Скачать презентацию VISOKA POSLOVNOTEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U UŽICU Project Скачать презентацию VISOKA POSLOVNOTEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U UŽICU Project

49ad9a364d8f0577df61fda3efbe4832.ppt

  • Количество слайдов: 9

VISOKA POSLOVNOTEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U UŽICU Project TEMPUS 158781_2009 Occupational Safety and Health VISOKA POSLOVNOTEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U UŽICU Project TEMPUS 158781_2009 Occupational Safety and Health – degree curricula and lifelong learning “СВЕСТ O БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ РАДУ” РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ТЕМПУС ПРОЈЕКТА 158781 У ВПТШ УЖИЦЕ

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА У ВПТШ УЖИЦЕ v Инструктивна обука наставника из основа БЗР, v Развијени РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА У ВПТШ УЖИЦЕ v Инструктивна обука наставника из основа БЗР, v Развијени материјали за наставу и обуку из БЗР, v Образовање студента свих студијских програма из основа БЗР, v Развијен и акредитован студијски програм СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ струковних студија Безбедност и здравље на раду, v Формирана лабораторија за БЗР, v Предавања руководствима партнерских компанија о основама БЗР и законској регулативи,

ОБУКА НАСТАВНИКА v У почетној фази пројекта 12 наставника присустовало инструктивним предавањима (у Великој ОБУКА НАСТАВНИКА v У почетној фази пројекта 12 наставника присустовало инструктивним предавањима (у Великој Плани и Нишу) у аранжману наставника ВТШ Нови Сад, v До 2010 године теме из БЗР су биле такорећи анонимне у ВПТШ Ужице, v Тада су студенти из два инжењерска студијска програма слушали предмет “Заштита на раду”. v У реализацији Темпус пројекта радове писали 22 наставника.

ОБУКА СТУДЕНАТА v За обуку студената написано и штампано 54 рада у 6 практикума ОБУКА СТУДЕНАТА v За обуку студената написано и штампано 54 рада у 6 практикума за све студијске програме, v Излагано и штампано 18 радова из БЗР у две књиге са трибина и међународне конференције СЕД, v Написана једна књига (Процена ризика), v Развијени курикулуми за Специјалистичке студије,

ОБРАЗОВАЊЕ СТУДЕНАТА v Извођена су у сваком семестру предавања студентима на основу писаних тематских ОБРАЗОВАЊЕ СТУДЕНАТА v Извођена су у сваком семестру предавања студентима на основу писаних тематских радова. v Практикума је подељено 1450 примерака студентима v Припремљена поновна штампа свих 6 практикума, v Изводе се лабораторијске вежбе из неких садржаја БЗР

АКРЕДИТОВАНЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ БЗР СТУДИЈЕ v У току 2011. године акредитоване су специјалистичке студије за АКРЕДИТОВАНЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ БЗР СТУДИЈЕ v У току 2011. године акредитоване су специјалистичке студије за студијски програм Безбедност и здравље на раду, v У две школске године уписано је 45 студената, v Из прве генерације студије је завршило 22 студената, v Ово је важан резултат активности и исхода рада на Темпус пројекту у ВПТШ Ужице.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА БЗР v Набављена је лабораторијска опрема и v Формирана лабораторија за БЗР, ЛАБОРАТОРИЈА ЗА БЗР v Набављена је лабораторијска опрема и v Формирана лабораторија за БЗР, v У лабораторији се за студенте специјалистичких студија изводе лабораторијске вежбе.

ПРЕДАВАЊА РУКОВОДСТВИМА КОМПАНИЈА ОБУКЕ ПОСЛОВОДСТВА v Извођене су обуке руководства и запослених у предузећима. ПРЕДАВАЊА РУКОВОДСТВИМА КОМПАНИЈА ОБУКЕ ПОСЛОВОДСТВА v Извођене су обуке руководства и запослених у предузећима. v Обука се одвијала кроз предавања, која је одслушало укупно 68 руководећих радника из 10 предузећа. v Теме предавања су биле: Закон о безбедности и здрављу на раду и подзаконска акта, Правилници и Уредбе, који су актуелни у оквиру делатности које предузеће обавља. v Предавања су изводили наставници из школе. v Створени су услови да се наставе предавања у овим предузећима и након завршетка пројекта.

РАЗВОЈ БЗР у Златиборском округу v Мисија развоја БЗР у Златиборском округу биће у РАЗВОЈ БЗР у Златиборском округу v Мисија развоја БЗР у Златиборском округу биће у будућности реализована, захваљујући тематским садржајима Темпус пројекта. v Поред Високе пословно техничке школе, учествоваће: § Предузећа сарадници на пројекту (и друга предузећа), § Инспекторат за рад, Одељење инспекције рада у Златиборском управном округу, § Здравствени центар Ужице-Медицина рада, Дом здравља, § Завод за заштиту здравља Ужице, § Национална служба запошљавања Ужице и § Регионална привредна комора Ужице.