ВСТУП 1. Предмет, мета

Скачать презентацию ВСТУП 1. Предмет, мета Скачать презентацию ВСТУП 1. Предмет, мета

ВСТУП_заочн.ppt

 • Количество слайдов: 13

>  ВСТУП 1. Предмет, мета та задачі дисципліни 2. Зміст дисципліни ВСТУП 1. Предмет, мета та задачі дисципліни 2. Зміст дисципліни

>  Викладачі: Лекції: Лазарєва Світлана Федорівна Викладачі: Лекції: Лазарєва Світлана Федорівна

>1. Предмет, мета та задачі дисципліни Термін 1. Предмет, мета та задачі дисципліни Термін "інформаційний менеджмент" своєю появою зобов’язаний федеральному урядові США, який у 1978 році запропонував увести контроль за урядовими документами і в 1980 р. прийняв закон про скорочення кількості документів на паперових носіях з метою зменшення витрат американських фірм на підготовку різних звітів.

>Предмет дисципліни у широкому розумінні - управлінська діяльність в інформаційній сфері економіки. Більш Предмет дисципліни у широкому розумінні - управлінська діяльність в інформаційній сфері економіки. Більш конкретно, предметом курсу є: зміст основних функцій і задач інформаційного менеджменту як нового напрямку в теорії менеджменту, механізми, способи методи та інструменти реалізації основних функцій і задач інформаційного менеджменту.

>Мета - формування необхідних теоретичних знань та практичних навичок з питань управління інформаційною діяльністю Мета - формування необхідних теоретичних знань та практичних навичок з питань управління інформаційною діяльністю Основна задача - підготовка висококваліфікованих інформаційних менеджерів здатних: • організовувати та проводити інформаційну діяльність на будь-якому об’єкті (як інформаційної, так і неінформаційної сфери), • очолювати керівництво інформаційної служби (фірми) (комерційної чи некомерційної) або керувати окремим її підрозділом, • керувати колективом розробників проектів інформатизації, • виявляти резерви підвищення ефективності виробничо- господарської діяльності інформаційних служб (фірм ) та вміти мобілізувати їх.

> 2. Зміст дисципліни Програма курсу розроблена таким чином, щоб дати основи інформаційного 2. Зміст дисципліни Програма курсу розроблена таким чином, щоб дати основи інформаційного менеджменту, надати базову основоположну інформацію, яка стосується управління інформаційною діяльністю будь-якого господарського об’єкта.

>Інформаційна діяльність (ІД) - сукупність дій, направлених на задоволення інформаційних потреб користувачів. Ця сукупність Інформаційна діяльність (ІД) - сукупність дій, направлених на задоволення інформаційних потреб користувачів. Ця сукупність дій включає: збір, аналіз, перетворення інформації (обробку, зберігання, пошук та розповсюдження, а також інші допоміжні процеси, що забезпечують ці основні процеси, які систематично здійснюються будь-якою організацією).

>Зміст дисципліни включає два модулі Теми першого модуля “Управління інформаційними технологіями і системами” розкривають Зміст дисципліни включає два модулі Теми першого модуля “Управління інформаційними технологіями і системами” розкривають сутність концепції інформаційного менеджменту, його місце в загальній теорії менеджменту та особливості, задачі та функції, обов’язки інформаційного менеджера в організації; формування стратегії розвитку інформаційної інфраструктури організації, розв'язання проблем створення та розвитку інформаційної інфраструктури, управління процесом створення/розвитку інформаційної системи об’єкта, управлінням інформаційними технологіями, ІТ-сервіс менеджмент, розробкою ІТ-стратегії компанії.

>Другий модуль “Управління інформаційними ресурсами” охоплює теми, де розглядаються інформаційні ресурси, їх особливості та Другий модуль “Управління інформаційними ресурсами” охоплює теми, де розглядаються інформаційні ресурси, їх особливості та проблеми, пов’язані зі створенням та розвитком, класифікація інформаційних ресурсів; інформаційна логістика, концепція управління життєвим циклом інформації та правові аспекти використання інформаційних ресурсів.

> Рекомендована література 1. Годин В. В. , Корнеев И. К. Управление информационными Рекомендована література 1. Годин В. В. , Корнеев И. К. Управление информационными ресурсами. - М. ИНФРА, 1999. - 402 с. , - (Модульная программа для менеджеров). Модуль 17) 2. Костров А. В. Основы информационного менеджмента Уч. пособие. -М: Финансы и статистика, 2001. -336 с. 3. Родкина Т. А. Информационная логистика. – М. : “Экзамен”, 2001 г. – 288 с. 4. Скрипкин К. Г. Єкономическая єффективность информационных систем. – М. ДМК Пресс, 2002. -256 с. 5. ИТ сервис-менеджмент: введение. Под ред. М. Потоцкого, М. Григорьева. М. : IT Expert, 2003. 225 с. 6. Матвієнко О. В. Інформаційний менеджмент. К. : Центр навчальної літератури, 2007. 7. Лазарєва С. Ф. Тексти лекцій і презентації з інформаційного менеджменту. (Електронний варіант). КНЕУ, 2013

>  Додаткова: 1. Матеріали сайту www. itil. org 2. Матеріали сайту www. Додаткова: 1. Матеріали сайту www. itil. org 2. Матеріали сайту www. itsm. ru 3. Матеріали сайту www. itpark. ru 4. Матеріали сайту www. itsmf. ru 5. Матеріали сайту www. it-expert. ru 6. Матеріали сайту www. osp. ru 7. Матеріали сайту www. cio. ru 8. Матеріали сайту www. isaca. ru

> Порядок оцінювання знань (заочн. ) а) виконання завдань та відповіді на контактних Порядок оцінювання знань (заочн. ) а) виконання завдань та відповіді на контактних заняттях - 30 балів • Активність і результати експрес-контролю - 10 балів • Розробка ІТ-стратегії - 10 балів • Лабораторна робота - 10 балів б) виконання завдань для самостійного опрацювання (10 балів) (Підготовка реферату (есе) та його презентація або переклад іншомовних текстів; підготовка реферативних матеріалів з публікацій, участь у науковій конференції тощо). в) виконання модульних (контрольних) завдань – 10 балів. г) заохочувальний бал (бонус) – 5 балів. Усього 50 + 5 балів

>Дякую за увагу!  увагу Дякую за увагу! увагу