Скачать презентацию Volby v USA 2012 Jak se volí americký Скачать презентацию Volby v USA 2012 Jak se volí americký

978d7c24ebdfcb8f5b0142441e9d3889.ppt

  • Количество слайдов: 35

Volby v USA 2012 Jak se volí americký prezident Volby v USA 2012 Jak se volí americký prezident

Co o volbě amerického prezidenta říká Ústava? Ústava Spojených států amerických – Článek II, Co o volbě amerického prezidenta říká Ústava? Ústava Spojených států amerických – Článek II, odstavec 1 • • • Prezident je volen spolu se svým viceprezidentem, voleným na tutéž dobu, následujícím způsobem: Každý jednotlivý stát určí - způsobem stanoveným jeho vlastním zákonodárstvím - počet volitelů, rovnající se celkovému počtu senátorů a členů Sněmovny reprezentantů, které tento stát vysílá do Kongresu… volitelé se shromáždí ve svých státech a pomocí hlasovacích lístků volí dvě osoby, …Poté sestaví seznam všech osob, pro které byly odevzdány hlasy, a zjistí počet hlasů pro každou z nich; dále volitelé tento seznam ověří, podepíší a zapečetěný zašlou do sídla vlády Spojených států, adresovaný předsedovi Senátu. Předseda Senátu v přítomnosti Senátu a Sněmovny reprezentantů otevře všechny seznamy a hlasy jsou pak sčítány. Osoba, která obdržela největší počet hlasů, se stane prezidentem.

FÁZE VOLBY AMERICKÉHO PREZIDENTA Cesta do Bílého domu: 1. rozhodnutí kandidovat na prezidenta 2. FÁZE VOLBY AMERICKÉHO PREZIDENTA Cesta do Bílého domu: 1. rozhodnutí kandidovat na prezidenta 2. Primárky/Volební shromáždění 3. Oficiální nominace stranou během celonárodního stranického sjezdu. 4. Všeobecné volby 5. Setkání sboru volitelů.

Fáze volby amerického prezidenta Primárky Celostranické sjezdy Volební shromáždění Všeobecné volby Sbor volitelů Fáze volby amerického prezidenta Primárky Celostranické sjezdy Volební shromáždění Všeobecné volby Sbor volitelů

Federalismus ve volbách Federalismus ve volbách

1. fáze: rozhodnutí kandidovat na prezidenta - Kandidát oficiálně oznámí svou kandidaturu. - formální 1. fáze: rozhodnutí kandidovat na prezidenta - Kandidát oficiálně oznámí svou kandidaturu. - formální procedurální požadavky: – OFICIÁLNÍ PROHLÁŠENÍ KANDIDATURY DECLARATION/AFFIDAVIT OF CANDIDACY – Registrace kandidáta u státní volební komise – Petice? – Poplatek

1. fáze: rozhodnutí kandidovat na prezidenta Stranický výběr v rámci jednotlivých států • Diskuse 1. fáze: rozhodnutí kandidovat na prezidenta Stranický výběr v rámci jednotlivých států • Diskuse v rámci politických stran • Stranické preference jsou přenášeny z nejnižší úrovně strany (stranické buňky) na státní a pak celonárodní úroveň prostřednictvím tzv. delegátů. • Zástupci strany (delegáti) jsou vybírání v primárkách/volebních shromážděních, v nichž voliči také vyjadřují své preference pro jednotlivé kandidáty.

2. Primárky a volební shromáždění 2. Prezidentské primárky a volební shromáždění • Cíl: – 2. Primárky a volební shromáždění 2. Prezidentské primárky a volební shromáždění • Cíl: – 1. výběr delegátů na celostranických sjezd – 2. zjištění preference voličů pro jednotlivé prezidentské kandidáty – 3. preference voličů se promítnout do toho, kterého prezidentského kandidáta delegáti na sjezdu podpoří

2. Primárky a volební shromáždění Primárky • Organizovány na úrovni státu • Většinou dvojí 2. Primárky a volební shromáždění Primárky • Organizovány na úrovni státu • Většinou dvojí v každém státě – demokratické a republikánské • Voliči hlasují buď osobně nebo poštou.

2. Primárky a volební shromáždění Typy primárek • Dle volebního lístku – Prezidentská preference 2. Primárky a volební shromáždění Typy primárek • Dle volebního lístku – Prezidentská preference – Výběr delegátů

2. Primárky a volební shromáždění Prezidentská preference 2. Primárky a volební shromáždění Prezidentská preference

2. Primárky a volební shromáždění Prezidentská preference 2. Primárky a volební shromáždění Prezidentská preference

2. Primárky a volební shromáždění Typy primárek • Závazné primárky • Nezávazné primárky 2. Primárky a volební shromáždění Typy primárek • Závazné primárky • Nezávazné primárky

2. Primárky a volební shromáždění Typy primárek • Závazné primárky dále podléhají jasným pravidlům, 2. Primárky a volební shromáždění Typy primárek • Závazné primárky dále podléhají jasným pravidlům, podle kterých budou delegáti na celonárodním sjezdu hlasovat. • proporční primárky • Systém „Vítěz bere vše“

2. Primárky a volební shromáždění Typy primárek • Podle toho, kdo může v primárkách 2. Primárky a volební shromáždění Typy primárek • Podle toho, kdo může v primárkách hlasovat – Otevřené primárky – Uzavřené primárky

2. Primárky a volební shromáždění Volební shromáždění-Caucus • Setkání politicky angažovaných občanů • Setkání 2. Primárky a volební shromáždění Volební shromáždění-Caucus • Setkání politicky angažovaných občanů • Setkání se uskutečňuje ve veřejných institucích – školách, kostelech apod.

2. Primárky a volební shromáždění Iowa Caucus • Nejznámější volební setkání probíhá v Iowě 2. Primárky a volební shromáždění Iowa Caucus • Nejznámější volební setkání probíhá v Iowě • 1, 784 okrsků.

3. Sjezdy politických stran 3. Celonárodní sjezdy stran • Sjezd Republikánské strany • Sjezd 3. Sjezdy politických stran 3. Celonárodní sjezdy stran • Sjezd Republikánské strany • Sjezd Demokratické strany • Cíl: • nominovat jednoho kandidáta strany na post P a VP • Sjednocení strany • Stranická platforma

3. Sjezdy politických stran Jak vypadají delegace na sjezdu? • Velikost a složení delegací 3. Sjezdy politických stran Jak vypadají delegace na sjezdu? • Velikost a složení delegací určuje Národní stranická komise (DNC/RNC) • Odráží: – – Populace v konkrétním státě, Počet okrsků, Počet registrovaných voličů průměrná podpora strany v několika posledních volbách. – SUPERDELEGÁTI

3. Sjezdy politických stran New Hampshire • • DEMOCRATIC PRIMARY January 08, 2008 Semi-open 3. Sjezdy politických stran New Hampshire • • DEMOCRATIC PRIMARY January 08, 2008 Semi-open primary: 30 total delegates* 22 tied to January 8 primary, 8 superdelegates • (2004: 27 total delegates -- 22 tied to January 27 primary • • • Clinton: Obama: Edwards: Richardson: Kucinich: Gravel: 112, 404 104, 815 48, 699 13, 269 3, 891 404 39% 37% 17% 5% 1% 0% 9 9 4 0 0 0 100% • • REPUBLICAN PRIMARY January 08, 2008 Semi-open primary: 12 total delegates* All 12 tied to January 8 primary • • Mc. Cain: Romney: Huckabee: Giuliani: Paul: 18, 346 Thompson: Hunter: 88, 713 75, 675 26, 916 20, 344 8% 2, 955 1, 192 37% 32% 11% 8% 0 1% 1% 7 4 1 0 0 0 )

3. Sjezdy politických stran New Hampshire - výsledky • 30 delegátů se účastní sjezdu 3. Sjezdy politických stran New Hampshire - výsledky • 30 delegátů se účastní sjezdu • 22 odráží výsledky primárek - PLEDGED: 9 – Obama, 9 – Clinton, 4 - Edwards • 8 SUPERDELEGÁTŮ

3. Sjezdy politických stran Volební shromáždění v Iowě Democratic Presidential: Closed caucuses • • 3. Sjezdy politických stran Volební shromáždění v Iowě Democratic Presidential: Closed caucuses • • • Democrats: 57 delegates: 45 pledged delegates, 12 unpledged (2004: 56 total delegates- 45 determined by January 19 caucuses) Candidate. Vote Obama: 93, 952 38% 16 Edwards 74, 377 30% 15 Clinton 73, 663 29% 14 Richardson 5, 278 2% 0 Biden 2, 328 1% 0 Uncommitted 345 0% 0 Dodd 58 0% 0 Gravel 0 0% 0 Kucinich 0 0% 0

3. Sjezdy politických stran Volební shromáždění v Iowě Democratic Presidential: Open caucuses • 57 3. Sjezdy politických stran Volební shromáždění v Iowě Democratic Presidential: Open caucuses • 57 delegátů • 45 delegátů je vázano podporou konkrétnímu kandidátovi • 12 Superdelegátů

3. Sjezdy politických stran Celostranické sjezdy • 2008 sjezd Demokratické strany – 4, 233 3. Sjezdy politických stran Celostranické sjezdy • 2008 sjezd Demokratické strany – 4, 233 delegátů ze všech části USA – 824. 5 nevázaných delegátů – 3, 253 vázaných delegátů. • 2008 sjezd Republikánské strany - 2, 380 delegátů

Podzimní kampaň • Nejintenzivnější část kampaně • Kandidatura dalších kandidátů třetích stran • Prezidentské Podzimní kampaň • Nejintenzivnější část kampaně • Kandidatura dalších kandidátů třetích stran • Prezidentské a víceprezidentské debaty

4. Všeobecné volby • První úterý za prvním pondělím v měsíci listopadu • Lidé 4. Všeobecné volby • První úterý za prvním pondělím v měsíci listopadu • Lidé nevolí p a vp přímo – ve skutečnosti hlasují pro seznam elektorů, kteří tvoří sbor volitelů

4. Všeobecné volby Kdo jsou elektoři? • počet elektorů je odvozen od velikosti kongresové 4. Všeobecné volby Kdo jsou elektoři? • počet elektorů je odvozen od velikosti kongresové delegace státu – členové Sněmovny + Senátu – • Nejmenší počet elektorů mají státy : AL, Del, MT, ND, SD, Vermont, WYO: 3 • Nejvíce elektorů: • CA: 55, TX: 34, NY 31, FL: 27, IL: 21, PA: 21

4. Všeobecné volby Kdo jsou elektoři? • Buď jsou nominováni volební komisí konkrétního státu/politickou 4. Všeobecné volby Kdo jsou elektoři? • Buď jsou nominováni volební komisí konkrétního státu/politickou stranou nebo jsou vybráni přímo kandidátem.

4. Všeobecné volby Jak vypadá volební lístek ve všeobecných volbách? • 2 typy volebních 4. Všeobecné volby Jak vypadá volební lístek ve všeobecných volbách? • 2 typy volebních lístků: – Dlouhý volební lístek – Krátký volební lístek: “Your vote for the candidates for the United States President and Vice President shall be a vote for the electors supporting those candidates. ”

4. Všeobecné volby Jak se hlasy voličů převádějí na elektory? • Systém vítěz bere 4. Všeobecné volby Jak se hlasy voličů převádějí na elektory? • Systém vítěz bere vše: – Výjimka: Maine a Nebraska – proporční dělení elektorů.

5. Setkání sboru volitelů • Elektoři se setkávají v hlavních městech jednotlivých států první 5. Setkání sboru volitelů • Elektoři se setkávají v hlavních městech jednotlivých států první pondělí po první středě v prosinci • Hlasují odděleně pro prezidenta a vp • Certificate of Vote - zaslán do Washingtonu.

Sčítání hlasů elektorů • Obálky od elektorů jsou slavnostně otevřeny na prvním zasedání Kongresu Sčítání hlasů elektorů • Obálky od elektorů jsou slavnostně otevřeny na prvním zasedání Kongresu v novém roce. • Kandidát oficiálně vítězí ve volbách poté, co získává většinu hlasů volitelů – 270.

Směr Bílý dům • Prezident je oficiálně uveden do úřadu 20. ledna. Směr Bílý dům • Prezident je oficiálně uveden do úřadu 20. ledna.