Скачать презентацию ВИТРАТИ НА ПОКРАЩЕННЯ УМОВ І ОХОРОНУ ПРАЦІ Показник Скачать презентацию ВИТРАТИ НА ПОКРАЩЕННЯ УМОВ І ОХОРОНУ ПРАЦІ Показник

формули.ppt

  • Количество слайдов: 16

ВИТРАТИ НА ПОКРАЩЕННЯ УМОВ І ОХОРОНУ ПРАЦІ Показник ефективності витрат підприємства на заходи з ВИТРАТИ НА ПОКРАЩЕННЯ УМОВ І ОХОРОНУ ПРАЦІ Показник ефективності витрат підприємства на заходи з охорони праці розраховується за виразом: де Ер - річна економія від поліпшення умов і охорони праці на підприємстві (прибуток або зменшення збитків).

МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ Для оцінки ефективності МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ Для оцінки ефективності заходів з удосконалення умов та охорони праці використовуються такі показники 1. Скорочення кількості робочих місць (ΔК), що не відповідають вимогам нормативних актів щодо безпеки праці, розраховується за формулою: де К 1, К 2 - кількість робочих місць, що не відповідають санітарним нормам до і після проведення заходів; К 3 - загальна кількість робочих місць. ЗАВДАННЯ: Відомо, що у 2014 р. число робочих місць, що не відповідали вимогам санітарних норм, становило 440. Загальна кількість робочих місць на підприємстві 585 місць. Розрахувати відсоток зміни робочих місць, якщо відомо, що у 2015 р. число робочих місць, що не відповідають вимогам санітарних норм скоротилося на 5% в результаті проведення заходів з поліпшення стану і умов праці на підприємстві.

МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 2. Скорочення чисельності МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 2. Скорочення чисельності працівників (ΔЧ), які працюють в умовах, що не відповідають санітарним нормам, визначається за формулою: де Ч 1, Ч 2 - чисельність працівників, які працюють в умовах, що не відповідають санітарним нормам до і після здійснення заходу, осіб. ; Ч 3 - річна середньооблікова чисельність працівників, осіб.

МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 3. Збільшення кількості МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 3. Збільшення кількості машин, механізмів (ΔМ) та виробничих приміщень (ΔБ), приведених до вимог норм охорони праці, визначається за формулами: де М 1, М 2 - кількість машин, механізмів, що не відповідають норматив ним вимогам до і після проведення заходу, шт. ; М 3 - загальна кількість машин і механізмів, шт. ; Б 1, Б 2 - кількість виробничих приміщень, які не відповідають нормативним вимогам до і після здійснення заходу, шт. ; збільшення кількості машин, механізмів і виробничих приміщень, приведених у відповідність до вимог нормативних актів; Б 3 - загальна кількість виробничих приміщень, шт.

МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 4. Зменшення коефіцієнта МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 4. Зменшення коефіцієнта частоти травматизму (ΔКч) визначається за формулою: де N 1, N 2 - кількість випадків травматизму відповідно до і після проведення заходу; Ч 3 - річна середньооблікова чисельність працівників, осіб.

МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 5. Зменшення коефіцієнта МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 5. Зменшення коефіцієнта тяжкості травматизму (ΔКТ) розраховується за формулою: де Д 1, Д 2 - кількість днів непрацездатності через травматизм відповідно до і після здійснення заходу.

МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ Зменшення коефіцієнта частоти МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ Зменшення коефіцієнта частоти захворювань через несприятливі умови праці: 6. професійних де З 1, З 2 - кількість випадків професійних захворювань відповідно до і після проведення заходу.

МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 7. Зменшення коефіцієнта МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 7. Зменшення коефіцієнта тяжкості захворювання: де Дз 1, Дз 2 - кількість днів тимчасової непрацездатності через хвороби відповідно до проведення заходу і після проведення; Nз 1, Nз 2 - кількість випадків захворювання відповідно до і після проведення заходу.

МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 8. Зменшення кількості МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 8. Зменшення кількості випадків виходу на пенсію зі інвалідністю внаслідок травматизму чи професійного захворювання: де Чі 1, ЧІ2 - чисельність працівників, що стали інвалідами до і після проведення заходу, осіб.

МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 9. Скорочення плинності МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 9. Скорочення плинності кадрів через несприятливі умови праці: де ЧП 1, ЧП 2 - кількість працівників, що звільнилися за власним бажанням через несприятливі умови праці відповідно до і після проведення заходу, осіб.

МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ Річна економія складається: МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ Річна економія складається: підприємства від поліпшення безпеки праці

МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ Розрахунок економії від МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ Розрахунок економії від зменшення рівня травматизму здійснюється в такій послідовності. захворюваності або

МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ