Скачать презентацию Визначення основних напрямків роботи психологічної служби міста Києва Скачать презентацию Визначення основних напрямків роботи психологічної служби міста Києва

65b045d8aa55556f0727e0966b95d963.ppt

  • Количество слайдов: 19

Визначення основних напрямків роботи психологічної служби міста Києва на 2010 -2011 навчальний рік Кепканова Визначення основних напрямків роботи психологічної служби міста Києва на 2010 -2011 навчальний рік Кепканова Олена Іванівна, завідувач НМЦ практичної психології Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Мета діяльності психологічної служби м. Києва у 2010 -2011 н. р. спрямована на впровадження Мета діяльності психологічної служби м. Києва у 2010 -2011 н. р. спрямована на впровадження положень Концепції розвитку психологічної служби системи освіти міста на період до 2012 року та плану дій щодо її реалізації Завдання психологічної служби: • 100% забезпечення навчальних закладів працівниками психологічної служби; • забезпечення, захист прав і свобод дітей, створення умов комфортного освітнього середовища, захисту честі й гідності учнів, вихованців, студентів; • підготовка дітей до навчання в школі, формування в них мотивації, орієнтованої на зміст, а не форму навчання, зниження рівня тривожності, адаптація до умов навчального закладу;

 • розробка програм вивчення індивідуальних особливостей та належного психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими • розробка програм вивчення індивідуальних особливостей та належного психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами; • уведення в практику соціальними педагогами навчальних закладів постійно діючого моніторингу дотримання прав дітей та інших суб’єктів навчальновиховного процесу; • підвищення психологічної культури і компетентності педагогічних працівників, представників адміністрації навчальних закладів; • психологічна просвіта вчителів, поінформованість про форми профілактичної роботи, спрямованої на подолання насильства серед дітей, конфліктів у педагогічній практиці.

 • інформування батьків про норми Кримінального кодексу України в частині відповідальності за неналежне • інформування батьків про норми Кримінального кодексу України в частині відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків та за злочини проти дитини; • недопущення представників громадських організацій, псевдорелігійних течій у навчальні заклади з метою проведення досліджень, лекцій, тренінгів без відповідної психологічної експертизи (Наказ Міністерства освіти і науки України від 20. 04. 2001 р. , № 330).

Виконання заходів з реалізації таких державних програм: • Державна цільова соціальна програма зменшення шкідливого Виконання заходів з реалізації таких державних програм: • Державна цільова соціальна програма зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 940); • Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року (затверджено Законом України від 5 березня 2009 року № 1065 -VI);

 • Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих • Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 20092013 роки (затверджено Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026 -VI); • Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009 -2015 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41);

 • Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007 -2010 роки (затверджено • Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007 -2010 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1016); • Державна програма "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 1849) • Державна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006 -2010 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 623).

Організаційні моделі діяльності працівника психологічної служби в навчальному закладі: Робота з дітьми Практичний психолог: Організаційні моделі діяльності працівника психологічної служби в навчальному закладі: Робота з дітьми Практичний психолог: o адаптація до умов навчального закладу та особливостей навчально-виховного процесу; o вивчення психологічних особливостей дитини/колективу; o корекція та розвиток індивідуально-психологічних особливостей дитини; o профілактика та подолання асоціальних проявів у поведінці дітей, негативних явищ в учнівському середовищі; o формування життєвої компетентності, здорового способу життя.

Робота з дітьми Соціальний педагог: • соціальний патронаж соціально-незахищених категорій дітей; • соціальний супровід Робота з дітьми Соціальний педагог: • соціальний патронаж соціально-незахищених категорій дітей; • соціальний супровід дитини під час адаптації до умов навчального закладу та особливостей навчальновиховного процесу; • вивчення особливостей соціального розвитку дитини/сім’ї/колективу; • консультування та допомога дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах; • застосування соціальних технологій у сфері профілактики та подолання асоціальних проявів у поведінці дітей, негативних явищ в учнівському середовищі; • формування життєвої компетентності, здорового способу життя.

Робота з педагогічними працівниками Практичні психологи: • психологічна просвіта / консультування з актуальних питань Робота з педагогічними працівниками Практичні психологи: • психологічна просвіта / консультування з актуальних питань навчально-виховного процесу, особистісної сфери; • психологічний супровід функціонування дитячого/педагогічного колективу на різних етапах його існування; • вивчення особливостей педагогічної діяльності; застосування технологій психологічного супроводу.

Робота з педагогічними працівниками Соціальні педагоги • просвіта/консультування з актуальних питань навчальновиховного процесу, особливостей Робота з педагогічними працівниками Соціальні педагоги • просвіта/консультування з актуальних питань навчальновиховного процесу, особливостей сімейного виховання, соціального розвитку дитини; • соціально-педагогічний супровід функціонування дитячого/педагогічного колективу на різних етапах його існування; • вивчення особливостей педагогічної діяльності; • інноваційні форми і методи роботи соціального педагога з учителями

Робота з батьками Практичні психологи • психологічна просвіта/консультування з питань розвитку та особливостей особистості Робота з батьками Практичні психологи • психологічна просвіта/консультування з питань розвитку та особливостей особистості в різних вікових періодах; • вивчення особливостей умов сімейного виховання. Соціальні педагоги • психологічна просвіта/консультування з питань сімейного виховання, забезпечення прав дитини відповідно до міжнародного та національного законодавства; • формування батьківської відповідальності, вивчення особливостей умов сімейного виховання, мікроклімату; • інноваційні форми і методи роботи соціального педагога з батьками.

- Формування психологічної компетентності всіх учасників навчально-виховного процесу. - Психологічний, соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу - Формування психологічної компетентності всіх учасників навчально-виховного процесу. - Психологічний, соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу в умовах інклюзивної освіти (за суб’єктами: діти - батьки - педагогічні працівники). - Психологічний супровід профільного, допрофільного навчання та випускників під час зовнішнього незалежного оцінювання.

- Психологізація навчання та технології створення комфортного освітнього середовища в навчальному закладі. - Застосування - Психологізація навчання та технології створення комфортного освітнього середовища в навчальному закладі. - Застосування основ міжнародного та національного законодавства у сфері захисту прав дитини.

Новинки центру У грудні 2009 року створено сайт НМЦПП, де розміщено необхідну і корисну Новинки центру У грудні 2009 року створено сайт НМЦПП, де розміщено необхідну і корисну інформацію з основних питань роботи практичного психолога та соціального педагога системи освіти. Адреса сайту: cpp 1 [email protected] com

 • Згідно з новим Положенням про психологічну службу розроблено посадові обов’язки працівника психологічної • Згідно з новим Положенням про психологічну службу розроблено посадові обов’язки працівника психологічної служби міста Києва. • Поновлено форму проведення атестаційної кампанії працівників психологічної служби. Комісією 3 -го рівня ГУОН на вищу категорію в цьому році атестувались 22 особи, з них звання психолог-методист отримали 5 психологів. • На базі НМЦ практичної психології продовжує свою роботу експертна комісія НМЦ практичної психології.

Курси підвищення кваліфікації 2010 -2011 н. р. працюватимуть за таким розкладом : • • Курси підвищення кваліфікації 2010 -2011 н. р. працюватимуть за таким розкладом : • • Практичні психологи (1, вища) -15. 11. 2010 р - 03. 12. 2010 р Практичні психологи ДНЗ - 22. 11. 2010 р - 10. 12. 2010 р Соціальні педагоги - 10. 01. 2011 р - 28. 01. 2011 р Практичні психологи (сп. , 2) - 21. 02. 2011 р - 11. 03. 2011 р (Додаткову інформацію дивіться на сайті в розділі «Курси» )

На базі Науково-методичного центру практичної психології працювали і будуть продовжувати свою роботу творчі майстерні: На базі Науково-методичного центру практичної психології працювали і будуть продовжувати свою роботу творчі майстерні: • «Методичне супроводження роботи психолога загальноосвітнього навчального закладу» (Д. М. Сабол); • «Особливості роботи психолога ДНЗ» (С. В. Олексенко); • «Організація роботи соціального педагога закладу освіти ( «Школа молодого соціального педагога» ) (Л. Л. Письмак); • Супервізійна група для працівників психологічної служби «Допомога у подоланні складних випадків у роботі» (О. І. Кепканова).