Скачать презентацию Вмъкване на обекти в слайд 1 Вмъкване Скачать презентацию Вмъкване на обекти в слайд 1 Вмъкване

d0dc42c16e307871c39e9490d415284f.ppt

  • Количество слайдов: 9

Вмъкване на обекти в слайд Вмъкване на обекти в слайд

1. Вмъкване на таблици • Меню Insert > Table… • Избор на брой колони 1. Вмъкване на таблици • Меню Insert > Table… • Избор на брой колони и редове

2. Вмъкване на графичен обект • Меню Insert > Pictures От библиотеката Clip Art 2. Вмъкване на графичен обект • Меню Insert > Pictures От библиотеката Clip Art От външен файл От скенер или цифрова камера Вмъква множество от графични обекти като ги редактира автоматично Автофигури Блокови схеми Преобразуване на текст в графика

3. Вмъкване на звук и видео • Меню Insert > Movies and Sound Видео 3. Вмъкване на звук и видео • Меню Insert > Movies and Sound Видео от библиотеката Clip Art Видео от външен файл Аудио от библиотеката Clip Art Аудио от външен файл

4. Практически задачи Създайте реклама на банка Alien Bank. – Променете вида на слайда 4. Практически задачи Създайте реклама на банка Alien Bank. – Променете вида на слайда на празен. – Задайте пълен цвят за фона на слайда:

 • Въведете текстовете “Искате свой дом!? ” и “Смятате, че нямате избор? ” • Въведете текстовете “Искате свой дом!? ” и “Смятате, че нямате избор? ” и изберете подходящ цвят за тях. • Свалете и вмъкнете картинката Alien.

 • Изчертайте правоъгълник. • Задайте цвят на фона на правоъгълника. • Изчертайте правоъгълник. • Задайте цвят на фона на правоъгълника.

 • Вмъкнете художествен надпис с текст Alien BANK. • Вмъкнете художествен надпис с текст Alien BANK.

 • Задайте анимационни ефекти за поява на всеки от елементите. • Запазете презентацията • Задайте анимационни ефекти за поява на всеки от елементите. • Запазете презентацията под името 6 a_Alien. Bank в папка My Documents.