» , за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення, затвердженим наказом МОН від 12. 05. 2016 № 506 Переліком спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» , за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення, затвердженим наказом МОН від 21. 03. 2016 № 292 Переліком спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 035 «Філологія» , за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення, затвердженим наказом МОН від 25. 05. 2016 № 567 Переліком спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)» , за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення, затвердженим наказом МОН від 12. 05. 2016 № 507 1. Це не обмежує ВНЗ у створенні інших спеціалізацій та освітніх програм у межах цих спеціальностей, але державне замовлення на них не розміщується 2. Державне замовлення за старими Переліками спеціальностей не розміщується 4

Прийом, вступ та зарахування 1. Конкурс – пропозиція ВНЗ для прийому вступників на певну Прийом, вступ та зарахування 1. Конкурс – пропозиція ВНЗ для прийому вступників на певну спеціальність (спеціалізацію 014, 015, 035, 253, 275) 2. При наявності в межах Конкурсу спеціалізацій та/або освітніх програм Вступник вказує одну з них у заяві про допуск до конкурсного відбору 3. Конкурсний відбір проводиться в межах Конкурсу незалежно від обраних вступниками спеціалізацій та/або освітніх програм, Конкурсний бал формується за формулою для тієї спеціалізації та/або освітньої програми, на яку подана заява Вступника 4. У разі надання вступнику рекомендації до зарахування він зараховується на спеціалізацію та/або освітню програму, яку вказав у своїй заяві 5

Громадяни – рівні! Обставини - різні • Скасовано позаконкурсний вступ та цільовий прийом • Громадяни – рівні! Обставини - різні • Скасовано позаконкурсний вступ та цільовий прийом • Окремі категорії громадян мають право: – вступу за співбесідою – вступу за квотами та вступними іспитами (якщо на основі ПЗСО) – вступу за особливим порядком складання вступних іспитів та квотами для мешканців тимчасово окупованої території – вступу за особливим порядком складання вступних іспитів для мешканців непідконтрольної території та населених пунктів, в яких немає умов для здійснення стабільного освітнього процесу 6

Вступ за співбесідою: борг Держави • особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків Вступ за співбесідою: борг Держави • особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з цією катастрофою, хворі внаслідок її на променеву хворобу, які закінчили середні та ПТНЗ освіти з відзнакою • особи, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21. 11. 2013 року по 21. 02. 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21. 11. 2013 року по 30. 04. 2014 року • визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11 -14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (військовослужбовці, резервісти, військовозобов'язані, працівники силових структур, учасники добровольчих формувань та волонтери) 7

Квоти (БЗСО, ПЗСО) та вступні іспити чи ЗНО за їх вибором (ПЗСО) • особи, Квоти (БЗСО, ПЗСО) та вступні іспити чи ЗНО за їх вибором (ПЗСО) • особи, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, дітисироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2015 року, та особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному положеннями проходження військової служби громадянами України • до 10% обсягу держзамовлення (до 30% у ВНЗ на території Донецької та Луганської областей) 8

Проблеми автоматичного розміщення 2015 • Власником місць залишаються виші, а не вступники • Фіксований Проблеми автоматичного розміщення 2015 • Власником місць залишаються виші, а не вступники • Фіксований обсяг держзамовлення залишає простір лобізму, а не конкуренції • Прохідний бал вступників у різні ВНЗ на одну спеціальність різниться кардинально • Недобір вступників на певну спеціальність до окремого ВНЗ призводить до повернення місць до МОН, а не перерозподілу на користь вишів з конкурсом 9

Адресність розміщення держзамовлення • Частиною 4 статті 72 Закону України «Про вищу освіту» (набрала Адресність розміщення держзамовлення • Частиною 4 статті 72 Закону України «Про вищу освіту» (набрала чинності 1. 1. 2016) передбачена для вступників на підготовку фахівців ступеня молодшого бакалавра або ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань), можлива на основі ПЗСО та ЗНО • У 2016 році реалізується тільки на денній формі навчання (набір на перший курс), крім молодших спеціалістів на основі ПЗСО (без автоматичного розподілу) 10

Розміщення держзамовлення 2016 • Місця надаються вступникам, від них - ВНЗ • Максимальний (а Розміщення держзамовлення 2016 • Місця надаються вступникам, від них - ВНЗ • Максимальний (а не фіксований) обсяг держзамовлення, мінімум та профільність не використовуються • Прохідні бали вступників у різні ВНЗ на одну спеціальність вирівнюються, у ТОПів вище • Недобір на певну спеціальність окремого ВНЗ призводить до перерозподілу на користь вишів, де є бажаючі навчатись 11

Прохідні бали у ВНЗ (ВСП ВНЗ) різних регіонів за напрямом Прохідні бали у ВНЗ (ВСП ВНЗ) різних регіонів за напрямом "Фінанси і кредит" у 2015 році 200. 00 190. 00 189 182 179 180. 00 184 183 186 182 178 177 176 173 166 164 165 168 166 165 164 162 159 160. 00 172 170 182 181 178 177 176 172 171 170. 00 194 191 178 175 174 173 171 170 169 167 166 167 167 166 164 163 162 161 150. 00 169 162 161 157 158 154 158 155 170 169 176 157 148 146 140. 00 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Чернігівська 9 Чернівецька 8 Черкаська 7 Хмельницька 6 Херсонська Луганська 5 Харківська Київська 4 Сумська Тернопільська Київ 3 Рівненська Івано-Франківська 2 Полтавська Запорізька 0 Одеська Закарпаття Дніпропетровська 1 100. 00 Миколаївська Житомирська Вінницька 110. 00 Львівська 113 122 120. 00 130 Донецька 129 Волинь Кіровоградська 130. 00 134 133 130 12

Чернігівська Чернівецька Черкаська Хмельницька Херсонська Харківська Тернопільська Рівненська Сумська Полтавська Одеська Львівська Миколаївська Кіровоградська Чернігівська Чернівецька Черкаська Хмельницька Херсонська Харківська Тернопільська Рівненська Сумська Полтавська Одеська Львівська Миколаївська Кіровоградська Волинь Луганська Київ Івано-Франківська Запорізька Закарпаття 180. 00 Житомирська Вінницька 190. 00 Донецька 200. 00 Дніпропетровська Прохідні бали у ВНЗ (ВСП ВНЗ) різних регіонів за напрямом "Будівництво" у 2015 році 178 170. 00 163 162 160. 00 155 150 149 150. 00 143 140. 00 143 138 137 142 134 129 128 125 124 124 120 138 134 128 120. 00 141 138 133 130. 00 159 157 163 160 118 116 113 114 121 119 115 113 110. 00 111 123 122 119 114 113 110 112 107 100. 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 13

Алгоритм розміщення держзамовлення • За основу взято алгоритм Гейла-Шеплі, який використовувався в 2015 році Алгоритм розміщення держзамовлення • За основу взято алгоритм Гейла-Шеплі, який використовувався в 2015 році • Прийом вступників проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) у формі Широких конкурсів до всіх ВНЗ, які знаходяться у сфері управління одного державного замовника, а вступники беруть у ньому участь за зареєстрованими до конкретних ВНЗ заявами з урахуванням пріоритетності та конкурсних балів • Для спеціальностей галузей 01 Освіта, 22 Охорона здоров'я, а також з вступом за творчим конкурсом використовуються фіксовані обсяги 14

Конкурс та Широкий конкурс 15 Конкурс та Широкий конкурс 15

Перехід від Конкурсу до Широкого конкурсу Набір ВНЗ 1 12 ВНЗ 2 16 ВНЗ Перехід від Конкурсу до Широкого конкурсу Набір ВНЗ 1 12 ВНЗ 2 16 ВНЗ 3 12 ВНЗ 4 8 ВНЗ 5 10 ВНЗ 6 12 ВНЗ 7 12 Загалом/ Сер. бал 82 2015 2016 (модель) Зміни Середній Прохідний Серед- Прохідбал бал Набір ній бал ний бал 183, 7 173, 1 176, 0 182, 1 170, 8 169, 0 177, 3 170 155 162 166 160 151 159 15 14 13 9 10 9 12 180, 1 175, 3 174, 8 179, 8 170, 8 174, 1 177, 3 164 161 160 161 159 25% -13% 8% 13% 0% -25% 0% -3, 6 2, 2 -1, 2 -2, 3 0 5, 1 0 175, 7 151 82 176, 2 159 0% 0, 5 -6 6 -2 -5 0 10 0 8 16

Нова модель держзамовлення • ВНЗ визначають Максимальні обсяги державного замовлення, які вони можуть і Нова модель держзамовлення • ВНЗ визначають Максимальні обсяги державного замовлення, які вони можуть і готові прийняти та умовах держзамовлення (не більше, ніж на 25% від минулого року або 10 місць – максимум) • Державні замовники погоджують Максимальні обсяги державного замовлення • Державні замовники визначають загальну кількість бюджетних місць за спеціальністю (спеціалізаціям) в межах своїх мереж 17

Нюанси 1 • Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0, 001 • Нюанси 1 • Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0, 001 • творчий конкурс - форма вступного випробування … метою якого є перевірка та оцінювання здібностей особи до творчої діяльності за спеціальностями (у тому числі здобутої раніше професійної підготовки) • Нова таблиця переведення середнього балу атестату в шкалу 100 -200 відповідає логіці схеми «склав-не склав» (а не порогу в 124 б. ) 18

Нюанси 2 • Фінансування підготовки фахівців у ВНЗ здійснюється: … • за кошти фізичних Нюанси 2 • Фінансування підготовки фахівців у ВНЗ здійснюється: … • за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав (отримала) вищий навчальний заклад (наукова установа) на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук) 19

Нюанси 3 • Вищі навчальні заклади здійснюють прийом на навчання вступників на основі повної Нюанси 3 • Вищі навчальні заклади здійснюють прийом на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра, а також ступеня магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі здобутого ступеня бакалавра за спеціальностями 211 "Ветеринарна медицина" та 226 "Фармація « • У 2016 році формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців ступеня молодшого бакалавра не проводяться 20

Нюанси 4 • У разі відсутності з об’єктивних причин: • документа про здобуту проф. Нюанси 4 • У разі відсутності з об’єктивних причин: • документа про здобуту проф. -техн. або вищу освіту може подаватись довідка ДП «Інфоресурс» про закінчення ПТНЗ або ВНЗ, здобуття певного ОКР та кваліфікації • додатка до документа про БЗСО його середній бал вважається 1 • додатка до документа про ПЗСО його середній бал в 200 -бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 100 • додатка до диплома МС або Б його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів 21

Нюанси 5 • Вступник завантажує скановану копію (фотокопію) додатка до документа про повну загальну Нюанси 5 • Вступник завантажує скановану копію (фотокопію) додатка до документа про повну загальну середню освіту • У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії) • Вступники, які проходять творчі конкурси допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката ЗНО 22

Нюанси 6 • Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у Нюанси 6 • Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, а також є чемпіонами і призерами Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, за спеціальностями в галузі фізичної культури та спорту зараховуються по 200 балів з двох предметів (у тому числі творчого конкурсу, якщо він передбачений для вступу на певну спеціальність (спеціалізацію)) 23

Крим (тимчасово окупована територія України) • Порядок прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти Крим (тимчасово окупована територія України) • Порядок прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України • Перелік уповноважених ВНЗ, Освітні центри «Крим-Україна» , освітні декларації • Порядок проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року 24

Донбас (непідконтрольна територія та «сіра зона» ) • Порядок прийому для здобуття вищої та Донбас (непідконтрольна територія та «сіра зона» ) • Порядок прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на території … • Переміщені ВНЗ та ВНЗ Донецької та Луганської областей, Освітні центри «Донбас. Україна» , освітні декларації • Наказ знаходиться на реєстрації в Міністерстві юстиції України 25

Звіримо годинники! Категорія вступників Прийом документів Вступні Оприлюднення Виконання Зарахування на Виконання Зарахування випробування Звіримо годинники! Категорія вступників Прийом документів Вступні Оприлюднення Виконання Зарахування на Виконання Зарахування випробування рейтингового вимог бюджет, не вимог на контракт, (крім ЗНО) списку, не зарахування на пізніше зарахування не пізніше бюджет, не на контракт, пізніше не пізніше На освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста на основі БЗСО Денна форма навчання, від 11 липня від 21 липня 12. 00 18. 00 12. 00 10 серпня загальний вступ, до 18. 00 до 27 липня 01 серпня 05 серпня 06 серпня співбесіда, квоти, 20 липня 12 серпня творчі конкурси На ступінь бакалавра (магістра, спеціаліста медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямувань) на основі ПЗСО Денна форма навчання, від 11 липня – 12. 00 01 18. 00 12. 00 10 серпня 12 серпня вступ за сертифікатами до 18. 00 серпня з 05 серпня 06 серпня ЗНО 27 липня автоматичним (в електронрозподілом ній формі) держзамовл. Денна форма навчання, від 11 липня від 18 липня 12. 00 01 18. 00 12. 00 10 серпня 12 серпня творчі конкурси до 18. 00 до 27 липня серпня з 05 серпня 06 серпня невійськові 20 липня автоматичним (в електронрозподілом ній формі) держзамовл. Денна форма навчання, від 11 липня до від 21 липня 12. 00 01 серпня 18. 00 05 серпня 12. 00 06 серпня вступні іспити, квоти 18. 00 20 липня до 27 липня з автоматичним розподілом держзамовл. Денна форма навчання, від 11 липня до від 21 липня 12. 00 25 липня 18. 00 27 липня 12. 00 28 липня співбесіда 18. 00 20 липня до 24 липня Денна форма навчання, Правила до 24 липня 12. 00 25 липня 18. 00 27 липня 12. 00 28 липня творчі конкурси, військові прийому 10 серпня 12 серпня – – 26

Дякую за увагу! Готовий відповісти на Ваші запитання 27 Дякую за увагу! Готовий відповісти на Ваші запитання 27