Скачать презентацию Вплив освіти на економічне зростання країни Скачать презентацию Вплив освіти на економічне зростання країни

Презентация Microsoft Office PowerPoint.ppt

  • Количество слайдов: 11

Вплив освіти на економічне зростання країни. Вплив освіти на економічне зростання країни.

 Актуальність проблеми. Надання пріоритетного значення розвиткові національної освіти та професійної підготовки, нарощення інвестицій Актуальність проблеми. Надання пріоритетного значення розвиткові національної освіти та професійної підготовки, нарощення інвестицій у своїх громадян сприяє виходу країни в короткий термін на передові позиції у світовій економіці. Яскравим підтвердженням цього є вражаючі економічні й соціальні досягнення країн, що не мають істотних запасів природних багатств, а також країн із зруйнованою в ході війн економікою (Тайвань, Південна Корея, Японія, Німеччина). Метою індивідуальної роботи є розкриття впливу освіти на економічне зростання, визначення ролі освіти як фактора економічного зростання в сучасних умовах і обґрунтування основних шляхів вдосконалення освіти як фактора економічного зростання. Предметом індивідуальної роботи є освіта як фактор економічного зростання, основні недоліки у розвитку освіти та шляхи вдосконалення освіти як фактора економічного зростання в Україні

Суть та значення освіти, як чинника економічного зростання Процес економічного зростання характеризує розвиток економічної Суть та значення освіти, як чинника економічного зростання Процес економічного зростання характеризує розвиток економічної системи і неможливий без вдосконалення кожного елементу економічної системи (продуктивних сил, соціальноекономічних відносин, техніко-економічних відносин, організаційно-економічних відносин та господарського механізму). В основі економічного зростання лежить процес розширеного відтворення, який включає, перш за все, відтворення матеріальних благ, людини і соціально-економічних відносин.

Суть та значення освіти, як чинника економічного зростання 1. 2. 3. Існують такі напрями Суть та значення освіти, як чинника економічного зростання 1. 2. 3. Існують такі напрями активного впливу освіти на економічне зростання: Освіта та професійна підготовка роблять продуктивнішою працю кожної окремої людини Освіта розвиває в людині ділові навички і підприємливість. Освіта підвищує чутливість людей до нових наукових ідей і технічних розробок,

Аналіз показників освітньої та професійної підготовки населення Аналіз показників освітньої та професійної підготовки населення

Аналіз показників освітньої та професійної підготовки населення Аналіз показників освітньої та професійної підготовки населення

Аналіз показників освітньої та професійної підготовки населення Аналіз показників освітньої та професійної підготовки населення

Аналіз показників освітньої та професійної підготовки населення Аналіз показників освітньої та професійної підготовки населення

Шляхи вдосконалення впливу освіти на економічне зростання Вдосконалення освіти як фактора економічного зростання слід Шляхи вдосконалення впливу освіти на економічне зростання Вдосконалення освіти як фактора економічного зростання слід базувати на економічному, техніко-економічному та соціально-економічному підходах. Економічний підхід Техніко-економічний підхід Соціальноекономічний підхід

Шляхи вдосконалення впливу освіти на економічне зростання Часовий оборот річної когорти населення (робочої сили) Шляхи вдосконалення впливу освіти на економічне зростання Часовий оборот річної когорти населення (робочої сили) складається з таких стадій: 1) освіти; 2) 3) діяльності; 4) 5) від народження до закінчення загальної і спеціальної початковий період трудової адаптації; період найбільш ефективної і стабільної трудової період адаптації до виходу зі складу робочої сили; пенсійний період.

Шляхи вдосконалення впливу освіти на економічне зростання Особливо значної шкоди розвитку освіти нанесено спадом Шляхи вдосконалення впливу освіти на економічне зростання Особливо значної шкоди розвитку освіти нанесено спадом виробництва, зниженням життєвого рівня населення. Криза в економіці обумовила і кризу в освіті. Остання проявляється перш за все у зменшенні годин на вивчення основних предметів, вилученням з учбових планів годин на додаткові заняття і консультації, скороченням курсів за вибором учня і факультативів, а також годин на фізичне виховання, введенням оплати за користування підручника. Сучасна система освіти в своєму загальному вигляді сформувалася в минулому сторіччі. Але стрімкі зміни сучасний світ все більше доводить неможливість збереження непорушної структури організації освіти.