Скачать презентацию Вплив корпоративного управління на розвиток фондового ринку Скачать презентацию Вплив корпоративного управління на розвиток фондового ринку

Presentation Lviv 2015.pptx

  • Количество слайдов: 24

Вплив корпоративного управління на розвиток фондового ринку Вплив корпоративного управління на розвиток фондового ринку

ЗМІСТ 1. 2. 3. 4. Корпоративне управління: що це таке? Світова практика корпоративного управління ЗМІСТ 1. 2. 3. 4. Корпоративне управління: що це таке? Світова практика корпоративного управління Корпоративне управління – вітчизняна практика Вплив корпоративного управління на розвиток фондового ринку 2

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ : ЩО ЦЕ ТАКЕ ? 3 КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ : ЩО ЦЕ ТАКЕ ? 3

ПОНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Корпоративне управління – це не окремий інструмент, а скоріше концепція, яка ПОНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Корпоративне управління – це не окремий інструмент, а скоріше концепція, яка включає в себе обговорення структур управління та контролю компанії, а також правил розподілення повноважень серед власників компанії, її радою директорів, виконавчим органом (правління, генеральний директор) та співробітниками, постачальниками, замовниками та громадськістю в цілому. 4

СХЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 5 СХЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 5

ХТО ТАКИЙ КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ? Корпоративний секретар – це топ-менеджер компанії, завдання якого полягає ХТО ТАКИЙ КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ? Корпоративний секретар – це топ-менеджер компанії, завдання якого полягає у забезпечення чіткої взаємодії між менеджментом компанії, її власниками (акціонерами), інвесторами та іншими зацікавленими особами. корпоративного секретаря Функції Сприяння акціонерам для побудови ефективної системи корпоративного управління Розробка та впровадження внутрішніх корпоративних документів Підготовка проектів необхідних рішень для органів правління Організація проведення загальних зборів акціонерів (учасників) Інформування акціонерів щодо результатів діяльності органів управління компанії Організація розкриття інформації про діяльність компанії на фондовому ринку та зберігання документів Надання акціонерам інформації та документів про діяльність компанії Підтримка діалогу з потенційними інвесторами та зацікавленими особами 6

СВІТОВА ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 7 СВІТОВА ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 7

ЧОМУ ВИНИКЛА НЕОБХІДНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 1. Криза довіри до корпоративного сектору у зв’язку із ЧОМУ ВИНИКЛА НЕОБХІДНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 1. Криза довіри до корпоративного сектору у зв’язку із гучними банкрутствами 2. Відкритість та лібералізація глобальних фінансових та реальних ринків, що зробило процес прийняття інвестиційних рішень 3. Зростання ринкових ризиків за рахунок лібералізації ринкових цін та підвищення конкуренції 8

МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Англо-Американська модель Німецька модель Особливість моделі Існує в розпорошеній структурі акціонерного МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Англо-Американська модель Німецька модель Особливість моделі Існує в розпорошеній структурі акціонерного капіталу та передбачає наявність колегіального органу «рада директорів з незалежними директорами» , який здійснює одночасно функції нагляду та виконавчі функції Існує на базі концентрованої структури власності та передбачає наявність дворівневої системи управління, яка складається з правління – виконавчий орган та наглядової ради – орган нагляду. 9

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СПІВПРАЦІ ТА РОЗВИТКУ PRINCIPLES 1. 2. 3. 4. 5. 1999 рік ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СПІВПРАЦІ ТА РОЗВИТКУ PRINCIPLES 1. 2. 3. 4. 5. 1999 рік створення Принципів корпоративного управління ОЕСР та їх схвалення країнами членами КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ (ОЕСР) OF ORPORATE GOVERNANCE C Основні принципи ОЕСР: Права акціонерів Рівне відношення до акціонерів Роль зацікавлених осіб в управління компанією Розкриття інформації та прозорість бізнесу Обов’язки правління 10

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА 11 КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА 11

МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ Змішана модель Українські компанії Німецька модель Закордонні компанії Англоамериканськ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ Змішана модель Українські компанії Німецька модель Закордонні компанії Англоамериканськ а, німецька 12

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 2015 Визначити існуючий рівень та недоліки корпоративного управління біржових компаній ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 2015 Визначити існуючий рівень та недоліки корпоративного управління біржових компаній та компаній з державною часткою, з метою прийняття інвестиційних рішень. Дослідження рівня корпоративного управління біржових компаній та компаній з державною часткою проводилося Рейтинговим агентством ІВІ-Rating за участі Професійної асоціації корпоративного управління (ПАКУ). Показники, критерії оцінки, шкала та модель розрахунку пройшли узгодження в ПАКУ. 13

ПОКАЗНИКИ 1. Доступність інформації про права акціонерів 6. Наявність вимог до кваліфікації членів наглядової ПОКАЗНИКИ 1. Доступність інформації про права акціонерів 6. Наявність вимог до кваліфікації членів наглядової ради 11. Наявність посади корпоративного секретаря 2. Наявність порядку та процедури проведення загальних зборів 7. Ревізійна комісія 12. Наявність власного кодексу (принципів, правил) корпоративного управління 3. Дотримання прав міноритарних акціонерів 8. Компетенції виконавчого органу у вирішенні питань 13. Виконання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління, якщо такі існують 4. Склад наглядової ради 9. Інформування професійну кваліфікацію членів виконавчого органу, їх досвід 14. Аудит 5. Періодичність скликання наглядової ради 10. Діяльність виконавчого органу в інтересах акціонерів та компанії 15. Розкриття основної фінансово-господарської інформації про товариство 14

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 15 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 15

Карта розподілу рівня корпоративного управління біржових компаній Карта розподілу рівня корпоративного управління компаній з Карта розподілу рівня корпоративного управління біржових компаній Карта розподілу рівня корпоративного управління компаній з державною часткою Меридіан 100% Укрнафтопроду кт 80% 60% Центренерго 40% Львівська вугільна компанія 20% 0% Нікопольський завод трубопровідної арматури Запоріжжяобле нерго Одеський припортовий завод Азовмаш 16

ОСНОВНІ Біржові компанії Доступність інформації про права акціонерів • Відповідність 67% Вимоги до кваліфікації ОСНОВНІ Біржові компанії Доступність інформації про права акціонерів • Відповідність 67% Вимоги до кваліфікації членів наглядової ради • Відповідність 67% Наявність посади корпоративного секретаря • Відповідність 44% Наявність власного кодексу (принципів, правил) корпоративного управління • Відповідність 33% Виконання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління, якщо такі існують • Відповідність 33% ПРОБЛЕМНІ ЗОНИ Компанії з державною часткою Доступність інформації про права акціонерів • Відповідність 31% Вимоги до кваліфікації членів наглядової ради • Відповідність 19% Наявність посади корпоративного секретаря • Відповідність 13% Наявність власного кодексу (принципів, правил) корпоративного управління • Відповідність 13% Виконання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління, якщо такі існують • Відповідність 13% Розкриття основної фінансовогосподарської інформації • Відповідність 63% 17

ЗАКОНОДАВСТВО В СФЕРІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ • Закон України «Про депозитарну систему України» • Закон ЗАКОНОДАВСТВО В СФЕРІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ • Закон України «Про депозитарну систему України» • Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за правопорушення на ринку цінних паперів» від 25. 12. 2008 року N 801 -VI • Закон України «Про внесення змін до статті 67 Господарського процесуального кодексу України щодо забезпечення позову» від 17. 09. 2008 року № 513 -VI • Закон України «Про акціонерні товариства» від 16. 09. 2008 року № 514 -VI • Закон України «Про управління об’єктами державної власності» від 20. 09. 2006 року № 185 -V • Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07. 12. 2000 № 2121 -III 18

ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА РОЗВИТОК ФОНДОВОГО РИНКУ 19 ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА РОЗВИТОК ФОНДОВОГО РИНКУ 19

ЩО ДАЄ ЕФЕКТИВНЕ КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ Полегшення доступу на ринки капіталу Зниження вартості капіталу Сприяння ЩО ДАЄ ЕФЕКТИВНЕ КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ Полегшення доступу на ринки капіталу Зниження вартості капіталу Сприяння росту ефективності бізнесу Покращення репутації 20

ВАЖЛИВІСТЬ РІВНЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В ПОРІВНЯННІ З ФІНАНСОВИМИ ПОКАЗНИКАМИ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ Східна Європа та ВАЖЛИВІСТЬ РІВНЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В ПОРІВНЯННІ З ФІНАНСОВИМИ ПОКАЗНИКАМИ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ Східна Європа та Африка 15% Латинська Америка 16% Азія , % 45% 40% 66% 18% 61% Північна Америка 43% Західна Європа 21% 44% 0% 10% 20% Менш важливо 50% 7% 41% 30% 40% 50% Однаково важливо 60% 15% 70% Більш важливо 80% 90% 100% 21

НАДБАВКА ДО ЦІНИ АКЦІЙ КОМПАНІЙ З ВИСОКИМ РІВНЕМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 13% Німеччина США 14% НАДБАВКА ДО ЦІНИ АКЦІЙ КОМПАНІЙ З ВИСОКИМ РІВНЕМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 13% Німеччина США 14% Польща 23% Бразилія 24% Китай 25% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 22

РЕФОРМИ ВУКРАЇНІ Реформа ринку цінних паперів Реформа системи корпоративного управління на державних підприємствах Реформа РЕФОРМИ ВУКРАЇНІ Реформа ринку цінних паперів Реформа системи корпоративного управління на державних підприємствах Реформа системи корпоративного управління в фінансову секторі 23

Дякуємо за увагу! q Бізнес-центр «Паладіум-Сіті» q вул. Антоновича, 172, оф. 1014 q Київ, Дякуємо за увагу! q Бізнес-центр «Паладіум-Сіті» q вул. Антоновича, 172, оф. 1014 q Київ, 03680, Україна q тел. : (044) 362 -90 -84 q факс: (044) 521 -20 -15 q сайт: www. ibi. com. ua q e-mail: office@ibi. com. ua 24