Скачать презентацию Вітальне слово ГРИНЕВИЧ Лілія Михайлівна міністр освіти і Скачать презентацию Вітальне слово ГРИНЕВИЧ Лілія Михайлівна міністр освіти і

66501887c8cf5916e0649db96152300d.ppt

  • Количество слайдов: 5

Вітальне слово: ГРИНЕВИЧ Лілія Михайлівна міністр освіти і науки України Вітальне слово: ГРИНЕВИЧ Лілія Михайлівна міністр освіти і науки України

Глибокоповажні учасники XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в Глибокоповажні учасники XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» Щиро вітаю Вас із проведенням чергової науково-практичної конференції у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. XIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» започаткована в 1992 році Міністерством освіти і науки України, Академією педагогічних наук України (нині Національна академія педагогічних наук України), Вінницьким державним педагогічним інститутом (нині Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського), Інститутом педагогіки і психології професійної освіти АПН України (нині Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України). Упродовж 24 років цей форум привертає увагу науковців України та інших країн, серед яких у різні роки були 14 країн. Серед них Велика Британія, США, Китай, Німеччина, Словаччина, Ізраїль, Росія, Польща, Білорусь, Молдова, Казахстан та інші. Як європейська конференція, вона є циклічною, проводиться один раз на два роки.

Підготовлено та видано 44 збірника наукових праць, у кожному з яких опублікованих близько 100 Підготовлено та видано 44 збірника наукових праць, у кожному з яких опублікованих близько 100 наукових статей, тобто загальна кількість матеріалів, надрукованих у провідному фаховому науковому виданні України, складає понад 4000 статей, а кількість авторів уже нараховує майже 5000. Конференції та збірники наукових праць, сприяли науковому становленню цілої когорти докторів і кандидатів наук, які працюють в різних містах нашої України і за кордоном. 137 учасників конференції стали докторами наук, понад 600 кандидатами наук. Серед учасників конференції в різні роки були видатні українські вчені -педагоги Іван Андрійович Зязюн, Семен Устинович Гончаренко, Дмитро Олександрович Тхоржевський, Віктор Костянтинович Сидоренко яких, на жаль, вже немає серед нас.

Інноваційність, випереджувальний підхід сприяли тому, що на конференціях були введені в обіг української педагогічної Інноваційність, випереджувальний підхід сприяли тому, що на конференціях були введені в обіг української педагогічної освіти і науки такі поняття: інформаційно-комунікаційні технології, віртуальний університет, дистанційне навчання, інформаційне освітнє середовище, відкрита освіта, робото техніка, інтерактивні й хмарні технології та інші. Помітно посилилася увага до у формування баз електронних науково-освітніх ресурсів, використання міжнародної наукометрики та розширення спектру психологопедагогічних досліджень з проблем інформації освіти. Бажаючи Вашій конференції творчих успіхів і плідної роботи, від Міністерства освіти і науки України закликаю Вас і всіх науковців нашої держави спрямувати свої зусилля на розв'язання стратегічних завдань української освіти - модернізацію освіти оновлення її змісту, впровадження концепції освіти впродовж життя, щоб учні, студенти, різні категорії дорослого населення здобували уміння і компетентності XXI століття.